Nieuws

20333A - Coll.Cicindria fase 1 : toevoerleiding RWZI Gingelom-Muizen
06 okt 2021

Werken afgerond, Kerkom-Dorp terug open op 28 oktober

 

Door het slechte weer en de aanwezige nutsleidingen in de berm hebben de werken in Kerkom-Dorp langer geduurd dan voorzien. De werken worden vandaag afgerond, zodat we de kasseien de komende drie weken kunnen laten rusten. De bedoeling is om op 28 oktober de weg terug open te stellen voor gemotoriseerd verkeer.

20 sep 2021

Kerkom-Dorp onderbroken voor alle verkeer

 

Vanaf woensdag 22 september wordt Kerkom-Dorp ter hoogte van nr. 99 onderbroken voor alle verkeer, dit tot uiterlijk vrijdagavond 1 oktober. Deze onderbreking is nodig om de riolering aan te sluiten op de constructie in de berm. Daarna wordt alles aangesloten op het pompstation. Van zodra het pompstation in gebruik wordt genomen, komt er bijna geen afvalwater meer in de waterloop. Alleen bij zware regenbuien kan er nog verdund afvalwater in de Cicindria terechtkomen.

 

Eens deze werken uitgevoerd zijn, ligt de grootste hinder voor het verkeer achter de rug. Daarna werken we verder ter hoogte van de pompstations.

 

08 mrt 2021

Grootste werkzaamheden achter de rug

 

In de Heusdenstraat werd de beton aangelegd. Deze moet nu nog enkele dagen uitharden. Vanaf 15 maart start de aannemer met de afwerking van de bermen. Ook aan het pompstation ter hoogte van huisnummer 14 wordt de laatste hand gelegd. 

 

In Kerkom-Dorp (ten westen van de Truilingenstraat) wordt ook verder gewerkt aan het pompstation. Dit situeert zich ter hoogte van het terrein voor grondverbetering. De weg blijft voorlopig nog afgesloten voor doorgaand verkeer.

 

In Kerkom-Dorp veld wordt verder gebouwd aan de constructies ter hoogte van de Cicindria.

 

 

15 jan 2021

Voorbereiding pompstation in Heusdenstraat

 

De aanleg van de nutsleidingen is hier achter de rug, de voorbereidingen voor het geplande pompstation thv huisnr 14-16 zijn gestart.
De aannemer start deze week met de voorbereidingen voor de aanleg van de wegkoffer.
In de week van 25/01 worden de lijnvormige elementen (oa. de goot) in beton gestort.

 

Na het uitharden wordt ook de weg in beton aangelegd.

De aannemer zal u tijdig verwittigen wanneer uw woning met de auto niet bereikbaar is.
De beton moet dan een tijd uitharden waardoor uw woning een tijdje niet met de auto bereikbaar zal zijn.  

 

Grote werkzaamheden achter de rug in Kerkom-Dorp

 

In Kerkom-Dorp, ten westen van de Truilingenstraat zijn de grote werkzaamheden achter de rug.
Ook de werken aan het pompstation ter hoogte van het terrein voor grondverbetering is hier al ver gevorderd.
Deze weg blijft voorlopig afgesloten voor doorgaand verkeer.  

 

Aanleg collector in Kerkom-Dorp veld

 

De aanleg van de persleiding is achter de rug in Kerkom-Dorp veld, van aan de Kerkstraat richting Bosstraat in Gingelom.
e aannemer start momenteel met de aanleg van de collector thv de appel-perenboomgaard.
Het archeologisch onderzoek ter hoogte van de geplande KWZI loopt op zijn einde en zal deze maand afgerond worden.

Momenteel wordt er gewerkt aan de grote constructies in Kerkom-Dorp langs de Cicindria.

03 dec 2020

Persleiding wordt aangelegd  

 

In het veld tussen Kerkom-Dorp en de Kaneelstraat in Gingelom wordt de persleiding aangelegd.
Deze werken zullen achter de rug zijn voor de kerstvakantie.
Na de kerstvakantie wordt er gestart met de aanleg van de riolering ter hoogte van de boomgaard aan de Kaneelstraat.  

 

In Kerkom-Dorp, ten oosten van de Truiligengstraat; ter hoogte van de Cicindria, wordt er volgende week gestart met de voorbereidende werken aan het pompstation en de overstortconstructie.

 

Bouwverlof vanaf 18 december  

 

De aannemer heeft kerstvakantie van vrijdag 18/12 tot en met maandag 04/01.
Op dinsdag 5 januari wordt er opnieuw gewerkt.

03 dec 2020

Aanleg wegenis uitgesteld

 

De aannemer van de nutsmaatschappijen heeft wat vertraging opgelopen, waardoor we nog niet gestart zijn met de aanleg van de wegenis in de Heusdenstraat.
Vermoedelijk zijn de werken van de nutsmaatschappijen volgende week achter de rug.
De aanleg van de weg wordt daarom uitgesteld tot net na de kerstvakantie.
We zorgen er wel voor dat iedereen proper binnen kan in de kerstvakantie.

 

Vanaf 05/01 worden hier de nodige voorbereidingen getroffen voor de wegenisaanleg.
De aannemer zal de mensen contacteren wanneer er hinder is.
Als de beton gestort wordt, kan u met de auto niet tot aan uw woning rijden.    

 

Aanleg voetpad in Kerkom-Dorp

 

In Kerkom-Dorp, ten westen van de Truilingenstraat, wordt voor de kerstvakantie nog gestart met de aanleg van het voetpad.
Dit zal echter niet meer afgewerkt raken voor het kerstverlof.
Ook is de aannemer bezig met het maken van het pompstation ter hoogte van het terrein voor grondverbetering.

16 okt 2020

Uitvoeren huisaansluitingen in Heusdenstraat 

 

Op maandag 19 oktober starten we met de huisaansluitingen in de Heusdenstraat. De hoofdriool werd ondertussen aangelegd.

 

Vanaf woensdag 28 oktober legt de aannemer van de nutsmaatschappijen in de Heusdenstraat de definitieve, nieuwe nutsleidingen aan. Vermoedelijk midden november kunnen we dan beginnen met de opbouw van de nieuwe wegenis.

 

16 okt 2020

Beton in Kerkom-Dorp moet uitharden

 

In Kerkom-Dorp, ten westen van de Truilingenstraat, werd beton gegoten. Het beton moet nu een hele tijd uitharden voordat er weer verkeer over mag rijden. Ook zal de aannemer nog enkele herstellingen van het beton uitvoeren.

 

30 sep 2020

Aanpassing timing betonnering

 

Door de weersomstandigheden zal het beton pas nu vrijdag 2/10 kunnen geplaatst worden.

18 sep 2020

Betonverharding uitgesteld

 

De aanleg van de betonverharding in Kerkom-Dorp heeft een beetje vertraging opgelopen.
Deze is nu voorzien op maandag 28/9.
Dan wordt de weghelft vernieuwd langs de kant van de oneven huisnummers.
De andere helft wordt geplaatst als de ene kant uitgehard is.
Dit is normaal gezien gepland voor 19/10.
Het gaat nu slechts over 2 woningen, de aannemer verwittigt deze mensen ook nog.

 

Heusdenstraat start wegeniswerken

 

In de Heusdenstraat wordt er nu maandag 21/09 gestart met de opbraak van de weg onderaan.
Aansluitend wordt er gestart met de aanleg van de nieuwe riolering.  

 

Het archeologisch onderzoek in het veld is achter de rug.
Ter hoogte van het geplande zuiveringsstation zijn sporen gevonden.
Mogelijks moet er hier een opgraving worden uitgevoerd.

04 sep 2020

Aanleg beton in Kerkom-Dorp

 

Op maandag 21 september wordt in Kerkom-Dorp de nieuwe betonverharding aangelegd. Opgelet: dit kan enkel bij droog weer.

 

Het archeologisch onderzoek dat voorafgaat aan de aanleg van de persleiding langs de Cicindriabeek wordt iets vervroegd. Het start waarschijnlijk vanaf donderdag 10 september.

 

De rioleringswerken in de Heusdenstraat starten volgend planning op maandag 14 september. Momenteel voeren de nutsmaatschappijen hier nog voorbereidende werken uit.

24 aug 2020

Rioleringsaanleg afgerond in Kerkom-Dorp

 

De aanleg van de riolering in Kerkom-Dorp nadert zijn einde en werd vorige week afgerond.
Deze week wordt er gestart met het realiseren van de huisaansluitingen op deze nieuwe leidingen.  
Momenteel zijn de voorbereidende werken aan de nutsleidingen in Kerkom-Dorp lopende.


In de loop van deze week worden deze afgerond en wordt er gestart met de voorbereidingen in de Heusdenstraat.
In het begin van de straat wordt de beton uitgebroken en doorgang zal op sommige momenten moeilijk zijn.

Voor en na de werkuren zal u echter steeds vlot toegang hebben tot uw woning. Maandag 31 augustus is er daarom een geplande stroomonderbrekening.  

 

Vanaf 14 september start aannemer Gemoco met de aanleg van de nieuwe riolering in de Heusdenstraat.  
Vanaf 14 september start ook het archeologisch onderzoek ikv aanleg persleiding tussen Kerkom-Dorp en de Bosstraat en ikv de aanleg van de leiding thv de Kaneelstraat.

11 aug 2020

Rioleringswerken gestart in Kerkom-Dorp

 

De aannemer is gestart met het splijten van de beton in Kerkom-Dorp.
Aansluitend wordt dit ook in de Heusdenstraat uitgevoerd.
Vanaf maandag is er in Kerkom-Dorp gestart met de aanleg van de riolering.
Normaal gezien zal de aanleg hiervan duren tot eind augustus.

 

In de Heusdenstraat is men gestart met de aanpassingen van nutsleidingen.
Daarna kan er dan gestart worden met de rioleringswerken.