Timing en fasering

20333A - Coll.Cicindria fase 1 : toevoerleiding RWZI Gingelom-Muizen
Laatst bijgewerkt: 22 mei 2022

Dit project is opgedeeld in 6 fases

 • Fase 2 : Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Kerkom-Dorp

  Start: 03 augustus 2021

  Einde: 01 december 2021 - Deze werken zijn voltooid

  Fase 2 : Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Kerkom-Dorp

 • Fase 3 : Voorbereidende werken nutsmaatschappijen (aannemer Swennen-Vandebroeck) in de Heusdenstraat

  Start: 10 augustus 2021

  Einde: 17 augustus 2021 - Deze werken zijn voltooid

  Fase 3 : Voorbereidende werken nutsmaatschappijen (aannemer Swennen-Vandebroeck) in de Heusdenstraat

 • Fase 4 : Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Heusdenstraat

  Start: 15 september 2021

  Einde: 30 oktober 2021 - Deze werken zijn voltooid

  Fase 4 : Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de Heusdenstraat

 • Fase 5 : Archeologisch onderzoek tussen Kerkom-Dorp en de Kaneelstraat

  Start: 01 september 2021

  Einde: 07 september 2021 - Deze werken zijn voltooid

  Fase 5 : Archeologisch onderzoek tussen Kerkom-Dorp en de Kaneelstraat

 • Fase 6 : Aanleg persleiding Kerkom-Dorp richting Bosstraat en leiding thv Kaneelstraat

  Start: 01 oktober 2021

  Einde: 08 februari 2022 - Deze werken zijn voltooid

  Fase 6 : Aanleg persleiding Kerkom-Dorp richting Bosstraat en leiding thv Kaneelstraat

 • Fase 7 : Constructies in Kerkom-Dorp thv Cicindra

  Start: 20 september 2021

  Einde: 06 december 2021 - Deze werken zijn voltooid

  Fase 7 : Constructies in Kerkom-Dorp thv Cicindra

Welke werken worden nog uitgevoerd?

Voor de werken starten, maakt Aquafin afspraken met de nutsbedrijven om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water, gas of elektriciteit te vernieuwen. Deze werken beperken zich meestal van het voetpad tot de berm. Door deze werken te combineren met rioleringswerken blijft je straat waarschijnlijk jarenlang van werken gespaard.

De aanpassingswerken door de nutsbedrijven (De Watergroep, Fluvius, Proximus, …) starten vanaf 10 augustus 2020. Bij werken aan de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit of telefonie/internet/televisie) kan het gebeuren dat de toevoer of het signaal wordt onderbroken. U kunt dit best rechtstreeks melden aan van de volgende nutsbedrijven:

 • Drinkwater: De Watergroep
  • Storingen 0800 40 244
 • Aardgas & elektriciteit: Fluvius
  • Storingen 078 35 35 00
  • Gasreuk 0800 65 065
 • Telecommunicatie: Proximus
  • Storingen 0800 22 800

Als de onderbreking het gevolg is van de activiteiten van de aannemer van de rioleringswerken, dan neemt deze onmiddellijk contact met het nutsbedrijf dat de herstelling moet uitvoeren. Het kan echter geen kwaad dat u zelf ook nog eens het nutsbedrijf verwittigt.