Nieuws

20380 - van KWZI Zammelen naar aansluiting op RWZI Borgloon-Jesseren
22 jan 2020

Rioleringswerken kruispunt Herkstraat - Bissemstraat

 

In het bebouwde deel van Zammelen, meer bepaald Keipoelstraat en Zammelenstraat, werd de wegenis, de onderlaag asfalt en het beton nog voor de Nieuwjaarsvakantie aangelegd.

 

De aannemer is nu gestart met de rioleringswerken onderaan het kruispunt Herkstraat - Bissemstraat. Daarna werkt hij verder bergopwaarts. Er moet immers een vuilwaterleiding worden aangelegd in het agrarisch deel van de Bissemstraat.

 

04 nov 2019

Bereikbaarheid woningen

 

We vragen met aandrang om niet over het vers gegoten beton te rijden, te fietsen of te lopen. Het duurt ongeveer twee weken voordat het beton is uitgehard. Die tijd kun je met de wagen niet op de oprit van je woning rijden.

04 nov 2019

Heraanleg wegenis in Keipoelstraat en Zammelenstraat

 

Voor het bebouwde gedeelte van Zammelen wordt binnenkort gestart met de herstelling van de wegenis. Het is de bedoeling dat de aannemer hiermee nog voor het Kerstverlof klaar is. We willen de hinder voor de bewoners tijdens de winter zo veel als mogelijk beperken.

 

Deze week is de aannemer in de Keipoelstraat gestart met het machinaal aanleggen van een greppel in beton. Deze greppel zal geplaatst worden tot net voorbij het kruispunt met de Zammelenstraat (boerderij Zammelenstraat nr. 10). Eens de greppel ligt, wordt de fundering in steenslag aangebracht en vervolgens de onderlaag in asfalt aangebracht.

 

In de Zammelenstraat wordt vanaf huisnummer 10 tot aan Bissemstraat de wegenis hersteld in beton over de volledige breedte. Dit zal gebeuren in twee aparte helften. Volgens de huidige planning starten de betonwerken in de week van 18 november. Dit zal naar verwachting een drietal weken duren. Deze planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

04 nov 2019

Riolen liggen in Keipoelstraat

 

In de Keipoelstraat en de Zammelenstraat werden de rioleringswerken afgerond. Zowel de vuilwater- als de regenwaterleiding liggen op hun plaats. Ook werden de huisaansluitingen uitgevoerd. Momenteel legt de aannemer de persleiding in de Zammelenstraat.

14 aug 2019

Aanleg riolen in Keipoelstraat

 

Momenteel plaatst de aannemer de pompput in de Keipoelstraat. Vervolgens legt hij de vuilwater- en regenwaterriool aan in de Keipoelstraat, van het pompstation naar het kruispunt met de Zammelenstraat.

 

Als de rioolbuizen in de grond liggen, dan wordt er steenslag aangebracht. Je kunt in de Keipoelstraat dan met de auto tot aan jouw woning.

 

We verwachten dat de werken in de Keipoelstraat rond 6 september zullen afgerond zijn. Dit onder voorbehoud van gunstige weeromstandigheden. Nadien starten de rioleringswerken in de Zammelenstraat.

22 mei 2019

Presentatie infoavond

 

Op de infoavond stelde studiebureau Sweco het project voor. Hier kun je de presentatie nog eens rustig nalezen.

15 mei 2019

Nutsbedrijven beginnen in Keipoelstraat

Op donderdag 16 mei starten de nutsbedrijven in de Keipoelstraat met het verplaatsen van de leidingen. De aannemer van de rioleringswerken (Jan Roebben) begint op 3 juni met zijn deel. Eerst wordt in de Keipoelstraat het pompstation gebouwd en daarna worden de riolen gelegd in de richting van Zammelenstraat en Bissemstraat. We verwachten dat de werken begin 2020 klaar zullen zijn. Binnenkort lees je hier een meer gedetailleerde planning.