Wat doen we?

20380 - van KWZI Zammelen naar aansluiting op RWZI Borgloon-Jesseren

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
20380

Wie doet wat?

Aquafin

  • Aanleggen van een nieuwe regenwater- en vuilwaterriool in de Keipoelstraat (deels) en de Zammelenstraat (deels)
  • Aanleggen van een vuilwaterriool in de Bissemstraat
  • Herstellen van de wegenis boven deze riolering
  • Bouwen en plaatsen van een pompstation in de Keipoelstraat en een mini-pompstation in het zijstraatje van de Bissemstraat