Wat doen we?

20380 - van KWZI Zammelen naar aansluiting op RWZI Borgloon-Jesseren

Informatiefiche

Project nr
20380

Wie doet wat?

Aquafin

  • Aanleggen van een nieuwe regenwater- en vuilwaterriool in de Keipoelstraat (deels) en de Zammelenstraat (deels)
  • Aanleggen van een vuilwaterriool in de Bissemstraat
  • Herstellen van de wegenis boven deze riolering
  • Bouwen en plaatsen van een pompstation in de Keipoelstraat en een mini-pompstation in het zijstraatje van de Bissemstraat