Nieuws

20398 - Collector Ranst - Wommelgem fase 2
18 mei 2022

Plaatsen boordstenen en asfalt van Ordal tot Kastanjelaan

 

Vanaf maandag 23 mei legt de aannemer de bovenbouw aan van Ordal tot en met het kruispunt Kastanjelaan. Dit zal enkele dagen meer hinder geven.

 

Maandag 23 mei

 • Gieten van de boordstenen van Ordal tot en met het kruispunt met de Kastanjelaan.
 • De aannemer zet eerst ijzeren priemen met een koord die de hoogte en de plaats van de boord aangeeft. Aan de opritten zal hij de koord op de grond leggen. Zo kan je in het weekend de oprit nog oprijden.
 • Parkeer je auto op maandag 23 mei voor 6 uur buiten de werkzone.
 • De boorden worden ter plaatse in beton gegoten en moeten uitharden. Hierdoor kan je tot en met woensdag 25 mei niet op je oprit.

 

Woensdag 25 mei

 • Plaatsen en egaliseren de fundering van de rijweg.
 • Van 6 tot 18 uur is er geen verkeer mogelijk van Ordal tot en met de Kastanjelaan.

 

Maandag 30 mei

 • We profileren het fietspad en de rijweg.
 • Van 6 tot 18 uur kan je niet door.

 

Dinsdag 31 mei

 • Aanleggen van de onderlaag asfalt vanaf 6 uur 's morgens.
 • Eens het asfalt is afgekoeld kan je terug op de oprit.

 

Bedrijven blijven bereikbaar

 

De bedrijven ter hoogte van de Aldi blijven heel de tijd bereikbaar via Ranst.

11 mei 2022

Geen parkeerverbod meer in Herentalsebaan

 

Na een grondige evaluatie werd beslist om het parkeerverbod in de Herentalsebaan op te heffen. Enkel de laatste 25 meter voor het Stenenkruis blijft het parkeerverbod gelden.

 

De omleiding wordt verder nog opgevolgd. Ze wordt opnieuw bijgestuurd als dit nodig zou zijn.

09 mei 2022

Werken aan kruispunt Schawijkstraat

 

Vandaag is de aannemer gestart met de werken aan het kruispunt met de Schawijkstraat. Hij breekt er het oude fietspad en de rijweg op. Daarna werken we de bushalte af. Momenteel werkt de aannemer achter de betonblokken. Hierdoor zou de hinder voor het verkeer nog beperkt zijn.

09 mei 2022

Plaatsen bemaling tot verkeerslichten

 

Op maandag 16 mei plaatst de aannemer de bemaling aan de kant met de onpare huisnummers. Hij vertrekt aan nummer 47 en werkt in de richting van het kruispunt met de Gasthuisstraat. Dit is de voorbereiding van fase 7. Parkeer je auto die dag voor 7 uur buiten de werkzone.

 

Aan de afvoerbuizen van de bemaling worden de opritten naar de woningen opgebroken. Na de plaatsing leggen we de opritten aan in tijdelijke steenslag. s' Avonds kan je terug op de oprit.

 

Voor de aanleg van de riolen werken we van het kruispunt met de Kastanjelaan naar de verkeerslichten. Elke dag schuiven we een dertigtal meter op. Als we voor jouw woning riolering leggen, dan kan je ongeveer een dag niet op je oprit. Daarna kan dit wel over de steenslag die we op de rijweg aanbrengen.

 

De aannemer zorgt ervoor dat het bedrijventerrein bereikbaar blijft. Zo zal hij een tijdelijke ingang voorzien.

 

Volgens de planning gieten we op maandag 23 mei de boordstenen vanaf Ordal tot aan het kruispunt met de Kastanjelaan. Bevestiging en meer details volgen later.

25 apr 2022

Start werken kruispunt Kromstraat - Kastanjelaan

 

De riolerings- en wegenwerken in de Kromstraat schieten sneller op dan voorzien. Momenteel legt de aannemer riolering vanaf de Keerbeek in de richting van Ranst. Dit is fase 6.

 

In de week van 2 mei 2022 starten de werken aan het kruispunt met de Kastanjelaan. Vanaf dan gelden aangepaste omleidingen.

 

We informeren je opnieuw wanneer de werken aan het kruispunt met de Kastanjelaan klaar zijn. Op dat moment begint fase 7 van de rioleringswerken vanaf de Kastanjelaan tot en met het kruispunt Gasthuisstraat – Doggenhoutstraat.

 

Omleidingen aangepast

 

We breken het kruispunt met de Kastanjelaan op. Daarom passen we de omleidingen aan voor plaatselijk en doorgaand verkeer. De nieuwe omleidingen gaan in op dinsdag 3 mei 2022 en gelden tot het einde van de volledige werken, vermoedelijk in mei 2023.

 

Omleidingen voor plaatselijk en doorgaand verkeer

Bereikbaarheid handelaars en bedrijven

21 apr 2022

Spruytershofstraat krijgt op 27 april toplaag asfalt

 

De aannemer maakt van de asfalteringswerken in de Kromstraat gebruik om op woensdag 27 april de toplaag asfalt te gieten in de Spruytershofstraat.

 

Eerst brengen we een kleeflaag aan. Rijd of loop hier in geen geval over. De kleeflaag maakt vlekken op schoenen, klinkers, wagens, … en die vlekken zijn nadien zo goed als niet te verwijderen.

 

Parkeer je auto daarom voor 6.30 uur buiten de werkzone. De dag nadien kan je vanaf 6 uur terug op de oprit.

20 apr 2022

Aanleg asfalt aan kruispunt Kromstraat - Kriekenstraat - Spruytershofstraat

 

Op zaterdag 23 april nivelleren we de rijweg zodat we op woensdag 27 april de onderlaag asfalt kunnen gieten op het kruispunt Kromstraat - Kriekenstraat - Spruytershofstraat. Van zaterdag tot en met woensdagavond is ter hoogte van het kruispunt geen doorgang mogelijk.

 

 • Het verkeer dat uit de Kriekenstraat komt, rijdt via de Kromstraat richting Wommelgem.
 • De Spruytershofstraat wordt net voor de Kromstraat afgesloten. Je kan aan- en afrijden langs de Schawijkstraat.
 • Bewoners en bedrijven in de Kromstraat ter hoogte van Ordal kunnen weg in de richting van Ranst.

 

Vanaf donderdag 28 april is dit deel van de Kromstraat enkel bereikbaar vanuit de richting van Wommelgem.

 

Matig je snelheid

 

Ook al ligt er over een stuk van de Kromstraat ondertussen asfalt, het blijft een werf. Matig daarom uw snelheid voor de veiligheid van de werknemers van de aannemer. Alvast bedankt.

19 apr 2022

Aanleg asfalt op 20 april

 

Woensdag 20 april plaatsen we de onderlaag asfalt van de rijweg tot na de eerste oprit van Ordal. Verder trekken we de toplaag asfalt tot ongeveer 100 meter voor de Spruytershofstraat.

 

Ook op het fietspad leggen we asfalt. Van het laatste stukje op het grondgebied van Wommelgem tot aan de Jumbo brengen we de toplaag asfalt aan. Van aan de Jumbo tot ongeveer 100 meter voor de Spruytershofstraat leggen we de onderlaag.

 

06 apr 2022

Vrijdag plaatsen boordstenen in deel Kromstraat

 

Nu vrijdag, 8 april, gieten we de boordstenen in de Kromstraat van nummer 82 tot en met nummer 71. Vandaag wordt de koord uitgezet. Deze geeft de plaats en de hoogte van de boordstenen aan. Aan de opritten leggen we de koord op de grond zodat je nog op de oprit kan.

 

Parkeer je auto vrijdag voor 6 uur buiten de werfzone. De opritten blijven afgesloten tot maandagochtend 11 april. Het vers gestorte beton van de boordstenen moet immers uitharden.

 

De aannemer werkt ook op zaterdag 9 april. Hij plaatst de fundering van de rijweg en legt de opritten aan. Vanaf maandagmorgen zijn de opritten terug beschikbaar. Je kan weg richting Wommelgem.

 

Opgelet: bij slecht weer is het mogelijk dat de planning wijzigt.

01 apr 2022

Heraanleg Kromstraat tot eerste oprit Ordal

 

Momenteel legt de aannemer de riolen in de richting van de Kastanjelaan. Hij werkt in de berm, langs de kant met de oneven nummers.

 

Tegelijk start hij met de aanleg van de wegenis vanaf Kromstraat 82 tot en met de eerste oprit van Ordal. Hierdoor zijn de opritten van de woningen en het kruispunt Kromstraat - Kriekenstraat - Spruytershofstraat enkele dagen niet bereikbaar.

 

Wat gaat er gebeuren?

 

 • Woensdag 6 en donderdag 7 april zet de aannemer op regelmatige afstand ijzeren priemen. Daartussen wordt een koord gespannen. De koord geeft de hoogte en de afstand aan waar het beton van de boordstenen en de kantstroken moet komen. De aannemer voorziet enkele plaatsen waar je over de koord kan stappen. Verder plaatsen we de fundering voor de boordstenen.
 • Vrijdag 8 april gieten we de boordstenen en de kantstroken.
 • Zaterdag 9 en zondag 10 april moet het beton uitharden. Opgelet: stap niet op het verse beton. Elke beschadiging moeten we uitbreken en herstellen waardoor de werken - en de hinder - langer duren.
 • Maandag 11 april plaatsen we het pompstation in de berm tegenover Ordal. Je kan niet richting Ranst wegrijden, enkel richting Wommelgem.
 • Woensdag 20 april plaatsen we asfalt vanaf het kruispunt Kromstraat - Schawijkstraat tot en met de eerste oprit van Ordal. Dit duurt de hele dag, de Kromstraat is dan over dit traject afgesloten voor alle verkeer. Vrachtwagens met bestemming Ordal rijden af richting Ranst.

 

Om asfalt te gieten moet het droog zijn en niet te koud. Bij slecht weer passen we de planning aan.

29 mrt 2022

Afwerking opritten Spruytershofstraat

 

In de Spruytershofstraat zijn alle huizen ondertussen aangesloten op de nieuwe riolen. De aannemer werkt nu de opritten en de parkeerplaatsen af. Hij verwittigt je op voorhand als hij aan jouw oprit gaat werken.

 

Moet je overdag weg met de auto? Rijd dan langs de Schawijkstraat. Zo moet je in de Kromstraat niet voorbij het drukke werfverkeer.

29 mrt 2022

Onderlaag asfalt en aanleg fietspad deel Kromstraat

 

Tussen Jumbo en Ordal (fase 4) plaatst de aannemer vandaag de onderlaag asfalt. Op woensdag 30 en donderdag 31 maart legt hij de fietspaden aan. Donderdagnamiddag wordt het asfalt van het fietspad gegoten. Hierdoor zijn de opritten van de woningen tijdelijk niet beschikbaar. Eens het asfalt van het fietspad is afgekoeld, donderdag in de late namiddag, kan je terug op je oprit.

 

Vanaf vrijdag 1 april plaatst de aannemer de boordstenen en de klinkers van de opritten. Hij geeft je op voorhand een seintje zodat je de wagen van de oprit kan zetten.

11 mrt 2022

Werken van Jumbo tot Ordal

 

Ondertussen is de aannemer gestart met de aanleg van de riolering van Jumbo tot Ordal (fase 4). De bereikbaarheid voor de woningen en Jumbo ziet er iets anders uit dan eerst aangekondigd. Een overzicht.

Woon je

 • In de Kromstraat te beginnen met huisnummer 119 t.e.m. de Spruytershofstraat? Je rijdt aan en af langs de kant van Wommelgem.
 • In de Spruytershofstraat? Je rijdt aan en af langs de Schawijkstraat
 • In de Kriekenstraat? Je rijdt aan en af in de richting van de Herentalsebaan. Voor een levering met een zware vrachtwagen (met oplegger) neem je eerst contact met de aannemer zodat er goede afspraken kunnen worden gemaakt.

De parking van de Jumbo oprijden, doe je langs de Kromstraat. Je verlaat de parking via de Schawijkstraat.

 

Open het volledige plan.

 

Bereikbaarheid bedrijven Kriekenstraat

 

De handelaars en bedrijven in de Kriekenstraat blijven bereikbaar via de Profeetstraat. Verwacht je een levering met een zware vrachtwagen, bijvoorbeeld met een oplegger? Neem dan altijd eerst contact op met de aannemer, zodat de nodige afspraken kunnen worden gemaakt:

 • Sebastian Boucquey
 • 014 62 22 11
teaser
11 feb 2022

Tot eind maart nutswerken in Spruytershofstraat

 

Midden februari starten de nutsbedrijven in de Spruytershofstraat met de overkoppeling van de huisaansluitingen. Dit zal ongeveer een maand duren. Tegen eind maart zijn de nutswerken afgesloten.

 

Daarna kan de aannemer de parkeerplaatsen en de bermen beginnen afwerken. De planning hiervan hangt af van het verloop van de werken in de Kromstraat. Zodra de planning concreet gekend is, hoor je dit van ons.

11 feb 2022

Start heraanleg eerste deel Kromstraat

 

Tegen eind februari zitten de rioolbuizen in de grond tussen de Kempenlaan 74 en Kromstraat 79. Daarna komen de werkzaamheden tussen de Kempenlaan 74 en de Kromstraat 111 (Jumbo) in een volgende fase. We starten er met de heraanleg van de straat. Eerst verwijderd de aannemer de opritten zodat hij de boordstenen en de kantstroken kan plaatsen. Deze worden ter plaatse in beton gestort. Daar kan je een tijd niet op lopen of rijden.

 

Hoe ziet de planning eruit?

 

 • Woensdag 16 februari
  De aannemer graaft vanaf de Herentalsebaan een sleuf aan de kant van de opritten. Dit is de sleuf voor de kantstroken. Woon je in de nummers 128 - 122? Dan kan je niet met de wagen op de oprit.
   
 • Van 17 tot 21 februari
  De aannemer zet piketten uit met een koord. Deze geeft de plaats van de kantstroken aan. Ook legt hij de fundering voor de kantstroken. De huisnummers 128 - 112 en 117 - 111 zijn enkel te voet te bereiken. Waar mogelijk voorziet de aannemer een plaats waar je veilig over de koord kunt stappen.
   
 • Dinsdag 22 februari
  We plaatsen de kantstroken. De huisnummers 128 - 112 en 117 - 111 zijn enkel te voet te bereiken. Parkeer je auto voor 6 uur buiten de werkzone. Blijf van het vers gestorte beton, loop desnoods een klein stukje rond. Elke beschadiging moet hersteld worden waardoor de werken langer duren.
   
 • Donderdag 24 en vrijdag 25 februari
  We plaatsen de fundering van de rijweg. Omdat we een cementgebonden fundering gebruiken die moet uitharden, is het niet mogelijk om door de straat te rijden. De huisnummers 128 - 112 en 117 - 111 zijn enkel te voet te bereiken.
   
 • Vrijdag 4 maart
  De onderlaag asfalt wordt aangelegd. De straat wordt afgesloten. 's Avonds geraak je terug tot aan je woning.

 

Parkeer deze periode je wagen bij voorkeur buiten de werkzone.

 

Opgelet: deze werken zijn enkel mogelijk bij goed weer.

 

De Jumbo blijft bereikbaar langs de Kromstraat, komende uit Ranst. De parking verlaten, kan langs de Schawijkstraat.

13 jan 2022

Handelaars Kromstraat bereikbaar

 

De aannemer is gestart met de werken ter hoogte van het kruispunt met de Schawijkstraat. De handelaars in de Kromstraat zijn bereikbaar vanuit Ranst. Kom je uit Wommelgem? Dan volg je de omleiding langs de Herentalsebaan en de Ranstsesteenweg naar de Kromstraat.

 

 • Tot het kruispunt Kastanjelaan (start van de omleiding richting Wommelgem) blijft verkeer in twee richtingen mogelijk.
 • Alle handelaars vanaf het kruispunt Kastanjelaan tot en met de Jumbo zijn bereikbaar (lichtblauw op de kaart). Klanten en leveranciers rijden terug richting Ranst. Moet je naar Wommelgem? Dan draai je de Kastanjelaan in en volg je de omleiding (donkerblauw op de kaart).
 • De werfzone (oranje op de kaart) is tijdens de werkuren afgesloten. Na de werkuren kunnen enkel de bewoners door.

 

De aannemer werkt vanaf de Schawijkstraat in de richting van Ranst. De situatie zoals ze hierboven is beschreven, geldt tot eind april, begin mei. Naarmate de werken vorderen, wijzigt de bereikbaarheid van de handelaars.

 

Als de werken tot voorbij de oprit van de betrokken handelaar zijn opgeschoten, dan legt de aannemer steenslag op de rijweg. Dan geraak je vanuit de richting van Wommelgem op je bestemming.

 

Handelaar of bedrijf en vragen over de toegang? Neem contact met de werfleider van de aannemer: Sebastian Boucquey.

 

Open de volledige kaart

 

teaser
22 dec 2021

Bouwverlof aannemer

 

Vanaf vrijdag 24 december 2021 heeft de aannemer vakantie, en dit tot en met maandag 10 januari 2022.

 

We wensen je alvast een fijn eindejaar!

 

22 dec 2021

Omleidingen voor plaatselijk en doorgaand verkeer

 

De volgende maanden is de Kromstraat tussen de Schawijkstraat en de Keerbeek enkel bedoeld voor bewoners, leveranciers en klanten van de lokale handelszaken en bedrijven. Voor lokaal en doorgaand verkeer, en voor fietsers, worden aangepaste omleidingen voorzien. Die gaan in op dinsdag 11 januari 2022.

 

Bekijk de omleidingsplannen

 

22 dec 2021

Na Nieuwjaar starten werken Kromstraat

 

Dinsdag 11 januari 2022 start de aannemer met fase 3. Dit is de fase tussen het kruispunt met de Schawijkstraat en warenhuis Jumbo. Later in het voorjaar worden ook fase 4 (van Jumbo tot Ordal) en 5 (van Ordal tot de Keerbeek) uitgevoerd. Tegen het einde van de zomer van 2022 zal de hele zone tot en met de Keerbeek afgewerkt zijn.

 

In de Kromstraat wordt de weg per fase opgebroken en opnieuw aangelegd. Dus zodra de riolen liggen, leggen we de weg opnieuw aan. Elke fase wordt afgewerkt vooraleer we aan de volgende beginnen. Te voet geraak je altijd tot aan de woning. Over de bereikbaarheid met de auto informeert de aannemer je per brief. Woon je in de werkzone? Parkeer je wagen dan bij voorkeur buiten de werkzone.

 

Handelszaken en bedrijven houden we maximaal toegankelijk. Het spreekt voor zich dat de hulpdiensten altijd ter plaatse geraken.

 

20 okt 2021

Werken Spruytershofstraat zijn op schema

 

In de Spruytershofstraat liggen de goten en de boordstenen op hun plaats. De aannemer legt nu de fundering van de rijbaan aan. Volgens de planning wordt begin november asfalt gegoten. Deze planning kan echter nog wijzigen afhankelijk van de weersomstandigheden. Bv. bij aanhoudende regen kan er geen asfalt worden aangebracht.

 

Ook de kopmuur zal begin november worden geplaatst.

 

20 okt 2021

25 oktober start aanleg riolering Kempenlaan

 

Vanaf maandag 25 oktober wordt in de Kempenlaan de doorvoerleiding voor afvalwater aangelegd. Deze verbindt de nog aan te leggen collector in de Kromstraat met het pompstation van Aquafin t.h.v. de Herentalsebaan. Met het oog hierop heeft de aannemer de bemaling geplaatst.

 

De doorvoerleiding komt in de berm, aan de kant met de even huisnummers. De aannemer start aan het pompstation in het Herentalsebaan en schuift geleidelijk op naar de gemeentegrens met Ranst. Volgens de planning zouden de werken in de Kempenlaan rond Nieuwjaar klaar moeten zijn. Bij slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de planning wijzigen.

 

Omdat de aannemer in de berm werkt, verwachten we dat de hinder voor het verkeer eerder beperkt zal zijn. Het grootste deel van de tijd geraak je met de auto op de oprit.

 

teaser
26 aug 2021

Werken Kempenlaan starten later

 

De aanleg van de doorvoerleiding in de berm van de Kempenlaan (kant met de even huisnummers) start in oktober. Dit is iets later dan oorspronkelijk voorzien. Zodra de precieze startdatum is gekend, informeren we je hier verder over.

 

26 aug 2021

Rioleringswerken Spruytershofstraat zijn volop bezig

 

Tot midden september legt de aannemer de riolen in de Spruytershofstraat. Hij werkt van de Kromstraat naar de Schawijkstraat.

 

Zodra de riolen liggen, worden de huisaansluitingen uitgevoerd. Dit duurt tot eind september. Dan worden ook de betonnen boordstenen gegoten. Begin oktober werken we de wegenis af tot en met de onderlaag asfalt.

 

Terwijl de boordstenen worden gegoten en het asfalt wordt aangebracht, geraak je niet met de auto tot aan je woning. De aannemer informeert je vooraf met een briefje in de brievenbus.

 

Nadat deze werken zijn uitgevoerd, beginnen de nutsbedrijven met de sanering van hun netten. Hiervoor werken ze in de berm. Deze werken zijn weersgevoelig. Bv. bij felle regen kan geen asfalt worden gegoten.

 

teaser
21 jun 2021

Vragenmoment op donderdag 24 juni

 

Aquafin, water-link, het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Ranst nodigen je graag uit op het vragenmoment over de riolerings- en wegenwerken in de Spruytershofstraat, de Kromstraat, een stukje van de Profeetstraat en de Kempenlaan (Wommelgem).

 

Afspraak op donderdag 24 juni, tussen 16 en 19 uur, in de gebouwen van de Technische Dienst, Van Den Nestlaan 110 in Ranst. Vooraf inschrijven is verplicht. We voorzien tijdsblokken van telkens een half uur.

 

Hier inschrijven

 

Ontdek alles over de werken ook in de infofolder en bekijk de videopresentatie.

 

16 apr 2021

Nutsbedrijven werken vanaf 19 april in de Kromstraat

 

Vanaf maandag 19 april vernieuwen de nutsbedrijven hun netten in de Kromststraat (N116), tussen de Schawijkstraat en de Gasthuisstraat. De grootschalige sanering van de nutsnetten gaat vooraf aan de riolerings- en wegeniswerken die in het najaar starten.

 

Om de hinder voor de bewoners en de handelaars te beperken, werken de nutsbedrijven in verschillende fases. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Het verkeer zal de werfzone beurtelings kunnen passeren aan verkeerslichten. Woningen en handelaars blijven bereikbaar, al zal de toegang soms iets moeilijker zijn.

 

Meer weten over de nutswerken

 

In de Spruytershofstraat worden deze zomer al nieuwe riolen aangelegd. Daarna vernieuwen de nutsbedrijven ook hier hun netten.

 

Verdere planning

 

Eind 2021 start in de Kempenlaan (Wommelgem) de aanleg van een doorvoerleiding voor afvalwater. Deze leiding wordt in de berm gelegd, aan de kant van de even huisnummers, en dit tussen de Herentalsebaan en de grens met Ranst.

 

In het voorjaar van 2022, starten Aquafin, water-link en het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de gemeente Ranst wegen- en rioleringswerken in de Kromstraat (N116), van de grens met Wommelgem tot het kruispunt van de Gasthuisstraat.

 

In de Kromstraat wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd waarlangs het afvalwater van 4.400 inwoners zal worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wommelgem. De Kromstraat wordt veiliger gemaakt met een fietspad dat van de rijweg is gescheiden en de kruispunten worden veiliger aangelegd.

 

Voor de rioleringswerken beginnen, word je nog uitgenodigd op een infomoment.

16 mrt 2021

De antwoorden op jouw vragen

 

Zoals beloofd op het infomoment, hebben we alle algemene vragen over de werken in de Kromstraat en de Spruytershofstraat gebundeld op deze website.

 

Je vindt ze onder “Veelgestelde vragen”.

 

Hier en daar zijn er nog enkele perceel-gebonden vragen die open staan. Die beantwoorden we z.s.m.