Projectoverzicht

20461 - Verbindingsriolering Ganzendries
Laatst bijgewerkt: 07 jul 2020

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 05 augustus 2019

De werken zullen 14 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van 1100 inwoners uit Lubbeek en Bierbeek, dat nu nog in de baangrachten belandt, verzamelen en aansluiten op het rioleringsnet. Op termijn zal dit, na voltooiing van andere projecten in de buurt, verder opgetrokken kunnen worden tot 1400 inwoners.

Het afvalwater wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Haasrode en komt zo niet langer ongezuiverd in de natuur terecht. Het regenwater wordt afzonderlijk opgehaald en door middel van twee bufferbekkens en een bufferkoker langsheen de Tiensesteenweg vertraagd geloosd in de gracht.

Nieuws en updates

 • 01 jul 2020

  Tiensesteenweg werd geasfalteerd

   

  Vorige week heeft de aannemer het asfalt aangebracht op de Tiensesteenweg.

   

  Op 6 en 7 juli wordt het beton gegoten in het tweede deel van Ganzendries.

   

  De werfzone blijft tijdens het bouwverlof afgesloten. Het bouwverlof begint op vrijdag 10 juli en duurt tot en met zondag 2 augustus. 

   

  Na het bouwverlof, op maandag 3 augustus, hervat de aannemer de werken ter hoogte van de St-Barbaradreef. Deze werken zullen tot begin oktober duren.

   

 • 17 jun 2020

  Geen gemotoriseerd verkeer mogelijk door betonaanleg 

   

  De eerste fase van de betonwerken (aan de kant van de pare huisnummers op het grondgebied van Lubbeek) werd de voorbije week uitgevoerd. De tweede fase is voorzien op 2 en 3 juli.

   

  Momenteel is verkeer niet toegestaan, ook niet voor de bewoners. Het beton moet immers uitharden.

   

  Woon je ter hoogte van de betonverharding? Dan krijg je in de loop van de week van 22 juli terug toegang tot je woning. Opgelet, op 2 en 3 juli is verkeer onmogelijk omdat het beton aan de andere kant van de weg wordt gegoten.

   

  Vanaf 4 juli tot 3 augustus kunnen de buurtbewoners terug tot aan hun woning, maar zijn ze verplicht om langs Pellenberg te rijden.

   

  Doorgaand verkeer blijft verboden. De werf wordt fysiek afgesloten ter hoogte van de gemeentegrens tussen Lubbeek en Bierbeek.

   

  Op 3 augustus, na het bouwverlof, hervatten werken ter hoogte van de St-Barbaradreef, de toegang tot het UZ Pellenberg. Vanaf dat moment is de werfzone enkel bereikbaar via de Tiensesteenweg.

   

  De werken aan het kruispunt zullen ongeveer 2 maanden duren.

   

 • 04 jun 2020

  Heraanleg wegenis in het deel Ganzendries / Pellenbergstraat

   

  De aannemer legt de funderingslagen van de toekomstige rijweg aan en zal daarna een onderlaag in asfalt aanbrengen. Wanneer die klaar is wordt de rijweg aangelegd in beton. De rijweg wordt aangelegd in twee helften, te beginnen met de rijhelft richting Pellenberg. Na enkele dagen uitharding zal de rijhelft richting Bierbeek worden aangelegd. Tegen begin juli is dit beton uitgehard en zullen de bewoners terug over het nieuwe aangelegde beton kunnen rijden.

   

  De aannemer gaat op 10 juli in bouwverlof, tot 3 augustus. Op die dag worden de werken opgestart aan het kruispunt met de Sint-Barbaradreef (UZ Leuven). De toegang naar het ziekenhuis zal worden geregeld via een tijdelijke weg, naast de huidige toegang. De werken aan het kruispunt zullen een tweetal maanden duren. Pas na deze werken zal doorgaand verkeer tussen de Tiensesteenweg en Pellenberg-centrum mogelijk zijn. 

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Praktische info

Op zoek naar meer informatie over de omleidingen en mogelijke hinder?

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Mario Michiels

Werfleider aannemer Colas

Locatie werfkeet:

Ganzendries, Lubbeek