Projectoverzicht

20461 - Verbindingsriolering Ganzendries
Laatst bijgewerkt: 23 feb 2020

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 05 augustus 2019

De werken zullen 12 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van 1100 inwoners uit Lubbeek en Bierbeek, dat nu nog in de baangrachten belandt, verzamelen en aansluiten op het rioleringsnet. Op termijn zal dit, na voltooiing van andere projecten in de buurt, verder opgetrokken kunnen worden tot 1400 inwoners.

Het afvalwater wordt aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Haasrode en komt zo niet langer ongezuiverd in de natuur terecht. Het regenwater wordt afzonderlijk opgehaald en door middel van twee bufferbekkens en een bufferkoker langsheen de Tiensesteenweg vertraagd geloosd in de gracht.

Nieuws en updates

 • 06 feb 2020

  Eerste asfaltlaag einde maart

   

  Zoals in een eerder bericht gesteld wordt volgende week gestart met de heraanleg van de Pellenbergstraat vanaf de Tiensesteenweg. Hieronder geven we een nadere planning mee van die werken.

  * De eerste fase loopt vanaf de Tiensesteenweg tot aan het terrein voor grondopslag.

  * We verwachten de onderlaag asfalt in deze zone te kunnen aanleggen tegen het einde van maart

  * Daarna wordt over de volledige lengte van de werken het fietspad aangelegd, voorzien voor eind april

  * Na de aanleg van het fietspad wordt de betonverharding aangelegd op de rijweg tot net voor het kruispunt van het ziekenhuis

  * Het kruispunt zelf wordt in de periode juni/ juli onder handen genomen

 • 05 feb 2020

  Volgende week funderingsaanleg

   

  In de Pellenbergstraat, vanaf de Tiensesteenweg, start de aannemer volgende week met de aanleg van de fundering van de toekomstige rijweg. Die fundering wordt aangelegd in verschillende lagen steenslag en zal ervoor zorgen dat de straat beter toegankelijk is totdat de asfalt kan worden gegoten. Vanaf de Pinoutstraat, richting de Varenberg, wordt vanaf volgende week nog een drukleiding aangelegd voor de afvoer van vuil water.

   

  In de Ganzendries en Varenberg is de riolering volledig geplaatst. Verderop in de Ganzendries starten we dan ook met de nodige voorbereidingen voor de grachten en de fietspaden.

 • 02 dec 2019

  Komende weken riolering tot aan Sint-Barbaradreef en in Vaerenberg

   

  De aannemer heeft de riolering in Ganzendries geplaatst tot aan de Vaerenberg. Hij werkt door tot aan de Sint-Barbaradreefen zal daarna het gedeelte Vaerenberg aanpakken. Tijdens de werken blijft de toegang tot het ziekenhuis beschikbaar.

   

  Tegen het kerstverlof zouden de nutsmaatschappijen hun werken in de Pellenbergstraat moeten hebben afgerond. De werf wordt dan gefatsoeneerd om de toegang tijdens het verlof te verzekeren. 

   

  Na nieuwjaar starten we in de velden met de aanleg van de persleiding waardoor het afvalwater onder druk wordt getransporteerd naar een hogergelegen punt, door middel van een pompstation. In de Pellenbergstraat worden dan de huisaansluitingen uitgevoerd en zal men starten met de heraanleg van de wegenis. Gezien de jaarlijkse sluiting van de asfaltcentrales verwachten wij de eerste fase van de asfalteringswerken tegen einde maart.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Praktische info

Op zoek naar meer informatie over de omleidingen en mogelijke hinder?

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Mario Michiels

Werfleider aannemer Colas

Locatie werfkeet:

Ganzendries, Lubbeek