Nieuws

20461 - Verbindingsriolering Ganzendries
01 jul 2020

Tiensesteenweg werd geasfalteerd

 

Vorige week heeft de aannemer het asfalt aangebracht op de Tiensesteenweg.

 

Op 6 en 7 juli wordt het beton gegoten in het tweede deel van Ganzendries.

 

De werfzone blijft tijdens het bouwverlof afgesloten. Het bouwverlof begint op vrijdag 10 juli en duurt tot en met zondag 2 augustus. 

 

Na het bouwverlof, op maandag 3 augustus, hervat de aannemer de werken ter hoogte van de St-Barbaradreef. Deze werken zullen tot begin oktober duren.

 

17 jun 2020

Geen gemotoriseerd verkeer mogelijk door betonaanleg 

 

De eerste fase van de betonwerken (aan de kant van de pare huisnummers op het grondgebied van Lubbeek) werd de voorbije week uitgevoerd. De tweede fase is voorzien op 2 en 3 juli.

 

Momenteel is verkeer niet toegestaan, ook niet voor de bewoners. Het beton moet immers uitharden.

 

Woon je ter hoogte van de betonverharding? Dan krijg je in de loop van de week van 22 juli terug toegang tot je woning. Opgelet, op 2 en 3 juli is verkeer onmogelijk omdat het beton aan de andere kant van de weg wordt gegoten.

 

Vanaf 4 juli tot 3 augustus kunnen de buurtbewoners terug tot aan hun woning, maar zijn ze verplicht om langs Pellenberg te rijden.

 

Doorgaand verkeer blijft verboden. De werf wordt fysiek afgesloten ter hoogte van de gemeentegrens tussen Lubbeek en Bierbeek.

 

Op 3 augustus, na het bouwverlof, hervatten werken ter hoogte van de St-Barbaradreef, de toegang tot het UZ Pellenberg. Vanaf dat moment is de werfzone enkel bereikbaar via de Tiensesteenweg.

 

De werken aan het kruispunt zullen ongeveer 2 maanden duren.

 

04 jun 2020

Heraanleg wegenis in het deel Ganzendries / Pellenbergstraat

 

De aannemer legt de funderingslagen van de toekomstige rijweg aan en zal daarna een onderlaag in asfalt aanbrengen. Wanneer die klaar is wordt de rijweg aangelegd in beton. De rijweg wordt aangelegd in twee helften, te beginnen met de rijhelft richting Pellenberg. Na enkele dagen uitharding zal de rijhelft richting Bierbeek worden aangelegd. Tegen begin juli is dit beton uitgehard en zullen de bewoners terug over het nieuwe aangelegde beton kunnen rijden.

 

De aannemer gaat op 10 juli in bouwverlof, tot 3 augustus. Op die dag worden de werken opgestart aan het kruispunt met de Sint-Barbaradreef (UZ Leuven). De toegang naar het ziekenhuis zal worden geregeld via een tijdelijke weg, naast de huidige toegang. De werken aan het kruispunt zullen een tweetal maanden duren. Pas na deze werken zal doorgaand verkeer tussen de Tiensesteenweg en Pellenberg-centrum mogelijk zijn. 

19 mrt 2020

Werken vanaf 19 maart stopgezet

 

Deze werf wordt vanavond op 19 maart voor onbepaalde tijd stopgezet ingevolge de Corona-maatregelen waarbij het onmogelijk wordt voor de aannemer om afdoende maatregelen te nemen om het personeel te beveiligen.
Ook leggen steeds meer en meer toeleveringsbedrijven de werkzaamheden stil, waardoor efficiënt verder werken onmogelijk wordt.

 

Vanochtend werd op het deel tussen de Tiensesteenweg en het te bouwen bufferbekken nog de onderlaag asfalt geplaatst waardoor op dit gedeelte de hinder alvast minder zal zijn.
Deze namiddag zorgt de aannemer ervoor dat hier ook de woningen terug toegankelijk gemaakt worden.

 

De aannemer heeft aangegeven dat de stopzetting voor minstens 3 weken zal zijn dus tot na het paasweekend.

Hou er ook rekening mee dat deze periode nog kan verlengd worden.

 

Van zodra de werken terug hervatten zal een nieuwe planning gemaakt worden die ook meegedeeld zal worden via de website.

26 feb 2020

Planning heraanleg Pellenbergstraat

 

Volgende week wordt gestart met de heraanleg van de Pellenbergstraat. We hebben nu een meer concrete planning voor deze werken.

 

Momenteel worden de straatkolken tussen de Tiensesteenweg en het bufferbekken aangelegd. Op 4 maart zal er, behoudens het weer, een suggestiestrook worden aangebracht in beton langs een deel van het traject. Dat beton moet enkele dagen drogen, waardoor we op 5 en 6 maart de boordstenen en goten aanleggen in het andere gedeelte. Op 9 maart worden de boordstenen dan ook langs de suggestiestrook gelegd. Op 16 maart zal de onderlaag asfalt worden aangelegd, ook onder voorbehoud van het weer. 

06 feb 2020

Eerste asfaltlaag einde maart

 

Zoals in een eerder bericht gesteld wordt volgende week gestart met de heraanleg van de Pellenbergstraat vanaf de Tiensesteenweg. Hieronder geven we een nadere planning mee van die werken.

* De eerste fase loopt vanaf de Tiensesteenweg tot aan het terrein voor grondopslag.

* We verwachten de onderlaag asfalt in deze zone te kunnen aanleggen tegen het einde van maart

* Daarna wordt over de volledige lengte van de werken het fietspad aangelegd, voorzien voor eind april

* Na de aanleg van het fietspad wordt de betonverharding aangelegd op de rijweg tot net voor het kruispunt van het ziekenhuis

* Het kruispunt zelf wordt in de periode juni/ juli onder handen genomen

05 feb 2020

Volgende week funderingsaanleg

 

In de Pellenbergstraat, vanaf de Tiensesteenweg, start de aannemer volgende week met de aanleg van de fundering van de toekomstige rijweg. Die fundering wordt aangelegd in verschillende lagen steenslag en zal ervoor zorgen dat de straat beter toegankelijk is totdat de asfalt kan worden gegoten. Vanaf de Pinoutstraat, richting de Varenberg, wordt vanaf volgende week nog een drukleiding aangelegd voor de afvoer van vuil water.

 

In de Ganzendries en Varenberg is de riolering volledig geplaatst. Verderop in de Ganzendries starten we dan ook met de nodige voorbereidingen voor de grachten en de fietspaden.

02 dec 2019

Komende weken riolering tot aan Sint-Barbaradreef en in Vaerenberg

 

De aannemer heeft de riolering in Ganzendries geplaatst tot aan de Vaerenberg. Hij werkt door tot aan de Sint-Barbaradreefen zal daarna het gedeelte Vaerenberg aanpakken. Tijdens de werken blijft de toegang tot het ziekenhuis beschikbaar.

 

Tegen het kerstverlof zouden de nutsmaatschappijen hun werken in de Pellenbergstraat moeten hebben afgerond. De werf wordt dan gefatsoeneerd om de toegang tijdens het verlof te verzekeren. 

 

Na nieuwjaar starten we in de velden met de aanleg van de persleiding waardoor het afvalwater onder druk wordt getransporteerd naar een hogergelegen punt, door middel van een pompstation. In de Pellenbergstraat worden dan de huisaansluitingen uitgevoerd en zal men starten met de heraanleg van de wegenis. Gezien de jaarlijkse sluiting van de asfaltcentrales verwachten wij de eerste fase van de asfalteringswerken tegen einde maart.

30 okt 2019

Deze week nog huisaansluitingen in Pellenbergstraat, na kerstverlof werken in de Onze-Lieve-Vrouwstraat

 

In de Pellenbergstraat is de riolering aangelegd bijna tot aan de gemeentegrens tussen Bierbeek en Lubbeek. De huisaansluitingen zijn volop aan de gang en worden normaalgezien deze week afgerond. Nadien gaan de rioleringswerken verder tot aan het Universitair Ziekenhuis.

 

Na het kerstverlof wordt in de Onze-Lieve-Vrouwstraat gestart met de rioleringswerken. De aanleg van de persleiding tussen de Onze-Lieve-Vrouwstraat en Varenberg, waar het afvalwater doorgepompt zal worden, start normaalgezien nog voor het verlof. Deze planning is echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, aangezien we bepaalde werken niet kunnen uitvoeren als het te koud is.

19 sep 2019

Rioleringwerken gestart in Pellenbergstraat

 

In de Pellenbergstraat werd de afvalwaterriool geplaatst tot huisnummer 5. De regenwatercollector ligt over een lengte van een 50-tal meter en wordt deze week doorgetrokken tot nummer 5.

 

Ondertussen zijn de werken op de Tiensesteenweg flink opgeschoten. De verkeerslichten worden deze week terug geplaatst. Als alles verder volgens planning verloopt, dan wordt de rijweg eind volgende week terug vrijgegeven. 

 

De werken aan het pompstation in de Pinoutstraat zitten op netjes schema. De verticale betonwanden werden ondertussen aangebracht.

 

06 sep 2019

Wegopbraak in de Pellenbergstraat

 

De Pellenbergstraat wordt sinds deze week onderhanden genomen. Tot 12 september doet de aannemer de opbraak van de bestaande betonverharding, tijdens deze periode is de  Tiensesteenweg niet bereikbaar via Pellenberg. Er is een omleiding ingelegd en de bewoners zullen voor en na de werkuren bij hun woning geraken, hetzij vanuit Pellenberg, hetzij vanaf de Tiensesteenweg afhankelijk van de vooruitgang van de werken.

 

Op de Tiensesteenweg zijn de rioleringswerken gevorderd voorbij het kruispunt met de Pellenbergstraat. Er wordt verder gewerkt aan de bestrating van het voetpad en het fietspad. De werken zitten momenteel goed op schema.

23 aug 2019

Bouw pompstation in Onze-Lieve-Vrouwstraat

 

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Pellenberg bouwt de aannemer een pompstation. De bouwkundige werken zijn zouden tegen half oktober klaar zijn. Deze werken spelen zich hoofdzakelijk af in niet-bebouwd gebied en hebben weinig tot geen overlast voor de buurt of passanten tot gevolg.

23 aug 2019

Nutsbedrijven werken in Pellenbergstraat en Ganzendries 

 

In de Pellenbergstraat en Ganzendries verplaatsen de nutsmaatschappijen momenteel hun leidingen. Meteen worden de netten vernieuwd. We verwachten dat we half september de rioleringswerken kunnen starten onderaan de Pellenbergstraat.

23 aug 2019

Rioleringswerken Tiensesteenweg tot half september

 

De werken in de zone Tiensesteenweg - Larestraat (fase 2) loopt stilaan op zijn einde. Op vrijdag 23 augustus plaatst de aannemer de signalisatie zodat de bestaande rijstrook richting Leuven wordt omgevormd tot werfzone. Dit is meteen de start van de volgende fase. Hierdoor kunnen we de tijdelijke verkeerslichten sneller wegnemen. Het Agentschap Wegen en Verkeer past de verkeerslichten op het kruispunt aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het afsluiten van Pellenbergstraat en Ganzendries.

 

We verwachten dat de rioleringswerken in de Tiensesteenweg nog tot half september zullen duren. De afwerking van de stoepen plannen we tegen eind september.

09 aug 2019

Tiensesteenweg op 10 augustus al open

 

De werken op de Tiensesteenweg zijn sneller klaar dan verwacht. De aannemer heeft vandaag de toplaag gelegd op het stukje Tiensesteenweg in Lovenjoel/Bierbeek. Hierdoor is doorgaand verkeer terug mogelijk vanaf morgenochtend 7 uur, 2 dagen eerder dan voorzien.

 

Meteen wordt de werfsignalisatie aangepast. In de volgende fase wordt immers naast de rijweg gewerkt. Hierbij wordt 1 rijstrook ingenomen voor de werf. De aannemer werkt ongeveer 2 weken met tijdelijke verkeerslichten. Het verkeer zal ter hoogte van de werken om beurt kunnen passeren.

 

Vanaf maandag 12 augustus zal de Pellenbergstraat worden afgesloten tot de Paasvakantie ongeveer.

08 aug 2019

Bouwput voor pompstation gegraven aan Onze-Lieve-Vrouwstraat

 

Ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwstraat werd de bouwput uitgegraven voor de bouw van het pompstation. De bemaling draait. De bouw van het pompstation start vanaf volgende week (12 augustus). Vanaf dan wordt de Onze-Lieve-Vrouwstraat afgesloten voor verkeer.

08 aug 2019

Pellenbergstraat afgesloten vanaf 12 augustus

 

Vanaf 12 augustus wordt de Pellenbergstraat afgesloten. Vanaf dan worden de stoepen opgebroken zodat de nutsbedrijven vanaf 19 augustus hun netten kunnen vernieuwen. We verwachten dat de rioleringsploeg van de aannemer ongeveer half september kan starten in de Pellenbergstraat.

08 aug 2019

Werken Tiensesteenweg verlopen volgens planning

 

De riolering dwars op de Tiensesteenweg werd geplaatst volgens planning, de sleuf werd ondertussen ook aangevuld. Op donderdag 8 augustus worden de funderingen en de eerste onderlaag asfalt gelegd. Vrijdag worden de laatste lagen asfalt aangebracht. Als de werken zo blijven vorderen, dan kan de Tiensesteenweg zoals voorzien tegen 12 augustus opnieuw worden opengesteld.

 

De aannemer werkt intussen in de berm van de Tiensesteenweg verder af in de richting van de Pellenberstraat.

30 jul 2019

Na bouwverlof werken in de Tiensesteenweg

 

In de week van 5 augustus starten we met de werken op de Tiensesteenweg, die dan een week lang onderbroken zal zijn voorbij de Larestraat, in de richting van Tienen. Vanaf 12 augustus tot eind september wordt er gewerkt langs een zijde van de Tiensesteenweg, in de richting van de Pellenbergstraat.

 

De nutsmaatschappijen starten vanaf 12 augustus ook in de Pellenbergstraat om hun leidingen te verleggen, zodat tegen half september kan worden begonnen met de aanleg van de riolering.

 

Lees hier alles over de planning van de komende weken, de omleidingen, ...

17 jul 2019

Tiensesteenweg (N3) van 5 tot en met 12 augustus volledig afgesloten voor rioleringswerken

 

Na het bouwverlof start Aquafin belangrijke rioleringswerken op de Tiensesteenweg (N3) in Lubbeek. Vanaf maandag 5 augustus tot en met zondag 11 augustus is de Tiensesteenweg ter hoogte van De Warande - net voorbij het kruispunt Pellenbergstraat/Stationsstraat (Lovenjoel) - volledig afgesloten voor alle autoverkeer. Op deze plek wordt onder de Tiensesteenweg een belangrijke aansluiting voor de riolering gemaakt.

 

- Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via Lubbeek-dorp via de Pellenbergstraat, Ganzendries, Kapelstraat, Lubbeekstraat, Bollenberg, Dorpskring, Dorpsstraat, Heide en Aarschotsebaan richting Boutersem en vice versa.
- De halte ‘Lovenjoel-dorp’ van bus 380 van De Lijn worden tijdelijk verplaatst.
- Zwaar verkeer boven 3,5 ton moet omrijden via de E40 via de Meerdaalboslaan en ring van Tienen.
- Voetgangers en fietsers kunnen wel nog (voorzichtig) passeren langs de werfzone.