Nieuws

20461 - Verbindingsriolering Ganzendries
30 okt 2019

Deze week nog huisaansluitingen in Pellenbergstraat, na kerstverlof werken in de Onze-Lieve-Vrouwstraat

 

In de Pellenbergstraat is de riolering aangelegd bijna tot aan de gemeentegrens tussen Bierbeek en Lubbeek. De huisaansluitingen zijn volop aan de gang en worden normaalgezien deze week afgerond. Nadien gaan de rioleringswerken verder tot aan het Universitair Ziekenhuis.

 

Na het kerstverlof wordt in de Onze-Lieve-Vrouwstraat gestart met de rioleringswerken. De aanleg van de persleiding tussen de Onze-Lieve-Vrouwstraat en Varenberg, waar het afvalwater doorgepompt zal worden, start normaalgezien nog voor het verlof. Deze planning is echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, aangezien we bepaalde werken niet kunnen uitvoeren als het te koud is.

19 sep 2019

Rioleringwerken gestart in Pellenbergstraat

 

In de Pellenbergstraat werd de afvalwaterriool geplaatst tot huisnummer 5. De regenwatercollector ligt over een lengte van een 50-tal meter en wordt deze week doorgetrokken tot nummer 5.

 

Ondertussen zijn de werken op de Tiensesteenweg flink opgeschoten. De verkeerslichten worden deze week terug geplaatst. Als alles verder volgens planning verloopt, dan wordt de rijweg eind volgende week terug vrijgegeven. 

 

De werken aan het pompstation in de Pinoutstraat zitten op netjes schema. De verticale betonwanden werden ondertussen aangebracht.

 

06 sep 2019

Wegopbraak in de Pellenbergstraat

 

De Pellenbergstraat wordt sinds deze week onderhanden genomen. Tot 12 september doet de aannemer de opbraak van de bestaande betonverharding, tijdens deze periode is de  Tiensesteenweg niet bereikbaar via Pellenberg. Er is een omleiding ingelegd en de bewoners zullen voor en na de werkuren bij hun woning geraken, hetzij vanuit Pellenberg, hetzij vanaf de Tiensesteenweg afhankelijk van de vooruitgang van de werken.

 

Op de Tiensesteenweg zijn de rioleringswerken gevorderd voorbij het kruispunt met de Pellenbergstraat. Er wordt verder gewerkt aan de bestrating van het voetpad en het fietspad. De werken zitten momenteel goed op schema.

23 aug 2019

Bouw pompstation in Onze-Lieve-Vrouwstraat

 

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Pellenberg bouwt de aannemer een pompstation. De bouwkundige werken zijn zouden tegen half oktober klaar zijn. Deze werken spelen zich hoofdzakelijk af in niet-bebouwd gebied en hebben weinig tot geen overlast voor de buurt of passanten tot gevolg.

23 aug 2019

Nutsbedrijven werken in Pellenbergstraat en Ganzendries 

 

In de Pellenbergstraat en Ganzendries verplaatsen de nutsmaatschappijen momenteel hun leidingen. Meteen worden de netten vernieuwd. We verwachten dat we half september de rioleringswerken kunnen starten onderaan de Pellenbergstraat.

23 aug 2019

Rioleringswerken Tiensesteenweg tot half september

 

De werken in de zone Tiensesteenweg - Larestraat (fase 2) loopt stilaan op zijn einde. Op vrijdag 23 augustus plaatst de aannemer de signalisatie zodat de bestaande rijstrook richting Leuven wordt omgevormd tot werfzone. Dit is meteen de start van de volgende fase. Hierdoor kunnen we de tijdelijke verkeerslichten sneller wegnemen. Het Agentschap Wegen en Verkeer past de verkeerslichten op het kruispunt aan. Hierbij wordt rekening gehouden met het afsluiten van Pellenbergstraat en Ganzendries.

 

We verwachten dat de rioleringswerken in de Tiensesteenweg nog tot half september zullen duren. De afwerking van de stoepen plannen we tegen eind september.

09 aug 2019

Tiensesteenweg op 10 augustus al open

 

De werken op de Tiensesteenweg zijn sneller klaar dan verwacht. De aannemer heeft vandaag de toplaag gelegd op het stukje Tiensesteenweg in Lovenjoel/Bierbeek. Hierdoor is doorgaand verkeer terug mogelijk vanaf morgenochtend 7 uur, 2 dagen eerder dan voorzien.

 

Meteen wordt de werfsignalisatie aangepast. In de volgende fase wordt immers naast de rijweg gewerkt. Hierbij wordt 1 rijstrook ingenomen voor de werf. De aannemer werkt ongeveer 2 weken met tijdelijke verkeerslichten. Het verkeer zal ter hoogte van de werken om beurt kunnen passeren.

 

Vanaf maandag 12 augustus zal de Pellenbergstraat worden afgesloten tot de Paasvakantie ongeveer.

08 aug 2019

Bouwput voor pompstation gegraven aan Onze-Lieve-Vrouwstraat

 

Ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwstraat werd de bouwput uitgegraven voor de bouw van het pompstation. De bemaling draait. De bouw van het pompstation start vanaf volgende week (12 augustus). Vanaf dan wordt de Onze-Lieve-Vrouwstraat afgesloten voor verkeer.

08 aug 2019

Pellenbergstraat afgesloten vanaf 12 augustus

 

Vanaf 12 augustus wordt de Pellenbergstraat afgesloten. Vanaf dan worden de stoepen opgebroken zodat de nutsbedrijven vanaf 19 augustus hun netten kunnen vernieuwen. We verwachten dat de rioleringsploeg van de aannemer ongeveer half september kan starten in de Pellenbergstraat.

08 aug 2019

Werken Tiensesteenweg verlopen volgens planning

 

De riolering dwars op de Tiensesteenweg werd geplaatst volgens planning, de sleuf werd ondertussen ook aangevuld. Op donderdag 8 augustus worden de funderingen en de eerste onderlaag asfalt gelegd. Vrijdag worden de laatste lagen asfalt aangebracht. Als de werken zo blijven vorderen, dan kan de Tiensesteenweg zoals voorzien tegen 12 augustus opnieuw worden opengesteld.

 

De aannemer werkt intussen in de berm van de Tiensesteenweg verder af in de richting van de Pellenberstraat.

30 jul 2019

Na bouwverlof werken in de Tiensesteenweg

 

In de week van 5 augustus starten we met de werken op de Tiensesteenweg, die dan een week lang onderbroken zal zijn voorbij de Larestraat, in de richting van Tienen. Vanaf 12 augustus tot eind september wordt er gewerkt langs een zijde van de Tiensesteenweg, in de richting van de Pellenbergstraat.

 

De nutsmaatschappijen starten vanaf 12 augustus ook in de Pellenbergstraat om hun leidingen te verleggen, zodat tegen half september kan worden begonnen met de aanleg van de riolering.

 

Lees hier alles over de planning van de komende weken, de omleidingen, ...

17 jul 2019

Tiensesteenweg (N3) van 5 tot en met 12 augustus volledig afgesloten voor rioleringswerken

 

Na het bouwverlof start Aquafin belangrijke rioleringswerken op de Tiensesteenweg (N3) in Lubbeek. Vanaf maandag 5 augustus tot en met zondag 11 augustus is de Tiensesteenweg ter hoogte van De Warande - net voorbij het kruispunt Pellenbergstraat/Stationsstraat (Lovenjoel) - volledig afgesloten voor alle autoverkeer. Op deze plek wordt onder de Tiensesteenweg een belangrijke aansluiting voor de riolering gemaakt.

 

- Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via Lubbeek-dorp via de Pellenbergstraat, Ganzendries, Kapelstraat, Lubbeekstraat, Bollenberg, Dorpskring, Dorpsstraat, Heide en Aarschotsebaan richting Boutersem en vice versa.
- De halte ‘Lovenjoel-dorp’ van bus 380 van De Lijn worden tijdelijk verplaatst.
- Zwaar verkeer boven 3,5 ton moet omrijden via de E40 via de Meerdaalboslaan en ring van Tienen.
- Voetgangers en fietsers kunnen wel nog (voorzichtig) passeren langs de werfzone.