Timing en fasering

20461 - Verbindingsriolering Ganzendries
Laatst bijgewerkt: 07 jul 2020

Dit project is opgedeeld in 6 fases

 • Fase 1: bouwrijp maken zone Tiensesteenweg en Larestraat

  Start: 08 april 2019

  Einde: 18 april 2019 - Deze werken zijn voltooid

 • Fase 2: werken nutsleidingen in zone Tiensesteenweg en Larestraat

  Start: 23 april 2019

  Einde: 05 juli 2019 - Deze werken zijn voltooid

 • Fase 3: aanpassing riolering Tiensesteenweg ter hoogte van De Warande - net voorbij het kruispunt Pellenbergstraat/Stationsstraat (Lovenjoel)

  Start: 05 augustus 2019

  Einde: 20 september 2019 - Deze werken zijn voltooid

  Na het bouwverlof start Aquafin belangrijke rioleringswerken op de Tiensesteenweg (N3) in Bierbeek (Lovenjoel). Vanaf maandag 5 augustus tot en met zondag 11 augustus is de Tiensesteenweg ter hoogte van De Warande - net voorbij het kruispunt Pellenbergstraat/Stationsstraat (Lovenjoel) - volledig afgesloten voor alle autoverkeer. Op deze plek wordt onder de Tiensesteenweg een belangrijke aansluiting voor de riolering gemaakt.

  Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via Lubbeek-dorp via de Pellenbergstraat, Ganzendries, Kapelstraat, Lubbeekstraat, Bollenberg, Dorpskring, Dorpsstraat, Heide en Aarschotsebaan richting Boutersem en vice versa. De halte ‘Lovenjoel-dorp’ van bus 380 van De Lijn worden tijdelijk verplaatst. Zwaar verkeer boven 3,5 ton moet omrijden via de E40 via de Meerdaalboslaan en ring van Tienen. Voetgangers en fietsers kunnen wel nog (voorzichtig) passeren langs de werfzone.

 • Fase 4: aanleg riolering langs Tiensesteenweg en Larestraat

  Start: 12 augustus 2019

  Einde: 20 september 2019 - Deze werken zijn voltooid

  Vanaf 12 augustus tot eind september wordt er langs de Tiensesteenweg riolering aangelegd richting Pellenbergstraat. Deze werken situeren zich naast de rijbaan. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer op de Tiensesteenweg mogelijk.

 • Fase 5: nutswerken + aanleg riolering in Pellenbergstraat en Ganzendries

  Start: 20 september 2019 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 08 augustus 2020

  Vanaf 12 augustus starten er ook voorbereidende nutswerken in de Pellenbergstraat en Ganzendries. Aansluitend wordt hier door Aquafin ook nieuwe riolering aangelegd. De weg wordt gedurende 8 maanden afgesloten voor alle autoverkeer. Hier komt onder andere een gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat afvalwater gescheiden van regenwater zal worden opgevangen. Waar mogelijk wordt het regenwater aangesloten op bestaande of nieuwe grachten. Ter hoogte van de O.L.-Vrouwstraat komt er een regenwaterbekken en een pompstation om het afvalwater van de achterliggende straten via de Varenberg tot aan de Ganzendries te brengen. In de Pellenbergstraat wordt er naast woning nummer 10 een gelijkaardig bufferbekken gebouwd. In de zones waar er riolering wordt geplaatst, zal de huidige rijwegverharding vernieuwd worden in asfalt (binnen de bebouwde kom) of beton (buiten de bebouwde kom). De gemeenten Lubbeek en Bierbeek voorzien ook de aanleg van een nieuw vrij liggend fietspad.

  Voor het verkeer wordt er een omleiding voorzien via Boutersem (Aarschotsebaan) en verder via Drogenhof en Heide naar Lubbeek-dorp. Vrachtwagens boven 3,5 ton dienen om te rijden over Leuven of Tienen via de gewestwegen N2 en N3, of via de E40. Fietsers en voetgangers met bestemming “in de werfzone” zijn toegelaten maar gaan enkel toegang hebben over een minder-hindersteenslaglaag. Doorgaand fietsers- en voetgangersverkeer gebruikt beter de naastgelegen verbinding Bieststraat- Varenberg of in bepaalde latere fasen Bieststraat-Nederblok om vanuit de Tiensesteenweg Pellenberg te bereiken.

 • Fase 6: aanleg riolering tussen Varenberg en O.L-Vrouwstraat

  Start: 01 oktober 2019 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 08 augustus 2020

Welke werken worden nog uitgevoerd?

Voor de werken starten, maakt Aquafin afspraken met de nutsbedrijven om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water, gas of elektriciteit te vernieuwen. Deze werken beperken zich meestal van het voetpad tot de berm. Door deze werken te combineren met rioleringswerken blijft je straat waarschijnlijk jarenlang van werken gespaard.

Voor vragen en opmerkingen in verband met gas, water, elektriciteit of telecomvoorzieningen neem je contact op met de betrokken nutsmaatschappij:

 • De Watergroep
  Storingen: 0800 40 244
 • Infrax
  Storingen: 078 35 34 33
  Gasreuk: 0800 60 888
 • Proximus
  Storingen: 0800 22 800
 • Telenet
  Storingen: 015 66 66 66