Projectoverzicht

20640 - Aansluiting Meigem (of plaatselijke zuivering)
Laatst bijgewerkt: 24 dec 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 11 januari 2021

De werken zullen 15 maanden duren

Deze werken hebben als doel om het afvalwater van Meigem langs nieuwe riolen en pompstations af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Nevele. Na de uitvoering van dit project gaat het afvalwater van ongeveer 900 inwoners naar de RWZI. Hierdoor zal nagenoeg al het afvalwater van de deelgemeente Meigem worden gezuiverd.

Afvoer van vuilwater

Het afvalwater zal in de Lange Akkerstraat vanuit het centrum van Meigem aflopen in een nieuwe riool tot aan de Kleine Reigersbeek. De werken in het centrum van Meigem worden in een tweede fase uitgevoerd. Deze werken starten vermoedelijk in het najaar van 2021, na uitvoering van de eerste fase.

De eerste fase omvat hoofdzakelijk de aanleg van de verbinding die het afvalwater van Meigem aansluit op de collector in het centrum van Nevele.

Om de Kleine Reigersbeek te kunnen kruisen, dient de leiding diep te worden aangelegd. Daarom bouwen we na de kruising een pompstation. Dit is nodig omdat we anders de leidingen over heel het traject diep moesten ingraven. De vuilwaterleidingen van de recente verkaveling koppelen we hier af van de beek om ze aan te sluiten op het pompstation.

In het pompstation vertrekt een lange persleiding langs de Lange Akkerstraat tot voorbij de kruising met de Meerbeek. Waar mogelijk leggen we de persleiding in het akkerland aan zodat we de wegenis niet moeten opbreken. De uitstroom van de persleiding bevindt zich ter hoogte van het kruispunt Gasthuisstraat - Meigemstraat omdat hier bijna het hoogste punt is. Tot aan de Cyriel Buyssestraat loopt het water dan opnieuw gravitair (van hoog naar laag) af.

Tussen het kruispunt Meigemstraat - Gasthuisstraat en de Meerbeek wordt naast de persleiding een gravitaire leiding aangelegd om de woningen op aan te sluiten. De afwateringsrichting is mee met het maaiveld, richting de Meerbeek. Hier bouwen we een tweede pompstation om het afvalwater terug richting Cyriel Buyssestraat te verpompen. De twee woningen opwaarts de Meerbeek worden met een drukriolering aangesloten op dit pompstation.

Aanleg van regenwaterafvoer

De werken voor de afvoer van het regenwater starten in de Lange Akkerstraat ter hoogte van de Kleine Reigersbeek. In het eerste gedeelte ligt al een gescheiden rioleringsstelsel. Dit is er gekomen met de aanleg van de nieuwe verkaveling.

Voorbij de Meerbeek ligt vandaag geen riolering. Waar mogelijk laten we het regenwater van het openbaar en privédomein langs een infiltratieleiding weglopen in de ondergrond. De richting waarnaar het regenwater afwatert, wordt bepaald door de terreinhelling. Ter hoogte van woning Gasthuisstraat nr. 73C is er een top in het terrein, deze vormt de scheiding tussen de afwatering richting Meerbeek en de afwatering richting Cyriel Buyssestraat. Het maaiveld heeft een sterke helling richting Meerbeek.

Bij de overgang tussen 2 “treden” in de helling wordt een drempel voorzien met kleine opening. Hiermee wordt het regenwater maximaal ter plaatse gehouden zodat het kan infiltreren. Ter hoogte van de uitstroom in de Meerbeek komt een intern overstort.

De Gasthuisstraat ten noorden van de top in het terrein (ter hoogte van woning nr. 73C) watert af richting centrum.

Nieuws en updates

 • 08 dec 2021

  Aanleg kasseien Lange Akkerstraat

   

  Vanaf donderdag 16 december start de aannemer met de aanleg van de kasseiverharding tussen de karresporen in de Lange Akkerstraat. Het is de bedoeling dat de straat op donderdag 23 december terug beschikbaar is voor verkeer.

   

  Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kan de planning nog wijzigen.

 • 08 dec 2021

  Tijdelijke hinder aan Meigemstraat 44

   

  Op donderdag 9 december voeren we nog een herstelling uit aan de riolering ter hoogte van Meigemstraat nr. 44. Je zal er met de wagen moeilijk voorbij kunnen. Omdat in de Lange Akkerstraat het beton moet uitharden, is het niet mogelijk langs daar weg te rijden.

 • 08 dec 2021

  Asfalteringswerken in Meigemstraat op 15 december

   

  Op woensdag 15 december wordt in de Meigemstraat de toplaag asfalt aangebracht. Hierdoor kan je overdag niet met de auto door de straat rijden. Parkeer je auto al op dinsdagavond 14 december buiten de werfzone. Tussen de Meigemstraat en de opgebroken zone in de Lange Akkerstraat is parkeren niet mogelijk. Als het asfalt is afgekoeld, wordt de rijweg opnieuw opengesteld.

   

  Op dinsdag 14 december wordt de onderlaag van de asfaltverharding gereinigd. Gelieve deze nadien niet meer te bevuilen.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Wim Haesaert

Werfleider aannemer Vindevogel

Locatie werfkeet:

Nog te bepalen