Wat doen we?

20705 - Collector Teuvenbeek

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Informatiefiche

Project nr
20705
Aannemer
Ruben Janssens

Wie doet wat?

Werken in opracht van Aquafin

  • Aanleg van hoofdriolering (collector) voor aansluiting van afvalwater
  • Aanleg van gescheiden riolering in de Gieveldstraat, Sinnich en Obsinnich
  • Herstel van de wegenis naar bestaande toestand

Werken in opdracht van Fluivus

  • Aanleg van gescheiden riolering inTeuven Dorp, Mostert en Kloosterhofstraat

Werken in opdracht van de gemeente Voeren

  • Heraanleg van de wegenis in Teuven Dorp en de Gieveldstraat
  • Aanleg van een voetpad in Sinnich