Wat doen we?

21006V - Aanleg riolering in de Hamstraat

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
21006V

Wie doet wat?

Aquafin

Gemeente Borgloon

  • Aanleggen van de voetpaden

Kostprijs

Aquafin:
€1.111.000,00
Gemeente Borgloon:
€82.000,00
Total:
€1.193.000,00