Nieuws

21021 - Collector Molendries
02 dec 2019

Deze week rioleringswerken van start

 

Vandaag kan de aannemer starten met de eigenlijke rioleringswerken in de Kerkomsesteenweg. Er wordt gestart aan de koker van de Molendriesbeek, onder de rijbaan door. Die wordt daarvoor plaatselijk opgebroken en de Kerkomsesteenweg wordt ter hoogte van de beek afgesloten voor alle verkeer. De aannemer zal 3 à 4 dagen werk hebben op deze plek. Er wordt ook gestart met de werken voor het pompstation en het bergbezinkingsbekken, deze werken vinden plaats op privéterrein.

 

Eind deze week of begin volgende week wordt gestart met de aanleg van de gescheiden riolering, vanaf de beek richting de Kerkstraat. Deze werken worden uitgevoerd met een vooruitschrijdende sleuf: eerst breken we de rijweg op, in die zone wordt dan de riolering gelegd en de sleuf wordt vervolgens opgevuld met steenslag. Zo schuiven we telkens op in stappen van 30 à 50 meter. Na de werkuren worden de woningen maximaal bereikbaar gehouden met de wagen. Wanneer de riolering gelegd is tot aan de Kerkstraat wordt het gedeelte tussen de beek en het einde van de bebouwde kom aangelegd.

 

In de Malendriesstraat zijn de nutsmaatschappijen nog volop bezig. De voetpaden zijn opgebroken en zullen na het vernieuwen van de nutsleidingen worden aangevuld met een tijdelijke verharding zodat de woningen bereikbaar blijven. Ze worden definitief hersteld samen met de heraanleg van de fietspaden.

14 nov 2019

Nutsbedrijven werken in Malendriesstraat

 

Voor de voorbereidende werken van de nutsbedrijven worden de voetpaden in de Malendriesstraat opgebroken van huisnummer 52 tot 82 en van huisnummer 82 tot aan de Smitsveldstraat. Onmiddellijk nadat de opritten zijn opgebroken, worden ze aangevuld met steenslag zodat ze toegankelijk blijven.

14 nov 2019

Kerkomsesteenweg afgesloten voor doorgaand verkeer

 

In de Kerkomsesteenweg zijn de nutmaatschappijen bijna klaar. Vanaf 18 november wordt de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De aannemer start dan met de voorbereidende werken voor de aanleg van de riolering. Zo zal de betonnen rijweg trillingvrij worden gespleten en de bemaling worden geplaatst om het grondwater te verlagen.

 

Tegen het einde van de week of begin week 25 november wordt gestart met de aanleg van de riolering. Tijdens de aanleg van de riolering kan het zijn dat je oprit tijdelijk niet toegankelijk is.

 

We starten met het vernieuwen van de ingebuisde waterloop aan huisnummer 272. Dit zal ongeveer een week duren. Daarna worden de rioolbuizen gelegd richting de kerk. Als dit is gebeurd, dan keren we terug en vertrekken we opnieuw met de riolering aan de ingebuisde waterloop maar dan richting Lubbeekstraat.

 

Een rioleringsploeg schuift dagelijks ongeveer 20 tot 30 meter op. Zo kun je inschatten wanneer de rioleringswerken ongeveer voor je deur zullen zijn. Verplaats je wagen a.u.b. op tijd.

 

Tegelijk met de rioleringswerken wordt begonnen met de bouw van het bezinkingsbekken en het pompstation op het terrein rechts van huisnummer 253. Hier zal je weinig of geen hinder ondervinden.

07 nov 2019

Omleidingsplan werken Kerkomsesteenweg

 

Op maandag 18 november beginnen de werken aan de Kerkomsesteenweg. Er is een omleiding voorzien. Zie het omleidingsplan.

04 nov 2019

Nutsbedrijven werken vanaf 18 november in Malendriesstraat 

 

Op maandag 18 november beginnen de nutsbedrijven met de voorbereidende werken in de Malendriesstraat. Tussen de Heilige Geesthofstraat en de Boskouterstraat wordt het voetpad gedeeltelijk of geheel opgebroken waardoor het minder toegankelijk is. Deze werken duren tot en met januari 2020.

 

Langs de Malendriesstraat zal het verkeer nog toegelaten worden, maar ter hoogte van de werkzone worden verkeerslichten geplaatst. Het verkeer moet er plaatselijk over één rijstrook. We verwachten dat de aannemer van de rioleringswerken in januari-februari ook in de Malendriesstraat aan de slag kan.

 

Langs de oneven zijde van de Malendriesstraat, tussen Smisveldstraat en Boskouterstraat, beginnen de rioleringswerken later. Een juiste datum is nog niet gekend. Hier worden eerst de riolen gelegd en daarna worden de nutswerken uitgevoerd.

04 nov 2019

Rioleringswerken Kerkomsesteenweg starten op 18 november 

 

In de Kerkomsesteenweg zijn De Watergroep en Proximus op 24 oktober gestart met de voorbereidende werken. Deze werken duren nog tot 15 november. Doorgaand verkeer is nog mogelijk.

 

Vanaf 18 november wordt de steenweg onderbroken voor het eerste deel van de rioleringswerken. Er wordt een omleiding voorzien. Het omleidingsplan vind je binnenkort op deze website. Op het plannetje zie je alvast welk deel van de Kerkomsesteenweg zal afgesloten worden. Meer info lees je al op de website van de gemeente.

 

Voetgangers kunnen langs de werf wandelen, fietsers stappen best af om hun weg te voet verder te zetten. Lees de veiligheidsrichtlijnen.

 

 

teaser
03 okt 2019

Herlees de presentatie van de infoavond

 

Op woensdag 2 oktober werd het project in detail voorgesteld op een infoavond. Hieronder vind je de presentatie zodat je deze nog eens rustig kunt nalezen.