Nieuws

21021 - Collector Molendries
09 jul 2020

Planning werken voor het bouwverlof  

 

In fase 2 wordt aan het plein ter hoogte van de kerk nieuwe kasseiverharding geplaatst. In fase 3 wordt, waar reeds asfalt geplaatst is, het trottoir aangelegd aan de zuidzijde.    In fase 4 wordt er een gedeelte in Minder Hindersteenslag afgewerkt voor het bouwverlof. Meer bepaald het deel van de Malendriesstraat waar nog geen asfalt geplaatst is.

 

Planning werken na het bouwverlof

 

Begin augustus worden nog enkele huisaansluitingen gemaakt op de riolering in fase 4.
De aanleg van de boordsteen van de rijweg is ingepland op 13/8.
De onderlaag asfalt wordt geplaatst op 21/8.  

 

Fase 5 is momenteel ingepland voor november 2020

09 jun 2020

Fase 1: Kerkomsesteenweg

 

Er zijn voorlopig geen werken meer in de Kerkomsesteenweg.
Rond het pompstation en bekken wordt wel nog gewerkt.

 

Fase 2: Kerkstraat

 

De rioleringswerken zijn afgerond.
Het pleintje voor de kerk wordt momenteel heraangelegd, de kasseiverharding start in de week van 15 juni.

 

Fase 3: Malendriesstraat nummer 52 - 72

 

De Watergroep en Proximus moeten nog leidingen vernieuwen aan de oneven kant.
Nu de nieuwe riolering in dienst is en de oude werd verwijderd kunnen deze werken uitgevoerd worden.

Nadat de nutsmaatschappijen deze werken hebben uitgevoerd worden de voetpaden verder afgewerkt.

 

Fase 4: Malendriesstraat nummer 72 tot Boskouterstraat

 

Begin juli zal de nieuwe riolering geplaatst zijn.
Momenteel is men bezig met het aansluiten van de woningen op de nieuwe riolering. We hopen voor het bouwverlof alle woningen aangesloten te hebben op de nieuwe riolering.

 

Morgen wordt er een nieuwe infobrief bedeeld, daar kan u wat meer info in vinden.

04 mei 2020

Planning fase 3

 

De H. Geesthofstraat wordt normaal gezien tegen het einde van volgende week geasfalteerd.

Aan de zuidzijde van de Malendriesstraat, tussen woningen 52 en 87, zullen de nutsmaatschappijen nog werken uitvoeren.

Dit zal normaal gezien vanaf 11 juni uitgevoerd worden.

 

Planning fase 4

 

De rioleringswerken zijn gestart vanaf de Malendriesstraat 72 richting van de Smisveldstraat.

De nutsmaatschappijen zullen nog verplaatsingswerken uitvoeren tussen de Smisveldstraat en de Boskouterstraat.

Dit zal vanaf 15 mei uitgevoerd worden.

De rioleringswerken starten hier op 11 juni.

09 apr 2020

Rijbaan tijdelijk opengesteld Fase 1

 

De rijbaan werd tijdelijk opengesteld vanaf 8/4.
De snelheid is verlaagd naar 30 km/u want er is nog geen toplaag asfalt geplaatst.
Fietsers moeten op de rijbaan dus graag voorzichtig rijden.

 

Aanleg riolering Fase 2

 

De aannemer is bezig met de riolering aan te leggen in de kerkstraat, vanaf het bufferbekken tot de kerk.
De aanleg zal nog tot en met volgende week duren.
Volgende week start met de onderdoorpersingen aan de kerk.
Na de uitvoering van de persingen wordt de riolering aangelegd in het gedeelte met kasseiverharding.

 

Onderlaag asfalt geplaatst in Fase 3

 

De onderlaag asfalt is geplaatst, de voetpaden aan de noordzijde worden binnenkort aangelegd.
Aan de zuidzijde wordt dit nog niet gedaan, de waterleiding moet eerst nog heraangelegd worden.
Dit zal nog even duren want de Watergroep voert momenteel geen werken uit die niet dringend zijn.

 

Binnenkort start Fase 4

 

Er wordt vermoedelijk gestart met de aanleg van de riolering in de week van 20 april.

01 apr 2020

Planning komende weken

 

De Kerkomsesteenweg wordt normaal gezien in de loop van volgende week opengesteld.

In de Kerkstraat wordt momenteel riolering geplaatst en is men bezig aan het bufferbekken.

In de Malendriesstraat (fase 3) heeft men deze week de goten en borduren gegoten.

Morgen en overmorgen wordt de onderfundering geplaatst en onderlaag asfalt gegoten.

Op maandag 6 april worden de voorbereidende werken gestart voor de werken in fase 4.

26 feb 2020

Kerkomsesteenweg terug toegankelijk

 

Vanaf deze week zijn de opritten terug toegankelijk na de plaatsing van goten en borduren.
Op 6/03 of 9/03 wordt de onderlaag asfalt geplaatst, uiteraard onder voorbehoud van wijzigingen door weersomstandigheden.

12/03 of 13/03 wordt de onderlaag van het fietspad geplaatst.

 

Werken Malendriesstraat Fase 3

 

Deze week wordt de riolering gelegd vanaf de Kerkstraat tot de H. Geesthofstraat. Aansluitend wordt de riolering van de Kerkstraat tot de parking Boerenzaal gelegd. Daarna worden de wegeniswerken gestart.

 

Werken Malendriesstraat Fase 4

 

Hier starten de werken nadat Fase 3 afgewerkt is.

11 feb 2020

Planning Kerkomsesteenweg

 

Op 12 of 13 februari wordt de fundering geplaatst.
Opeenvolgend zullen de goten en boordstenen op 14 of 18 februari gegoten worden. Dit gebeurt door middel van glijbekisting waardoor jullie een tijd niet op de oprit kunnen met de wagen.

Gelieve uw wagen vanaf 11 februari te verplaatsen, vanaf dan kan er dus niet meer op de oprit.
Onder voorbehoud wordt op 2 maart de onderlaag asfalt aangelegd.

 

Planning Malendriesstraat (Fase 3)

 

Vanaf 10 februari is er gestart met de aanleg van riolering in de richting van oplopende huisnummers. Nadien wordt er riolering in de andere richting aangelegd.

Onder voorbehoud wordt de onderlaag asfalt aangelegd op 23 maart.

 

Planning Malendriesstraat (Fase 4)

 

Hier wordt gestart na de afwerking van Fase 3.
Midden april wordt de noodleiding van de Watergroep aangelegd. Na de rioleringswerken worden de nutsleidingen aangelegd in het gedeelte Smisveldstraat-Boskouterstraat.

 

Meer info vind je ook in de brief die vorige week in de bus werd gestoken. 

28 jan 2020

Afwerken riolering Kerkomsesteenweg

 

In de Kerkomsesteenweg is de aannemer bezig met het plaatsen van de riolering en de huisaansluitingen.
Op 10 februari worden de lijnvormige elementen geplaatst dmv glijbekisting.
Hierna kunnen de auto's enkele dagen niet op of af de opritten. 

Aansluitend wordt de onderlaag asfalt geplaatst. 

 

Start werken Malendriesstraat 52-72

 

In de week van 27 januari wordt de bronbemaling opgestart.
De betonverharding wordt opgebroken.
Vanaf 10 februari begint men met de aanleg van de riolering.

Men start bij de lage huisnummers en gaat in de oplopende richting. 

 

Planning Malendriesstraat 72 tot Boskouterstraat

 

Deze fase gaat van start na de uitvoering van fase 3

20 jan 2020

Update start rioleringswerken Malendriesstraat

 

Fase 3 werd beperkt tot het deel Malendriesstraat tussen de huisnummers 52 en 72.

 

Op donderdag 23 januari plaatst DCA de verkeerssignalisatie. De dag nadien wordt gestart met het trillingsvrij splijten van de betonnen rijweg en het plaatsen van de bemaling. Volgens de huidige planning start de aannemer begin februari met de aanleg van de rioolbuizen.

 

Terwijl de werken bezig zijn, is de Malendriesstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit moet omrijden langs de Boskouterstraat. 

 

20 jan 2020

Onderdoorpersing in Kerkstraat

In de Kerstraat werd alles in gereedheid gebracht voor de onderdoorpersing. Hiervoor worden de pers- en de ontvangstput klaar gemaakt. Dit zal ongeveer twee weken duren. De onderdoorpersing zelf voorzien we in maart.

 

20 jan 2020

Update werken Kerkomsesteenweg

 

In de Kerkomsesteenweg sluit de aannemer de woningen aan op de nieuwe riolen. De rioleringswerken zijn immers al goed gevorderd. Als hij klaar is met de huisaansluitingen, dan kunnen de boordstenen worden geplaatst en kan er werk worden gemaakt van de voet- en fietspaden.  Begin maart zou dan de onderlaag asfalt kunnen worden gelegd.

 

Opgelet: zowel het gieten van de boordstenen als het plaatsen van het asfalt is afhankelijk van het weer. Bij slecht weer wordt de planning aangepast.

 

02 dec 2019

Deze week rioleringswerken van start

 

Vandaag kan de aannemer starten met de eigenlijke rioleringswerken in de Kerkomsesteenweg. Er wordt gestart aan de koker van de Molendriesbeek, onder de rijbaan door. Die wordt daarvoor plaatselijk opgebroken en de Kerkomsesteenweg wordt ter hoogte van de beek afgesloten voor alle verkeer. De aannemer zal 3 à 4 dagen werk hebben op deze plek. Er wordt ook gestart met de werken voor het pompstation en het bergbezinkingsbekken, deze werken vinden plaats op privéterrein.

 

Eind deze week of begin volgende week wordt gestart met de aanleg van de gescheiden riolering, vanaf de beek richting de Kerkstraat. Deze werken worden uitgevoerd met een vooruitschrijdende sleuf: eerst breken we de rijweg op, in die zone wordt dan de riolering gelegd en de sleuf wordt vervolgens opgevuld met steenslag. Zo schuiven we telkens op in stappen van 30 à 50 meter. Na de werkuren worden de woningen maximaal bereikbaar gehouden met de wagen. Wanneer de riolering gelegd is tot aan de Kerkstraat wordt het gedeelte tussen de beek en het einde van de bebouwde kom aangelegd.

 

In de Malendriesstraat zijn de nutsmaatschappijen nog volop bezig. De voetpaden zijn opgebroken en zullen na het vernieuwen van de nutsleidingen worden aangevuld met een tijdelijke verharding zodat de woningen bereikbaar blijven. Ze worden definitief hersteld samen met de heraanleg van de fietspaden.

14 nov 2019

Nutsbedrijven werken in Malendriesstraat

 

Voor de voorbereidende werken van de nutsbedrijven worden de voetpaden in de Malendriesstraat opgebroken van huisnummer 52 tot 82 en van huisnummer 82 tot aan de Smitsveldstraat. Onmiddellijk nadat de opritten zijn opgebroken, worden ze aangevuld met steenslag zodat ze toegankelijk blijven.

14 nov 2019

Kerkomsesteenweg afgesloten voor doorgaand verkeer

 

In de Kerkomsesteenweg zijn de nutmaatschappijen bijna klaar. Vanaf 18 november wordt de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. De aannemer start dan met de voorbereidende werken voor de aanleg van de riolering. Zo zal de betonnen rijweg trillingvrij worden gespleten en de bemaling worden geplaatst om het grondwater te verlagen.

 

Tegen het einde van de week of begin week 25 november wordt gestart met de aanleg van de riolering. Tijdens de aanleg van de riolering kan het zijn dat je oprit tijdelijk niet toegankelijk is.

 

We starten met het vernieuwen van de ingebuisde waterloop aan huisnummer 272. Dit zal ongeveer een week duren. Daarna worden de rioolbuizen gelegd richting de kerk. Als dit is gebeurd, dan keren we terug en vertrekken we opnieuw met de riolering aan de ingebuisde waterloop maar dan richting Lubbeekstraat.

 

Een rioleringsploeg schuift dagelijks ongeveer 20 tot 30 meter op. Zo kun je inschatten wanneer de rioleringswerken ongeveer voor je deur zullen zijn. Verplaats je wagen a.u.b. op tijd.

 

Tegelijk met de rioleringswerken wordt begonnen met de bouw van het bezinkingsbekken en het pompstation op het terrein rechts van huisnummer 253. Hier zal je weinig of geen hinder ondervinden.

07 nov 2019

Omleidingsplan werken Kerkomsesteenweg

 

Op maandag 18 november beginnen de werken aan de Kerkomsesteenweg. Er is een omleiding voorzien. Zie het omleidingsplan.

04 nov 2019

Nutsbedrijven werken vanaf 18 november in Malendriesstraat 

 

Op maandag 18 november beginnen de nutsbedrijven met de voorbereidende werken in de Malendriesstraat. Tussen de Heilige Geesthofstraat en de Boskouterstraat wordt het voetpad gedeeltelijk of geheel opgebroken waardoor het minder toegankelijk is. Deze werken duren tot en met januari 2020.

 

Langs de Malendriesstraat zal het verkeer nog toegelaten worden, maar ter hoogte van de werkzone worden verkeerslichten geplaatst. Het verkeer moet er plaatselijk over één rijstrook. We verwachten dat de aannemer van de rioleringswerken in januari-februari ook in de Malendriesstraat aan de slag kan.

 

Langs de oneven zijde van de Malendriesstraat, tussen Smisveldstraat en Boskouterstraat, beginnen de rioleringswerken later. Een juiste datum is nog niet gekend. Hier worden eerst de riolen gelegd en daarna worden de nutswerken uitgevoerd.

04 nov 2019

Rioleringswerken Kerkomsesteenweg starten op 18 november 

 

In de Kerkomsesteenweg zijn De Watergroep en Proximus op 24 oktober gestart met de voorbereidende werken. Deze werken duren nog tot 15 november. Doorgaand verkeer is nog mogelijk.

 

Vanaf 18 november wordt de steenweg onderbroken voor het eerste deel van de rioleringswerken. Er wordt een omleiding voorzien. Het omleidingsplan vind je binnenkort op deze website. Op het plannetje zie je alvast welk deel van de Kerkomsesteenweg zal afgesloten worden. Meer info lees je al op de website van de gemeente.

 

Voetgangers kunnen langs de werf wandelen, fietsers stappen best af om hun weg te voet verder te zetten. Lees de veiligheidsrichtlijnen.

 

 

teaser
03 okt 2019

Herlees de presentatie van de infoavond

 

Op woensdag 2 oktober werd het project in detail voorgesteld op een infoavond. Hieronder vind je de presentatie zodat je deze nog eens rustig kunt nalezen.