Timing en fasering

21021 - Collector Molendries
Laatst bijgewerkt: 09 jul 2020

Dit project is opgedeeld in 6 fases

 • Fase 1 : Kerkomsesteenweg

  Start: 30 oktober 2019 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 30 september 2020

  Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, een pompstation en een bergbezinkingsbekken. Plaatsen van een persleiding tot de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Roosbeek.

 • Fase 2 : Kerkstraat vanaf en incl. RWA-bekken tot en met het kruispunt Kerkomsesteenweg - Kerkstraat

  Start: 01 januari 2020 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 30 september 2020

  Aanleggen van een vuilwatercollector, uitvoeren van twee onderdoorpersingen ter hoogte van de kerk, aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel vanaf de kerk tot het kruispunt Kerkomsesteenweg-Kerkstraat. Bouwen van een bufferbekken.

 • Fase 3 : Verbinding RWA-bekken en Malendriesstraat via parking Boerenzaal + zone Malendriesstraat huisnr. 52 tot 72

  Start: 01 februari 2020 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 30 september 2020

  Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel.

 • Fase 4 : Malendriesstraat 72 tot kruispunt met Boskouterstraat

  Start: 01 mei 2020 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 30 september 2020

  Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel, omleggen van de Malendriesbeek en uitvoeren voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen.

 • Fase 5 : Wegeniswerken Malendriesstraat+Kerkomsesteenweg tussen Heilige Geesthofstraat en Kerkstraat

  Start: 03 augustus 2020 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 31 december 2020

  Aanleggen de wegenis in asfalt.

 • Fase 6 : gescheiden stelsel in Kerkstraat tussen Malendriesstraat en bufferbekken

  Start: 03 augustus 2020 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 31 december 2020

Welke werken worden nog uitgevoerd?

Voor de werken starten, maakt Aquafin afspraken met de nutsbedrijven om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water, gas of elektriciteit te vernieuwen. Deze werken beperken zich meestal van het voetpad tot de berm. Door deze werken te combineren met rioleringswerken blijft je straat waarschijnlijk jarenlang van werken gespaard.

Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best contact met een van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

 • Fluvius
  Storingen: tel. 078 35 35 00
  Gasreuk: tel. 0800 65 065
 • De Watergroep
  Storingen: tel. 0800 40 244
 • Proximus
  Storingen: tel. 0800 22 800
 • Telenet
  Storingen: tel. 015 66 66 66