Wat doen we?

21021 - Collector Molendries

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
21021

Wie doet wat?

Aquafin

  • Uitvoeren rioleringswerken
  • Aanleggen van 2 bufferbekkens en een bergbezinkingsbekken
  • Bouwen van een pompstation
  • Aanleggen van een persleiding

Gemeente Boutersem

  • Aanleggen van voet- en fietspaden
  • Aanleggen van fietssuggestiestroken
  • Aandeel in de vernieuwing van de rijweg

Fluvius

  • Aandeel in een bufferbekken

Kostprijs

Aquafin:
€3.920.000,00
Gemeente Boutersem:
€785.000,00
Fluvius:
€1.200,00
Total:
€4.706.200,00