Projectoverzicht

21176 - Verbindingsriolering Dorpstraat - Betekomsesteenweg
Laatst bijgewerkt: 26 feb 2020

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 28 juni 2019

De werken zullen 17 maanden duren

Binnenkort beginnen Aquafin, de gemeente Begijnendijk en Fluvius weg- en rioleringswerken in de dorpskern. Aquafin en Fluvius leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan en de gemeente Begijnendijk voorziet in de herinrichting van het centrum.

 

Vanaf maandag 5 augustus starten De Watergroep en Fluvius voorbereidende werken in de Dorpsstraat (De Bruynlaan tot Baalsesteenweg), in de Kerkstraat (Dorpsstraat tot Nieuwstraat) en op het Kerkplein. De nutsbedrijven vernieuwen hun leidingen voor de rioleringswerken starten. Eind oktober beginnen de eigenlijke rioleringswerken in Dorpsstraat, Kerkstraat en Kerkplein. Daarna wordt er gewerkt in de Betekomsesteenweg tot aan de Goreweg, in de Kleinestraat tot aan de Dreef, in de Baalsesteenweg tot aan de Vissendijk en in de Raamstraat tot aan huisnummer 10.

 

In de loop van de maand september organiseren de drie betrokken projectpartners een infoavond. De uitnodiging voor de infoavond volgt nog.

Nieuws en updates

 • 11 feb 2020

  Planning Dorpsstraat en Kerkplein in fase 1 

   

  Aannemer startte met de nivelleringswerken op 10 februari.
  Aansluitend volgt de aanlag van de betonnen rijweg in het Kerkplein en de Dorpsstraat vanaf huis nr 18 tot aan de Bruynlaan.

  De rijweg wordt afgesloten voor auto’s gedurende drie weken omwille van de uithardingstijd van het beton.
  Zodra de rijweg voldoende uitgehard is start de aannemer met betonnen boorden en goten langs de rijweg.
  Deze worden uitgevoerd in glijbekisting en zal zo'n 3 weken duren.

  Er zal gedurende 4 à 5 weken geen autoverkeer toegelaten zijn in de Dorpsstraat en het Kerkplein.

   

  Zone Dorpsstraat 18 tot Kerkstraat in fase 1

   

  Aansluitend op de aanleg van de boorden in de Dorpsstraat (eind februari, begin maart)  worden ook de boorden in glijbekisting ter hoogte van het centrumplein aangelegd.
  In tegenstelling tot de Dorpsstraat komt hier de rijweg na de boorden.

  Ook hier zal gedurende vier a vijf weken geen verkeer mogelijk zijn omwille van de kwaliteit van de verharding.  

   

  Voorbereidende nutswerken in fase 2   

   

  Na de afwerking van fase 1 zal de aannemer normaal gezien starten met de rioleringswerken in deze fase.
  Dit wordt verwacht na Pasen.
  Voordat de rioleringswerken kunnen starten moeten ook de nutsleidingen de nodige aanpassingen kunnen uitvoeren.

   

  Omdat de nutsbedrijven nu reeds starten kan de totale duur met een zestal weken ingekort worden.
  Nutsbedrijven zullen daarom vanaf 17/2 starten.
  Deze werken gebeuren door hun eigen aannemer. 

  Deze werken zullen vooral in Betekomsestwg en Kleine steenweg aanzienlijke hinder veroorzaken.
  Zowel de stoepen als 1 rijvak zullen ingenomen worden door materiaal en materieel. Om het verkeer vlot te laten verlopen zal het verkeer via een omleiding langs Betekomsestwg, Kleine steenweg , Dreef en Kerkstraat in 1 rijrichting gestuurd worden.  

   

  De Kerkstraat wordt nadien terug hersteld met asfalt en maakt deel uit van de éénrichtingslus.

 • 29 jan 2020

  Werken in de Dorpstraat

   

  Tussen de De Bruynlaan en het dorpsplein zijn de rioleringswerken achter de rug. 
  De aannemer plant de start van de wegeniswerken hier vanaf 10 februari.

  Van zodra de eigenlijke betonwerken starten wordt er ook nog een briefje in de bus gestoken door de aannemer. De wegeniswerken zijn voorzien tot Pasen.
  De rijweg wordt aangelegd in beton.
  De toegankelijkheid voor de bewoners zal in de komende twee maanden op bepaalde perioden niet mogelijk zijn.
  Dit komt door de uithardingstijd van het beton.  

   

  Werken Betekomsesteenweg

   

  Intussen beginnen de nutsbedrijven vanaf 17/2 aan de voorbereidingswerken van de volgende fase.
  Dit is de zone Baalsesteenweg tot Kleinesteenweg.

   

  De rioleringswerken vangen daar volgens de huidige planning aan na het paasverlof. 
  Het einde van deze fase wordt verwacht rond september.

 • 27 nov 2019

  Planning tot het kerstverlof

   

  De aannemer legt momenteel de hoofdriolering in de Dorpsstraat en zal daarna starten met het Kerkplein en de Kerkstraat. We verwachten de riolering in de tweede helft van december te hebben geplaatst. Vanaf begin december wordt al gestart met de huisaansluitingen, zodat tegen het kerstverlof de eigenlijke rioleringswerken zijn voltooid. De werf wordt dan toegankelijk gemaakt voor de bewoners om de hinder tijdens het verlof te beperken.

   

  In de derde week van januari kunnen we dan starten met de wegeniswerken. Let wel, dit is sterk afhankelijk van het weer: de weg wordt aangelegd in beton, wat we niet kunnen doen bij vriesweer. Vorstvrije dagen zijn dus een absolute must. Het einde van deze eerste fase voorzien we eind maart of begin april.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier