Projectoverzicht

21369 - Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg
Laatst bijgewerkt: 21 okt 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 01 juli 2021

De werken zullen 11 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 300 inwoners uit Kerkom dat nu nog rechtstreeks in de Eksterbeemdenbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren slaan Aquafin en Fluvius de handen in elkaar om een nieuw gescheiden rioleringsstelsel te bouwen. Het regenwater zal via buffergrachten naar de Eksterbeemdenbeek vloeien. Het vuilwater zal opgevangen worden in een nieuw pompstation naast de beek en dat zal het water richting de Kumtichsestraat verpompen. Vanaf daar loopt het richting de zuiveringsinstallatie van Vissenaken.

De gemeente Boutersem maakt van de gelegenheid gebruik om de weginfrastructuur opnieuw in te richten. Er komen in de Kerkomsesteenweg nieuwe fietspaden en een middeneiland om het doorgaand verkeer af te remmen. Ook de bushaltes worden verhoogd.

Bekijk de video over de werken

Nieuws en updates

 • 18 okt 2021

  Bewonersbrief heraanleg

   

  De aannemer verdeelde onder de bewoners een brief met meer informatie over de heraanleg van de weg. Die brief kan je hieronder terugvinden.

 • 13 okt 2021

  Vanaf morgen heraanleg Koppeleikenstraat, Kumtichsestraat volgt later

   

  In de Koppeleikenstraat worden op 14, 15 en 18 oktober de goten en boordstenen geplaatst in ter plekke gestort beton. Hou er rekening mee dat vanaf donderdagochtend 14 oktober de opritten en garages langs de werkzone niet bereikbaar zullen zijn, en dat gedurende enkele weken, zolang het beton moet uitharden. Op 25 oktober plannen we om de onderlaag van de rijweg in asfalt aan te leggen.

   

  In de Kumtichsestraat is de riolering afgewerkt en worden laatste woningen aangesloten op de nieuwe leidingen. De bedoeling is om op 25 en 26 oktober de rijweg aan te leggen in beton. Het nieuwe wegdek zal enkele weken moeten uitharden alvorens het opnieuw berijdbaar is, de aannemer zal daarover nog communiceren.

   

  Op het kruispunt in de Kumtichesestraat zijn de werken gestart, we verwachten op 25 oktober zowel de onderlaag als de toplaag asfalt te kunnen aanleggen zodat het snel terug kan worden geopend voor het verkeer.

   

  In de Kerkomsesteenweg starten de nutsmaatschappijen voor gas, water, elektriciteit en telecom op 25 oktober met hun voorbereidende werken in het voetpad en het fietspad. De aanleg van de leidingen duurt ongeveer drie weken, waarna er nog eens drie weken nodig zullen zijn om alle woningen aan te koppelen op de nieuwe infrastructuur. We verwachten dus dat deze werken tot in december zullen duren, mogelijks tot aan het kerstverlof.

 • 20 sep 2021

  Werken Kumtichsestraat starten

   

  Op maandag 20 september wordt in de Kumtichsestraat de werf- en omleidingssignalisatie geplaatst. Diezelfde dag wordt ook de betonverharding ingezaagd vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot huisnummer 19.

   

  Op donderdag 23 september wordt de betonverharding gebeukt. Hierbij wordt met een valblok de verharding kapot geklopt. Dit doen we om het beton op te kunnen breken. Tot en met donderdag blijft je woning bereikbaar met de wagen.

   

  Vanaf vrijdag 24 september verwijdert de aannemer de verharding. Daarna wordt gestart met de aanleg van de nieuwe riolering. We starten t.h.v. huisnr. 19 en werken richting Kerkomsesteenweg.

   

  Tijdens de aanleg van de riolering voor uw woning, kun je met de auto enkele dagen niet tot aan je woning. Parkeer je wagen dan buiten de werkzone.

   

  Nadat de rioleringswerken je woning zijn gepasseerd, legt de aannemer steenslagfundering in de rijwegkoffer. Vanaf dan is je woning buiten de werkuren terug bereikbaar via de andere kant. Parkeer je auto steeds voor 6.00u terug te verplaatsen buiten de werkzone.

   

  Na de riolering volgt de nieuwe fundering en uiteindelijk de nieuwe betonverharding. Meer info hierover volgt later.

   

  De einddatum is voorzien in het tweede deel van november. Bij slecht weer kan deze planning echter wijzigen.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Steven Boeckx

Werfleider DCA

Locatie werfkeet: Kerkomsesteenweg 280

Marc Van Esch

Technische dienst Boutersem