Projectoverzicht

21369 - Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg
Laatst bijgewerkt: 01 dec 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 01 juli 2021

De werken zullen 11 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 300 inwoners uit Kerkom dat nu nog rechtstreeks in de Eksterbeemdenbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet.

Om dit te realiseren slaan Aquafin en Fluvius de handen in elkaar om een nieuw gescheiden rioleringsstelsel te bouwen. Het regenwater zal via buffergrachten naar de Eksterbeemdenbeek vloeien. Het vuilwater zal opgevangen worden in een nieuw pompstation naast de beek en dat zal het water richting de Kumtichsestraat verpompen. Vanaf daar loopt het richting de zuiveringsinstallatie van Vissenaken.

De gemeente Boutersem maakt van de gelegenheid gebruik om de weginfrastructuur opnieuw in te richten. Er komen in de Kerkomsesteenweg nieuwe fietspaden en een middeneiland om het doorgaand verkeer af te remmen. Ook de bushaltes worden verhoogd.

Bekijk de video over de werken

Nieuws en updates

 • 03 nov 2021

  Heraanleg in volle gang, opgelet voor uitstekende putdeksels

   

  In de Koppeleikenstraat zijn de boordstenen en de onderlaag asfalt aangelegd. Tot en met 19 november zal de aannemer de sleuven langs de boordstenen aanvullen met grond. Intussen worden ook de putdeksels van de nieuwe riolering op het niveau van het nieuwe wegdek gebracht. Totdat de toplaag is aangelegd zullen deze deksels enkele centimeters boven de rijweg uitsteken, matig daarom je snelheid.

   

  In de Kumtichsestraat is de rijweg aangelegd in beton. Dat beton moet nu nog enkele weken uitharden, waarna we de rijweg terug openstellen. Intussen wordt het resterende gedeelte van het fietspad aangelegd. Het kruispunt Kerkomsesteenweg - Kumtichsestraat is terug open voor doorgaand verkeer.

   

  Op donderdag 4 november beginnen de nutsmaatschappijen met voorbereidende werken in de Kerkomsesteenweg en de Koppeleikenstraat, in het voetpad en de berm. De nutsmaatschappijen voorzien hun eigen signalisatie en communicatie voor deze werken.

   

  Vanaf de week van 22 november verlaat aannemer DCA van Aquafin de werf, totdat de werken van de nutsmaatschappijen voltooid zijn.

 • 18 okt 2021

  Bewonersbrief heraanleg

   

  De aannemer verdeelde onder de bewoners een brief met meer informatie over de heraanleg van de weg. Die brief kan je hieronder terugvinden.

 • 13 okt 2021

  Vanaf morgen heraanleg Koppeleikenstraat, Kumtichsestraat volgt later

   

  In de Koppeleikenstraat worden op 14, 15 en 18 oktober de goten en boordstenen geplaatst in ter plekke gestort beton. Hou er rekening mee dat vanaf donderdagochtend 14 oktober de opritten en garages langs de werkzone niet bereikbaar zullen zijn, en dat gedurende enkele weken, zolang het beton moet uitharden. Op 25 oktober plannen we om de onderlaag van de rijweg in asfalt aan te leggen.

   

  In de Kumtichsestraat is de riolering afgewerkt en worden laatste woningen aangesloten op de nieuwe leidingen. De bedoeling is om op 25 en 26 oktober de rijweg aan te leggen in beton. Het nieuwe wegdek zal enkele weken moeten uitharden alvorens het opnieuw berijdbaar is, de aannemer zal daarover nog communiceren.

   

  Op het kruispunt in de Kumtichesestraat zijn de werken gestart, we verwachten op 25 oktober zowel de onderlaag als de toplaag asfalt te kunnen aanleggen zodat het snel terug kan worden geopend voor het verkeer.

   

  In de Kerkomsesteenweg starten de nutsmaatschappijen voor gas, water, elektriciteit en telecom op 25 oktober met hun voorbereidende werken in het voetpad en het fietspad. De aanleg van de leidingen duurt ongeveer drie weken, waarna er nog eens drie weken nodig zullen zijn om alle woningen aan te koppelen op de nieuwe infrastructuur. We verwachten dus dat deze werken tot in december zullen duren, mogelijks tot aan het kerstverlof.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Steven Boeckx

Werfleider DCA

Locatie werfkeet: Kerkomsesteenweg 280

Marc Van Esch

Technische dienst Boutersem