Nieuws

21369 - Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg
03 nov 2021

Heraanleg in volle gang, opgelet voor uitstekende putdeksels

 

In de Koppeleikenstraat zijn de boordstenen en de onderlaag asfalt aangelegd. Tot en met 19 november zal de aannemer de sleuven langs de boordstenen aanvullen met grond. Intussen worden ook de putdeksels van de nieuwe riolering op het niveau van het nieuwe wegdek gebracht. Totdat de toplaag is aangelegd zullen deze deksels enkele centimeters boven de rijweg uitsteken, matig daarom je snelheid.

 

In de Kumtichsestraat is de rijweg aangelegd in beton. Dat beton moet nu nog enkele weken uitharden, waarna we de rijweg terug openstellen. Intussen wordt het resterende gedeelte van het fietspad aangelegd. Het kruispunt Kerkomsesteenweg - Kumtichsestraat is terug open voor doorgaand verkeer.

 

Op donderdag 4 november beginnen de nutsmaatschappijen met voorbereidende werken in de Kerkomsesteenweg en de Koppeleikenstraat, in het voetpad en de berm. De nutsmaatschappijen voorzien hun eigen signalisatie en communicatie voor deze werken.

 

Vanaf de week van 22 november verlaat aannemer DCA van Aquafin de werf, totdat de werken van de nutsmaatschappijen voltooid zijn.

18 okt 2021

Bewonersbrief heraanleg

 

De aannemer verdeelde onder de bewoners een brief met meer informatie over de heraanleg van de weg. Die brief kan je hieronder terugvinden.

13 okt 2021

Vanaf morgen heraanleg Koppeleikenstraat, Kumtichsestraat volgt later

 

In de Koppeleikenstraat worden op 14, 15 en 18 oktober de goten en boordstenen geplaatst in ter plekke gestort beton. Hou er rekening mee dat vanaf donderdagochtend 14 oktober de opritten en garages langs de werkzone niet bereikbaar zullen zijn, en dat gedurende enkele weken, zolang het beton moet uitharden. Op 25 oktober plannen we om de onderlaag van de rijweg in asfalt aan te leggen.

 

In de Kumtichsestraat is de riolering afgewerkt en worden laatste woningen aangesloten op de nieuwe leidingen. De bedoeling is om op 25 en 26 oktober de rijweg aan te leggen in beton. Het nieuwe wegdek zal enkele weken moeten uitharden alvorens het opnieuw berijdbaar is, de aannemer zal daarover nog communiceren.

 

Op het kruispunt in de Kumtichesestraat zijn de werken gestart, we verwachten op 25 oktober zowel de onderlaag als de toplaag asfalt te kunnen aanleggen zodat het snel terug kan worden geopend voor het verkeer.

 

In de Kerkomsesteenweg starten de nutsmaatschappijen voor gas, water, elektriciteit en telecom op 25 oktober met hun voorbereidende werken in het voetpad en het fietspad. De aanleg van de leidingen duurt ongeveer drie weken, waarna er nog eens drie weken nodig zullen zijn om alle woningen aan te koppelen op de nieuwe infrastructuur. We verwachten dus dat deze werken tot in december zullen duren, mogelijks tot aan het kerstverlof.

20 sep 2021

Werken Kumtichsestraat starten

 

Op maandag 20 september wordt in de Kumtichsestraat de werf- en omleidingssignalisatie geplaatst. Diezelfde dag wordt ook de betonverharding ingezaagd vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot huisnummer 19.

 

Op donderdag 23 september wordt de betonverharding gebeukt. Hierbij wordt met een valblok de verharding kapot geklopt. Dit doen we om het beton op te kunnen breken. Tot en met donderdag blijft je woning bereikbaar met de wagen.

 

Vanaf vrijdag 24 september verwijdert de aannemer de verharding. Daarna wordt gestart met de aanleg van de nieuwe riolering. We starten t.h.v. huisnr. 19 en werken richting Kerkomsesteenweg.

 

Tijdens de aanleg van de riolering voor uw woning, kun je met de auto enkele dagen niet tot aan je woning. Parkeer je wagen dan buiten de werkzone.

 

Nadat de rioleringswerken je woning zijn gepasseerd, legt de aannemer steenslagfundering in de rijwegkoffer. Vanaf dan is je woning buiten de werkuren terug bereikbaar via de andere kant. Parkeer je auto steeds voor 6.00u terug te verplaatsen buiten de werkzone.

 

Na de riolering volgt de nieuwe fundering en uiteindelijk de nieuwe betonverharding. Meer info hierover volgt later.

 

De einddatum is voorzien in het tweede deel van november. Bij slecht weer kan deze planning echter wijzigen.

10 aug 2021

Bewonersbrief 'start der werken'

 

Voor de start van de werken in de Koppeleikenstraat bedeelde de aannemer een brief onder de bewoners, met informatie over de te verwachten hinder en het verloop van de werken. Die brief kan je hieronder terugvinden.