Nieuws

21470 - Aansluiting Oostveld - Pluime - Zeldonk
03 jun 2020

Aanleg fundering in Blind Ezelstraat

 

De aannemer legt deze week de fundering van de rijweg in de Blind Ezelstraat. Ook start hij met de aanleg van de opritten.

 

In de week van 8 juni worden de opritten verder aangelegd. Ook wordt eerst de onderlaag en daarna de toplaag asfalt aangebracht. De aannemer informeert je daar nog verder over.

 

03 jun 2020

Tinhoutstraat afgewerkt voor bouwverlof

 

In de Tinhoutstraat worden de huizen aangesloten op de nieuwe riolen. Dit duurt vermoedelijk tot 12 juni.

 

Eind juni plaatst de aannemer de greppel, de fundering van de rijweg en de onderlaag asfalt. Daar heeft hij ongeveer een week voor nodig.

 

Het is de bedoeling dat de toplaag asfalt ligt voor het bouwverlof begint.

 

03 jun 2020

Bruinbergstraat en Wolvestraat krijgen toplaag asfalt

 

Deze week brengt de aannemer de riooldeksels in de Bruinberstraat op de juiste hoogte. In de week van 8 juni wordt in de Bruinbergstraat en in de Wolvestraat de toplaag asfalt gelegd. De aannemer informeert je daar nog verder over.

 

27 mei 2020

Overzicht werken in Tinhoutstraat en Bruinbergstraat

 

Hieronder vind je een kort overzicht van de geplande werken voor de komende dagen en weken.

 

  • Tinhoutstraat (fase 5) - Tot begin juni voert de aannemer de huisaansluitingen op de riool uit. Tegelijk werkt hij aan het fietspad en de zijstroken. Deze week wordt tot huisnummer 2 asfalt gelegd. De plaatsing van de toplaag asfalt is gepland nog voor het bouwverlof.
  • Bruinbergstraat (fase 3) - De aanleg van de toplaag asfalt is voorzien in de week van 1 juni. De aannemer zal je hierover nog verder informeren.
  • Kruispunt Tinhoutstraat-Knesselarestraat (fase 4) - Deze week wordt het asfalt verwijderd en een nieuwe toplaag asfalt gelegd. Ook wordt de signalisatie aangebracht.

 

18 mei 2020

Begin juni krijgt Blind Ezelstraat asfalt

 

Deze week wordt de koffer gemaakt en de fundering gelegd in de Blind Ezelstraat (vrije fase 4). Volgens de planning zou de aannemer de onderlaag asfalt plaatsen in de week van 1 juni.

 

18 mei 2020

Herstel greppel Bruinbergstraat (vrije fase 3)

 

In de week van 25 mei wordt de greppel in de Bruinbergstraat (vrije fase 3) hersteld. Deze werd beschadigd bij werken door een nutsbedrijf.

 

In de week van 1 juni zijn ook in de Bruinbergstraat asfalteringswerken gepland.

 

18 mei 2020

Afwerking kruispunt Tinhoutstraat - Knesselarestraat

 

De aannemer moet de aanleg van het printbeton op het kruispunt Tinhoutstraat - Knesselarestraat (fase 4) nog inplannen.

 

In de week van 25 mei wordt het asfalt afgeschraapt, de nieuwe toplaag asfalt gelegd, signalisatie geplaatst en belijning aangebracht.

 

18 mei 2020

Tinhoutstraat krijgt stilaan vorm

 

Tot begin juni sluit de aannemer de woningen in de Tinhoutstraat (fase 5) aan op de nieuwe riolen.

 

Tegelijk legt hij de fundering en de betonstraatstenen aan voor het fietspad en de zijstroken van de rijweg.

 

Deze week worden de greppels aangelegd. Ook plaatst de aannemer een deel van de onderfundering van de rijweg met het oog op de aanleg van de onderlaag asfalt.

 

Het is de bedoeling om nog voor het zomerbouwverlof de toplaag asfalt aan te brengen.

 

11 mei 2020

Blijf veiligheidsmaatregelen Covid-19 respecteren  

 

Iemand van de aannemer aanspreken op de werf? Natuurlijk kan dat. Bewaar a.u.b. altijd de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt.

 

11 mei 2020

Huisaansluitingen Tinhoutstraat nog tot in juni

 

Nog tot begin juni sluit de aannemer de woningen in de Tinhoutstraat aan op de nieuwe riolen. Tegelijk voorziet hij de fundering en de betonstraatstenen voor fietspad en zijstroken. Als de weersomstandigheden meezitten, dan kan nog voor het zomerbouwverlof de toplaag asfalt worden gelegd.

 

11 mei 2020

Aanleg asfalt in Blind Ezelstraat

 

Deze en volgende week legt de aannemer de wegenis in de Blind Ezelstraat verder aan. Het is de bedoeling om in de week van 25 mei de onderlaag asfalt te leggen. Voor de asfalteringswerken wordt de straat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De aannemer verwittigt je nog per brief.

 

04 mei 2020

Ook andere asfalteringswerken gepland

 

Op het kruispunt Tinhoutstraat-Knesselarestraat (fase 4) wordt in de week van 25 mei de bestaande asfaltlaag verwijderd en de nieuwe toplaag aangelegd.

 

Verder werkt de aannemer in de week van 11 mei de wegenis af in de Blind Ezelstraat (fase 4). Ook hier wil de aannemer in de week van 25 mei de onderlaag asfalt plaatsen.

 

04 mei 2020

Verdere planning werken in Tinhoutstraat

 

In de Tinhoutstraat (fase 5) ligt ondertussen de fundering van de rijweg.

 

De aannemer heeft al een deel van de huisaansluitingen uitgevoerd, hij gaat hiermee door tot begin juni. Momenteel werkt de aannemer langs de kant van de pare huisnummers. Tegelijk wordt de fundering van het fietspad en de zijstroken gelegd.

 

Volgende week start de aannemer met de aanleg van de betonstraatstenen. De aanleg van de onderlaag asfalt is voorzien de week van 25 mei. De aannemer tracht de toplaag asfalt nog aan te brengen voor het bouwverlof.

 

04 mei 2020

Aanleg toplaag asfalt in Bruinbergstraat

 

Volgens de huidige planning legt de aannemer in de week van 25 mei de toplaag asfalt aan in de Bruinbergstraat (fase 3).

 

16 apr 2020

Blijf veiligheidsmaatregelen Covid-19 respecteren

 

Wil je iemand van de aannemer aanspreken op de werf? Dat kan uiteraard. Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt hiervoor.

 

16 apr 2020

Even wachten in Blindezelstraat

 

In de Blindezelstraat wachten we op de resultaten van de kalkstudie van de ondergrond. We moesten dit verder onderzoeken omdat de ondergrond er heel nat was. De resultaten worden verwacht in de week van 20 april. Daarna kan de aannemer verder werk maken van de fundering en worden de werken in de Blindezelstraat hervat.

 

16 apr 2020

Hoofdriool ligt in Tinhoutstraat

 

De voorbije weken heeft de aannemer de hoofdriool verder aangelegd in de Tinhoutstraat.

 

Deze week werd opnieuw gestart met de huisaansluitingen op de nieuwe riool. De aannemer is hiermee begonnen aan het kruispunt met de Knesselarestraat en schuift op richting kerk. Deze werken zullen duren tot eind mei. 

 

Zodra de huisaansluitingen een eindje zijn opgeschoten, starten we met de heraanleg van de fundering van de rijweg.

 

16 mrt 2020

Volgende week asfalt op kruispunt Tinhoutstraat-Knesselarestraat

 

Deze week legt de aannemer de betonstraatstenen aan ter hoogte van de bushalte. De bochten naar de Tinhoutstraat worden afgewerkt. Volgende week worden de bomen teruggeplaatst en wordt de toplaag asfalt aangebracht.

 

In de week van 23 maart staan ook de asfalteringswerken in de Bruinbergstraat, een stukje Wolvestraat en de aansluiting Zeldonkstraat op het programma. Dit is afhankelijk van het bekomen van de signalisatievergunning. Bij slecht weer kan deze planning worden herzien.

 

13 mrt 2020

Hoge waterstand grachten Zeldonkstraat van kortbij opgevolgd

 

Momenteel staat het waterpeil van de grachten in de Zeldonkstraat erg hoog. De toestand wordt door de werfleiders op de voet gevolgd zodat er snel kan worden ingegrepen als dit nodig mocht zijn.

 

De grachten staan heel vol omdat er nog een verbinding moet worden gemaakt die als overloop zal dienen. Deze verbinding is nog niet aangelegd omdat het terrein niet toegankelijk is. In de zomer en het najaar staan er gewassen, momenteel is de grond veel te nat om te kunnen werken.

 

Nu voor de komende dagen minder regen wordt voorspeld, verwachten we dat het waterpeil stilaan zal zakken.

 

09 mrt 2020

Afwerking bovenbouw kruispunt aan de gang

 

Aan het kruispunt Tinhoutstraat-Knesselarestraat is de aanleg van de bushalte bezig. Daarna worden de boorden en het voetpad afgewerkt. Tegen 20 maart zou de verharding worden gelegd, uitgezonderd de toplaag asfalt. Dit laatste zal vermoedelijk iets zijn voor de week van 23 maart. Deze werken zijn weergevoelig, bij slecht weer wordt de planning aangepast.

 

09 mrt 2020

Aanleg vuilwaterriool Tinhoutstraat volop bezig

 

In de Tinhoutstraat legt de aannemer de vuilwaterriool verder aan. Voordat de huisaansluitingen worden uitgevoerd, zullen nog enkele testen worden gedaan. Volgens de huidige planning zou de hoofdriool tegen de paasvakantie zijn geplaatst. 

 

02 mrt 2020

Rioleringswerken gaan verder in Tinhoutstraat

 

In de Tinhoutstraat verloopt de aanleg van de vuilwaterriolering nog altijd volgens schema. Tegelijk worden de huizen aangesloten op de nieuwe riool.

 

02 mrt 2020

Kruispunt Tinhoutstraat - Knesselarestraat bijna klaar

 

Aan het kruispunt Tinhoutstraat - Knesselarestraat (fase 5) wordt momenteel de bushalte aangelegd. Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, dan kan deze fase eind deze week of begin volgende week worden afgewerkt.

 

17 feb 2020

Aanleg fundering rijweg Blind Ezelstraat

 

In de Blind Ezelstraat werd de persleiding aangelegd. De aannemer brengt momenteel de fundering voor de rijweg aan. Ook worden de straatkolken gestoken.

 

Volgens de huidige planning, en onder voorbehoud van slecht weer, zouden de werken in de Blind Ezelstraat rond midden maart klaar kunnen zijn.

 

17 feb 2020

Volop werken Knesselarestraat - Tinhoutstraat

 

Momenteel ligt het zwaartepunt van de werken vooral op en rond het kruispunt Knesselarestraat - Tinhoutstraat. Op het kruispunt zelf werd voorlopig asfalt gelegd zodat de riool kan worden geplaatst in de Tinhoutstraat.

 

Daarna wordt de voorlopige asfaltlaag op het kruispunt verwijderd en wordt over het hele kruispunt het asfalt definitief aangelegd.

 

10 feb 2020

Aanleg regenwaterleiding op kruispunt Tinhoutstraat - Knesselarestraat

 

Op het kruispunt van Tinhoutstraat en Knesselarestraat (fase 4) legt de aannemer de vuilwaterriool en de persleiding in de richting van Oedelem. Deze week wordt ook de regenwaterleiding geplaatst en wordt gestart met het herstel van de wegenis.

 

In de Tinhoutstraat (fase 5) zal de aannemer mogelijk op maandag 17 februari starten met de aanleg van de vuilwaterriool. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

04 feb 2020

Huisaansluitingen Tinhoutstraat - Knesselarestraat

 

Op het kruispunt van Tinhoutstraat en Knesselarestraat (fase 4) is de aannemer gestart met de aanleg van de persleiding aan de kant van Oedelem. Het eerste deel van de huisaansluitingen kan tegen het einde van deze week starten.

 

In de Tinhoutstraat (fase 5) werkt de aannemer met twee ploegen om de huizen aan te sluiten op de nieuwe riolen.

 

28 jan 2020

Kruispunt Tinhoutstraat - Knesselarestraat opgebroken

 

Ondertussen werd het kruispunt Tinhoutstraat - Knesselarestraat opgebroken. Ook bracht de aannemer een bemaling aan. Deze werken zijn nodig voor de aanleg van een doorsteek voor de persleiding en voor de regenwaterriool. Deze werken duren tot eind februari 2020.

 

Opgelet: omdat de werken weersafhankelijk zijn, kan deze planning bij slecht weer worden aangepast.

 

28 jan 2020

Aanleg persleiding Blind Ezelstraat

 

Gisteren is de aannemer begonnen met het affrezen van het asfalt en het opbreken van de rijweg in de Blind Ezelstraat. In de tweede weekhelft wordt de persleiding aangelegd.

 

28 jan 2020

Zeldonkstraat wordt opgekuist

 

Zodra de fundering en de boordstenen in de Zeldonkstraat werden geplaatst, kuist de aannemer de werfzone op.

 

17 dec 2019

Afwerking rijweg en opritten Bruinbergstraat

 

In de Bruinbergstraat werden ondertussen de huisaansluitingen uitgevoerd en de straatkolken geplaatst. Ook de greppel ligt er. De aannemer probeert nog voor het kerstverlof asfalt te leggen en de opritten aan te leggen. De afwerking van de opritten is voor de eerste week na de kerstvakantie.

--

Aanleg persleiding in Nieuwenhovestraat

 

In de Nieuwenhovestraat worden de opritten aangelegd. Ook gaat de aannemer verder met het aanleggen van de persleiding. Net als in de Bruinbergstraat is het de bedoeling om ook hier nog voor kerst asfalt te leggen.

--

Aanleg opritten in Zeldonkstraat

 

In de Zeldonkstraat werden de opritten gekofferd en werd ter hoogte van de opritten schraal beton gelegd. Hier gaat de aannemer tot aan het kerstverlof door met het aanleggen van de opritten. Aan huisnummer 4 worden na nieuwjaar nog enkele buizen gelegd.

29 okt 2019

De aannemer werkt niet tijdens het herstverlof van 28/10 tot 3/11.

 

Planning Nieuwenhovestraat

 

Na het herfstverlof worden de opritten aangelegd.
De persleiding wordt aangelegd, dit zal duren tot midden november.
Tegelijkertijd wordt de doorsteek hersteld en de onderlaag asfalt geplaatst.

De toplaag is voorzien voor de laatste week van november.

 

Planning Bruinbergstraat

 

Na het herfstverlof wordt de persleiding aangelegd.

Aansluitend worden de huisaansluitingen geplaatst, dit zal ongeveer tot midden november duren.
Begin december wordt de onderlaag asfalt geplaatst.

 

Planning Zeldonkstraat

 

Na het herfstverlof worden de huisaansluitingen gemaakt.
Op het einde van de week van 18 november wordt de onderlaag asfalt geplaatst.

26 jul 2019

Werken in de Zeldonkstraat tussen de Knesselarestraat en Blindezelstraat

 

Na het bouwverlof worden thv de reeds uitgevoerde rioleringswerken de boordstenen gegoten, aansluitend wordt de fundering aangelegd.
De onderlaag asfalt is voorzien eind augustus, begin september.

Vanaf 19 augustus wordt er verder riolering aangelegd richting kruispunt Blindezelstraat.

 

Werken in de Nieuwenhovestraat

 

Na het bouwverlof wordt de riolering in de zone waar de damplanken staan verder aangelegd.

In de week van 19 augustus wordt gestart met het verwijderen van de damplanken.

 

Werken in de Bruinbergstraat thv het kruispunt met de Nieuwenhovenstraat

 

Op 5 augustus start men met de aanleg van de riolering, dit zal zo'n 2 weken duren.

25 mrt 2019

Rijwegfundering voor deel Zeldonkstraat

In het deel van de Zeldonkstraat aan de kant van de Oedelemsesteenweg is de riool ondertussen aangelegd. Fluvius heeft op 19 maart de gasleiding nog aangepast. In de week van 25 maart wordt de verbinding geplaatst voor de toekomstige grachten. Daarna wordt de fundering van de rijweg aangebracht. Als alles verder volgens plan verloopt, dan kan in de laatste week van april de onderlaag asfalt worden gelegd.

25 mrt 2019

Aanleg nieuwe riolen in Nieuwenhovestraat

De aanleg van de nieuwe riolen en de aansluiting van de woningen hierop gaat tot eind maart verder in de Nieuwenhovenstraat. De werken beginnen aan de kant van de Knesselarestraat. In de eerste helft van april plaatst de aannemer een scherm van damplanken (een waterwerende constructie)  in de rijweg vertrekkend vanaf Nieuwenhovenstraat 6 richting Bruinbergstraat.

25 mrt 2019

Tot eind maart rioleringswerken in deel Knesselarestraat

Tot eind maart gaat de aannemer verder met het uitbreken van de oude riolen en het aanleggen van de nieuwe riolen in de Knesselarestraat, tussen de Zeldonkstraat en de Nieuwenhovenstraat. Begin april start dan de heropbouw van de wegenis. Dit omvat onder meer het plaatsen van straatkolken, het uitwerken van de bushalte, het aanbrengen van de funderingen, de boorstenen en de greppels, …

25 feb 2019

Riolering ligt in deel Zeldonkstraat

In het deel van de Zeldonkstraat aan de kant van de Oedelemsesteenweg ligt de riolering. In de week van 25 februari worden de kantstroken (boorden en goten) voor de nieuwe wegenis gelegd. Fluvius voert in de week van 4 maart werken uit aan de middendruk gasleiding. Daarna plaatst de aannemer de verbindingen met de toekomstige grachten (week van 11 maart) en brengt hij de rijwegfundering aan (week van 18 maart). We verwachten dat in de week van 25 maart de onderlaag asfalt kan worden gelegd.

25 feb 2019

Huisaansluitingen worden uitgevoerd in Nieuwenhovenstraat

Tot midden maart legt de aannemer de riolering aan in de Nieuwenhovenstraat (vrije fase 2). Vertrekkend van de Knesselarestraat worden de woningen aangesloten op de nieuwe riolering.

25 feb 2019

Rioleringswerken in Zeldonkstraat gaan voort

In de Knesselarestraat tussen Zeldonkstraat en Tinhotstraat (fase 2) gaan de aannemer tot midden maart verder met het plaatsen van het waterkerende scherm in de Zeldonkstraat. Ook de werken voor de aanleg van de nieuwe riolering in de Knesselarestraat tussen de Zeldonkstraat en de Nieuwenhovenstraat lopen door.

25 jan 2019

Aanleg persleiding start in deel Zeldonkstraat

In de week van 28 januari wordt gestart met de aanleg van de persleiding in het deel Zeldonkstraat, kant Oedelemsesteenweg. Ook worden de woningen op de pompeenheden aangesloten. Het leggen van de persleiding gaat door tot en met de week van 11 februari.

25 jan 2019

Plaatsen bemaling in Nieuwenhovenstraat

De aannemer plaatst in de week van 28 januari de bemaling. Die moet ervoor zorgen dat de grondwaterstand zakt zodat de riolen veilig kunnen worden aangebracht. Als de grondwaterstand laag genoeg is, dan starten de rioleringswerken in de week van 11 februari. De aannemer vertrekt vanaf de Knesselarestraat.

25 jan 2019

Begin februari starten rioleringswerken in Zeldonkstraat

Tot midden februari wordt in de Knesselarestraat, tussen Zeldonkstraat en Tinhotstraat, het waterkerend scherm verder geplaatst. In de week van 4 februari start de aannemer met de aanleg van de nieuwe riolering in de Knesselarestraat tussen de Zeldonkstraat en de Nieuwenhovenstraat.

14 jan 2019

Werken beginnen in Zeldonkstraat

Vanaf dinsdag 15 januari start de aannemer met de werken in de Zeldonkstraat. Er wordt gewerkt tussen de Oedelemsteenweg en huisnummer 31. Hierbij wordt de rijweg opgebroken voor de aanleg van drukriolering. Daarna wordt de rijweg opnieuw aangelegd. Het einde van de werken is voorzien voor de laatste week van maart. Vooral tijdens de werkuren (van 7 tot 17 uur) kan de toegang tot je woning moeilijk zijn. Hou daar a.u.b. rekening mee. Buiten de werkuren proberen we de toegankelijkheid zoveel mogelijk te waarborgen. Heb je je auto nodig? Parkeer hem dan best buiten de werkzone. De straat blijft toegankelijk via de Blind Ezelstraat en de Langendonkstraat die terug open zal zijn voor alle verkeer.

Inzamelen huisvuil

Zolang de werken duren, kun je je afval naar het dichtstbijzijnde ophaalpunt brengen. We voorzien een ophaalpunt aan beide uiteinden van de Zeldonkstraat en ter hoogte van het kruispunt met de Blind Ezelstraat.

10 jan 2019

Plaatsen waterkerend scherm

Deze en volgende week (14 januari) gaat de aannemer in de Knesselarestraat, tussen Zeldonkstraat en Tinhoutstraat (fase 2), verder met het plaatsen van een waterkerend scherm op het kruispunt Knesselarestraat - Zeldonkstraat. Van 21 januari tot naar verwachting midden februari wordt ook in de Zeldonkstraat een waterkerend scherm aangebracht.

22 nov 2018

Werken nutsbedrijven en plaatsen asfalt in Nieuwenhovenstraat en Langendonkstraat

Ondertussen werkt Eandis tot het einde van volgende week in de Nieuwenhovenstraat. In de week van 3 december wordt hier gestart met de uitbraak van de wegenis in de aanleg van de riolering.

In de Langendonkstraat werd deze week de fundering van de rijweg hersteld en asfalt gelegd. Volgende week wordt in heel de straat de toplaag verwijderd en vervangen door een nieuwe toplaag. Van 3 t.e.m. 17 december worden de bermen en de opritten afgewerkt.

22 nov 2014

Aanleg riolering op kruispunt Knesselarestraat-Nieuwenhovestraat

Deze week is de aannemer gestart met de aanleg van de riolering op het kruispunt Knesselarestraat-Nieuwenhovestraat. Een helft van de rijweg blijft voorlopig open. Deze werken maken deel uit van fase 2: Knesselarestraat tussen Zeldonkstraat en Tinhoutstraat. Op het kruispunt Knesselarestraat - Zeldonkstraat werd begonnen met het plaatsen van het waterkerend scherm. Dit zal duren tot 17 december.

In de week van 26 november wordt de riolering verder aangelegd in de Knesselarestraat, tussen de Nieuwenhovenstraat en de landerijen. 

22 nov 2018

Bermen in fase 1 nog afwerken

In de Knesselarestraat en de Kloosterstraat, tussen Zeldonkstraat en Prinsengoeddreef, werden alle werken uitgevoerd. Enkel de bermen moeten nog heraangelegd worden.

12 nov 2018

Woningen Langendonkstraat tijdelijk niet bereikbaar met wagen

Als het weer meezit, dan wordt deze week in de Langendonkstraat het tweede deel van de fundering van de greppel geplaatst. Vervolgens wordt een draad geplaatst en de greppel gegoten. Zorg er a.u.b. mee voor dat de draad en piketten netjes op hun plaats blijven staan. Dit is heel belangrijk voor een correcte uitvoering van de werken. Van zodra deze werken bezig zijn, kun je met de wagen niet tot aan je woning. De aannemer probeert de toegang zo snel als mogelijk weer vrij te geven.

22 okt 2018

Aannemer met verlof

In de week van 29 oktober is aannemer Verhelst met verlof. 

22 okt 2018

Voorbereiding heraanleg boordsteen en rijweg Langendonkstraat

In de Langendonkstraat worden deze week de pompen geplaatst. In de week van 5 november start de aannemer met de voorbereidende werken voor de heraanleg van de boordsteen en de rijweg. De eigenlijke aanleg van de boordsteen staat gepland in de week van 12 november.

22 okt 2018

Voorbereidende werken starten in tweede deel Knesselarestraat

Deze week starten in fase 2 (Knesselarestraat tussen Zeldonkstraat en Tinhotstraat) de voorbereidende werken op het kruispunt Knesselarestraat - Zeldonkstraat - Nieuwenhovenstraat. De wegenis wordt uitgebroken en de bemaling geplaatst  met het oog op de aanleg van de nieuwe riolering. Eandis voert ongeveer 2 weken werken uit aan de middendruk gasleiding op het kruispunt Knesselarestraat - Zeldonkstraat. In de week van 5 november start de aannemer met de aanleg van de riolering in de Knesselarestraat ter hoogte van het kruispunt Knesselarestraat - Zeldonkstraat - Nieuwenhovenstraat.

22 okt 2018

Bermen Knesselarestraat en Kloosterstraat worden in oktober aangelegd

In Knesselarestraat en Kloosterstraat tussen Zeldonkstraat en Prinsengoeddreef zijn alle werken uitgevoerd. Enkel de bermen moeten nog worden heraangelegd. Dit zal in de loop van oktober gebeuren.

05 okt 2018

Wegenis in Langendonkstraat wordt hersteld

In de week van 8 oktober wordt in de Langendonkstraat de ter plaatse gestorte boordsteen of greppel in beton aangelegd. De week nadien starten de voorbereidingen voor het herstellen en heraanleggen van de wegenis.

05 okt 2018

Werken in landerijen gaan verder

In de Knesselarestraat, tussen Zeldonkstraat en Tinhotstraat, gaat de aanleg van de riolering verder in de landerijen tussen Nieuwenhovestraat en Tinhoutstraat. Dit zal tot midden oktober duren.

In de week van 8 oktober plaatst de aannemer de teelaarde terug in de landerijen tussen Nieuwenhovenstraat en Tinhoutstraat. Eandis werkt aan de middendruk gasleiding op het kruispunt Knesselarestraat – Zeldonkstraat. Dit zal ongeveer 2 weken in beslag nemen.

In de week van 15 oktober wordt begonnen met het uitbreken van de wegenis in de Knesselarestraat, ter hoogte van het kruispunt Knesselarestraat-Zeldonkstraat-Nieuwenhovenstraat. Eandis voltooid die week de werken aan de middendruk gasleiding.

In de week van 22 oktober start de aannemer met de voorbereidende werken op het kruispunt Knesselarestraat-Zeldonkstraat-Nieuwenhovenstraat. Daarna kan hij beginnen met de aanleg van de nieuwe riolering.

05 okt 2018

Bermen worden heraangelegd in Knesselarestraat en Kloosterstraat

In Knesselarestraat en Kloosterstraat, tussen Zeldonkstraat en Prinsengoeddreef (fase 1), liggen de meeste werken achter de rug. De aannemer moet enkel de bermen nog heraanleggen. Hij zal dit tegen midden oktober doen.

17 sep 2018

Plaatsen pompstations in Langendonkstraat

In de week van 17 september worden de pompstations geplaatst in de Langendonkstraat. Vorige week werd de persleiding verder aangelegd en werden de afkoppelingswerken op privéterrein uitgevoerd.

17 sep 2015

Aanleg riolering in landerijen tussen Nieuwenhovestraat en Tinhoutstraat

In de Knesselarestraat - tussen Zeldonkstraat en Tinhotstraat - gaat de aanleg van de riolering verder in de landerijen tussen Nieuwenhovestraat en Tinhoutstraat tot eind september. In de week van 1 oktober werkt de aannemer aan de grachten in de Knesselarestraat tussen Nieuwenhovenstraat en Zeldonkstraat.

17 sep 2018

Aanleg bermen deel Knesselarestraat en Kloosterstraat in oktober

In Knesselarestraat en Kloosterstraat - tussen Zeldonkstraat en Prinsengoeddreef - zijn alle werken uitgevoerd. Enkel de bermen moeten nog opnieuw aangelegd worden. Dit wordt tegen midden oktober uitgevoerd.

23 aug 2018

Aanleggen persleiding in Langendonkstraat

In de week van 3 september wordt in de Langendonkstraat de persleiding verder aangelegd. Ook worden de afkoppelingen op privéterrein uitgevoerd. Hierbij worden afval- en regenwater van elkaar gescheiden. In de week van 10 september worden de pompen geplaatst.

23 aug 2018

Inrichten werf Knesselarestraat tussen Zeldonkstraat en Tinhotstraat

In Knesselarestraat tussen Zeldonkstraat en Tinhotstraat start de aannemer deze week met de inrichting van de werf. Hij brengt ook de bronbemaling aan. Volgende week wordt begonnen met de aanleg van de riolering in de landerijen tussen Nieuwenhovestraat en Tinhotstraat. Dit zal duren tot eind september.

23 aug 2018

Afwerking grachten in Knesselarestraat en Kloosterstraat

In Knesselarestraat en Kloosterstraat, tussen Zeldonkstraat en Prinsengoeddreef, worden deze week de grachten afgewerkt. Volgende week brengt de aannemer de onderlaag asfalt aan ter hoogte van de grens Knesselare-Beernem. De eerste week van september kan deze fase van de werf dan opgekuist worden.

25 mei 2018

Planning voor Pluime, Veldstraat, ... (fase 6)

Week 28 mei
• De voorbereidende werken voor de heraanleg van de opritten in Pluime en Veldstraat worden uitgevoerd.
• De werken in de Langendonkstraat starten.

Week 4 juni
• De betonstraatstenen in de opritten in Pluime en Veldstraat worden aangelegd, net als de toplaag asfalt.
• De aanleg van de persleiding in de landerijen in Langendonkstraat start.

Week 11/06/2018 en 18/06/2018
• De aanleg van de persleiding in de landerijen in Langendonkstraat gaat voort.

25 mei 2018

Overzicht van de werken in de Knesselarestraat tussen grens Knesselare en Zeldonkstraat

Week 28 mei
• De aannemer bereidt de heraanleg van de opritten voor.

Week 4  en 11 juni
• De eerste asfaltlaag wordt gelegd.
• De boordstenen en de fundering van de opritten wordt verder geplaatst.
• De (voorbereidende) werken voor de aanleg van het fietspad starten.

Week 18 juni
• Er wordt begonnen met de aanleg van de betonstraatstenen in de opritten.
• De verharding van het fietspad wordt gegoten.

16 mei 2018

Overzicht werken Pluime, Veldstraat, Langendonkstraat, Oedelemsesteenweg en Zeldonkstraat tussen huisnummer 31 en Potterstraat

Ook in Pluime, Veldstraat, Langendonkstraat, Oedelemsesteenweg en Zeldonkstraat verlopen de werken volgens schema. Wat staat er de volgende weken te gebeuren?

Week 21 mei en 28 mei 2018
• De aannemer voert de voorbereidende werken uit voor de heraanleg van de opritten in Pluime en Veldstraat.

Week 04/06/2018
• Hij legt de betonstraatstenen in de opritten aan.

16 mei 2018

Wat gebeurt er in Knesselarestraat tussen grens Knesselare en Zeldonkstraat (excl. Kruispunt)?

De komende weken werkt de aannemer verder in de Knesselarestraat. Hoe ziet zijn planning er uit?

Week 21 mei 2018
• De aannemer legt de ter plaatse gegoten betonnen boordstenen en de greppels aan.

Week 28 mei 2018
• De voorbereidende werken voor de heraanleg van de opritten gaan van start.

Week 4 juni 2018
• De onderlaag asfalt wordt gelegd (eerste laag).

03 mei 2018

Overzicht werken Pluime, Veldstraat, Langendonkstraat, Oedelemsesteenweg en Zeldonkstraat tussen huisnummer 31 en Potterstraat 

Week 7 mei 2018
• Bovenop de fundering wordt een afwerklaag aangebracht in voorbereiding van de aanleg van de asfaltverharding in Pluime en Veldstraat.

Week 14 mei 2018
• De aannemer legt het asfalt in Pluime en Veldstraat.

03 mei 2018

Wat brengen de komende weken in de Knesselarestraat (tussen grens Knesselare en Zeldonkstraat)?

Week 7 mei 2018
• De aannemer breekt de oude riolering op aan de zijde van de even huisnummers.
• De huizen worden verder aangesloten op de nieuwe riolering.
• De straatkolken aan de zijde van de oneven huisnummers worden verder geplaatst.

Week 14 mei 2018
• Er wordt gestart met de voorbereidingen voor het ter plaatse gieten van de betonnen boordsteen en greppel.
• De aannemer legt de rijwegfundering. 

Week 21 mei 2018
• De ter plaatse gegoten betonnen boordstenen en greppels worden aangelegd.

Omleiding - Dit deel van de straat is volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

11 apr 2018

Planning werken Pluime, Veldstraat, Langendonkstraat, Oedelemsesteenweg en Zeldonkstraat tussen huisnummer 31 en Potterstraat

- Week 9 april 2018
Deze week staat de verdere aanleg van de steenslagfundering in Pluime en Veldstraat op het programma

- Week 16 april 2018
In Pluime zal de aannemer de woningen aansluiten op de nieuwe riolering. In de Veldstraat wordt de steenslagfundering verder gelegd en de nieuwe regenwaterdoorsteken onder de straat worden gestoken.

- Week 23 april 2018
In de Veldstraat worden de betonnen boordstenen ter plaatste gegoten.

- Week 30 april 2018
De aannemer brengt de afwerklaag op de fundering aan in voorbereiding van de aanleg van de asfaltverharding in Pluime en Veldstraat.

11 apr 2018

Planning werken Knesselarestraat tussen grens Knesselare en Zeldonkstraat (excl. Kruispunt)

- Week 9 april 2018
De aannemer legt de nieuwe regenwaterleiding verder aan langs de even huisnummers. Tevens wordt de rijwegfundering verder geplaatst.

- Week 16 april 2018
De aannemer legt de nieuwe regenwaterleiding verder aan langs de even huisnummers. Even verder kruist de nieuwe riolering met de Slabbaertsbeek. Nog die week wordt gestart met het opbreken van de oude riolering langs de even huisnummers en wordt begonnen met het aansluiten van de huisaansluitingen op de nieuwe riolering. Tot slot wordt in deze week begonnen met het plaatsen van de straatkolken langs de oneven huisnummers.

- Week 23 april 2018
De aannemer gaat verder met het plaatsen van de straatkolken en het aansluiten van de woningen. Ook de aanleg van de rijwegfundering gaat verder.

- Week 30 april 2018
In de loop van deze week worden de betonnen boordstenen en de greppels ter plaatse gegoten.

Omleiding

Voor deze fase binnen de werken is de straat volledig onderbroken voor doorgaand verkeer.