Wat doen we?

21470 - Aansluiting Oostveld - Pluime - Zeldonk

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
21470

Wie doet wat?

Aquafin

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Knesselarestraat, vertrekkend aan het kruispunt met de Tinhoutstraat en afwaterend naar de bestaande collector te Knesselare thv het kruispunt Kloosterstraat – Prinsengoeddreef.  Om het afvalwater doorheen de Knesselarestraat af te voeren richting bestaande collector te Knesselare is de bouw van een pompstation noodzakelijk.  Het pompstation bevindt zich thv het kruispunt Knesselarestraat – Zeldonkstraat – Nieuwenhovenstraat.  Een pompstation pompt het afvalwater op naar een hoger gelegen riolering. ?

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Zeldonkstraat vertrekkend vanaf het kruispunt met de Oedelemsesteenweg – Potterstraat en afwaterend naar de nieuwe vuilwatercollector in de Knesselarestraat.  Ook hier is de bouw van een pompstation noodzakelijk om het afvalwater op te pompen.  Dit bevindt zich thv het kruispunt Zeldonkstraat – Blindezelstraat. 
 

Beernem

Aanleg van een vuilwatersysteem in onderstaande straten of delen van de straten:

  • Nieuwenhovenstraat
  • Bruinbergstraat
  • Blind Ezelstraat
  • Langendonkstraat
  • Veldstraat
  • Pluime
  • Potterstraat
  • Knesselarestraat tussen Tinhoutstraat en de Zoetebeek. ?

Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in een gedeelte van de Tinhoutstraat (tussen Knesselarestraat en huisnummer 99).
 

Agentschap Wegen en Verkeer

Herinrichting van de Knesselarestraat tussen de Nieuwenhovenstraat en de grens met Knesselare.

Kostprijs

Aquafin:
€2.930.375,00
Gemeente Beernem:
€4.609.106,00
Agentschap Wegen en Verkeer:
€265.515,00
Total:
€7.804.996,00