Wat doen we?

21740B - Afkoppelen Collectorennetwerk

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
21740B
Aannemer
Contactcenter Aquafin

Wie doet wat?

Aquafin

  • Aanleggen van een parallelle collector naast de bestaande gemengde verzamelriool
  • Aanleggen van een aparte vuilwaterriool (= parallelle collector) en een aparte regen- en oppervlaktewaterriool
  • Afkoppelen van regen- en oppervlaktewater

De Haan en Farys

  • Uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Violierenlaan en Georges Vanhoorenstraat

Bredene

  • Uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in Koerslaan en Ruiterlaan
  • Verfraaien van de wegenis langs het deel van de Aquafin-werken

Kostprijs

Aquafin:
€12.500.000,00
De Haan en Farys:
€300.000,00
Bredene:
€655.000,00
Total:
€13.455.000,00