Projectoverzicht

21931 - Sanering lozingspunten Hambos
Laatst bijgewerkt: 07 jul 2020

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 18 maart 2019

De werken zullen 23 maanden duren

Met dit project wordt er voor gezorgd dat het afvalwater van Haacht (Wakkerzeel), een klein deel van Rotselaar en een klein deel van Leuven verzameld wordt ter hoogte van 2 punten. Een deel van het vuilwater zal worden opgevangen ter hoogte van de Martelarenlaan, waar de persleiding zal aansluiten op de bestaande riolering. Het tweede punt sluit aan op de bestaande riolering ter hoogte van het kruispunt Wijgmaalsesteenweg/ Pastoriestraat. Na de uitvoering van het project zal het afvalwater van ongeveer 3100 inwoners bijkomend worden gezuiverd.

Nieuws en updates

 • 04 jun 2020

  Volgende week asfaltwerken in de Kelfsstraat en Walenstraat

   

  Volgende week start de aannemer met de toplaag asfalt aan te leggen in de Kelfsstraat en de Walenstraat. Maandag gaat hij over dit traject met een veegwagen, waarna het wegdek verder wordt voorbereid op het aanbrengen van de toplaag. Er wordt een kleeflaag aangebracht waar je niet met de wagen kan overrijden! Vanaf dat moment is de straat onbereikbaar met de wagen, je plaatst de wagen best voor 06:00 's morgen buiten de werkzone.

   

  Dinsdag 09/06 start men met de aanleg van de toplaag, in de Kelfsstraat vanaf de Pastoriestraat tot de splitsing met de Walenstraat. Woensdag wordt de Kelfsstraat afgewerkt en wordt de Walenstraat voorzien van de toplaag tot huisnummer 27. Donderdag wordt dan de rest van de Walenstraat geasfalteerd. De geasfalteerde delen worden de volgende dag opengesteld, zodat op vrijdag 12 juni het volledige traject kan worden opengesteld.

 • 20 apr 2020

  Start der werken in de Sint-Hubertusdreef

   

  De aannemer start vandaag met voorbereidende werken in de Sint-Hubertusdreef. Er wordt een bemaling geplaatst om het grondwater te verlagen, zodat de riolering kan worden aangelegd in een droge sleuf. Deze werken zullen een tweetal dagen duren en de opritten en garages zijn buiten de werkuren bereikbaar, voor 07:00 en na 16:00. 

   

  Vanaf 4 mei wordt gestart met de inbouw van een pompstation op het grasveld naast nummer 13. Deze werken zullen weinig verkeershinder met zich meebrengen. Nadat deze werken zijn voltooid wordt de riolering geplaatst. Daarvoor is een exacte datum nog niet beschikbaar, maar we gaan als volgt te werk:

   

  De rioleringswerken starten naast nummer 18 en schuiven op richting de Martelarenlaan. We breken telkens een deel van de rijweg op, plaatsen in dat deel de riolering en brengen onmiddellijk een steenslagbedding aan om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarna schuift de werkzone weer enkele tientallen meters op. De aannemer zal op voorhand communiceren wanneer je oprit niet bereikbaar zal zijn, maar hou dit ook zelf mee in het oog. Als de werkzone 20 à 30 meter van je woning verwijderd is, zal je oprit vanaf de volgende dag waarschijnlijk niet bereikbaar zijn. Gezien het een doodlopende straat is zal de woning tijdens de werkuren (07:00 tot 16:00) niet bereikbaar zijn met de wagen.

   

  Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19

   

  Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf? Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt hiervoor.

 • 20 apr 2020

  Deze week boordstenen tussen voetbal Wakkerzeel en Wijgmaalsesteenweg

   

  Onderstaande planning is onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen en onderaannemers, als gevolg van de Coronacrisis.

   

  Als alles goed gaat zal woensdag de aannemer de betonnen goten en boordstenen plaatsen. Deze hebben enkele dagen nodig om uit te harden, de aannemer plaatst loopbrugjes zodat de bewoners hun huis kunnen bereiken. De rest van de week zal de aannemer de straatkolken plaatsen voor de regenwaterafvoer.

   

  Volgende week wordt dan tussen de goten de tweede funderingslaag gelegd, zodat woensdag 29 april - onder voorbehoud van weersomstandigheden - de onderlaag asfalt kan worden geplaatst. Gezien deze planning zo precair is zal er nog een afzonderlijk bericht volgen om deze datum te bevestigen. Nadat de onderlaag asfalt is gelegd worden de opritten en bermen hersteld en worden de putdeksels in de rijweg geplaatst.

   

  Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19

   

  Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf?
  Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter.
  Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer.

  Alvast bedankt hiervoor.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Jamie Van Vlasselaer

Werfleider aannemer

Locatie werfkeet: Hambosstraat 77, in de fabriekshal