Nieuws

21931 - San.loz.ptn Hambos Wijgmaalsest Wilgen Vrijh. Walen & Kelfst
27 aug 2019

Riolering Pastoriestraat bijna klaar, begin september werken in Kelfstraat en Walenstraat

 

De aannemer legt nog tot ongeveer 30 augustus riolering aan in de Pastoriestraat (fase 1A). Vanaf 2 september wordt gestart in de Walenstraat (fase 1C) vanaf het kruispunt Wilgen- en Walenstraat, richting de Vrijheidstraat. Vanaf 9 september wordt gestart in de Kelfstraat (fase 2A). We beginnen aan het voetbalterrein en werken door richting de kerk, tot ongeveer half oktober.

25 jun 2019

Begin juli asfaltwerken in Kapelleweg

 

In de Kapelleweg wordt begin juli asfalt geplaatst en zullen aansluitend de voetpaden en de bermen zover mogelijk worden afgewerkt. In de Pastoriestraat wordt een Minder-Hindersteenslag voorzien teneinde de toegang te verzekeren.

 

Het bouwverlof gaat in op 15 juli en eindigt op 4 augustus. Vanaf 5 augustus werkt de aannemer de Pastoriestraat verder af en wordt ook Fase 2A in de Kelfstraat opgestart. Aan het einde van augustus beginnen we ook te werken aan Fase 1C1 in de Walenstraat.

17 jun 2019

Aanleg riolering in de Pastoriestraat tot bouwverlof

 

In de Pastoriestraat is de aannemer gestart met de riolering vanaf de Wijgmaalsesteenweg. Wij verwachten dat het kruispunt tot 21 juni opgebroken zal blijven. De aanleg van de riolering gaat door tot de start van het bouwverlof, op 12 juli. De straat wordt aangevuld met steenslag en het kruispunt met de Voordestraat krijgt al een onderfundering voordat het bouwverlof begint.

15 mei 2019

Riolering Kapelleweg bijna klaar, volgende maand grondwerken in Pastoriestraat

 

In de Kapelleweg is de riolering aangelegd. De aannemer is momenteel bezig met het overkoppelen van de woningen. Eind deze maand worden de boordstenen aangelegd, zodat we half juni de onderlaag asfalt kunnen aanleggen. Daarna worden dan de bermen en de opritten onder handen genomen.

 

In de Pastoriestraat worden voorbereidende werken getroffen om de ondergrond te beschermen tegen zettingen, door middel van een groutscherm. Grout is een mengeling van water en cement dat stevige kolommen of wanden vormt wanneer het in de grond wordt ingebracht. Zo is de bodem beter beschermd tegen de trillingen van het werfmateriaal. Deze werken zouden tegen 7 juni afgerond zijn, zodat we vanaf 11 juni kunnen beginnen met de riolering. We starten aan de Wijgmaalsesteenweg en schuiven op richting de kerk.

05 apr 2019

Volgende week opbraak Kapelleweg

 

Volgende week maandag start de aannemer met de opbraak in de Kapelleweg. Daarna wordt gestart met de aanleg van de riolering. Zodra in deze fase de riolering is aangelegd, wordt ook de Pastoriestraat en Oude Tildonkseweg opgebroken. Wij verwachten daarmee te starten begin mei.