Nieuws

22120 - Verbindingsriolering Melselestraat
06 jan 2023

Vanaf 16 januari rioleringswerken in Perstraat, vanaf nr. 101 richting E17

 

Momenteel werken we de riolering af in de Botermelkstraat. Die werken duren nog tot 16 januari 2023, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Vanaf 16 januari starten we met de aanleg van de drukriolering in de Perstraat, vanaf nrs. 101 en 74, in de richting van de E17.  Tijdens deze werken sluiten we de Perstraat af voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers hebben steeds een veilige doorgang en de woningen blijven na de werkuren bereikbaar. We verwachten deze werken af te ronden in maart 2023, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

Tijdens de werken in de Perstraat voorzien we een omleiding:

  • Richting Kruibeke via de Keizerstraat, Heirbaan en de Kruibekesteenweg.
  • Richting Haasdonk via de Beekstraat, Gauwstraat en Heirstraat.
13 dec 2022

Omleiding Melselestraat tot 22/12

 

De Melselestraat, Keizerstraat en Heirbaan hebben intussen hun toplaag asfalt gekregen. We werken in deze straten nog enkele dingen af hier en daar, vooral aan de voetpaden. Daarom blijft de omleiding voorlopig in voege. Op 22 december halen we die omleiding weg en vanaf dan zijn deze straten normaal bereikbaar.

 

In de Botermelkstraat leggen we momenteel de riolering aan. Aan het einde van de werkdag maken we straat telkens terug bereikbaar. Ook tijdens het kerstverlof zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid in orde is.

 

Vanaf 23 december is de aannemer in bouwverlof en zal er geen activiteit zijn op de werf.

15 nov 2022

Woensdag 16 november toplaag asfalt

 

We voeren momenteel voorbereidende werken uit om de rijweg definitief te kunnen aanleggen. Let erop om niet op de kleeflaag te rijden of wandelen: de kleeflaag blijft plakken aan schoenen en banden en is moeilijk te verwijderen.

 

Op woensdag 16 november leggen we de toplaag asfalt, eerst ter hoogte van Melselestraat 78 en 70, daarna over de gehele werkzone vanaf Melselestraat 68 richting het kruispunt met de Keizerstraat. In de tussentijd blijft de straat afgesloten. Zodra het asfalt voldoende is afgekoeld stellen we de straat open.

04 nov 2022

Melselestraat afgesloten voor doorgaand verkeer tot 15 november

 

Tussen 4 en 15 november werken we ter hoogte van Melselestraat 60B. We breken de straat plaatselijk op, waardoor geen doorgaand autoverkeer mogelijk is. De woningen blijven bereikbaar langs beide zijden van de wegafzetting.

07 jul 2022

Bouwverlof vanaf 8 juli, nadien werken in Heirbaan en heraanleg Keizerstraat

De aannemer gaat in bouwverlof vanaf 8 juli tot 1 augustus. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf. Tijdens het verlof zijn de woningen bereikbaar. Na het verlof gaan we verder met de aanleg van de persleidingen en pompputten.

 

In de Keizerstraat tussen Blokmakerstraat en Heirbaan 22 worden de voetpaden aangelegd vanaf de tweede week van augustus. Rond 23 augustus wordt het fietspad aangelegd in beton.

 

In de Heirbaan tussen nrs. 22 en 86 starten we met de opbraak van de weg in de week van 8 augustus. De riolerings- en wegeniswerken zullen duren tot eind november.

23 feb 2022

Melselestraat tijdelijk afgesloten t.h.v. nummer 78

 

De recente storm heeft schade aangebracht aan de nieuwe gracht in de Melselestraat, met wateroverlast als gevolg. De onveilige situatie is snel rechtgezet en de gracht hersteld, maar om het nieuwe wegdek te laten uitharden blijft de straat afgesloten tot vrijdag. Je kan omrijden via de Bosstraat.

21 feb 2022

Gewijzigde planning, werken Melselestraat richting Kruibekesteenweg opgestart

 

Na de aanpassing van de planning zullen de werken als volgt verlopen:

 

In de Melselestraat vanaf de velden richting de Kruibekesteenweg zijn de rioleringswerken gestart. De aannemer plaatst de nieuwe leidingen in een sleuf van telkens +/- 50 meter, die daarna dichtgaat en overrijdbaar wordt gemaakt voordat het volgende deel van +/- 50 meter wordt opengelegd. We verwachten ook hier de onderlaag asfalt te kunnen leggen voor het paasverlof en de weg af te werken tegen begin mei.

 

In een klein deel van de Melselestraat moeten de gebouwen worden aangesloten op de riolering met een pompsysteem. Deze drukriolering leggen we aan vanaf 19 mei en zal waarschijnlijk klaar zijn net voor het zomerbouwverlof, samen met de inbuizingen van de gracht.

 

In de Keizerstraat van de kerk tot de Blokmakerstraat voorzien we om net voor de paasvakantie de onderlaag asfalt aan te leggen, om de toegankelijkheid te verhogen. De afwerking van de voetpaden en de parkeerstroken volgt dan na het paasverlof en zal eind mei afgerond zijn.

 

In de rest van de Keizerstraat starten de werken op 19 april. De aannemer zal eerst de wegenis opbreken en dan de riolering aanleggen. We verwachten om voor het zomerbouwverlof de onderlaag asfalt te kunnen aanleggen en de weg af te werken in september.

 

In de Heirbaan vanaf de buurtweg tot aan nr. 86 starten we de rioleringswerken na het zomerbouwverlof. Een exacte planning volgt later. We starten dan ook werken op voor de aanleg van de drukriolering in de Heirbaan, de Kruibeeksesteenweg, de Botermelkstraat en de Persstraat, met de bedoeling om eind 2022 af te ronden.

 

Zoals altijd is deze planning afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

27 jan 2022

Planning aangepast, werken kruispunt pas in februari

 

Als gevolg van dringende werken aan de drinkwaterinfrastructuur in de omgeving kunnen de werken op de kruispunt Keizerstraat - Melselestraat niet starten zoals gepland. Het kruispunt wordt pas afgesloten vanaf 7 februari, om de ontsluiting van de Melselestraat te garanderen tijdens de werken van De Watergroep.

16 dec 2021

In de zone van de velden in de Melselestraat zal nog verder gewerkt worden aan de grachten in januari.

Tot eind januari blijft de Melselestraat (fase 2A) sowieso een werfzone en wordt er na de kerstvakantie verder gewerkt aan de afwerking van de rijweg, de voetpaden en de bermen. De Melselestraat is bereikbaar voor plaatselijk verkeer en alle bewoners kunnen hun woning bereiken tijdens de kerstvakantie.

Na de kerstvakantie start fase 3A (Keizerstraat) met het maken van proefsleuven om de nutsleidingen te identificeren. Hiervoor dient de straat nog niet afgesloten te worden. De start van de echte rioleringswerken in deze fase is gepland op 31/01/2022. Wanneer de Keizerstraat wordt afgesloten, zal er een omleiding voor lokaal verkeer voorzien worden langs de wijk Blokmakerstraat – Perstraat. Voor het doorgaand verkeer zal een grotere omleiding van kracht zijn.

De zone Melselestraat (fase 2B) zal volgens de huidige planning opgestart worden medio februari 2022. Rond 17 januari start drinkwatermaatschappij De Watergroep in deze zone met het sifoneren van twee duikers (nutsleidingen verdiepen zodat de inbuizingen geplaatst kunnen worden)

Deze planning is onder voorbehoud van externe omstandigheden, zoals vb. het weer. Aannemer Besix hervat de werkzaamheden na het kerstverlof op 10 januari 2022.

29 okt 2021

Vanaf volgende week bouwverlof

 

Vanaf volgende week zal de aannemer tot en met 12 november in verlof zijn. Er zal dan geen activiteit zijn op de werf. De aannemer zorgt ervoor dat de woningen bereikbaar zijn via een tijdelijke steenslagverharding.

 

Vanaf 15 november starten de werken terug op. In de velden langs de Melselestraat worden dan de betonnen kopmuren geplaatst aan inbuizingen van de grachten. In de Melselestraat zelf gaan we dan verder met de aanleg van de riolering.

15 sep 2021

Samenvatting van de infoavond

 

Op maandag 13 september werd een infoavond georganiseerd over de geplande rioleringswerken in Haasdonk. We hebben de belangrijkste zaken voor jou nog eens samengevat in de infobrief hieronder.

 

Bovendien vind je hieronder ook de volledige presentatie van de infoavond.