Nieuws

22153 - Aanleg RWA streng Kluisst.& Hamontweg & bouwen OS Van Eyckl.
27 apr 2022

Start rioleringswerken Kluisstraat

 

De rioleringswerken in de Kluisstraat gaan vandaag, 27 april, van start. De aannemer begint aan huisnummer 22 en werkt zo richting de Maasweg. Meer informatie over de planning en de bereikbaarheid kan je terugvinden in onderstaande infobrief die de bewoners in de bus kregen.

18 mrt 2022

Rioleringsaanleg in Hamontweg, heraanleg inritten in Broekstraat

 

De aannemer legt momenteel de riolering in de Hamontweg tot aan Renkhoven. We verwachten dat deze werken nog enkele weken zullen duren. Op het kruispunt Hamontweg & Javanastraat werd een probleem gevonden en opgelost betreffende de nutsleidingen, waardoor we nu ook daar grond kunnen aanvullen.

 

In de Broekstraat worden de bermen afgewerkt samen met de inritten. Dit verloopt gelijktijdig met de rioleringsaanleg in de Hamontweg.

23 feb 2022

Heraanleg wegenis Broekstraat en Javanastraat, 28 februari start der werken Hamontweg, nutswerken in Kluisstraat

 

In de Broekstraat en Javanastraat werden de betonnen goten en boordstenen grotendeels geplaatst, vandaag zijn die werken klaar. Daarna heeft het beton tijd nodig om uit te harden. Volgende week wordt de fundering afgewerkt met de bedoeling om op 2 maart de onderlaag asfalt te leggen. Meer informatie in de bewonersbrief 'Broekstraat-Javanastraat' hieronder.

 

In de Kluisstraat is de aannemer gestart met voorbereidende werken, onder andere het opbreken van de bermverhardingen. Begin maart starten de nutsmaatschappijen daar met hun verplaatsingswerken, met hun eigen aannemer. Zij zullen daar ook zelf over communiceren. Meer informatie in de bewonersbrief 'Kluisstraat' hieronder.

 

In de Hamontweg starten we op 28 februari met de rioleringswerken vanaf het kruispunt met de Javanastraat, richting industrieterrein Renkhoven. Lees zeker de bewonersbrief 'Hamontweg' hieronder, waarin meer informatie is opgenomen over de toegankelijkheid, de huisvuilophaling en de werkwijze die gehanteerd zal worden. Bij de werken in de Hamontweg wordt de Bloesemweg toegankelijk gemaakt via de rotonde Venlosesteenweg & Koningin Fabiolalaan. Meer informatie in de bewonersbrief 'Bloesemweg' hieronder.

21 feb 2022

Vandaag en morgen boordstenen, asfalt in maart

 

De aannemer legt op 21 en 22 februari de boordstenen en goten aan in de Broekstraat en de Javanastraat. Dat gebeurt met een machine die het beton meteen op de juiste locatie in de juiste vorm stort. De opritten en garages zijn de komende weken niet toegankelijk, om het beton de kans te geven om uit te harden voordat erover gereden wordt. De toegang wordt zo snel mogelijk hersteld.

 

Als het weer het toelaat wordt begin maart de onderlaag asfalt aangelegd in deze fase. Daarna starten de rioleringswerken vanaf Aldeneik tot Renkoven.

04 feb 2022

In februari nog aansluitingen, dan start heraanleg wegenis

 

De rioleringswerken in de Broekstraat en Javanastraat zijn bijna afgerond. De komende twee weken worden de woningen aangesloten op de nieuwe leidingen. Ook de nieuwe waterloop krijgt vorm en de taluds worden binnenkort ingezaaid voor extra stabiliteit.

 

In de tweede helft van februari starten we met de heraanleg van de weg in deze fase. Eerst wordt de nieuwe fundering gelegd. Daarna volgen de goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton. Vanaf de start van die werken zullen de opritten en garages enkele dagen onbereikbaar zijn.

 

Begin maart gaan de asfaltcentrales terug open na de winterstop. We voorzien dan om zo snel mogelijk de onderlaag asfalt te plaatsen. Pas daarna starten we met de rioleringswerken in de Hamontweg.

17 dec 2021

Voorbereiding winterbouwverlof en herstart werken 2022

 

De rioleringswerken in de Broekstraat zijn volledig afgerond. Momenteel situeren de werken zich aan het Aquafin pompstation ter hoogte van de Bosbeek. Hier worden enkele grote constructies geplaatst.

 

Vanaf volgende week zal de werf stilletjes afronden voor het winterbouwverlof. De laatste dagen zal de focus vooral liggen op het proper achter laten van de werf.

 

Vanaf januari starten de rioleringswerken terug vanaf het kruispunt Broekstraat/Javanastraat richting de Hamontweg. Vanaf midden februari start dan de wegopbouw voor de Broekstraat en het grootste deel van de Javanastraat (fase 1). Dit kan niet vroeger omdat we pas vanaf 1 maart terug asfalt mogen plaatsen.

 

In samenspraak met de stad en AWV heeft Aquafin beslist voor de inwoners van de Bloesemweg een tijdelijke toegang naar de Venlosesteenweg in te richten. Op deze manier kan het plaatselijk verkeer steeds weg zonder dat ze zich over de werf moeten begeven.

 

Wat de nutsmaatschappijen betreft heeft De Watergroep gemeld dat zij samen met Proximus werken zullen uitvoeren begin 2022 in de Kluisstraat. Fluvius liet dan weer weten dat ze iets verder geraakt zijn in de Hamontweg dan initieel voorzien. Indien de weersomstandigheden het begin 2022 toelaten, zullen alle verplaatsingswerken tot aan Renkoven tegen begin februari klaar zijn. Ter hoogte van de cabine in de Javanastraat dient Fluvius begin 2022 nog een aankoppeling uit te voeren. Deze is echter gelegen in de berm en hindert de werken van aannemer Besix niet.

 

29 okt 2021

Nutswerken Broekstraat bijna afgerond, vanaf 15 november aanleg riolering

 

De voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen in de Broekstraat zijn bijna afgerond.  Momenteel worden de huisaansluitingen overgekoppeld van de oude leiding op de nieuw aangelegde leidingen. Deze werken zouden ten laatste in de week van 8 november afgerond geraken. De nutsmaatschappijen zullen vervolgens verder werken in de richting van de Javanastraat en Hamontweg. Volgend jaar staan de werken in de Kluisstraat op het programma.

 

Aannemer Besix is reeds gestart met van de nodige voorbereidingen zoals het inrichtingen van het stappelterrein.  Vanaf 15 november gaan de openbare werken op kruissnelheid komen en start de rioleringsaanleg ter hoogte van het pompstation in de Broekstraat. Het wegdek zal worden opgebroken. De riolering wordt aangelegd in een sleuf van telkens ongeveer 50 meter. Wanneer de aanleg in die sleuf voltooid is na een of twee dagen wordt de sleuf terug dichtgelegd, bedekt met steenslag en wordt de volgende 50 meter opengegraven. Zo werken we in een vooruitschrijdende 'trein'.

 

Ondertussen kan ook de werfkeet teruggevonden worden ter hoogte van de Broekstraat 20. Zit je nog met vragen of opmerkingen, aarzel zeker niet om eens te gaan horen bij de werfleider of er samen een oplossing kan bekomen worden. Hou er wel rekening mee dat aannemer Besix op bouwverlof is de eerste twee weken van november.

23 sep 2021

Voorstelling van de werken

 

Heb je het online infomoment van 20 september gemist? Geen nood, je vindt de presentatie en alle plannen hieronder.