Wat doen we?

22206 - Sanering overstorten naar Scheppelijke Nete en Kroploop

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

In een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Het propere regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en kan, bijvoorbeeld, ter plaatse in de bodem insijpelen. Zo worden de grondwaterreserves aangevuld. Het regenwater kan ook vertraagd worden afgevoerd naar waterlopen in de buurt langs een regenweerafvoerleiding of langs grachten. Op deze manier voorkomen we de wateroverlast die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Het afvalwater wordt dan weer via een droogweerafvoerleiding naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd.

Een bergbezinkingsbekken vergroot het volume van een gemengd rioleringsstelsel om te voorkomen dat het met regenwater verdunde afvalwater terechtkomt in een overstort, en uiteindelijk in de waterlopen. De structuur van een bergbezinkingsbekken laat bovendien toe het vuil in het afvalwater te laten bezinken, indien het verdunde afvalwater toch in een overstort terecht zou komen. Bij droog weer kan het overtollige afvalwater in het bergbezinkingsbekken terugstromen naar het rioleringsstelsel om dan te worden afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Bergbezinkingsbekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast.

Informatiefiche

Project nr
22206
Aannemer
Jelle Jaemers

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin NV

  • Wegenis- en rioleringswerken in Ginderbuiten en de Wilgenstraat
  • Bouw van een bergbezinkingsbekken langs de Rozenberg, tussen de spoorweg en de barakken van de lichtstoet Rozenberg

Werken ten laste van stad Mol

  • Heraanleg voetpaden en opritten in Ginderbuiten en de Wilgenstraat

Kostprijs

Aquafin NV:
€3.972.850,50
Stad Mol:
€103.574,72
Total:
€4.076.425,22