Nieuws

22227 - Aansluiting Keiberg
04 jun 2020

Overal heraanleg wegenis, toplaag asfalt midden augustus

 

Over het hele projectgebied worden momenteel de rijweg en voetpaden heraangelegd. In de Pontweg tussen nrs. 62 en 114 betreft het enkel nog de klinkerverharding van de voetpaden. In de Pontweg tot aan de Keiberg wordt de fundering aangelegd van de toekomstige rijweg, eind deze maand wordt hier de onderlaag asfalt aangelegd. Daarna worden ook hier de voetpaden in klinkers aangelegd. In de Keiberg worden dezelfde werken uitgevoerd volgens dezelfde timing.

 

Behoudens onvoorziene omstandigheden zijn al deze werken voltooid tegen midden augustus. Dan wordt over het volledige projectgebied de toplaag asfalt aangelegd en wordt alles afgewerkt.

 

Bouwverlof aannemer

 

De aannemer gaat in bouwverlof vanaf 13 juli tot en met 4 augustus. Er worden dan geen werken uitgevoerd, de aannemer zorgt ervoor dat de woningen bereikbaar zijn tijdens het verlof.

24 mrt 2020

COVID-19: werken Keiberg stilgelegd

 

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan werden de werken vorige week stilgelegd. Zodra de omstandigheden het toelaten zullen deze opnieuw worden opgestart. We brengen de bewoners op de hoogte zodra we meer nieuws hebben.

03 mrt 2020

Uitstel asfalt Rosthoutweg

 

Als gevolg van het slechte weer de laatste weken hebben de werken vertraging opgelopen. De aanleg van de toplaag asfalt in de Rosthoutweg wordt opgeschoven en zal worden uitgevoerd in de derde week van maart.

29 jan 2020

Correctie op vorige nieuwsbrief

 

Via deze weg werd gisteren een nieuwsbrief verstuurd waarin de planning niet correct werd weergegeven. Wij excuseren ons voor de verwarring. Hieronder kan je de correcte planning lezen.

 

Rosthoutweg

In de Rosthoutweg plaatsen we begin maart de toplaag asfalt.

 

Keiberg

De riolering en grachten in de Keiberg zijn voor de helft aangelegd. In een eerdere communicatie werd gemeld dat tussen de Rosthoutweg en nummer 33 half maart de onderlaag asfalt zal worden gelegd. De rest van de Keiberg, waar de rioleringswerken nog doorgaan, zal half maart worden voorzien van een steenslagverharding. We wachten hier met de aanleg van de asfalt om de nieuwe wegverharding te beschermen tegen het aan- en afrijdende werfverkeer, dat de nieuwe onderlaag zou kunnen beschadigen. De volledige asfaltverharding, onder- en toplaag, zal worden aangelegd aan het einde van de werken begin juli.

 

Pontweg

In de Pontweg starten we, als alles goed gaat, met de werken vanaf 24 februari. De werken worden opgedeeld in twee fases:

 

Fase 1. tussen Ekentstraat en Hoogkouterbaan: vanaf 24 februari wordt de weg wordt afgezet. De rioleringsaanleg wordt opgestart op 2 maart. De bedoeling is om voor het Paasverlof (rond 10 april) de onderlaag asfalt te kunnen leggen. Daarna wordt gestart met de afwerking van de straat: eerst de voetpaden, begin juli de asfaltverharding.

 

Fase 2. tussen Hoogkouterbaan en Keiberg: we starten hier met de riolering einde maart of begin april, afhankelijk van de omstandigheden. De bedoeling is om hier de rioleringswerken af te ronden tegen juni, zodat we dan kunnen starten met de lijnvormige elementen en de voetpaden. De asfaltverharding wordt gelegd met de rest van de werf, begin juli.

 

Wij verwachten de werken volledig te kunnen afronden tegen 10 juli. 

 

23 jan 2020

Werken in de Keiberg

 

De werken in de Keiberg zijn intussen gestart. De aannemer zal nog tot einde februari werk hebben om de riolering volledig aan te leggen. Vanaf 10 februari is de aanleg voldoende gevorderd zodat we kunnen starten met de aanleg van de grachten, overbruggingen en de nieuwe kopmuren. In de eerste helft van maart wordt het eerste deel, tot huisnummer 33, afgewerkt zodat daar rond 18 maart de onderlaag asfalt kan worden aangelegd.

 

Tussen 17 en 28 februari wordt ook het zijstraatje van de Keiberg onder handen genomen.

 

Afwerking Brantegemstraat - Hoefstraat

 

In de tussentijd werkt de aannemer aan de afwerking van de Brantegemstraat en de Hoefstraat. Deze werken zullen duren tot ongeveer 5 februari. Wanneer de onderaannemer voor het asfalt komt in de Keiberg wordt ook in deze straten de toplaag aangelegd, normaalgezien op 18 en 19 maart.

19 dec 2019

Infobrief afkoppelingswerken

 

De bewoners die de scheiding van regen- en afvalwater moeten doorvoeren kregen een brief met meer informatie toegestuurd. De inhoud van de brief kan je hieronder nalezen.

26 nov 2019

Vanaf december werken in de Keiberg

 

Op 9 december start de aannemer met de werken in de Keiberg. We zullen er de asfaltverharding opbreken, de riolering plaatsen en de straat voorzien van een steenslagverharding. Daarna worden de huizen aangesloten op de nieuwe riolering en de straatkolken geplaatst. De bewoners wordt gevraagd hun wagen van hun oprit te halen en buiten de werkzone te plaatsen, elke dag tussen 06:30 en 17:00. Buiten de werkuren houden we de woningen zoveel mogelijk bereikbaar met de wagen.

 

Op 5 en 6 december wordt in de Brantegemstraat de fundering voor de weg geplaatst en de onderlaag asfalt gegoten. Op die dagen is de straat niet bereikbaar met de wagen. De bewoners wordt gevraagd hun wagen van de oprit te halen en buiten de werkzone te plaatsen voor 06:30 op 5 december.

 

In de Rosthoutweg, Hoefstraat en Brantegemstraat staat ook de toplaag asfalt op de planning. Deze toplaag kan pas worden gelegd in maart 2020, doordat tijdens de wintermaanden de asfaltcentrales sluiten en bij te koude temperaturen geen asfalt kan worden gegoten. De exacte datum zal gecommuniceerd worden wanneer die kan worden vastgelegd.

 

 

30 sep 2019

Werken in Vorsinkbaan, Rosthoutweg en Brantegemstraat

 

Deze week en komende weken staan in Vorsinkbaan, Rosthoutweg en Brantegemstraat belangrijke werken op het programma. Woon je in een van deze straten? Lees dan aandachtig deze bewonersbrief die je ook in je brievenbus hebt gevonden.

13 sep 2019

Volgende week toplaag asfalt in Ekenstraat tot Pontweg

 

De toplaag asfalt in Fase 2 - Ekentstraat tot Pontweg is ingepland op 20 september, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

In de Hoefstraat zijn we gestart op het kruispunt met de Rosthoutweg met de aanleg van de riolering. De inbuizing van de waterloop wordt ook hersteld.

06 sep 2019

Binnenkort asfalt in de Ekentstraat

 

In de fase Ekentstraat, tot Pontweg, werkt de aannemer momenteel aan de fundering van de voetpaden, de aanleg van de boordstenen en het ophalen van de riooldeksels, zodat ze het juiste niveau krijgen tegenover de bovenlaag asfalt. Die toplaag asfalt is voorzien om aan te leggen midden deze maand.

 

In de Rosthoutsweg wordt Minder-Hindersteenslag aangebracht om de toegankelijkheid te verbeteren. We gaan verder met de aanleg van de vuilwaterleiding en zijn gestart met de aanleg van de huisaansluitingen op de nieuwe riolering.

17 jun 2019

Eind deze maand heraanleg wegenis Ekentstraat

 

Om de toegang tijdens het bouwverlof te verbeteren wordt nog voor het bouwverlof de Ekenstraat verder afgewerkt. Eind deze maand start de aannemer met het aanleggen van de goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton. Daartussen kan dan de fundering van de wegenis worden aangebracht. Op 5 juli is voorzien om de onderlaag asfalt te plaatsen.

29 mei 2019

Voetpaden in Ekentstraat, in juni werken aan pompstation

 

In de Ekentstraat is de aannemer gestart met de aanleg van de boordstenen, ter hoogte van de Kattestraat/ Achterstraat. In de Bakkerstraat wordt binnenkort de onderlaag asfalt aangelegd. Vanaf juni worden ook in de Bakkerstraat de grachten aangelegd, aan de achterzijde. Dan worden ook de voetpaden in de Ekentstraat aangelegd, vanaf de Achterstraat.

 

In Fase 2, Ekentstraat tot Pontweg, zijn de rioleringswerken aangevat. Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd met twee aparte leidingen. Vanaf juni kan er gestart worden met het overkoppelen van de woningen op het nieuwe stelsel.

 

Volgende maand starten ook de werken aan het nieuwe pompstation in de Rosthoutweg.

18 dec 2018

Onlangs vond een infoavond plaats waarop de omwonenden waren uitgenodigd. De presentatie van die infoavond kan je nalezen via de link hieronder.