Nieuws

22227 - Aansluiting Keiberg
30 sep 2019

Werken in Vorsinkbaan, Rosthoutweg en Brantegemstraat

 

Deze week en komende weken staan in Vorsinkbaan, Rosthoutweg en Brantegemstraat belangrijke werken op het programma. Woon je in een van deze straten? Lees dan aandachtig deze bewonersbrief die je ook in je brievenbus hebt gevonden.

13 sep 2019

Volgende week toplaag asfalt in Ekenstraat tot Pontweg

 

De toplaag asfalt in Fase 2 - Ekentstraat tot Pontweg is ingepland op 20 september, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

In de Hoefstraat zijn we gestart op het kruispunt met de Rosthoutweg met de aanleg van de riolering. De inbuizing van de waterloop wordt ook hersteld.

06 sep 2019

Binnenkort asfalt in de Ekentstraat

 

In de fase Ekentstraat, tot Pontweg, werkt de aannemer momenteel aan de fundering van de voetpaden, de aanleg van de boordstenen en het ophalen van de riooldeksels, zodat ze het juiste niveau krijgen tegenover de bovenlaag asfalt. Die toplaag asfalt is voorzien om aan te leggen midden deze maand.

 

In de Rosthoutsweg wordt Minder-Hindersteenslag aangebracht om de toegankelijkheid te verbeteren. We gaan verder met de aanleg van de vuilwaterleiding en zijn gestart met de aanleg van de huisaansluitingen op de nieuwe riolering.

17 jun 2019

Eind deze maand heraanleg wegenis Ekentstraat

 

Om de toegang tijdens het bouwverlof te verbeteren wordt nog voor het bouwverlof de Ekenstraat verder afgewerkt. Eind deze maand start de aannemer met het aanleggen van de goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton. Daartussen kan dan de fundering van de wegenis worden aangebracht. Op 5 juli is voorzien om de onderlaag asfalt te plaatsen.

29 mei 2019

Voetpaden in Ekentstraat, in juni werken aan pompstation

 

In de Ekentstraat is de aannemer gestart met de aanleg van de boordstenen, ter hoogte van de Kattestraat/ Achterstraat. In de Bakkerstraat wordt binnenkort de onderlaag asfalt aangelegd. Vanaf juni worden ook in de Bakkerstraat de grachten aangelegd, aan de achterzijde. Dan worden ook de voetpaden in de Ekentstraat aangelegd, vanaf de Achterstraat.

 

In Fase 2, Ekentstraat tot Pontweg, zijn de rioleringswerken aangevat. Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd met twee aparte leidingen. Vanaf juni kan er gestart worden met het overkoppelen van de woningen op het nieuwe stelsel.

 

Volgende maand starten ook de werken aan het nieuwe pompstation in de Rosthoutweg.

18 dec 2018

Onlangs vond een infoavond plaats waarop de omwonenden waren uitgenodigd. De presentatie van die infoavond kan je nalezen via de link hieronder.