Wat doen we?

22227 - Aansluiting Keiberg

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
22227

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

Riolerings- en wegeniswerken in de Achterstraat, Ekenstraat, Bakkerstraat, Pontweg en Keiberg.
Bouwen van twee bufferbekkens, ter hoogte van de Kattestraat en op het kruispunt van de Keiberg en de Hoefstraat.
Bouwen van twee pompstations, in de Rosthoutweg en de Bakkerstraat.

Werken ten laste van de gemeente Haaltert

Riolerings- en wegeniswerken in het zijstraatje van de Keiberg, de Brantegemstraat, de Rosthoutweg en de Hoefstraat.

Kostprijs

Aquafin NV:
€3.899.557,00
Gemeente Haaltert:
€2.581.412,00
Total:
€6.480.969,00