Projectoverzicht

22254 - Afkoppeling Strombeek - fase 1
Laatst bijgewerkt: 20 mei 2019

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 19 februari 2018

De werken zullen 33 maanden duren

Met deze werken zal Aquafin de overloop van het bufferbekken van de A12 ontkoppelen van het bestaande rioleringsstelsel. Het verzamelde regenwater gaat naar de Tangebeek, het afvalwater naar de RWZI Grimbergen. Er worden ook 2 bekkens aangelegd die zorgen voor een vertraagde afvoer en het verminderen van overstorten naar de waterlopen.

Nieuws en updates

 • 03 mei 2019

  Eind deze maand asfalt in de Jan Mulsstraat

   

  De Wemmelsestraat wordt binnenkort voorzien van voetpaden. In de week van 27 mei wordt daar de toplaag asfalt aangelegd.

   

  In de Jan Mulsstraat werkt de aannemer de riolering verder af ter hoogte van de Antwerpselaan. Daarna volgen de huisaansluitingen en straatkolken. De bedoeling is in de week van 20 mei de greppels te kunnen aanleggen en in de week van 27 mei de onderlaag asfalt.

   

  In de Sint-Amandstraat en de Wemmelsestraat wordt de bestaande riolering nog voorzien van een nieuwe binnenbekleding, via de inspectieputten. In de Kloosterstraat en het Sint-Amandsplein wordt de aanplanting verder afgewerkt. Aan de A12 wordt de omheining aan de zijde van het bufferbekken geplaatst.

 • 28 aug 2018

  Bereikbaarheid school

   

  Het kruispunt Grimbergsesteenweg wordt deze week volledig afgesloten voor het verkeer. Ook in de Sint-Amandsstraat wordt gewerkt, voor de school en op het volledige plein. In de Kloosterstraat is gestart met de afwerking.

   

  Voor de toegang van de school zullen de ouders hun kinderen kunnen afzetten aan de kiss & ride. Van daar uit wordt een weg afgebakend over de stoep om de schoolpoort te bereiken. Uit veiligheidsoverwegingen zal geen andere weg worden toegelaten, zodat de werf niet betreden wordt. 

   

  Wij vragen vriendelijk om onder geen beding fout te parkeren tijdens het afzetten van de kinderen: het werfverkeer gebeurt met grote vrachtwagens, die de beschikbare ruimte nodig hebben om te kunnen passeren of draaien. Foutief geparkeerde wagens blokkeren zowel het werfverkeer als de andere ouders en zullen onmiddellijk worden weggetakeld. Wij rekenen hiervoor op uw begrip.  

 • 20 apr 2018

  Uitgebreide planning - update april

   

  Onderstaande planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden

   

  Fase 1A & 1B

  Deze werken werden min of meer voltooid. Deze maand worden in de zone Victor Nonnemansstraat - Gaspeldoornlaan nog de bermen afgewerkt. Ook de toplaag asfalt dient nog te worden gegoten, wat zal worden uitgevoerd tegen september.

   

  Fase 2

  De aanleg van de straatriolering is voltooid. De aannemer werkt tot eind april verder aan de huisaansluitingen en de straatkolken. Vanaf midden volgende week kan, als alles goed gaat, begonnen worden met de wegeniswerken die eind mei voltooid zouden moeten zijn.

   

  Fase 3

  De voorbereidingen voor deze fase beginnen eind meiTegen eind augustus verwachten we te kunnen beginnen met de heraanleg. 

   

  Fase 4A & 4B

  De voorbereidingen voor deze fase beginnen in september (4A) en in het najaar (4B). In het voorjaar van 2019 zouden deze fases moeten zijn afgewerkt.

   

  Fase 6

  De voorbereidingen voor deze fase beginnen in augustus. Tegen september zouden deze werken afgerond moeten zijn.

   

  Fase 8

  De voorbereidende werken worden uitgevoerd. Tegen midden mei zal men beginnen met de rioleringswerken. Deze fase zal normaal zijn uitgevoerd tegen begin juli, wanneer de weides en tuinen zijn afgewerkt.

   

  Fase 9

  De voorbereidende werken voor deze fase beginnen in augustus. Tegen oktober is het de bedoeling dat de riolering, huisaansluitingen en straatkolken zijn uitgevoerd. In oktober of november kunnen we dan de wegenis opnieuw aanleggen.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Gunter Van Gaever - Werfleider aannemer

Locatie werfkeet: Rodepoortstraat te Strombeek-Bever