Projectoverzicht

22254 - Afkoppeling Strombeek - fase 1
Laatst bijgewerkt: 01 apr 2020

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 19 februari 2018

De werken zullen 33 maanden duren

Met deze werken zal Aquafin de overloop van het bufferbekken van de A12 ontkoppelen van het bestaande rioleringsstelsel. Het verzamelde regenwater gaat naar de Tangebeek, het afvalwater naar de RWZI Grimbergen. Er worden ook 2 bekkens aangelegd die zorgen voor een vertraagde afvoer en het verminderen van overstorten naar de waterlopen.

Nieuws en updates

 • 17 okt 2019

  Volgende maand werken aan het Gemeenteplein

   

  Vanaf november wordt gestart met de werken aan en rond het Gemeenteplein. Tot en met december wordt de riolering aangelegd op het kruispunt van de Jan Mulsstraat, de Hendrik Drapsstraat en de Wemmelsestraat. Er wordt ook een overstort geplaatst dat bij hevige regenval zal dienen als nooduitlaat voor het overtollige regenwater. In januari 2020 is gepland om deze zone te kunnen afwerken en het kruispunt opnieuw aan te leggen.

   

  Daarna, waarschijnlijk in februari, wordt gestart met de aanleg van het bufferbekken onder het Gemeenteplein. Dat bekken zal het regenwater van de omgeving opvangen en vertraagd afvoeren naar de riolering, zodat de kans op overstromingen wordt teruggedrongen. Er wordt een grote bouwkuip uitgegraven waarna we in maart de betonwerken kunnen aanvatten. In juli is het bekken normaal afgewerkt waarna het Gemeenteplein opnieuw kan worden aangelegd. Wij vermoeden dat in augustus de werken zullen zijn afgerond. Opgelet: deze planning is louter informatief en sterk onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zoals het weer.

   

  Vanaf november zal over het Gemeenteplein geen doorgaand verkeer mogelijk zijn richting de noordelijk gelegen straten en omgekeerd. 

 • 28 jun 2019

  Rechtzetting eerdere communicatie

   

  In een vorig bericht op deze website werd vermeld dat de aannemer die door de gemeente zal worden aangesteld voor de verplichte afkoppelingswerken, ook de opdracht krijgt om de kelderaansluitingen in kaart te brengen en over te koppelen op de nieuwe, hogere aansluitingen. Dat is niet correct. Wij verontschuldigen ons voor dit misverstand.

   

  Samengevat

  * Aquafin NV plaatste aan de straatkant van elke woning 2 nieuwe huisaansluitputjes: een voor regenwater (RWA) en een tweede voor afvalwater (DWA). Op deze putjes kan op ongeveer 1 meter diepte onder de straat worden aangesloten met een buis komende van uw woning. Deze aansluitingen zitten dus heel wat boven het peil van de riolering in de straat.

  * Daarnaast voert Aquafin NV werken uit om de hoeveelheid regenwater in de riolering te verminderen om wateroverlast op straat aan te pakken (afkoppelen straatoppervlak, bedrijventerreinen, bufferbekken A12).

   

  Verplichte en niet-verplichte werken

  De afvoeren van de woningen in de straat worden afgekoppeld volgens de Vlaamse milieuwetgeving VLAREM-II:

   

  * Bij een gesloten bebouwing is de eigenaar van de woning enkel verplicht om de voorste dakhelft af te koppelen. Het is wel toegestaan en aangeraden om ook de rest van het regenwater af te koppelen.

   

  * Bij halfopen of open bebouwingen moeten alle regenwateraflopen worden afgekoppeld.

   

  De verplichte werken bestaan dus uit het scheiden van regen- en afvalwater op privédomein en het aansluiten van de regenwaterafvoer aan de nieuwe RWA-aansluiting aan de voorgevel of perceelgrens. Onder niet-verplichte werken verstaan we alle andere meerwerken, zoals het verhogen van de huisaansluiting voor DWA.

   

  Wat wordt voorzien, wat moet de bewoner zelf doen?

  Verplichte werken: afkoppeling en aansluiting van het regenwater op het nieuwe RWA-putje.

  * De bewoners kregen afkoppelingsadvies door afkoppelingsdeskundige Gertjan De Vuyst, die de regen- en afvalwaterstromen in kaart bracht.

   

  * Afkoppelingsaannemer Geeraerts B. Projects wordt aangesteld voor de verplichte werken. De bewoner kan gebruik maken van deze aannemer en krijgt in dat geval een subsidie van de gemeente voor de afkoppelingswerken. De bewoner kan ook kiezen om deze werken in eigen beheer uit te voeren, hetzij zelf of met een eigen aannemer, maar kan dan geen beroep doen op de subsidie.

   

  Niet-verplichte werken: verhogen van de huisaansluiting voor afvalwater en aansluiting op het nieuwe DWA-putje.

  * Voor de niet-verplichte werken dient de aanstelling van de aannemer steeds door de bewoner zelf te gebeuren. 

   

  * De gemeente voorziet geen subsidie voor deze werken.

   

  Wat hebben de rioleringswerken veranderd tegenover vroeger?

  Bij de rioleringswerken in de straat is een nieuwe leiding aangelegd voor de afvoer van regenwater (RWA). Ondertussen zijn enkele dakgoten en het verharde oppervlak van de rijweg en voetpaden aangesloten op die nieuwe RWA-leiding. De afvoer voor afvalwater (DWA) is voorzien van een nieuwe binnenlaag, maar verder onveranderd en zal in gebruik blijven. Alle oude huisaansluitingen zijn behouden.

   

  Hoe meer regenwater er van de bestaande DWA-leiding wordt afgehaald, hoe beter. Momenteel komen daar nog volgende afvoeren op toe:

  * De afvoeren van de woningen in de straat

  * De afvoeren van verschillende straten in de omgeving

  * De RWA-stromen van enkele bedrijventerreinen aan de A12

  * De RWA-stroom van een bufferbekken aan de A12

   

  De afvoeren van de bedrijventerreinen en het bufferbekken worden door Aquafin NV afgekoppeld van de DWA-leiding en aangekoppeld op de RWA-leiding. Op die manier verlagen we het peil van de DWA-leiding. De woningen in de straat worden afgekoppeld volgens de VLAREM-II wetgeving.

   

  Wat schiet er dan nog over?

  Met al deze afkoppelingswerken verlagen we het peil in de riolering heel sterk, maar nog niet in die mate dat alle kelders volledig gevrijwaard zijn, met het gekende risico van wateroverlast in de kelder tot gevolg. De DWA-leiding zal immers nog steeds heel wat regenwater te verwerken krijgen:

  * De afvoeren van de achterste dakhelften en bijgebouwen van de gesloten bebouwingen

  * De afvoeren van verschillende straten in de omgeving

   

  Daarom is het belangrijk dat de woningen met een diepe kelderaansluitingen hun DWA-leiding overkoppelen op de nieuwe, hogere aansluitingen, als laatste stap in het bestrijden van de wateroverlast. Die werken zijn ten laste van de bewoners, maar niet verplicht.

   

  Hoe gaat het nu verder?

  De aanstelling van de aannemer voor de uitvoering van de verplichte werken is bijna rond. Zodra de besprekingen met de gemeente zijn afgelopen verstuurt de afkoppelingsdeskundige zijn adviesdossiers naar de eigenaars van de woningen. Ze krijgen dan ook alle informatie over de subsidies van de gemeente. Als ze akkoord gaan en hun dossier terugsturen zal aannemer Geeraerts hen contacteren om de afkoppeling te bespreken en deze in te plannen. 

   

  Voor de niet-verplichte werken kunnen de eigenaars vrij een aannemer kiezen, of hun werken zelf uitvoeren zonder aannemer.

   

  Heb je nog vragen?

  Contacteer dan Aquafin NV via 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be. Onze mensen zijn beschikbaar elke werkdag tussen 08:00 en 19:00. 

 • 03 mei 2019

  Eind deze maand asfalt in de Jan Mulsstraat

   

  De Wemmelsestraat wordt binnenkort voorzien van voetpaden. In de week van 27 mei wordt daar de toplaag asfalt aangelegd.

   

  In de Jan Mulsstraat werkt de aannemer de riolering verder af ter hoogte van de Antwerpselaan. Daarna volgen de huisaansluitingen en straatkolken. De bedoeling is in de week van 20 mei de greppels te kunnen aanleggen en in de week van 27 mei de onderlaag asfalt.

   

  In de Sint-Amandstraat en de Wemmelsestraat wordt de bestaande riolering nog voorzien van een nieuwe binnenbekleding, via de inspectieputten. In de Kloosterstraat en het Sint-Amandsplein wordt de aanplanting verder afgewerkt. Aan de A12 wordt de omheining aan de zijde van het bufferbekken geplaatst.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Gunter Van Gaever - Werfleider aannemer

Locatie werfkeet: Rodepoortstraat te Strombeek-Bever