Nieuws

22304B - Deel B: rioleringswerken Verre Ginste en Haantjeshoek
11 apr 2023

Overzicht van de wegenwerken

 

De planning voor de wegenwerken ziet er als volgt uit. Opgelet: bij slecht weer wijzigt deze planning.

 

 • Gentstraat: zone Meentakstraat - Hondekerkhofstraat
  Van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 april leggen we de toplaag asfalt van de rijweg. Tegelijk brengen we de markeringen aan. De verkeersborden volgen later.
   
 • Gentstraat: zone Hondekerkhofstraat - Gentstraat 223
  Van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 april leggen we de toplaag asfalt van de rijweg. Tegelijk brengen we de markeringen aan. De verkeersborden volgen later.
   
 • Gentstraat 223 tem 241
  Van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 april leggen we de toplaag asfalt van de rijweg. Tegelijk brengen we de markeringen aan. De verkeersborden volgen later.
   
 • Gentstraat 241 - 257 (Oude Diksmuidse Boterweg)
  Van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 april leggen we de toplaag asfalt van de rijweg. Tegelijk brengen we de markeringen aan. De verkeersborden volgen later.
   
 • Gentstraat 257 (Oude Diksmuidse Boterweg)- kruispunt Steenovenstraat
  Van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 april leggen we de toplaag asfalt van de rijweg. Tegelijk brengen we de markeringen aan. De verkeersborden volgen later.
   
 • Kruispunt Steenovenstraat - Gentstraat 305
  Van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 april leggen we de toplaag asfalt van de rijweg. Tegelijk brengen we de markeringen aan. De verkeersborden volgen later.
   
 • Gentstraat: zone rotonde tot Gentstraat 47
  Op woensdag 19 april wordt de toplaag asfalt van het fietspad aangebracht. De toplaag van de rijweg volgt later.
   
 • Gentstraat 47 - Kruisstraat (Oostrozebeke)
  Op woensdag 19 april wordt de toplaag asfalt van het fietspad aangebracht. De toplaag van de rijweg volgt later.
   
 • Kruisstraat Zuid (Oostrozebeke)
  Het herprofileren van de grachten is voorzien tegen midden mei 2023, net als de aanleg van de toplaag asfalt.
   
 • Kruisstraat Noord + Beukstraat Noord (OOS)
  De straat werd afgedekt met steenslag. Daar kan je stapvoets over rijden. Eind april wordt de fundering geplaatst en worden de boordstenen ter plaatse gegoten in beton. Begin mei voorzien we de aanleg van de onderlaag asfalt. Daarna herprofileren we de grachten. De toplaag asfalt is vermoedelijk voor midden mei.

 

11 apr 2023

Overzicht van de rioleringswerken

 

Op het kruispunt Steenovenstraat - Gentstraat werden de hoofdriolen geplaatst. Enkel de aansluiting van Gentstraat 299-301 moet nog worden uitgevoerd. Dit is iets voor na de Paasvakantie. Ook de resterende huisaansluitingen worden vanaf maandag 17 april in orde gebracht.

 

Begin mei 2023 voorzien we de opstart van de rioleringswerken het deel Kruisstraat - zijstraat Gentstraat (Oostrozebeke). Zodra de hoofdriool ligt, worden de woningen hierop aangesloten.

 

Voor de aanleg van de riolen in de delen zijstraat Gentstraat - Buysveldstraat (Oostrozebeke) en Beukstraat & Lijsterstraat (Oostrozebeke) wordt een nieuwe planning opgemaakt.

 

01 mrt 2023

Planning van de rioleringswerken

 

Waar staan we vandaag met de rioleringswerken? Een overzicht.

 

N305 van kruispunt Steenovenstraat tot Gentstraat 305

 

De rioolbuizen liggen tot en met het kruispunt. Alle woningen zijn aangesloten op de nieuwe riolen. De aansluiting van de Steenovenstraat is uitgevoerd. De aansluiting aan de kant van Oostrozebeke gebeurt deze week.

 

Kruisstraat - zijstraat Gentstraat (Oostrozebeke)

 

Van maandag 13 maart leggen we de hoofdriolen. Daar zijn we vermoedelijk eind maart, begin april mee klaar. Daarna sluiten we alle woningen aan op de nieuwe hoofdriool.

 

Zijstraat Gentstraat - Buysveldstraat (Oostrozebeke)

 

We voorzien de aanleg van de hoofdriolen vanaf begin maart tot eind juni. Het is de bedoeling dat we alle woningen voor het zomerverlof hebben aangesloten op de nieuwe riolen.

 

Beukstraat en Lijsterstraat (Oostrozebeke)

 

Hier voorzien we de aanleg van de hoofdriolen van begin tot eind april. Daarna volgen de huisaansluitingen.

 

Kruisstraat Zuid (Oostrozebeke)

 

De hoofdriool voor vuilwater werd aangelegd. De huisaansluitingen moeten nog worden gedaan. De regenwatergracht moeten we nog afwerken. De bestaande inbuizingen en doorsteken worden gelijktijdig hersteld.

 

Kruisstraat Noord + Beukstraat Noord (Oostrozebeke)

 

De vuilwaterriolering ligt, de regenwaterriolering moet nog worden vernieuwd. Dit is vermoedelijk iets voor de week van 6 maart. Daarna volgen de huisaansluitingen.

 

Opgelet: deze werken zijn weergevoelig. Bij slecht weer kan de planning wijzingen.

 

17 jan 2023

Opbouw wegenis Gentstraat tot Kruisstraat

 

Deze week plaatst de aannemer de boordstenen van het fietspad in het deel Gentstraat 47 - Kruisstraat. Daarna legt hij de fundering aan. Ondertussen worden de straatkolken geplaatst.

 

In de week van 30 januari worden de boordstenen ter plaatste gegoten in beton. Daarna leggen we de fundering van de rijweg. De aanleg van de onderlagen asfalt van de rijweg en het fietspad is vermoedelijk iets voor begin februari.

 

Wanneer de toplagen worden gegoten, ligt nog niet vast. Dit is immers sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

17 jan 2023

Overzicht van de rioleringswerken

 

Volgens de huidige planning starten de rioleringswerken op het kruispunt Steenovenstraat - Gentstraat 305 op13 februari.

 

In Kruisstraat Noord en Beukstraat Noord (OOS) legt de aannemer deze week nog een stuk vuilwaterriolering aan. Later zal ook de regenwaterriolering worden vernieuwd. Als dit is gebeurd, worden de huizen aangesloten op de nieuwe riolen.

 

21 dec 2022

Overzicht en planning voor begin 2023

 

Momenteel verlopen de werken nog altijd volgens planning. In een tussentijdse infobrief geven we een stand van zaken en overlopen we de planning op lange termijn.

 

De kerstvakantie loopt van vrijdagavond 23 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023.

 

07 nov 2022

Planning tot einde 2022

 

De planning tot het einde van dit jaar ziet er in grote lijnen als volgt uit. Let wel: deze werken zijn weergevoelig. Bij slecht weer kan de aannemer niet werken en schuift de planning op.

 

Gentstraat 257 (Oude Diksmuidse Boterweg) - kruispunt Steenovenstraat

 

Deze week leggen we de onderlaag asfalt van de rijweg. De week van 21 november voorzien we in de aanleg van de onderlaag én de toplaag van het fietspad.

 

Als het mogelijk is met het weer, dan kan de toplaag asfalt van de rijweg nog worden aangebracht in de week van 28 november. Ondertussen werkt de aannemer de opritten af.

 

Gentstraat van rotonde tot Gentstraat 47

 

De week van 21 november worden de greppels en de boordstenen ter plaatse gegoten in beton. Hierdoor zijn de opritten tijdelijk niet bruikbaar. Het beton moet immers uitharden. Stap, fiets of rijd niet over het vers gestorte beton.

 

De week van 28 november leggen we de fundering van de rijweg aan en plaatsen we de onderlaag asfalt. Voor de kerstvakantie volgt ook de onderlaag asfalt van het fietspad en worden de opritten afgewerkt. Zo geraak je tijdens de vakantiewegen vlot op de oprit van je woning.

 

De toplaag asfalt van de rijweg en van het fietspad is voor maart 2023. In de koudste wintermaanden mag immers geen toplaag asfalt worden aangelegd omdat het risico op snelle beschadiging dan te groot is.

 

19 sep 2022

Overzicht planning tot begin november

 

Hoever staan de werken vandaag en wat is de planning voor de volgende weken? Een overzicht.

 

Rioleringswerken

 

 • Gentstraat 241-257 (Oude Diksmuidse Boterweg)
  De rioolbuizen liggen in de grond, momenteel sluiten we de woningen hierop aan.
 • Gentstraat 257 (Oude Diksmuidse Boterweg) - kruispunt Steenovenstraat
  De rioolbuizen liggen in de grond, momenteel sluiten we de woningen hierop aan.
 • Rotonde - Gentstraat 47 (Oostrozebeke)
  De aannemer start met de huisaansluitingen zodra hij in de Gentstraat klaar is.
 • Gentstraat 47 - Beukstraat (Oostrozebeke)
  Hier leggen we momenteel de hoofdriolen aan. In de week van 7 november beginnen we met de huisaansluitingen.

 

Wegeniswerken

 

 • Gentstraat 241-257 (Oude Diksmuidse Boterweg) en Gentstraat 257 (Oude Diksmuidse Boterweg) - kruispunt Steenovenstraat
  Week 3 oktober: ter plaatse in beton gieten van de greppel en de boordstenen.
  Week 10 oktober: plaatsen van de steenslagfundering en de onderlaag asfalt van de rijweg.
  Week 17 oktober: aanleg van de onderlaag en de toplaag asfalt van het fietspad.
  Week 24 oktober: aanwerken van de opritten.
 • Gentstraat, zone rotonde tot Gentstraat 47 en Gentstraat 47 - Beukstraat (Oostrozebeke)
  Week 10 oktober: ter plaatse in beton gieten van de greppel en de boordstenen.
  Week 17 oktober: plaatsen van de steenslagfundering en de onderlaag asfalt van de rijweg.
  Week 24 oktober: aanleg van de onderlaag en de toplaag asfalt van het fietspad.
  Week 7 november: aanwerken van de opritten.

 

Deze werken zijn weersgevoelig. Bij aanhoudend slecht weer wordt de planning herbekeken.

 

22 jun 2022

Planning voor de komende dagen

Rioleringswerken

 

Deze week zijn we gestart met de aanleg van de hoofdriolen in de Gentstraat (Oostrozebeke) vanaf de rotonde.

 

Vanaf maandag 27 juni leggen we ook de hoofdriolen in de Gentstraat, van nummer 241 tot 257 (Oude Diksmuidse Boterweg).

 

Wegeniswerken

 

Sinds begin deze week werken we aan de fietspaden in de Gentstraat, meer bepaald in de zone Hondekerkhofstraat - Gentstraat 223.

 

In de zones Gentstraat 223 - 241, 241 - 257 (Oude Diksmuidse Boterweg) en 257 - Steenovenstraat werd de toplaag asfalt verwijderd.

 

Nog deze week wordt de toplaag asfalt aangebracht in de zone Hondekerkhofstraat - Oude Diksmuidse Boterweg (Meulebeke).

31 mei 2022

Overzicht en planning van de werken tot midden juli

Overzicht en planning van de werken tot midden juli

 

Momenteel verlopen de werken nog altijd volgens planning. Hoog tijd om een stand van zaken te geven en de planning te overlopen tot het bouwverlof. Het bouwverlof begint op 15 juli.

 

Waar werken we momenteel en wat volgt binnenkort? Ontdek het.

 

Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij slecht weer wijzigt de planning.

 

Aangepaste omleidingen

 

Door de werken aan de Marialoopsesteenweg werden enkele omleidingen aangepast.

 

Overzicht van de omleidingen

25 apr 2022

Werken kruispunt Wakkensesteenweg - Gentstraat

Werken kruispunt Wakkensesteenweg - Gentstraat 

 

De werken aan het kruispunt Wakkensesteenweg - Gentstraat gaan onverminderd voort.

 

Deze week plaatsen we de boordstenen, zowel in de richting van Tielt als in de richting van Wakken. De boordstenen worden ter plaatse gegoten in beton. Op dinsdag 26 april wordt het beton van de rotonde gegoten.

 

In de week van 2 mei brengt de aannemer de toplaag asfalt aan van de rijweg en van de fietspaden richting Wakken en richting Dentergem. Daarna volgen de wegmarkeringen en de signalisatie.

 

Vanaf 9 mei leggen we de riolen te beginnen aan de rotonde en zo richting Meulebeke.

 

De week van 16 mei staat de aanleg van de verschillende asfaltlagen richting Tielt op de planning. Dit zowel voor de rijweg als voor de fietspaden.

 

Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bv. om de toplaag asfalt te leggen, mag het niet regenen.

15 mrt 2022

Overzicht van de rioleringswerken

Overzicht van de rioleringswerken

 

Fase 3.2 zone Hondekerkhofstraat - Gentstraat 223

Momenteel legt de aannemer de riolering en persleiding tot aan de voorziene pompput. Daarna worden de huizen aangesloten op de nieuwe riolering.

 

Fase N327 Wakkensteenweg (vanaf zuidzijde)

Hier legt de aannemer de vuilwater- en de regenwaterriolering in de richting van Tielt. De riolering ligt tot aan de Kruisstraat. Vanaf maandag 14 maart legt de aannemer de rest van de riolering waarna hij de woningen erop aansluit. 

 

Overzicht van de wegeniswerken

 

Fase 3.1 Gentstraat: zone Meentakstraat - Hondekerkhofstraat

In dit deel werden de boordstenen geplaatst en de onderlaag asfalt gelegd. Momenteel werkt de aannemer aan de fietspaden. Zodra hij hiermee klaar is, legt hij de opritten en de voetpaden aan en werkt hij de zijstroken af.

 

Fase Wakkensteenweg (richting Dentergem en Wakken)

Hier zijn we volop bezig met de aanleg van de fietspaden, de opritten en de zijstroken.

 

Fase rotonde

Hier ligt de steenslagfundering. In de week van 14 maart brengen we de tussenlaag asfalt aan. In de week van 21 maart staat de voorbereiding van de betonwerken op de planning.

 

Fase Hondekerkhofstraat - Oude Diksmuidse Boterweg (MEU)

Hier liggen de voetpaden bijna. Vanaf deze week worden de zijstroken en de grachten afgewerkt.

02 mrt 2022

Overzicht van de wegeniswerken

Overzicht van de wegeniswerken

 

In de Gentstraat, zone Meentakstraat - Hondekerkhofstraat (fase 3.1), zijn de boordstenen en de greppel uitgevoerd. Ook de fundering is klaar. Op donderdag 3 maart voorzien we de aanleg van de onderlagen asfalt. Verder start de aannemer met de aanleg van de fietspaden.

 

In de Wakkensteenweg (richting Dentergem en Wakken) liggen de onderlagen asfalt ondertussen. Ook hier start de aannemer met de aanleg van de fietspaden.

 

Op de rotonde brengen we op donderdag 3 maart de tussenlagen asfalt aan. Daarna starten de betonwerken.

 

Tussen de Hondekerkhofstraat en de Oude Diksmuidse Boterweg (Meulebeke) brengt de aannemer momenteel de voetpaden en de zijstroken in orde.

 

02 mrt 2022

Overzicht van de rioleringswerken

Overzicht van de rioleringswerken

 

De aannemer legt momenteel de riolering aan in de Genstraat, meer bepaald in de zone Meentakstraat - Hondekerkhofstraat (fase 3.1). In een volgende stap sluiten we de huizen aan op de nieuwe riolen.

 

In de Wakkensteenweg N327 (zuidkant) leggen we de vuilwater- en de regenwaterriolen aan in de richting van Tielt. De huisaansluitingen volgen na de aanleg van de riolen.

 

02 mrt 2022

Wakkensteenweg gaat iets later open

Wakkensteenweg gaat iets later open

 

In de Wakkensteenweg moesten we meer rioleringswerken uitvoeren dan voorzien. Daarom zal de straat iets later worden opengesteld dan voorzien. We schuiven op naar vermoedelijk midden mei.

 

03 feb 2022

Planning voor februari

 

Hoe ziet de planning er voor deze maand uit? Je leest het hier.

 

Rioleringswerken

 • Hondekerkhofstraat - Oude Diksmuidse Boterweg (MEU)
  De rioleringsbuizen zitten in de grond. De aannemer sluit de straatkolken aan op de nieuwe regenwaterriool.
 • Gentstraat tussen Hondekerkhofstraat - Gentstraat 223
  De rioleringswerken starten pas na de afwerking van de zone Meentakstraat - Hondekerkhofstraat.
 • N327 Wakkensesteenweg (vanaf zuidzijde)
  De aannemer legt momenteel nog een deel van de regenwaterleiding aan richting Meulebeke.

 

Wegeniswerken

 • Gentstraat tussen Meentakstraat en Hondekerkhofstraat
  In de week van 7 februari gieten we de boordsteen met greppel ter plaatse in beton.
  De week van 14 februari wordt de fundering van de rijweg aangebracht.
  De week van 21 februari plannen we de asfalteringswerken voor de onderlaag. Hiervoor moet het droog weer zijn en niet te koud. Daarna volgt de aanleg van de fiets- en voetpaden, en de afwerking van de zijstroken.
 • Wakkensesteenweg (richting Dentergem en Wakken)
  Deze week worden boordsteen en greppen ter plaatse gegoten in beton.
  In de week van 7 februari legt de aannemer de fundering van de rijweg.
  In de week van 14 februari voorzien we de aanleg van de onderlagen asfalt. Hiervoor moet het droog weer zijn en niet te koud. Daarna volgt de aanleg van de fiets- en voetpaden, en de afwerking van de zijstroken.
   
27 jan 2022

Planning tot eind februari 2022

 

Wat gebeurt er de komende weken? Je vindt het antwoord hieronder.

 

Meulebeke - Hondekerkhofstraat/Oude Diksmuidse Boterweg

Op woensdag 2 en donderdag 3 februari wordt de onderlaag asfalt aangebracht. Zorg dat je auto buiten de werfzone staat. Terwijl het asfalt wordt gegoten, is de straat afgesloten voor alle verkeer. Daarna werkt de aannemer de voetpaden, de uitwijkstroken en de grachten af.

 

Oostrozebeke - Vijf Eikenstraat + zijstraat Gentstraat

In de week van 31 januari plaatst de aannemer de fundering van de rijweg. Daarna wordt ook hier de onderlaag asfalt aangebracht.

 

Meulebeke - Gentstraat vanaf Meentakstraat t.e.m. kruispunt Gentstraat/Hondekerkhofstraat

Volgende week (de week van 31 januari) bereidt de aannemer de glijbekisting voor. Een glijbekistingsmachine wordt ingezet om de betonnen boordstenen ter plaatse te gieten. Dit gebeurt in de week van 7 februari. In de week van 14 februari leggen we de fundering van de rijweg zodat in de laatste week van februari de onderlaag asfalt kan worden gelegd. Daarna begint de aannemer de fietspaden aan te leggen.

 

Meulebeke - Gentstraat vanaf kruispunt Gentstraat/Hondekerkhofstraat richting kruispunt Gentstraat/Steenovenstraat

Hier zijn de werken, in tegenstelling tot eerdere informatie, nog niet gestart. De aannemer werkt eerst het eerste stuk van de Gentstraat en de zijstraten af.

 

Oostrozebeke - Wakkensteenweg/Meulebekesteenweg

In de week van 31 januari werken we vanaf de rotonde richting Dentergem en richting Wakken. Zo worden de straatkolken aangesloten op de gracht/riolering richting Wakken. Verder worden boordstenen geplaatst, straatkolken geplaatst en wachtbuizen gelegd. Tot slot wordt het stuk bijkomende regenwaterriolering richting Wakken afgewerkt.

In de week van 7 februari leggen we de fundering van de rijweg zodat de week nadien de onderlaag asfalt kan worden aangebracht. Daarna kunnen we ook hier starten met de fietspaden.Deze werken zijn weersgevoelig, bij slecht weer kan de planning wijzigen.

13 jan 2022

Planning tot eind januari 2022

 

Nu de kerstvakantie achter de rug is, hervat de aannemer de werken. Hieronder vind je de planning voor de komende weken. De werken zijn weersgevoelig, bij aanhoudend slecht weer kan de planning wijzigen.

 

Meulebeke Hondekerkhofstraat

Woensdag 19 en donderdag 20 januari worden de laatste boordstenen ter plaatse gegoten in beton. Daarna brengt de aannemer de fundering aan in de Hondekerhofstraat/Oude Diksmuidse Boterweg. Aansluitend worden de voetpaden en de onderlaag asfalt aangelegd. Later meer hierover.

 

Meulebeke Gentstraat vanaf Meentakstraat t.e.m. kruispunt Gentstraat/Hondekerkhofstraat

Tegen woensdagavond 19 januari zal alle riolering zijn afgewerkt tot en met het kruispunt. Daarna worden de huisaansluitingen uitgevoerd, de straatkolken geplaatst en aangesloten. In de week van 31 januari worden de boordstenen gegoten in beton. Daarna legt de aannemer de fundering van de rijweg.

 

Meulebeke Gentstraat vanaf kruispunt Gentstraat/Hondekerkhofstraat richting kruispunt Gentstraat/Steenovenstraat

Eind volgende week begint de aannemer met bemalen. Normaal kan bij op maandag 24 januari de rijwegverharding opbreken. Daarna wordt de riolering aangelegd.

 

Oostrozebeke Wakkensteenweg/Meulebekesteenweg

Maandag 17 en dinsdag 18 januari is er grondtransport voorzien en wordt het terrein langs de Gentstraat ingericht als werfdepot. Tegelijk worden de straatkolken geplaatst en aangesloten en wordt op het einde van de werf, richting Wakken, een stuk bijkomende regenwaterriool gelegd.

In de week van 24 januari giet de aannemer de boordstenen in de Wakkensesteenweg, vanaf de rotonde richting Wakken, en op de Meulebekesteenweg vanaf de rotonde richting Dentergem. Aansluitend brengen we op dit traject ook de fundering aan en werken we de riolering af richting Meulebeke (onder de rotonde).

21 dec 2021

Bouwverlof tot 10 januari 2022

 

Vanaf vrijdag 24 december 2021 (inbegrepen) heeft de aannemer bouwverlof. Afhankelijk van het weer hervat hij de werken op maandag 10 januari 2022.

 

We wensen je alvast een fijn eindejaar.

 

21 dec 2021

Waar staan de werken?

 

In de zone Hondekerkhofstraat - Oude Diksmuidse Boterweg (Meulebeke) zijn de woningen aangesloten op de nieuwe vuilwater- en de nieuwe regenwaterriolering. Van de persleiding moeten we nog een stuk aanleggen. In deze zone wordt ook de wegenis volop opgebouwd. De aanleg van de onderlaag asfalt voorzien we midden januari 2022. Dit is echter afhankelijk van de beschikbaarheid van de asfaltcentrales en van de weersomstandigheden.

 

In de zone Meentakstraat - Hondekerkhofstraat voorzien we begin januari 2022 de aanleg van de persleiding. Ook worden dan de huisaansluitingen uitgevoerd.

 

In de Wakkensesteenweg wordt na de kerstvakantie verder riolering gelegd in de richting van Tielt.

 

Tot slot zijn de wegenwerken bezig in de Gentstraat, tussen de Meentakstraat en de kapel (Gentstraat 184). Tot januari 2022 legt de aannemer de wachtbuizen aan, plaatst hij de straatkolken en brengt hij de onderfundering aan. Eind januari worden de boordstenen en de greppel ter plaatse gegoten in beton. Midden februari kan dan de onderlaag asfalt worden gelegd.

 

Deze werken zijn weersgevoelig. Bv. bij aanhoudende regen of vorst kan er niet worden gewerkt. De planning wordt dan aangepast.

 

09 dec 2021

Overzicht van de (geplande) werken

 

Waar staan we vandaag met de riolerings- en wegenwerken? En wat staat er de komende weken op de planning? Je verneemt het hier.

 

Rioleringswerken

 

Hondekerkhofstraat - Oude Diksmuidse Boterweg (Meulebeke)

De vuilwaterriool ligt ondertussen. De regenwaterriool wordt momenteel aangelegd.

 

Meentakstraat - Honderkerkhofstraat

De vuilwaterriool werd aangelegd in het deel Papestraat - Meentakstraat.

 

N327 Wakkensesteenweg (zuidkant)

Hier zijn de rioleringswerken grotendeels uitgevoerd.

 

Wegeniswerken

 

Gentstraat (tussen Meentakstraat en kapel)

In de loop van december 2021 plaatsen we de wachtbuizen en de straatkolken. Verder leggen we de onderfundering van de rijweg, graven we de greppel en brengen we de boordstenen aan.

We voorzien de aanleg van de onderlaag asfalt in januari 2022.

 

Wakkensesteenweg richting Dentergem en Wakken

In de loop van december 2021 plaatsen we de wachtbuizen en de straatkolken. Verder leggen we de onderfundering van de rijweg.

In januari 2022 wordt de greppel gegraven en de boordstenen geplaatst. Daarna kan ook hier de onderlaag asfalt worden gegoten.

Van Wakken tot aan de rotonde voorzien we minderhindersteenslag zodat de huizen tijdens de kerstvakantie bereikbaar blijven.

 

Hondekerkhofstraat - Oude Diksmuidse Boterweg (Meulebeke)

De aanleg van de greppel en de kantstrook voorzien we nog in december 2021. Als alles meezit kan hier voor de kerstperiode de onderlaag asfalt worden gelegd. Mogelijk verschuift dit naar januari 2022.

 

Zijstraat Gentstraat (Oostrozebeke)

Op de aansluiting met de zijstraat op de Gentstraat voorzien we een tijdelijke asfaltlaag. Dit in afwachting van de aanleg van de riolen. Als alles meezit kan hier nog voor de kerstperiode de onderlaag asfalt worden gelegd. Mogelijk verschuift dit naar januari 2022.

 

Opgelet: al deze werken zijn weersgevoelig. Bv. bij aanhoudende regen kan de planning hierdoor wijzigen.

 

13 sep 2021

Werken Gentstraat gaan nieuwe fase in

 

Op maandag 20 september gaan de riolerings- en wegenwerken in de Gentstraat (N305) een nieuwe fase in. Die dag start de aannemer op twee verschillende plaatsen met de aanleg van de riolering. Dit deel van de werken zal een tiental maanden duren.

 

Bekijk de werfzones

 

Gentstraat tussen Meentakstraat en huisnummer 241

 

Vanaf maandag 20 september breekt de aannemer het asfalt helemaal op. Tegelijk wordt een bemaling geplaatst. Die is nodig om de grondwaterstand te verlagen zodat de rioolbuizen veilig en in een droge ondergrond kunnen worden aangelegd. De aannemer legt de riolering aan vanaf de Meentakstraat en werkt in de richting van Dentergem. Wanneer we in dit deel van de Gentstraat klaar zijn met de riolering, werken we verder in de richting van de Steenovenstraat. We spreken dan over de tweede helft van 2022.

 

Doorgaand verkeer zal niet meer mogelijk zijn. Woon je tussen huisnummer 241 en Haantjeshoek? Dan geraak je op je bestemming via de Steenovenstraat.

 

Wakkensesteenweg kruispunt Gentstraat

 

Ook in dit deel verwijdert de aannemer eerst het asfalt en plaatst hij de bemaling. Vervolgens wordt de riolering aangelegd en de wegenis terug opgebouwd.

 

Het kruispunt Gentstraat – Wakkensesteenweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Woon je tussen het kruispunt en Haantjeshoek? Dan geraak je via de Steenovenstraat op je bestemming.

 

Voor doorgaand verkeer voorzien we aangepaste omleidingen. Bekijk de omleidingen.

26 jul 2021

Rioleringswerken starten in Hondekerkhofstraat en Oude Diksmuidse Boterweg

 

Eind augustus begint de aannemer met de rioleringswerken in de Hondekerkhofstraat en in de Oude Diksmuidse Boterweg. Op donderdag 26 augustus wordt in beide straten het asfalt verwijderd. Daarna voert de aannemer enkele voorbereidende werken uit.

 

De aanleg van de riolering start vermoedelijk in de week van 6 september. De riolering wordt aangelegd vanaf de Hondekerkhofstraat 16 in de richting van de Gentstraat.

 

De aannemer werkt van 7.00 tot 17.15 uur. Vanaf donderdag 26 augustus is tijdens de werkuren in de werfzone geen verkeer mogelijk.

 

Moet je overdag weg? Parkeer je wagen dan op tijd buiten de werfzone. De aannemer zorgt ervoor dat de woningen 's avonds en in het weekend bereikbaar zijn met de auto.