Nieuws

22328 - RWA verbinding Kontichsesteenweg - Struisbeek
16 jan 2020

Tijdelijk minder activiteit in afwachting asfalteringswerken

 

Tussen de Struisbeek en het kruispunt met de Kontichsesteenweg gaat de aannemer verder met het leggen van de klinkers van het voetpad. Tegelijk worden de aansluitputjes geplaatst en afgewerkt. Volgende week worden proeven uitgevoerd op de nieuwe riolen en wordt de werf stilaan opgekuist.

 

Tussen Guido Gezellestraat en Leugstraat legt de aannemer klinkers tussen Sierschouwen Van Bulck en het kruispunt met de Leugstraat. Verder worden op het kruispunt de boordstenen geplaatst. Ook in dit stuk staan volgende week de proeven op de riolen op het programma en begint de aannemer de werf stilaan op te kuisen.

 

In afwachting van de asfalteringswerken zal er op de werf dus minder activiteit zijn. Zoals eerder gezegd, zijn de asfaltcentrales tot midden februari gesloten.

 

Tegen midden februari wordt tussen Guido Gezellestraat en Leugstraat de linkse rijstrook uitgebroken en opnieuw aangelegd. Als het weer het toelaat, dan zal in de tweede helft van februari hier eerst de onderlaag asfalt worden aangebracht.

 

Zowel tussen de Struisbeek en het kruispunt met de Kontichsesteenweg als tussen Guido Gezellestraat en Leugstraat zal dan ook de afwerkingslaag asfalt worden gelegd. Bij bv. vrieskou wordt de planning aangepast.

 

09 jan 2020

Werken aan voet- en fietspad tussen De Craenelei en Leugstraat

 

De aannemer legt de boordstenen van het fietspad aan, vanaf het kruispunt met de De Craenelei in de richting van het kruispunt met de Leugstraat. Momenteel wordt in het laatste deel van dit traject, meer bepaald vanaf Sierschouwen Van Bulck tot de Leugstraat, de stoep opgebroken. Als dit is gebeurd, dan kan de fundering worden geplaatst en de klinkers gelegd.

 

Tussen het kruispunt Guido Gezellestraat en het kruispunt met de Leugstraat moet de linkse rijstrook nog worden opgebroken en opnieuw aangelegd. Voor de aanleg van het asfalt is het ook hier wachten op de heropening van de asfaltcentrales.

 

09 jan 2020

Klinkerwerken op voetpad tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg

 

Op dinsdag 7 januari heeft de aannemer de werken op Antwerpsesteenweg en Boomsesteenweg in Aartselaar hervat. Vanaf het kruispunt met de Kontichsesteenweg tot aan de Struisbeek worden de riooldeksels opgehoogd tot het niveau van de afwerkingslaag asfalt. Ondertussen worden de boordstenen geplaatst op het kruispunt met de Oudestraat en zijn de klinkerwerken aan de voetpaden bezig.

 

De aanleg van de afwerkingslaag asfalt is afhankelijk van de heropening van de asfaltcentrales in de tweede helft van de maand februari en van de weersomstandigheden.

 

20 dec 2019

Voorlopige planning na Nieuwjaar

 

Vanaf dinsdag 7 januari hervatten de werken.

 

Tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg begint de aannemer met het ophogen van de riooldeksels tot het niveau van de afwerkingslaag asfalt. Verder zal hij ook de klinkers van het voetpad plaatsen.

 

Tussen de Guido Gezellestraat en de Leugstraat gaat de aannemer verder met de afwerking van fiets- en voetpad en de grondwerken voor de heraanleg van de linkse rijstrook.

 

Wanneer de afwerkingslaag asfalt op de beide trajecten wordt geplaatst, is nu nog niet duidelijk. De asfaltcentrales zijn normaal gezien gesloten tot de tweede helft van februari. Bovendien zijn asfalteringswerken sterk afhankelijk van het weer.

 

20 dec 2019

Plaatselijk verkeer op N177 kan aan Leugstraat rechtdoor

 

Deze week werden de betonnen boorden gegoten tussen de De Craenelei en het kruispunt met de Leugstraat. De busstrook en de rechtse rijstrook kregen een onderlaag in asfalt. Op het kruispunt N177-Leugstraat komt een tijdelijke laag "minderhinderasfalt". Na hervatting van de werken (zie Voorlopige planning na Nieuwjaar) zal het tijdelijke asfalt worden weggebroken.

 

Door op het kruispunt tijdelijk asfalt aan te brengen, kan plaatselijk verkeer tijdens de kerstperiode rechtdoor op de N177. Het is ook mogelijk om linksaf naar de Vluchtenburgstraat te rijden.

 

Op vraag van de politie zal het niet toegelaten zijn om vanuit de Leugstraat de A12/N177 op te rijden en om van de N177 de Leugstraat in te draaien.

 

Voor plaatselijk verkeer dat in de richting van Antwerpen rijdt, zullen tot aan het kruispunt met de Leugstraat twee rijstroken beschikbaar zijn. De linkse rijstrook om linksaf te draaien, de rechtse rijstrook om rechtdoor te rijden. De busstrook blijft afgesloten.

 

20 dec 2019

N177 tussen kruispunt Kontichsesteenweg en Struisbeek beschikbaar voor bestemmingsverkeer

 

Vanaf het kruispunt met de Kontichsesteenweg tot aan de Struisbeek ligt de onderlaag asfalt over de hele breedte van de N177. Tijdens de kerstvakantie wordt de linkse rijstrook vrijgegeven voor bestemmingsverkeer en voor de bussen van De Lijn. Deze rijstrook wordt afgezet met bakens. De handelszaken, bedrijven en huizen langs het traject zijn tijdens de feestdagen bereikbaar.

 

De afwerkingslaag asfalt moet nog worden geplaatst, daarom werd op de rijweg geen belijning aangebracht.

 

In de praktijk kan bestemmingsverkeer van de Kontichsesteenweg meteen rechtsaf de N177 opdraaien. Het bestemmingsverkeer dat vanuit Hemiksem komt, kan op zijn beurt linksaf naar de N177. In beide gevallen moet doorgaand verkeer richting Antwerpen langs de A12 rijden.

 

12 dec 2019

Werken Agentschap Wegen en Verkeer

 

Ondertussen is de aannemer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bijna klaar met de aanleg van bijkomende opstelstroken aan de kruispunten van de N177/A12 in Aartselaar. Een update over de werken van AWV vind je op de website van AWV.

 

12 dec 2019

Deze werken zijn weersgevoelig

 

Asfalteringswerken zijn weersgevoelig. Bij regen of koude kunnen ze niet worden uitgevoerd. De planning zal dan worden aangepast. Blijf daarom de updates volgen.

 

12 dec 2019

Aanpassing planning gieten boordstenen en asfalt tussen Gezellestraat en Leugstraat

 

Vandaag worden de laatste rioolbuizen onder het kruispunt van de Leugstraat met de N177 aangesloten.

 

Door de regen van de voorbije dagen konden de betonboorden nog niet worden gegoten. Dit werk staat nu ingepland op maandag 16 december. Het beton moet dan enkele dagen uitdrogen. Volgens de huidige planning kan dan op donderdag 19 december de onderlaag asfalt worden aangebracht op de busstrook en de rechtse rijstrook.

 

Of ook het kruispunt met de Leugstraat een onderlaag in asfalt krijgt, wordt pas de komende dagen duidelijk.

 

12 dec 2019

N177 tussen Struisbeek en Kontich volgende week helemaal in onderlaag asfalt

 

Tussen de Struisbeek en het kruispunt met de Kontichsesteenweg wordt op vrijdag 13 december de onderlaag asfalt aangebracht op de linkse rijstrook van de N177. Plaatselijk verkeer kan gebruik maken van het rechtse deel van de rijweg waar al een onderlaag asfalt ligt.

 

Vanaf maandag 16 december wordt het plaatselijke verkeer opnieuw naar de linkse rijstrook gebracht. Dan zal ook de invoegstrook van de A12 naar de N177 opnieuw bruikbaar zijn. Het verkeer uit de Kontichsesteenweg kan daarna rechtsaf naar de N177 (bestemmingsverkeer) en naar de A12 (doorgaand verkeer richting Antwerpen).

 

Volgende week wordt er verder gewerkt aan het voetpad. Op dinsdag 17 december wordt de onderlaag asfalt gelegd van het fietspad.

 

06 dec 2019

Werken Agentschap Wegen en Verkeer

 

Ondertussen worden in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bijkomende opstelstroken aangelegd op de A12 in Aartselaar. En dit op verschillende kruispunten. Hierover vind je alle informatie op de website van AWV.

 

06 dec 2019

Heraanleg kruispunt Leugstraat kan beginnen

 

Midden volgende week zullen de riolen liggen op het kruispunt van de Leugstraat en de N177. Daarna kan de aannemer beginnen met de heraanleg van het kruispunt. De minderhindersteenslag ligt tot aan Sierschouwen Van Bulck.

 

In dit deel van de werken blijft het de bedoeling om op donderdag 12 december de betonboorden te gieten en om de week daarna de onderlaag asfalt te leggen op de busstrook en de rechtse rijstrook. Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij regen of vorst kunnen ze niet worden uitgevoerd en wordt de planning overeenkomstig aangepast.

 

06 dec 2019

Laatste stuk fundering tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg

 

Tussen de Struisbeek en de Kontichsesteenweg werkt de aannemer nog volop aan het laatste stuk van de fundering van de rijweg, fiets- en voetpad. Ter hoogte van Midas krijgt het middeneiland ondertussen vorm.

 

Op vrijdag 6 december wordt de onderlaag asfalt gelegd op de busstrook en de rechtse rijstrook. Op maandag 9 december wordt de linkse rijstrook opgebroken. In de loop van de week wordt deze dan terug aangelegd. Volgens de planning zou op vrijdag 13 december de onderlaag asfalt op de linkse rijstrook worden aangebracht.

 

28 nov 2019

Werken zijn weersgevoelig

 

Het ter plaatse gieten van de betonnen boorden en het aanleggen van asfalt is weersgevoelig. Bij regen of koude kunnen deze werken niet worden uitgevoerd. De planning zal dan worden aangepast. Blijf daarom de updates volgen.

 

28 nov 2019

Rioleringswerken kruispunt Leugstraat tot eind volgende week

 

Tussen Guido Gezellestraat en Leugstraat zijn de rioleringswerken gevorderd tot aan het Q8-benzinestation net voor het kruispunt met de Leugstraat. Tegen eind volgende week zou de riolering in het kruispunt met de Leugstraat moeten liggen en zou ook de Leugstraat zijn aangesloten op de nieuwe riolering in de N177.

 

Het is de bedoeling dat op donderdag 12 december de boorden in beton worden gegoten van aan de De Cranelei tot en met het kruispunt met de Leugstraat. Zo moet het mogelijk zijn om op de busstrook en de rechtse rijstrook nog voor de eindejaarperiode een eerste laag asfalt te leggen zodat ook hier alle handelszaken, bedrijven en woningen proper toegankelijk zijn.

 

28 nov 2019

Tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg krijgt rijweg terug vorm

 

De riolering van de Oudestraat werd aangesloten op de nieuwe rioolkokers van de N177. Het regenwater en het afvalwater van alle gebouwen tussen de Struisbeek en Kontichsesteenweg werd aangesloten op de gescheiden riolering.

 

De aannemer heeft de fundering van de rijweg ondertussen in orde gebracht. Op vrijdag 29 november worden de boorden en de goten ter plaatse gegoten in beton. Het beton moet een tijdje uitdrogen voordat verder gewerkt kan worden aan de rijweg. De aannemer verwittigt de handelaars, bedrijven en bewoners hiervan.

 

Volgens de huidige planning zou op vrijdag 6 december van Struisbeek tot Kontichsesteenweg een eerste laag asfalt worden gelegd op de busstrook en de rechtse rijstrook. Dit met inbegrip van het kruispunt met de Oudestraat.

 

Eens dit is gebeurd, wordt de rechtse rijstrook opengesteld voor plaatselijk verkeer zodat de aannemer de linkse rijstrook kan uitbreken en opnieuw aanleggen. We verwachten dat de linkse rijstrook op vrijdag 13 december een eerste keer kan worden geasfalteerd.

 

Op maandag 16 december zou dan het asfalt van het fietspad worden gelegd. Het is de bedoeling dat alle handelszaken, bedrijven en woningen voor de kerstperiode proper toegankelijk zijn.

 

22 nov 2019

Werken Agentschap Wegen en Verkeer

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is begonnen met de aanleg van bijkomende opstelstroken op de A12. Als eerste wordt het kruispunt A12 met Langlaarsteenweg en Bist aangepakt.

 

Meer weten.

 

22 nov 2019

Volgende week rioleringswerken op kruispunt Leugstraat

 

In de loop van volgende week komt de aannemer met de riolering aan op het kruispunt met de Leugstraat. Vanaf dan starten de rioleringswerken op het kruispunt zelf. De riolering van de Leugstraat zal dan als laatste worden aangesloten op het nieuwe rioleringsstelsel van de N177. Door de complexiteit van de werken aan het kruispunt, zullen deze meerdere weken duren.

 

De voorbereidende werken voor de aanleg van het fiets- en voetpad zijn ondertussen gevorderd tot aan Zonnewende.

 

22 nov 2019

Nog werken aan aansluiting riolering Oudestraat

 

Eind volgende week zal de riolering helemaal klaar zijn tussen de Struisbeek en het kruispunt met de Kontichsesteenweg. Momenteel wordt er nog gewerkt aan de aansluiting van de riolering van de Oudestraat op de nieuwe riolering in de N177 en aan de huisaansluitingen. Verder brengt de aannemer de onderfundering aan van voet- en fietspad tot aan het kruispunt Kontichsesteenweg.

 

We verwachten dat ongeveer binnen een week kan worden begonnen met het ter plaatse gieten van de boordstenen. Dit is de eerste stap in de heraanleg van de rijweg.

 

15 nov 2019

Riolering ligt tot kruispunt Kontichsesteenweg

 

Tussen de Struisbeek en de Kontichsesteenweg werd de riolering geplaatst. De onderfundering van de rijweg werd gelegd tot aan Midas. Volgende week wordt de riolering over heel het traject gereinigd en getest. Ondertussen legt de aannemer de boordstenen en de fundering van het fietspad en het voetpad verder aan. Ook wordt nog volop gewerkt aan de aansluiting van de riolering van de Oudestraat op de nieuwe riolering in de N177.

 

Op het stuk van de N177 tussen Guido Gezellestraat en Leugstraat gaat de aanleg van de riolering verder volgens schema.

15 nov 2019

Impact voor reizigers van De Lijn

 

Door de werken past De Lijn regelmatig haar rijschema's aan. Ook worden bepaalde haltes tijdelijk niet bediend of worden tijdelijke haltes bijgeplaatst. Meer info vind je op de website van De Lijn (zoek op je lijnnummer).

15 nov 2019

Verkeerssituatie aan kruispunt Leugstraat wordt verduidelijkt

 

Om de verkeersituatie aan het kruispunt van N177 en Leugstraat te verduidelijken, worden bijkomende maatregelen genomen.

 

Aan het kruispunt met de Langlaarsteenweg komt een lichtkrant die het doorgaand verkeer richting Antwerpen moet afleiden naar de A12. De lichtkrant wordt zo snel mogelijk geplaatst.

 

Ongeveer ter hoogte van Bristol, tussen het kruispunt met de Langlaarsteenweg en dat met de Leugstraat, wordt de vrije busstrook op vrijdagavond (rond 23 uur) afgesloten zodat bestemmingsverkeer eerder op 2 rijstroken wordt gebracht. Zo wordt het voor de automobilisten sneller duidelijk dat ze aan het kruispunt met de Leugstraat enkel rechtdoor kunnen of links de A12 op.

 

Verder wordt tussen Bristol en het kruispunt met de Leugstraat het voet- en fietspad afgeschermd met betonnen jerseys. Deze moeten verhinderen dat automobilisten die uit de richting van Boom komen nog over het fietspad richting Leugstraat rijden. De opritten van de winkels en bedrijven worden vrij gehouden.

08 nov 2019

Geen WhatsApp-berichten meer mogelijk

 

WhatsApp heeft onlangs zijn gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van verzendlijsten gewijzigd. Daardoor kunnen we geen updates meer sturen via WhatsApp. Voorlopig is het nog mogelijk om een persoonlijk bericht te sturen, maar we verwachten dat WhatsApp ook deze functie voor openbare bedrijven binnenkort zal stopzetten. We zoeken momenteel nog naar een oplossing.

 

08 nov 2019

Timing bijgesteld

 

Momenteel werken twee aannemers elk op hun traject met verschillende ploegen. Mede hierdoor kunnen we de timing van de werken bijstellen. Daar waar de rioleringswerken oorspronkelijk tot de zomer van 2020 zouden duren, verwachten we nu dat we zo'n 3 maanden vroeger klaar zullen zijn. Ook dit onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

 

08 nov 2019

Aangepaste verkeerssituatie door werken kruispunt Leugstraat

 

Om de werken aan het kruispunt van de Leugstraat te kunnen uitvoeren, wordt de verkeerssituatie aangepast. Bekijk het overzichtsplan.

 

- De Leugstraat wordt een doodlopende straat, het verkeer kan er de N177/A12 niet op. Woningen, handelaars en bedrijven in de Leugstraat blijven bereikbaar. Lokaal verkeer kan langs de Guido Gezellestraat naar de N177/A12 rijden.

 

- Het verkeer op de N177 richting Antwerpen wordt ter hoogte van BOzARC afgeleid naar de linkse rijstrook. Deze rijstrook is bestemd voor bussen van De Lijn en bestemmingsverkeer. Het verkeer van de N177 kan niet meer rechtsaf naar de Leugstraat.

 

- De aannemer zorgt ervoor dat de handelaars tussen BOzARC en het kruispunt met de Guido Gezellestraat (ook Zonnewende) bereikbaar blijven. Doorgaand verkeer dient aan het kruispunt met de Langlaarsteenweg de A12 op te rijden.

 

- Verkeer vanuit Boom zal niet linksaf kunnen slaan naar de Vluchtenburgstraat. We raden aan om door te rijden op de A12 richting Antwerpen en net voor het kruispunt met de Guido Gezellestraat de tijdelijke invoegstrook naar de N177 te nemen. Op het kruispunt met de Guido Gezellestraat kan het verkeer de A12 dwarsen en via de N177 terug richting Boom rijden.

 

- Op het kruispunt met de Leugstraat wordt voor voetgangers en fietsers een doorgang voorzien. Fietsers moeten afstappen en de werf te voet passeren. Op sommige momenten kunnen fietsers en voetgangers moeilijk door. Dit is afhankelijk van de werken die worden uitgevoerd. De doorgang is bedoeld voor plaatselijk verkeer. Als je de werfzone passeert, respecteer dan de veiligheidsrichtlijnen.

 

- Vanaf de Guido Gezellestraat tot het kruispunt met de Kontichsesteenweg is de N177 over de hele breedte open voor verkeer. Verkeer richting Hemiksem kan langs hier opnieuw de A12 over naar de Cleydaellaan. Bekijk het plannetje.

 

- Tussen Kontichsesteenweg en de Struisbeek is de N177 afgesloten. Enkel bestemmingsverkeer kan voorbij de garages van busbedrijf De Decker – Van Riet de invoegstrook naar de N177 nemen. Ook hier zijn de huizen, handelaars en bedrijven bereikbaar.

 

08 nov 2019

Kruispunt Gezellestraat gaat open, kruispunt Leugstraat wordt afgesloten

 

Op zaterdag 9 november wordt het kruispunt Boomsesteenweg (N177) – Guido Gezellestraat richting Antwerpen opengesteld voor verkeer. Daarna wordt het kruispunt met de Leugstraat afgesloten voor de rioleringswerken.

 

We verwachten dat het kruispunt Leugstraat in februari 2020 opnieuw open kan worden gesteld voor plaatselijk verkeer. De afwerkingslaag asfalt is voorzien in de maand maart, afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

31 okt 2019

Werken aan kruispunt Oudestraat

Tussen de Struisbeek en de Kontichsesteenweg is de aanleg van de riool voor afvalwater en de hoofdriool voor regenwater gevorderd tot voorbij de Oudestraat, tot aan de firma Dedecker-Van Riet. Deze hoofdriool is 3 meter hoog en 1,5 meter breed en zal het regenwater opvangen en bufferen dat uit de aanliggende straten naar de N177 vloeit. Tot waar de hoofdriool ligt worden de boordstenen van het fietspad en de straatkolken geplaatst. Ook worden de huisaansluitingen op de riolen meteen uitgevoerd. De nieuwe riolen worden dan eerst grondig getest voordat wordt begonnen met de afwerking van de rijweg. Tussen de BMW-garage en de Oudestraat zijn de goten en boordstenen gegoten in beton. Ook de klinkers van het voetpad werden al grotendeels aangelegd in dit gedeelte. Maandag 4/11 wordt de onderlaag van het asfalt aangelegd tussen de Struisbeek en de Oudestraat ( excl. kruispunt met de Oudestraat). Dit betreft de busstrook en de rechterrijstrook. De linkerrijstrook wordt dan in een latere fase aangepakt.

 

Afwerking voet- en fietspad tussen Guido Gezellestraat en Kontichsesteenweg

De zone van de rijweg tussen Guido Gezellestraat (met inbegrip van het kruispunt) en Kontichsesteenweg werden reeds geasfalteerd. Ook de belijning werd ondertussen aangebracht. Het fietspad werd op donderdag 31 oktober afgewerkt met asfalt, tot aan de De Cranelei. Ook het voetpad wordt momenteel verder aangelegd. Daarnaast werd ook de tijdelijke invoegstrook tussen A12 en N177 ter hoogte van Tegels Torfs aangelegd zodat het kruispunt met de Guido Gezellestraat zoals voorzien op 9 november open kan worden gesteld voor verkeer.

 

Aanleg riolering t.h.v. het rusthuis

Gelijktijdig is de aannemer met een andere ploeg verder bezig met de aanleg van de riolering. Momenteel wordt de riolering aangelegd ter hoogte van het rusthuis.

 

Openstelling kruispunt Guido Gezellestraat/ afsluiten kruispunt Leugstraat

Zoals gepland zal het kruispunt met de Guido Gezellestraat opengesteld worden voor het verkeer op zaterdag 9 november. Gelijktijdig wordt het kruispunt met de Leugstraat afgesloten voor het verkeer, zodat ook hier de aanleg van de riolering kan starten.

25 okt 2019

Afwerking voet- en fietspad tussen Guido Gezellestraat en Kontichsesteenweg

 

Vorige week werd de rijweg tussen Guido Gezellestraat (met inbegrip van het kruispunt) en Kontichsesteenweg geasfalteerd. Ook de belijning werd ondertussen aangebracht. Momenteel worden de boorden van het voet- en fietspad geplaatst zodat het fietspad op donderdag 31 oktober kan worden afgewerkt met asfalt en dit tot aan de De Cranelei. In de week van 4 november wordt het voetpad gelegd. Tot slot werkt de aannemer door aan de tijdelijke invoegstrook tussen A12 en N177 ter hoogte van Tegels Torfs zodat het kruispunt met de Guido Gezellestraat zoals voorzien op 9 november open kan worden gesteld voor verkeer.

25 okt 2019

Werken aan kruispunt Oudestraat

 

Tussen de Struisbeek en de Kontichsesteenweg is de aanleg van de 3 meter hoge en 1,5 meter brede hoofdriool voor regenwater en de riool voor afvalwater gevorderd tot het kruispunt met de Oudestraat. Tot waar de hoofdriool ligt, worden de boordstenen van het fietspad en de straatkolken geplaatst. Ook worden de huisaansluitingen op de riolen meteen uitgevoerd.

 

Volgende week gaat de aanleg van de riolen verder in de richting van Midas. Tussen de BMW-garage en de Oudestraat worden de goten en boordstenen gegoten in beton. Ook wordt gestart met de aansluiting van de riolen van de Oudestraat op de nieuwe riolen in de N177.

 

De nieuwe riolen worden trouwens eerst grondig getest voordat wordt begonnen met de afwerking van de rijweg.

18 okt 2019

Kruispunt Oudestraat afgesloten

 

De rioleringswerken tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg zijn gevorderd tot op het kruispunt van de Oudestraat en de Antwerpsesteenweg. Hierdoor is de Oudestraat momenteel een doodlopende straat waar enkel plaatselijk verkeer is toegelaten.

 

Terwijl een eerste ploeg de rioolkokers verder legt in de richting van de Kontichsesteenweg, zet de aannemer een tweede ploeg in die de riool van de Oudestraat aansluit op de nieuwe riool in de Antwerpsesteenweg.

18 okt 2019

Extra invoegstrook naar Guido Gezellestraat

 

Vanaf 9 november komt er tijdelijk een extra afrit van A12 naar N177 ter hoogte van Tegels Torfs. Zo kan plaatselijk verkeer de Guido Gezellestraat inrijden. De verkeersstroom naar het centrum van Aartselaar wordt zo over meerdere straten gespreid.

18 okt 2019

Kruispunt Guido Gezellestraat en deel tot Kontichsesteenweg gaat op 9 november open

 

Zopas werd het asfalt gelegd van Guido Gezellestraat (met inbegrip van het kruispunt) tot het kruispunt met de Kontichsesteenweg. Afhankelijk van de weersomstandigheden worden op vrijdag 18 oktober de wegmarkeringen aangebracht. Daarna kan in dit stuk alvast de linkse rijstrook opnieuw worden gebruikt door plaatselijk verkeer.

 

De aannemer werkt de komende weken het fietspad en het voetpad verder af. Het is de bedoeling om op donderdag 31 oktober zowel de onderlaag als de toplaag asfalt van het fietspad aan te brengen. Op zaterdag 9 november gaat de N177 tussen Guido Gezellestraat en Kontichsesteenweg over de volledige breedte open voor verkeer. Hierbij gaat ook de afrit van A12 naar N177 net voorbij het kruispunt Guido Gezellestraat opnieuw open. Dit betekent dat het verkeer richting Hemiksem terug via het kruispunt Kontichsesteenweg kan afslaan naar de Cleydallaan.

 

Zodra het kruispunt Guido Gezellestraat open is, wordt op 9 november het kruispunt met de Leugstraat afgesloten.

11 okt 2019

N177 volgende week geasfalteerd van De Cranelei tot Kontichsesteenweg

 

Volgende week wordt een deel van de N177 enkele dagen afgesloten voor verkeer. Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober brengt de aannemer de fundering aan vanaf het kruispunt met de De Cranestraat tot een 200 meter voorbij het kruispunt met de Guido Gezellestraat (richting Antwerpen).

 

Op woensdag 16 en donderdag 17 wordt, over de volledige breedte, de onderlaag en de toplaag asfalt gelegd. Daarvoor wordt de rijweg afgesloten vanaf het kruispunt met de De Cranelei (het kruispunt inbegrepen) tot net voor het kruispunt met de Kontichsesteenweg. Ook de kruispunten met de Guido Gezellestraat en de Hoevelei zullen dan worden afgesloten.

 

De asfalteringswerken zullen tijdelijk meer hinder veroorzaken op de A12 waardoor het verkeer zich langs de dorpskernen een weg zal zoeken. Maar door heel het traject van De Cranelei tot Kontichsesteenweg in een keer aan te pakken, zijn de werken hier een maand sneller klaar dan oorspronkelijk voorzien. Binnenkort wordt duidelijk wanneer het kruispunt met de Guido Gezellestraat precies terug open gaat voor verkeer.

 

De bewoners van dit deel van de N177 worden door de aannemer nog verder geïnformeerd per brief.

11 okt 2019

Andere aanpak om tijd te winnen

 

Door de rioleringswerken in Antwerpsesteenweg en Boomsesteenweg zoeken veel autobestuurders hun weg langs de omliggende gemeenten (Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst). We zijn er ons van bewust dat dit een impact heeft op deze gemeenten en doen er daarom alles aan om de werken zo snel mogelijk uit te voeren.

 

Zo werken twee aannemers tegelijk: de eerste op het traject tussen de Struisbeek (Koffie Rombouts) en het kruispunt met de Kontichsesteenweg, de tweede van het Kontichsesteenweg tot net voorbij de De Cranelei. Deze laatste zal ook het resterende deel tussen de De Cranelei en de Leugstraat uitvoeren.

 

De werken tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg zitten momenteel op schema. De afwerking van het deel tussen het kruispunt Kontichsesteenweg tot de De Cranelei zal een maand vroeger klaar zal zijn dan gepland. (zie hieronder)

04 okt 2019

Riolen liggen op kruispunt Guido Gezellestraat

 

Tussen de Guido Gezellestraat en de Kontichsesteenweg is nu de linkse rijstrook van de N177 opgebroken. De onderfundering van de rijweg werd ondertussen geplaatst. Op het kruispunt van Guido Gezellestraat en N177 liggen de riolen op hun plaats.

 

Ondertussen is de aannemer al begonnen aan het deel van de N177 van aan de Guido Gezellestraat, voorbij de De Cranelei tot een 50 meter voor de inrit van Zonnewende (richting Boom).

 

Volgende week worden tussen Guido Gezellestraat en de De Cranelei de straatkolken geplaatst en de fundering van de rijweg gelegd. Dit met inbegrip van het kruispunt van de N177 met de De Cranelei. Ook worden de boordstenen en de goten in beton gegoten.

04 okt 2019

Riolen liggen tot aan Officenter

 

In het deel tussen de Struisbeek en het kruispunt met de Kontichsesteenweg zijn de rioleringswerken opgeschoten tot aan Officenter. Over heel het traject ligt de onderfundering van voet- en fietspad. Ook werden de boordstenen van de rooilijn geplaatst.

 

Volgende week gaat de aannemer verder met het leggen van de riolering in de richting van het kruispunt met de Oudestraat. Vermoedelijk zal hij binnen twee weken op het kruispunt zijn. Zodra de riolen in de grond zitten, wordt het geheel afgedekt met steenslag.

26 sep 2019

Heraanleg linkse rijstrook N177 tussen Kontichsesteenweg en Gezellestraat

 

Ondertussen legt de aannemer ook al rioolbuizen tussen het kruispunt N177 - Guido Gezellestraat en de De Cranelei. Dit zal ook volgende week zo zijn. De bewoners van dit doodlopende straatje raken langs een voorlopige platenweg naar de Guido Gezellestraat.

 

Op het kruispunt van de Guido Gezellestraat moet de aansluiting op de nieuwe riool in de N177 nog in orde worden gebracht.

 

Tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat wordt momenteel asfalt gelegd. Op vrijdag 27 september wordt het asfalt van de linkse rijstrook (kant A12) opgebroken. De bewoners geraken langs de rechtse rijstrook tot aan hun woningen. Parkeer je auto a.u.b. op de oprit en niet op de rijweg.

 

Op maandag 30 september begint de aannemer tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat met de heraanleg van de linkse rijstrook.

26 sep 2019

Werken tussen Struisbeek en Oudestraat zitten op schema

 

Tussen Struisbeek en Oudestraat schieten de werken op volgens de planning. Het voetpad werd gedeeltelijk uitgebroken tot net voorbij de BMW-garage (richting Oudestraat). Over deze afstand ligt de fundering van het fietspad. De koffer van de rijweg wordt aangebracht zodra de riolering ligt.

 

Volgende week worden de rioolkokers verder aangelegd. Ook de boordstenen voor de bushalte ter hoogte van Koffie Rombouts worden geplaatst.

19 sep 2019

Deel tussen Kontichsesteenweg en Gezellestraat krijgt terug vorm

 

Tussen de Kontichsesteenweg en de Guido Gezellestraat is de N177 bijna klaar voor een eerste asfaltlaag. Ook het fietspad krijgt stilaan vorm. Als de weersomstandigheden meezitten, dan zou er op donderdag 26 en vrijdag 27 september asfalt kunnen gelegd worden. De bewoners worden hierover nog per brief geïnformeerd.

 

Op het kruispunt van N177 en Guido Gezellestraat ligt de riolering in de N177. Volgende week wordt er gewerkt aan de aansluiting van de riolering van de Guido Gezellestraat op het nieuwe stelsel in de N177.

19 sep 2019

Werken schuiven op van Struisbeek naar Oudestraat

 

De aannemer schuift met de aanleg van de rioolkokers geleidelijk op in de richting van de Oudestraat en verder de Kontichsesteenweg. Momenteel wordt er gewerkt ter hoogte van de BMW-garage. Volgende week gaat de aannemer hiermee verder.

 

Voor het lokale fietsverkeer wordt een voorlopige fundering gelegd op het fietspad. Aan de kant van Midas werd het fietspad nog verder opgeruimd om de doorgang voor de fietsers te verbeteren.

12 sep 2019

De werken zitten op schema en dus blijft de geplande timing van toepassing. 

 

Zone Struisbeek en kruispunt Kontichsesteenweg

 

De nieuw gebouwde betonnen constructie, waarlangs het verzamelde regenwater zal stromen, werd aangesloten op de Struisbeek. De aannemer is nu bezig met het plaatsen van de grote kokers. Ook volgende week zal hier nog aan verder gewerkt worden. De aanleg van riolering schuift intussen ook verder op richting kruispunt Kontichsesteenweg. dat intussen volledig afgewerkt is op de afwerking van het fietspad na. Dat werd intussen al wel opgeruimd, net als de directe omgeving van het bedrijf Midas.

 

Zone Kontichsesteenweg – Guido Gezellestraat

 

De onderlaag van de asfaltverharding van de rijweg werd aangebracht. Nu is de aannemer bezig met de funderingswerken aan het voet- en fietspad en de realisatie van huisaansluitingen op de nieuwe riolering.  Dat zal de volgende week ook nog het geval zijn. Dan zal de aannemer ook werken aan het beklinkeren van het voetpad van de Kontichsesteenweg tot aan de Hoevelei.

 

Zone kruispunt Guido Gezellestraat

 

In deze zone werd de droogzuiging geplaatst van aan het kruispunt Guido Gezellestraat tot aan tegelbedrijf Torfs.

06 sep 2019

Nog stukje riolering net voor Guido Gezellestraat

 

De werken tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat schieten aardig op. De huisaansluitingen op de nieuwe riolen werden uitgevoerd en de straatkolken gestoken. Momenteel wordt de fundering van de rijweg gelegd en de boordstenen gegoten. Ook wordt de koffer van voet- en fietspad aangebracht.

 

Volgende week wordt net voor het kruispunt met de Guido Gezellestraat verder riolering geplaatst. Ook op het kruispunt zelf wordt begonnen met het aanbrengen van de riolen.

 

Volgens de huidige planning kan vanaf midden volgende week tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat de onderlaag asfalt worden gelegd. Dit zoals steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Aansluitend wordt begonnen met de aanleg van fiets- en voetpad.

06 sep 2019

Afwerking fietspad kant Midas

 

Het kruispunt van de Kontichsesteenweg is sinds vorig weekend weer open. Aan de kant van Midas ruimt de aannemer nog wat op. Ook wordt het stukje fietspad er tegen het einde van volgende week verder gefatsoeneerd.

06 sep 2019

Start aanleg rioolkokers kant Struisbeek

 

Tegen het einde van volgende week start de aannemer met de aanleg van de grote rioolkokers aan de kant van de Struisbeek. Deze worden aangesloten op de betonnen constructie waarlangs het regenwater in de Struisbeek zal stromen. De aannemer schuift met de riolen geleidelijk op in de richting van de Oudestraat en de Kontichsesteenweg.

 

Bedrijfsleiders, handelaars en bewoners die praktische vragen hebben over de toegang van hun bedrijf, zaak of woning nemen best rechtstreeks contact met de aannemer. (tel. 016 62 22 11 of mail)

02 sep 2019

Asfalt afgeschraapt tussen Guido Gezellestraat en Zonnewende

 

Maandagmorgen heeft de aannemer asfalt afgeschraapt van aan het kruispunt met de Guido Gezellestraat tot ongeveer halfweg woonzorgcentrum Zonnewende. Deze toestand zal geruime tijd zo behouden blijven. Ook in dit deel van de werken blijven de woningen en de bedrijven bereikbaar.

29 aug 2019

Aanvang werken kruispunt Guido Gezellestraat

 

Eens het kruispunt met de Kontichsesteenweg terug open is voor verkeer, kunnen op maandag 2 september de werken beginnen aan het kruispunt met de Guido Gezellestraat. Eerst wordt de asfaltlaag afgeschraapt.

 

Doorgaand verkeer moet langs de A12 richting Antwerpen. Bestemmingsverkeer op de N177 is enkel toegelaten voor bewoners, handelaars en bedrijven, en hun klanten en leveranciers .

 

Verkeer vanuit Boom richting Hemiksem wordt aan de rotonde ter hoogte van het AZ Rivierenland omgeleid naar Niel (zie kaartje). Van in Niel kun je over Schelle naar Hemiksem rijden. Ter hoogte van het kruispunt van de N177 met de Guido Gezellestraat zal je niet meer linksaf naar de Helststraat kunnen.

 

Voor verkeer vanuit Antwerpen richting Hemiksem is er geen hinder. Vanuit Hemiksem kun je langs de Cleydaellaan de A12 richting Antwerpen op.

 

De werken aan het kruispunt Guido Gezellestraat zullen naar verwachting ongeveer 3 maand duren. (zoals steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden) Heel die tijd zal de Guido Gezellestraat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk en de handelaars zijn bereikbaar.

 

 

teaser
29 aug 2019

Kruispunt Kontichsesteenweg terug open voor verkeer

 

Nu zaterdagmorgen 31 augustus gaat het kruispunt Kontichsesteenweg - N177 terug open voor verkeer. Verkeer dat daarna van op de Kontichsesteenweg richting Antwerpen wil, moet hiervoor wel de A12 oprijden. Plaatselijk verkeer kan even verder de N177 op om zo op zijn bestemming te geraken. De bedrijven langs dit deel van de N177 blijven bereikbaar. Verkeer van Hemiksem naar Kontich en omgekeerd kan gewoon terug langs het kruispunt.

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer past ook de regeling van de verkeerslichten op dit kruispunt aan. De lichtenregeling sluit aan bij die van de andere kruispunten waarbij alle zijstraten tegelijk groen hebben.

22 aug 2019

Aanvang wegeniswerken tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat

 

In het deel tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat werd de bestaande riolering zo goed als helemaal opgebroken. Op de rijweg ligt minderhindersteenslag. De aannemer breekt momenteel het voetpad uit van aan de Hoevelei in de richting van de Kontichsesteenweg. Aansluitend wordt de fundering van het voetpad gelegd.

 

Volgende week staat de aanleg van de fundering van de rijweg op de planning, waarna de boorden in glijbeton worden geplaatst. De bewoners van het traject van de werken worden hiervan op voorhand per brief verwittigd door de aannemer.

22 aug 2019

Volgende week start aanleg riolen aan Struisbeek

 

De aansluiting van de nieuwe riolen aan de Struisbeek krijgt meer en meer vorm. Volgende week wordt de dakplaat van de betonnen constructie aangebracht. Daarna kan de aannemer stilaan beginnen met het leggen van de riolen zelf. Hij vertrekt hiervoor aan de Struisbeek en schuift dan geleidelijk op naar het kruispunt met de Kontichsesteenweg.

22 aug 2019

Onderlaag asfalt ligt op kruispunt Kontichsesteenweg

 

Sinds woensdag 21 augustus ligt op het kruispunt met de Kontichsesteenweg de onderlaag asfalt. Ondertussen worden de boorden van de voet- en fietspaden gelegd. We verwachten dat het kruispunt eind volgende week kan worden afgewerkt met de toplaag asfalt, de belijning en de verkeerssignalisatie. Zo zal het kruispunt, zoals van in het begin voorzien, tegen de eerste schooldag terug open kunnen voor het verkeer.

09 aug 2019

Rioleringswerken zijn bezig tussen Hoevelei en Gezellestraat

 

Tussen Kontichsesteenweg en Hoevelei wordt momenteel de bestaande riolering verwijderd en de huisaansluitingen op de nieuwe riolering uitgevoerd.

 

Tussen Hoevelei en Guido Gezellestraat legt de aannemer eerst de regenwaterriolering en vervolgens de vuilwaterriolering aan. Vermoedelijk zal hij hiermee rond eind augustus klaar zijn. Ook hier wordt de oude riolering opgebroken en de huizen aangesloten op de nieuwe riolering.

 

De werken op het kruispunt van de Hoevelei en de N177 starten van zodra het kruispunt van de Kontichsesteenweg terug open is voor verkeer.

09 aug 2019

Bouw aansluiting op Struisbeek tot eind augustus

 

De werken aan de aansluiting van de nieuwe regenwaterriolering op de Struisbeek gaan gestaag verder. Ze duren vermoedelijk tot eind augustus.

 

Ondertussen werden de boordstenen en het fietspad opgebroken tussen de Struisbeek en het kruispunt met de Kontichsesteenweg. De opritten van de bedrijven worden zo lang mogelijk behouden om de toegang te vergemakkelijken. 

09 aug 2019

Werken kruispunt Kontichsesteenweg blijven op schema

 

De aannemer plaatst de boordstenen op het kruispunt van de Kontichsesteenweg en de Antwerpsesteenweg. In de week van 12 augustus wordt de steenslag voor het fiets- en voetpad aangebracht. Ook wordt een stuk riolering gelegd in de Antwerpsesteenweg, tussen het kruispunt en Midas.

 

Volgens de planning zal eind augustus de onderlaag asfalt worden aangelegd. De werken op het kruispunt zitten nog altijd op schema. Het blijft de bedoeling dat het klaar is tegen het begin van het nieuwe schooljaar. 

 

In de week van 19 augustus start aannemer met de bouw van een ondergrondse constructie (meer bepaald een overstort) ter hoogte van Midas. 

01 aug 2019

Opbreken asfalt tussen Struisbeek en Kontichsesteenweg

 

Begin augustus werkt de aannemer verder aan de ondergrondse aansluitconstructie van de nieuwe regenwaterriool op de Struisbeek. Volgens de planning zou dit bouwwerk begin september klaar moeten zijn. (bij gunstige weersomstandigheden)

 

Er wordt begin augustus ook gestart met het opbreken van het asfalt van aan de Struisbeek in de richting van het kruispunt met de Kontichsesteenweg. De aannemer informeert de bedrijven en de bewoners vooraf per brief.

 

Handelaars en bedrijven kunnen met praktische vragen over bereikbaarheid, een speciale levering, … rechtstreeks contact nemen met de aannemer. Mail thv.bca-besixinfra@dca.be of bel 014 62 22 11.

01 aug 2019

Fundering kruispunt Kontichsesteenweg ligt

 

Op het kruispunt van de N177 en de Kontichsesteenweg ligt de steenslagfundering van de rijweg. Ook de fundering van het voetpad ligt bijna, enkel aan de kant van Midas moet nog een stukje worden afgewerkt. De doorgang voor fietsers en voetgangers bevindt zich nu aan de kant van Switch. Tot slot wordt alles in gereedheid gebracht voor het plaatsen van de glijbekisting (het ter plaatse in beton gieten van de boordstenen).

 

In de week van 5 augustus worden de boordstenen gegoten en de straatkolken geplaatst. De huisaansluitingen op de riool worden uitgevoerd en er wordt begonnen met het uitbreken van de oude riool in de richting van de Hoevelei.

24 jul 2019

De Lijn past haltes langs N177 aan

 

Door de werken heeft De Lijn de bushaltes langs de Antwerpsesteenweg aangepast. De reizigers vinden alle informatie aan de betrokken haltes op de routeplanner en de website van De Lijn.

24 jul 2019

Overzicht van de werken

 

Voor de aansluiting van de regenwaterriool wordt aan de Struisbeek een grote, betonnen aansluitput gebouwd. Binnenin deze aansluitput werd al heel wat werk verricht, een deel van de ondergrondse constructie is klaar. Zo werden de vloerplaat en een groot deel van de wanden geplaatst. Omdat de betoncentrales tijdens het bouwverlof sluiten, kan hier niet verder worden gewerkt. Na het bouwverlof wordt de aansluitput voltooid.

 

Tussen de Kontichsesteenweg en de Hoevelei is de riolering aangelegd. De werken zitten hier volledig op schema. Omdat we geen twee kruispunten tegelijk willen onderbreken, wordt het kruispunt met de Guido Gezellelaan aangepakt nadat de werken aan het kruispunt met de Kontichsesteenweg zijn beëindigd. Bijgevolg wordt er tijdens het bouwverlof in het gedeelte Hoevelei - Guido Gezellelaan geen riolering aangelegd.

 

De aannemer richt nu al zijn aandacht op het kruispunt met de Kontichsesteenweg, zodat dit zeker is afgewerkt tegen eind augustus (voor het begin van het schooljaar).

24 jul 2019

Twee dagen geen werken door extreme hitte

 

Door de buitengewone warmte zal er vandaag en morgen niet worden gewerkt aan het kruispunt van de N177 en de Kontichsesteenweg. Eerder deze week werden de grondwerken uitgevoerd op het kruispunt. Ook werden de voetpaden langs beide kanten van de Kontichsesteenweg uitgebroken en opnieuw aangelegd.

18 jul 2019

Werken kruispunt Kontichsesteenweg op schema

 

De werken aan het kruispunt van de N177 en de Kontichsesteenweg verlopen tot nu toe volgens schema. De hoofdriolen liggen volledig op hun plaats. De aannemer brengt momenteel de fundering van de rijweg aan. Op vrijdag 19 juli worden de tijdelijke pomp en de persleiding weggehaald.

 

Maandag 22 juli wordt de fundering van het voetpad aan de kant van Switch geplaatst. De doorgang voor voetgangers wordt daarna ook naar die kant van de Kontichsesteenweg verlegd. (Hou altijd rekening met deze veiligheidsrichtlijnen.) Daarna wordt aan de kant van Midas de stoep opgebroken en opnieuw aangelegd. Ook worden dan de straatkolken geplaatst.

11 jul 2019

Werken kruispunt Kontichsesteenweg lopen door tijdens bouwverlof

 

Afgelopen week heeft de aannemer in de zone van de Struisbeek verder gewerkt aan de bouw van een overstortconstructie: de vloerplaat werd volledig geplaatst, momenteel wordt de bekisting gemaakt. Tijdens het bouwverlof zal er niet verder gewerkt worden in deze zone.

 

Ook in de N177 zijn de werken weer een stuk opgeschoten: de rioleringen, zowel vuilwaterafvoer als regenwaterafvoer, werden geplaatst tot aan de Hoevelei. Momenteel worden de huisaansluitingen voorbereid op het stuk reeds aangelegde riolering. Om te vermijden dat twee grote kruispunten tegelijk worden afgesloten, zal de verdere aanleg van riolering in deze zone pas hervat worden na het bouwverlof. 

 

Tijdens het bouwverlof wordt er wél verder gewerkt aan het kruispunt met de Kontichsesteenweg. Daar is de nieuwe riolering bijna volledig geplaatst. Volgende week volgt de verdere afwerking, aansluitend worden de huis- en kolkaansluitingen op deze nieuwe infrastructuur voorbereid. Ook zal tijdens het bouwverlof de onderfundering van de rijweg voorbereid worden.   

04 jul 2019

Kruispunt Hoevelei - N177 tijdelijk afgesloten
 


N177

 

De aanleg van de regenwaterleiding en de afvalwaterleiding tussen de Kontichsesteenweg en de Guido Gezellestraat schuift intussen verder op. Momenteel zijn de leidingen aangelegd tot aan huisnummer 40 en situeren de werken zich dus ter hoogte van de Hoevelei.  Dit kruispunt zal dan ook opgebroken worden om de sleuf te kunnen graven waar de leidingen in komen te liggen. Na plaatsing van de leidingen zal deze sleuf gedicht worden en bedekt met een Minder-Hindersteenslag, zodat er terug verkeer over kan. Normaliter zal rond de start van het bouwverlof het kruispunt terug opengesteld kunnen worden. 
Intussen wordt ook verder gewerkt aan de uitstroomconstructie ter hoogte van de Struisbeek. 
In de tweede week van juli zal er verder gewerkt worden aan de aanleg van de regenwaterleiding tussen de Hoevelei en de Guido Gezellestraat. Ook wordt de verbinding gerealiseerd tussen de reeds aangelegde rioleringsbuizen in de N 177 en de nieuw aangelegde infrastructuur op het kruispunt met de Kontichsesteenweg.

 
Kruispunt Kontichsesteenweg

 

Aan het kruispunt van de N177met de Kontichsesteenweg worden momenteel de rioleringsbuizen geplaatst. De doorsteek voor de fietsers is tijdelijk aangepast, net als de hierbij horende signalisatie. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de parkings van Switch en Midas om de werf te passeren, of kunnen de A12 oversteken aan het kruispunt. 
Volgende week zal de verbinding tussen de aangelegde rioleringsbuizen in de N177 en de nieuwe rioleringsinfrastructuur aan het kruispunt gerealiseerd worden.

27 jun 2019

Eind volgende week kruispunt Hoevelei - N177 tijdelijk afgesloten

 

N177

De rioleringswerken gaan gestaag verder. Momenteel is de riolering in het zuidelijke deel aangelegd tot halverwege tussen de Guido Gezellestraat en de Hoevelei. Eind volgende week passeren de werken het kruispunt met de Hoevelei, dat dan kort afgesloten wordt. We moeten immers een sleuf graven van enkele meters diep langs het kruispunt, waardoor er geen verkeer mogelijk is. Wanneer de riolering is geplaatst wordt de sleuf gedicht en bedekt met een Minder-Hindersteenslag, zodat het verkeer er terug over kan. Wij verwachten rond de start van het bouwverlof (einde tweede week, begin derde week van juli) het kruispunt terug te kunnen openstellen. Het verzamelpunt voor de vuilniszakken blijft hetzelfde.

 

Kruispunt Kontichsesteenweg

Ook aan het kruispunt met de Kontichsesteenweg wordt druk gewerkt. De doorsteek voor de fietsers is tijdelijk aangepast. Door werken van Proximus in het voetpad kunnen de fietsers tijdelijk moeilijker passeren. Zij kunnen gebruik maken van de parkings van Switch en Midas om de werf te passeren, of zij kunnen de A12 oversteken aan het kruispunt. De lichtenregeling zal worden aangepast zodat fietsers en voetgangers een "groen vierkant" krijgen en dus gemakkelijker kunnen oversteken.

 

Op langere termijn

Tijdens het bouwverlof blijven de aannemers doorwerken. In de tweede helft van juli wordt in het gedeelte waar de riolering reeds ligt gestart met de huisaansluitingen. De woningen worden dan overgekoppeld op de nieuwe riolering. Eind augustus, begin september starten we in deze fase met het aanleggen van de goten en boordstenen. Op het kruispunt met de Kontichsesteenweg gebeurt dat al begin augustus.

 

De RWA-collector

Hieronder zie je op de foto enkele betonnen segmenten klaarliggen van de RWA-collector aan de Kontichsesteenweg. Die worden diep onder de grond samengevoegd tot een koker die uiteindelijk het regenwater van de omgeving zal afvoeren. Op die manier bestrijden we wateroverlast en koppelen we het regenwater af van het afvalwater, zodat het terug de natuur in kan.

 

 

teaser
21 jun 2019

Kruispunt Kontichsesteenweg afgesloten vanaf 24 juni

 

Nu maandag 24 juni wordt het kruispunt van de N177 met de Kontichsesteenweg afgesloten voor auto's en vrachtwagens. Behoudens onvoorziene omstandigheden duren de werken aan het kruispunt tot eind augustus.

 

Fietsers en voetgangers kunnen de hele tijd door, voor hen wordt een doorgang vrij gehouden. We vragen hen uitdrukkelijk om extra op te letten en de werfsignalisatie strikt te volgen.

 

De N177 is enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer! Het verkeer richting Antwerpen dat naar Hemiksem wil rijden, moet al eerder afslaan - naar de Helstraat.

 

Bestemmingsverkeer dat op de N177 in de richting van Antwerpen rijdt, wordt vanaf maandag op het kruispunt met de Kontichsesteenweg afgeleid naar de A12.

 

Doorgaand verkeer dat richting Atomiumlaan of Ikea wil, moet gebruik maken van de doorsteek van de A12 naar de N177 op de grens van Wilrijk (net voorbij de werf). Opgelet: de doorsteek ter hoogte van De Decker - Van Riet is enkel voor bestemmingsverkeer!

 

Alle omleidingsplannen vind je hier.

13 jun 2019

Vanaf 17 juni gaan eerste buizen in de grond

 

Deze week werden de rioolbuizen geleverd in het deel tussen Kontichsesteenweg en Hoevelei. Op 17 juni begint de aannemer van aan het kruispunt de sleuf te graven en de rioolbuizen te leggen. Hij werkt dan geleidelijk verder in de richting van Boom. Bewoners en bedrijven langs dit deel van de werken krijgen van de aannemer nog een brief met meer informatie. Heb je een praktische vraag over de timing of de bereikbaarheid van je zaak, bedrijf of woning, dan kun je die hier rechtstreeks stellen aan de aannemer.

13 jun 2019

Werken bouwput voor aansluiting regenwaterriool op Struisbeek gestart

 

Deze week is de aannemer gestart met het uitgraven van de bouwput voor de aansluiting van de regenwaterriool op de Struisbeek. Zo werd bv. de beschoeiing geplaatst. In de week van 17 juni wordt eerst de bouwput verder afgewerkt waarna de voorbereidingen starten voor de bouw van de aansluiting op de Struisbeek. De bouw zelf begint in de week van 24 juni.

07 jun 2019

Hoe goed ben je op de hoogte?

 

Voel je je voldoende geïnformeerd nu de werken op de N177 zijn gestart? Laat het ons weten zodat we onze communicatie kunnen bijsturen waar nodig. Je hebt hiervoor maar 2 minuutjes nodig. Alvast bedankt.

07 jun 2019

Start aanleg riolering tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat op 17 juni

 

Tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat werd de asfaltlaag ondertussen afgeschraapt. Momenteel worden voet- en fietspad opgebroken en wordt de doorgang voor voetgangers en fietsers afgebakend zodat je de werf veilig kunt passeren. De aannemer zorgt ervoor dat de opritten naar de woningen, handelszaken en bedrijven voorlopig worden aangevuld zodat deze toegankelijk blijven.

 

Volgende week worden onder meer de rioolbuizen geleverd en worden er nog enkele voorbereidende werken uitgevoerd. Zo kan de aannemer op maandag 17 juni beginnen met de aanleg van de riolen. Hij begint ter hoogte van het kruispunt van de N177 met de Kontichsesteenweg en werkt in de richting van Boom.

07 jun 2019

Aanleg bouwput voor aansluiting regenwaterriool op Struisbeek

 

Aan de Struisbeek wordt vanaf dinsdag 11 juni gestart met het maken van de bouwput voor de aansluiting van de hoofdriool voor regenwater op de beek. Naar verwachting kan de aannemer in de week van 24 juni beginnen met de bouw van de aansluiting. Pas als deze klaar is, kunnen hier de eerste rioolbuizen de grond in.

28 mei 2019

Eerste werken vanaf 4 juni

 

Vanaf dinsdag 4 juni wordt het asfalt opgebroken. Aan de kant van de Struisbeek gebeurt dit over een beperkte afstand. Hier wordt eerst de bestaande rioolkoker gereinigd. In de 2de week van juni graaft de aannemer de bouwput voor de aansluiting van de regenwaterriool op de Struisbeek.

 

Tussen Kontichsesteenweg en Guido Gezellestraat wordt het asfalt over de hele afstand opgebroken. Daarna wordt de bemaling geplaatst langs de kant van de bebouwing. Deze moet ervoor zorgen dat het grondwaterpeil wordt verlaagd zodat de sleuf waarin de riolen komen droog blijft. Half juni start de aannemer met de aanleg van de riolering.

28 mei 2019

Aannemer werken N177 plaatst werfsignalisatie op 3 juni

 

Op maandag 3 juni plaatst de aannemer de werfsignalisatie van aan de Struisbeek tot voor het kruispunt met de Kontichsesteenweg (fase 1) en van net na het kruispunt met de Kontichsesteenweg tot net voor het kruispunt met de Guido Gezellestraat (fase 3). Het kruispunt zelf blijft nog open tot eind juni.

 

Vanaf 3 juni is enkel de linkse rijstrook van de N177 richting Antwerpen nog open voor bussen van De Lijn en voor bestemmingsverkeer. De rechtse rijstrook, de busstrook en een deel van het voet- en fietspad worden ingenomen voor de werf. Voor lokale fietsers en voetgangers wordt een doorgang voorzien. Hou bij het passeren van de werf rekening met deze veiligheidsrichtlijnen. Handelaars en bedrijven blijven toegankelijk.

 

Bekijk de inrichting van A12 en N177 tijdens de werken.

13 mei 2019

Infomarkt voor omwonenden op donderdag 16 mei

 

Bewoners van (delen van) onder meer Leugstraat, Guido Gezellestraat, Hoevelei, Mastboomstraat, Oudestraat, Ysselaerlaan, … zijn op donderdag 16 mei van 19 tot 21 uur doorlopend welkom in het Technisch Centrum van de gemeente Aartselaar, Oudestraat 8. Maar je bent natuurlijk ook welkom als je ergens anders in Aartselaar woont.

 

Geen tijd? Hier vindt je de presentatie en de infopanelen.

13 mei 2019

Handelaars en bedrijven kwamen zich alvast informeren

 

De infomarkt voor handelaars en bedrijven is ondertussen achter de rug. Aan de hand van een doorlopende presentatie en infopanelen kregen enkele tientallen handelaars en bedrijfsverantwoordelijken meer informatie over de rioleringswerken op de N177. Ze konden hun praktische vragen (toegankelijkheid, speciale levering, …) rechtstreeks stellen aan de aannemer.

 

Alle bedrijven langs de N177 krijgen trouwens nog bezoek van de aannemer zodat hij zich ter plaatse van de toestand kan vergewissen. Dat is ook het moment om verdere praktische afspraken te maken.

 

De infomarkt van maandag 13 mei gemist? Geen nood, je vindt de presentatie en de infopanelen hier.

03 mei 2019

Handelaar of bedrijf? We hebben jouw inbreng nodig

 

De aannemer en Aquafin streven ernaar om de hinder door de rioleringswerken zo veel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van je zaak of bedrijf zo groot mogelijk te houden. Om maximaal rekening te kunnen houden met de noden van bedrijven, hebben we jouw inbreng nodig. Bepaalde informatie (tijdstip van leveringen, welk soort vervoer, groot transport, …) kan voor de aannemer heel nuttig zijn bij het vastleggen van de minderhindermaatregelen.  

 

Stuur daarom een mail naar thv.dca-besixinfra@dca.be. De werfleider van de aannemer neemt contact met je zodat er vooraf concrete afspraken kunnen worden gemaakt, waarmee we rekening kunnen houden tijdens het verloop van de werken.