Wat doen we?

22328 - RWA verbinding Kontichsesteenweg - Struisbeek

Informatiefiche

Project nr
22328

Wie doet wat?

Aquafin

Agentschap Wegen en Verkeer

  • Vernieuwen van het fietspad

Kostprijs

Aquafin:
€11.500.000,00
Agentschap Wegen en Verkeer:
€300.000,00
Total:
€11.800.000,00