Nieuws

22334 - Optimalisatie overstorten collector Stiemer
16 jun 2022

De Heppenzeelstraat (locatie 5) was op 15 juni volledig afgesloten voor de plaatsing van een grote constructie. Vanaf vandaag, 16 juni, kan het verkeer terug door.

 

De komende drie weken blijft de rijweg voor de helft afgezet om werken uit te voeren rond de grote constructie. Fietsers moeten ook daar de rijweg oversteken.

14 jun 2022

Dijkstraat afgesloten op 15 juni

 

Voor de plaatsing van een grote betonnen constructie wordt op 15 juni de Dijkstraat volledig afgezet. Er komt een mobiele kraan die deze constructie zal plaatsen.

 

Over het gehele traject van de werken worden de komende weken kneveldeksels geplaatst. Dat zijn hermetisch afgesloten en vergrendelde deksels, die geurhinder ter hoogte van de put voorkomen en ervoor zorgen dat bij eventuele overdruk het rioleringswater niet uit het deksel omhoog kan komen. We plaatsen die deksels enkel op de risicolocaties.

 

02 mei 2022

75 deksels worden geplaatst, werfzones niet betreden

 

Vanaf 3 mei zullen in totaal 75 nieuwe deksels worden geleverd. Het zal een hele klus zijn om die allemaal te plaatsen, verspreid over de verschillende werfzones. Op locaties 6, 8, 9 en 13 zijn de werken afgelopen (zie de overzichtsplannen op de website).

 

Bijkomend merken we op dat er af en toe fietsers en wandelaars zich binnen de werkzone begeven uit nieuwsgierigheid. We benadrukken dat dat ten strengste verboden is: de werkzones zijn niet veilig zonder de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en de toegang is niet toegelaten aan voorbijgangers. Om aan de nieuwsgierigheid tegemoet te komen wordt elke werkzone voorzien van een informatiebordje met uitleg over de werken.

31 mrt 2022

Werken in stroomversnelling, werfzones niet betreden

 

Vanaf 4 april tot de eerste week van mei zal de aannemer een tiental nieuwe werfzones opstarten. Het betreft zones 2, 5, 9, 10, 10', 11, 12, 15, 16 en 17' die je kan terugvinden op de bijgevoegde overzichtskaarten. Op al deze locaties zijn de bestaande overstorten versleten en worden ze vernieuwd volgens de huidige richtlijnen. Op sommige locaties wordt ook een terugslagklep geplaatst, die zal voorkomen dat de Stiemer bij hoge waterstand de riolering kan instromen.

 

Tot 18 april heeft de aannemer nog werk aan locaties 3, 6, 8, 9 en 11 (zie bijgevoegde overzichtskaarten) met het aanpassen van de bestaande overstorten, zodat ze minder snel in werking treden en er minder afvalwater in de Stiemer terechtkomt.

 

Bijkomend merken we op dat er af en toe fietsers en wandelaars zich binnen de werkzone begeven uit nieuwsgierigheid. We benadrukken dat dat ten strengste verboden is: de werkzones zijn niet veilig zonder de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en de toegang is niet toegelaten aan voorbijgangers. Om aan de nieuwsgierigheid tegemoet te komen wordt elke werkzone voorzien van een informatiebordje met uitleg over de werken. Dat infobordje kan je hieronder ook terugvinden.

08 mrt 2022

Oude riolering wordt opgebroken

 

Vanaf 8 maart tot het einde van de week zal de aannemer werk hebben aan het opbreken van het overstort ter hoogte van de Oude Postbaan. Er wordt ongeveer 36 meter leidingen, een betonnen deksel en ondergrondse kamer en uitlaat opgebroken. Deze werken vinden plaats buiten de rijweg en zullen geen verkeershinder veroorzaken.

25 feb 2022

Aannemer heeft volgende week vakantie

 

Van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart heeft de aannemer vakantie. Op de werf zal er geen activiteit zijn. Op maandag 7 maart hervatten de werken. We leggen de kneveldeksels op de Aquafin-collector. Ook aan sommige constructies worden nog werken uitgevoerd. De planning hiervoor volgt later.

 

Opgelet! De werfwegen die speciaal voor deze werken in de bossen werden aangelegd, zijn verboden voor wandelaars en fietsers. Respecteer dit a.u.b.

31 jan 2022

Start der werken op 1 februari 2022

 

De aannemer zal 1 februari starten met de werken. Eerst wordt de volledige werf uitgezet door een landmeter en wordt de werkelijke locatie van alle putdeksels aan de overstorten opgezocht.

 

Het eerste werk bestaat eruit deze putdeksels te vervangen door kneveldeksels, die met bouten zijn vastgedraaid en waar dus geen water uit kan bij hevige regenval. Op die manier vermijden we dat de deksels loskomen door drukopbouw bij zware regenval en dat er water uit stroomt in de omliggende natuur en landerijen. Om dat te doen worden de gietijzeren deksels en kaders verwijderd, samen met de betonnen omkadering. Dan wordt het beton en het kader vernieuwd en worden de nieuwe deksels erin vastgemaakt.

 

Deze werken vinden vooral plaats buiten de openbare weg en zullen weinig tot geen hinder met zich meebrengen voor de bewoners.

16 mrt 2020

Infosessie 26/3 uitgesteld

Om de verdere verspreiding van het Corona-virus te helpen voorkomen, wordt de infosessie op 26/3 over de geplande werken in de Stiemervallei uitgesteld. 

 

 

03 mrt 2020

Infosessie Stiemerbeek

Aquafin gaat een 25-tal overstortpunten langs de Stiemerbeek optimaliseren. Deze werken zijn een eerste stap in het oplossen van de waterproblematiek. De werken starten in 2021. 

Meer weten? Kom naar de infoasessie op donderdag 26/03 om 19.30 uur in AFI Winterslag, Vennestraat 98 in Genk.