Projectoverzicht

22379 - Oplossen knelpunt Waterstraat
Laatst bijgewerkt: 09 aug 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 02 augustus 2021

De werken zullen 19 maanden duren

Deze werken hebben als doel het aanleggen van een gescheiden riolering ter hoogte van de Waterstraat en Molenveld.

Verder zal in het project ook het erosieprobleem ter hoogte van Hoogkouter opgelost worden.

Tot slot zal er een ondergronds bufferbekken komen ter hoogte van het kerkplein. Dit om het water te bufferen en de piekdebieten op de waterloop te doen dalen.

Door het oplossen van deze knelpunten op de gemeentelijke riolering, zal de overstortwerking van de afwaartse collector Dworp op de Molenbeek verminderen. Dit zal er toe leiden dat er minder vuilwater terecht komt in de Molenbeek.

Nieuws en updates

 • 09 aug 2022

  Overzicht en planning tot eind september

  Fundering en afwerking Kerkplein 

   

  Ter hoogte van het Kerkplein worden volop funderingswerken uitgevoerd. Daarna kan de afwerking beginnen. De rioleringsbuizen liggen immers in de grond.

   

  Volgens de planning zal de zone aan de speelplaats van de school klaar zijn voor 1 september 2022. De asfalteringswerken ter hoogte van het bufferbekken (parking) zijn voorzien voor eind september. Hier moeten nog enkele putten op de juiste hoogte worden geplaatst.

   

  Ook aan het bufferbekken zijn nog enkele aanpassingen nodig.

   

  Huisaansluitingsputjes in de Kerkstraat

   

  In de Kerkstraat plaatsen we momenteel de huisaansluitingsputjes aan iedere woning. Vermoedelijk zijn we hiermee klaar in de week van 15 augustus. Daarna leggen we in de Kerkstraat de wegenis verder aan.

   

  In de week van 22 augustus worden de lijnvormige elementen (kantstrook) gestort in beton. Vervolgens plaatsen we de straatkolken en werken bouwen we de wegenis verder op.

   

  Zodra we de juiste datums kennen, informeert de aannemer de bewoners hierover in een bewonersbrief.

   

  Afwerken voetpaden Waterstraat

   

  In de zone van de Waterstraat leggen we vanaf de week van 22 augustus de voetpaden verder af.

   

  Start rioleringswerken in Hoogkouter

   

  In de zone van Hoogkouter breken we donderdag 11 augustus de wegenis op. Daarna leggen we ook hier riolering aan. Dit zal vermoedelijk duren tot midden september.

   

 • 30 jun 2022

  Zone Waterstraat + Molenveld 79-101

  De aanleg van de onderlaag van het asfalt is voorzien op vrijdag 1/07 en maandag 4/07. De onderlaag wordt in 2 fasen geplaatst, waarbij gestart wordt in de Waterstraat ter hoogte van de kerk. Vermoedelijk zal er vrijdag tot aan het kerkhof asfalt geplaatst worden. Maandag wordt dan tot Molenveld nr. 101 de onderlaag van het asfalt geplaatst. Nadien zorgt de aannemer ervoor dat alle mensen toegang hebben tot hun privéperceel. Daarnaast wordt in de Waterstraat ook al het materiaal opgekuist, zodat de werf tijdens het bouwverlof* proper achtergelaten is en voor iedereen bereikbaar is.

  Na het bouwverlof zal in de zone Waterstraat en Molenveld nr 79-101 verder gewerkt worden aan de afwerking. De voetpaden worden geplaats en de opritten aangewerkt. Nadien plaatse de aannemer ook de de toplaag van het asfalt.

   

  Zone Kerkstraat

  De aannemer probeert de rioleringswerken nog voor het bouwverlof* af te ronden. Dit wil zeggen hij de riolering tot aan de rastelbos aan te leggen. Daarna wordt, ook nog voor het bouwverlof, de rijweg in steenslag aangelegd, zodat de bewoners hun woning kunnen bereiken. Na het bouwverlof worden de huisaansluitingen gerealiseerd . Dit wil zeggen dat iedere woning wordt aangesloten op de nieuw aangelegde riolering. Nadat dit gebeurd is en alle proeven een goed resultaat opleveren, begint de aannemer met de wegeniswerken. Dit wordt later nog concreet gecommuniceerd.

   

  Zone Bufferbekken

  De betonwanden van het bekken moeten gestort zijn tegen vrijdag 1/07. Wil de aannemer in de week van 4/07 de kolommen plaatsen en de dekplaat storten. Volgens de laatste inschatting van de onderaannemer gebeurd dat laatste nog voor het bouwverlof*.

  Op maandag 4/07 zal ook gestart worden met het demonteren van de afsluiting van de school. Hier moet wel nog een verbinding worden gemaakt tussen de riolering van de Kerkstraat en het bufferbekken. Die werken gebeuren tijdens het bouwverlof. Dit zal dan ook de enige plaats zijn waar de aannemer zal werken tijdens het bouwverlof. De verbinding tussen het Bufferbekken en de Kerkstraat moet volledig klaar zijn tegen 31/08/2022, zodat bij de start van het nieuwe schooljaar de school geen hinder meer ondervindt.

   

  Hoogkouter

  Volgens de laatste planning van de aannemer wordt verwacht dat er in de tweede helft van augustus gestart wordt met de zone in Hoogkouter. De bewoners krijgen hier van de gemeente en Aquafin nog een brief met een uitnodiging voor een infovergadering.

   

   

  *Ter herinnering: Het bouwverlof start op vrijdagavond 8/07 en duurt tot maandag 1/08.

 • 31 mei 2022

  Molenveld

  Het laatste cameranazicht van de huisaansluitingen wordt nagekeken en waar nodig worden nog lokale herstellingen uitgevoerd. Daarna kunnen we de plaatsing van de toplaag  van het asfalt inplannen, zodat Molenveld volledig afgewerkt is. Die toplaag wordt midden juni verwacht. De exacte datum wordt  nog gecommuniceerd door middel van bewonersbrieven van de aannemer.

   

  Molenveld nummers 79 tot 101

  De riolering in dit stuk van Molenveld is ondertussen geplaatst. De aannemer gaat nu zo snel mogelijk alle huisaansluitingen in orde te brengen. Er wordt verwacht om hier midden volgende week mee klaar te zijn. De aannemer gaat ook hier nog een onderlaag asfalt proberen te voorzien voor het bouwverlof*. Is er toch nog vertraging, dan zal dit niet meer mogelijk zijn. Maar ook in dit geval zal door middel van minder hinder steenslag een vlotte doorgang tijdens het bouwverlof* gegarandeerd worden.

   

  Waterstraat

  In de Waterstraat worden de borduren op 9 en 10 juni geplaatst. Dit zal ter plaatse gebeuren met beton. Het zal vervolgens een tweetal weken niet mogelijk zijn om de opritten te gebruiken. De betonnen borduren moeten namelijk uitharden. Het zal wel nog mogelijk zijn om met de wagen tot aan de woning te rijden (om te laden en lossen). De borduren worden op 10 juni ingezaagd om scheurvorming te vermijden. Afhankelijk van de timing kan dit uitzonderlijk ook op zaterdag 11 juni gebeuren. Dit alles hangt af van de vlotheid bij het plaatsen. Daarna worden ook de straatkolken geplaatst . Het is de bedoeling om voor het bouwverlof* een onderlaag asfalt in de rijweg te voorzien.

   

  Kerkstraat

  De Kerkstraat zal in 3 fasen worden uitgevoerd. In een eerste fase zal gewerkt worden richting de Snelborre. Er wordt verwacht dat de riolering geplaatst kan worden voor het bouwverlof*. Na het bouwverlof* wordt dan verder gewerkt worden aan de rioleringswerken om daarna de wegenis in orde te brengen.

   

  Bufferbekken

  De fundering voor het bufferbekken in beton werd gestort. Vervolgens wordt een 2de laag beton gestort om vervolgens te starten met de effectieve vloerplaat. Nadien zullen de wanden van de constructie gevormd worden. Het bufferbekken zit voorlopig op het voorziene schema.

   

  *Ter info: Het  bouwverlof start op vrijdagavond 8/07 en duurt tot maandag 1/08.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Guy De Temmerman - werfleider

• tel : 03 206 25 00

• Locatie werfkeet: ter hoogte van kerkhof in Molenveld

Karel De Vos

tel 02 359 17 07

Gemeente Beersel