Nieuws

22379 - Oplossen knelpunt Waterstraat
10 mei 2022

Zone Molenveld: asfalt eind mei

Door leveringsproblemen in de asfaltsector en enkele gebreken die moeten hersteld worden, zal het asfalt in Molenveld pas eind mei geplaatst worden. De definitieve datum zal de aannemer via een infobrief.

 

Zone Waterstraat: eigenlijke rioleringswerken afgerond

In de Waterstraat zijn de rioleringswerken ten einde. De aannemer is ondertussen bezig met het aankoppelen van alle huisaansluitingen op de nieuwe riolering. De oude riolering wordt ondertussen mee uitgebroken. De aannemer probeert om voor het bouwverlof, begin juli, de lijnvormige elementen (borduren) en de onderfundering, fundering en onderlaag asfalt te plaatsen. zo kan er tijdens het bouwverlof op een propere manier doorheen de Waterstraat gereden worden door de bewoners.

 

Zone bufferbekken: voorbereidende werken bezig

De voorbereidende werken voor de beschoeiing zijn afgerond. Het geheel moet nu uitharden. Daarna kan gestart worden met het uitgraven van het kerkplein. Als het kerkplein tot het gewenste niveau is uitgegraven, begint men met de bouw van het uiteindelijke ondergrondse bufferbekken.

05 apr 2022

Toplaag asfalt Molenlei in het vooruitzicht

 

In het Molenveld hebben we de dwarsroosters geplaatst. Nu worden de putdeksels op de juiste hoogte gebracht voor de aanleg van de toplaag asfalt. De putdeksels op hoogte brengen duurt ongeveer twee weken. We voorzien de aanleg van de toplaag asfalt begin mei.

 

Opgelet: we kunnen enkel asfalt plaatsen bij droog en niet te koud weer. Bij regen of koude passen we de planning voor het asfalt aan.

05 apr 2022

Riolen liggen bijna in Waterstraat

 

De werken in de Waterstraat schieten goed op. De riolen zitten bijna in de grond. Daarna sluit de aannemer de huizen aan op de nieuwe riolen. Dit duurt ongeveer tot eind april.

 

Waar het kan, breekt de aannemer tegelijk de oude riolen op. Als alle grondwerken zijn uitgevoerd, dan beginnen we met de opbouw van de wegenis.

20 jan 2022

Update van de werken in de  Molenstraat en Waterstraat

 

Molenstraat

 

In deze Molenstraat is de aannemer sinds 17 januari begonnen met het plaatsen van de lijnvormige elementen zoals borduren en kantstroken. De onderlaag van het asfalt wordt aansluitend verwacht op maandag 24 januari. Hierdoor is het voor de bewoners onmogelijk om die dag de oprit van hun wagen met hun wagen te bereiken. Vanaf begin februari zal de aannemer dan starten met het fatsoeneren van de voetpaden.

 

Later wordt ook nog een mozaïek aangelegd ter hoogte van de ingang van het kerkhof. Tijdens deze aanleg hiervan zal de Molenstraat enkel tot aan deze zone te bereiken zijn.

 

Opmerking: Op een aantal plaatsen in de Molenstraat zal de onderlaag na de plaatsing ervan op sommige locaties weer moeten worden opgebroken. Dit is geen fout, maar een doelbewuste handeling. Het openbreken is nodig voor het plaatsen van een vijftiental dwarsroosters, die geplaatst moeten worden wegens de hellende Molenstraat. De dwarsroosters kunnen helaas niet voor de onderlaag asfalt geplaatst worden. Ze zouden het de asfaltmachine onmogelijk maken om de onderlaag kwalitatief aan te brengen en moeten dus achteraf apart worden geplaatst

 

Waterstraat

 

De bemaling wordt worden in de week van 24 januari. Na enkele dagen bemalen wordt er verwacht te starten met de eigenlijke werken. Dit gebeurt volgens de meest recente planning begin februari . De aannemer zal dan starten met de opbraak van de wegenis om daarna de riolering aan te leggen.

 

Kerkplein

 

De start van de aanleg het bufferbekken op het kerplein wordt verwacht half februari.

16 dec 2021

Bouwverlof

 

Vanaf donderdag 23 december tot maandag 10 januari liggen de werken stil wegens bouwverlof.

 

De aannemer werkt daarvoor in de Molenstraat nog de laatste aansluitingen van huizen en straatkolken af. De voorbereidende werken voor de aanleg van de wegenis worden uitgesteld tot na Nieuwjaar. Prioriteit is om de werf fatsoenlijk achter te laten zodat de toegankelijkheid van de woningen tijdens deze vakantieperiode zo goed als mogelijk gegarandeerd is.

 

Op de straat komt minder hindersteenslag zodat deze, weliswaar tegen lage snelheid, berijdbaar is. Ook wordt vlak voor het verlof nog geborsteld zodat de werf er zo proper mogelijk bijligt.

 

In de week van 10 januari starten ook de werken in de Waterstraat. De activiteit op de werf zal echter beperkt zijn aangezien de aannemer in de eerste werkweek een aantal verplichte veiligheidsopleidingen voorzien heeft. Vanaf 17 januari wordt er terug op volle kracht gewerkt zowel in de Waterstraat als in de Molenstraat.

18 nov 2021

Werken Molenveld bijna afgerond

 

De plaatsing van de riolering in het Molenveld is bijna afgerond. Die is gepland eind november. Daarna start de aannemer in het Molenveld met het plaatsen van de straatkolken. Eens die geplaatst zijn, wordt gestart met de lijnvormige elementen, zoals borduren, kantstroken, ...

 

De aannemer zal , indien mogelijk, daarna ook de fundering en onderlaag van het asfalt plaatsen. Hij probeert dit nog te doen voor het kerstverlof. De plaatsing daarvan hangt af van het weer. Is het, vanwege slecht weer, niet mogelijk om de onderlaag te plaatsen, dan blijft tot na het kerstverlof de steenslag liggen.

 

Na nieuwjaar beginnen de werken onderaan de Waterstraat. Hier wordt hetzelfde principe toegepast als in Molenveld. Er wordt onderaan gestart en stelselmatig zal de Waterstraat worden opgebroken en de riolering worden aangelegd.

20 okt 2021

Toegankelijkheid kerkhof

 

Beling werd ondertussen terug opengesteld voor het verkeer en de werken in Molenveld schieten goed op. De aannemer verwacht tegen eind oktober gevorderd te zijn tot huisnummer 48.

 

Voor de mensen die het kerkhof willen bezoeken, wordt er parkeergelegenheid voorzien in Rastelbos. Via de voetweg ter hoogte van huisnummer 20 kan u naar Molenveld. Daar wordt een oversteekplaats in steenslag voorzien naar het kerkhof.

 

Van maandag 1 november tot en met woensdag 3 november heeft de aannemer vakantie.

28 sep 2021

Afwerking Beling en huisaansluitingen in Molenveld

 

De werken in Beling lopen op zijn einde. Ten laatste volgende week wordt de toplaag asfalt geplaatst. In tussentijd brengt de aannemer de putten op hoogte en worden de bermen afgewerkt.

 

In Molenveld is de riolering geplaatst tot huisnummer 24. De aannemer volgt meteen met de huisaansluitingen. Wij verwachten dat de rioleringswerken hier eind november klaar zullen zijn.

02 sep 2021

Verloop van de werken 

 

In de Alsembergsesteenweg zijn de rioleringswerken afgerond. De straat is aldus terug opengesteld voor het verkeer.

 

Momenteel werkt de aannemer de rioleringswerken ter hoogte van Beling af. De riolering zal eind deze week geplaatst zijn. Vervolgens worden de huisaansluitingen overgekoppeld. Nadat de waterdichtheidsproeven op de riolering en de huisaansluitingen met positief resultaat zijn uitgevoerd, wordt er gestart met de aanleg van de wegenis.

 

Ondertussen startte de aannemer ook met werken in Molenveld. Na de opbraak, wordt de  nieuwe riolering geplaatst.

12 aug 2021

 

De werken zijn gestart

 

De aannemer is op 2 augustus gestart met de rioleringswerken in de Alsembergsesteenweg. Door deze werken zal de Alsembergsesteenweg tot het einde van de maand afgesloten zijn tussen Beling en de Brouwerijstraat.

 

Rond 23 augustus vangen de werken in Beling aan. Er zal eerst gewerkt worden in de richting van het oud gemeentehuis komende vanaf de Alsembergsesteenweg. Vervolgens zal vanaf begin september het stuk vanaf de zijstraat tot aan de Molenbeek aangepakt worden.

30 jun 2021

Infobrief

 

Heel wat informatie onder meer over de fasering van de werken en de omleidingsweg vindt u in bijgevoegde bewonersbrief.