Timing en fasering

22383V - Aanleg gescheiden stelsel in Rijsbergstraat
Laatst bijgewerkt: 25 feb 2020

Welke werken worden nog uitgevoerd?

Voor de werken starten, maakt Aquafin afspraken met de nutsbedrijven om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water, gas of elektriciteit te vernieuwen. Deze werken beperken zich meestal van het voetpad tot de berm. Door deze werken te combineren met rioleringswerken blijft je straat waarschijnlijk jarenlang van werken gespaard.

In de Rijsbergstraat start De Watergroep eind juni – begin juli met voorbereidende werken.

In de Tombergstraat start De Watergroep in maart 2020 met voorbereidende werken.