Nieuws

22386 - Sanering Sint-Katarina-Houtem
28 mei 2020

Volgende week asfaltering fase 1

 

In fase 1 werden de borduren deze week aangelegd.
Op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni wordt de rijweg geasfalteerd.

 

In fase 2 start de aannemer op maandag 8 juni met de opbraak van de weg in de zone tussen de Sint-Catharinakapel en de glasbollen.
Daarna wordt de nieuwe riolering aangelegd.
De vernieuwing van de rijbaan zal voor het bouwverlof afgerond zijn. 

 

Na het bouwverlof werkt de aannemer verder vanaf de Sint-Catharinakapel.

Dit zal gelijktijdig richting de Marollenkapel en richting de elektriciteitscabine zijn.
We schatten dat deze werken tegen eind 2020 klaar zijn.

 

Vanaf 8 juni tot aan het bouwverlof zal onderstaande omleiding ingesteld worden.

teaser
30 apr 2020

Heropstart werf 4 mei

 

Op maandag 4 mei wordt de werf terug opgestart.
Hoe het juist zit met de planning wordt nog bekeken zodra we zicht hebben op de vooruitgang.

25 mrt 2020

Werken tijdelijk stilgelegd

 

Sinds vorige week woensdag zijn de rioleringswerken voor onbepaalde tijd stilgelegd. Voorlopig hebben we nog geen zicht op de startdatum, zodra we hier meer over weten laten we dit weten.

05 mrt 2020

Aangepaste planning Hauthem-West

 

Intussen zijn de rioleringswerken uitgevoerd in fase 1.
Op 23 maart wordt de onderlaag asfalt geplaatst.

 

Start werken Fase 2

 

Vanaf 23 maart worden de groutschermen geplaatst.
Het pompstation wordt geplaatst op 16 maart, in de week van 9 maart start men met de grondwerken op dit perceel.
Na de aanleg van de onderlaag asfalt in fase 1 wordt er gestart van de aanleg van de riolering.

 

Start 3de Fase na bouwverlof

 

De 3de fase van de werken start na het bouwverlof in de zomervakantie.

03 mrt 2020

Rioleringswerken Hauthem-West afgewerkt

 

Intussen zijn de rioleringswerken uitgevoerd in fase 1.
Begin maart wordt de onderlaag asfalt geplaatst.

 

Start werken Fase 2

 

Vanaf 7 maart worden de groutschermen geplaatst.
Vorige week werd het pompstation reeds geleverd en geplaatst.
Na de aanleg van de onderlaag asfalt in fase 1 wordt er gestart van de aanleg van de riolering.

 

Start 3de Fase na bouwverlof

 

De 3de fase van de werken start na het bouwverlof in de zomervakantie.

15 jan 2020

Overzicht planning tot begin februari

 

Vanaf 20 januari wordt tussen de huisnummers 74 en 79 de boordsteen met de goot ter plaatse gegoten in beton. Daarna start de aanleg van de nieuwe voetpaden in klinkers. Terwijl de betonnen boorden uitharden, mag je met de wagen er niet over rijden. Volgens de planning kan de onderlaag asfalt voor 10 februari worden aangebracht.

 

Ter hoogte van de huisnummers 70 en 71 wordt nu nog riolering gelegd. Als het weer meezit, dan kan hier begin februari werk worden gemaakt van de boordsteen, de goot en de voetpaden.

 

Aan de huisnummers 63 - 68 zal de aannemer vanaf begin februari de riolering plaatsen. Dit zal ongeveer 3 weken duren.

 

11 dec 2019

Woningen Hauthem blijven bereikbaar tijdens kerstvakantie 

 

In Hauthem heeft de aannemer tussen de huisnummers 74 en 79 de gescheiden riolering aangelegd. Momenteel worden de huizen aangesloten op de nieuwe riolering. Hierna zal de fundering van de nieuwe rijweg aangelegd worden. We hopen hiermee tegen 20 december klaar te zijn.

 

In het stuk tussen huisnummers 74 en 70 is de weg opgebroken. De aannemer start er na het kerstverlof met de aanleg van de nieuwe riolering. De weg wordt tijdelijk aangevuld met minderhindersteenslag zodat je tijdens de kerstvakantie nog met de wagen tot aan de deur geraakt.

 

27 nov 2019

Volop werken in deel Hauthem

 

In het eerste deel van Hauthem zal de riolering tussen huisnummers 74 en 79 tegen het einde van de week van 29 november aangelegd zijn. In deze zijstraat zal tegen het kerstverlof de fundering van de rijweg aangelegd zijn.

 

Vanaf maandag 2 december start de aannemer met het opbreken van de weg tussen huisnummers 74 en 70. De aannemer begint aan nummer 74 met de riolering en schuift geleidelijk op tot aan nummer 70. Hij probeert in deze strook nog tegen het kerstverlof de riolering en de fundering van de rijweg aan te brengen.

 

Tussen de nummers 63 en 68 worden de laatste "groutschermen" geplaatst. Deze beschermen de woningen die meteen aan de straat palen (zie de foto). Tussen deze woningen start de aannemer na het kerstverlof met de aanleg van de riolering en het opbreken van het bestaande wegdek.

 

teaser
03 okt 2019

Eerste rioleringswerken starten op 9 oktober

 

Op woensdag 9 oktober starten de eigenlijke rioleringswerken in het zijstraatje tussen de huisnummers 74 en 79. Tegelijkertijd wordt het pompstation aangelegd. Daarna volgen de rioleringswerken in de zijstraten tussen de huisnummers 70 en 71, en tussen nummer 68 en de cabine.

03 okt 2019

Groot deel nieuwe drinkwaterleiding ligt

 

De Watergroep heeft in het eerste stuk van Hauthem ondertussen een nieuwe drinkwaterleiding aangelegd. Momenteel worden de woningen overgekoppeld van de oude op de nieuwe waterleiding. Dit zal vermoedelijk nog tot 18 oktober duren.

 

De woningen tussen huisnummer 79 en de Sint-Catharinakapel blijven voorlopig nog aangesloten op de bestaande waterleiding.

12 sep 2019

Start werken Hauthem West (Fase 1)

 

Gisteren is de aannemer van Aquafin gestart met het opbreken van stoepen waar de nutsmaatschappijen aanpassingen aan hun netten zullen uitvoeren.  
De Watergroep start op maandag 16/9 in de kleine zijstraat Hauthem 70-71 met plaatsen van een tijdelijke deels bovengrondse leiding (noodleiding).

In de andere zijstraten vernieuwen zij meteen het drinkwaternet.
De aannemer van Aquafin zal de Watergroep volgen met andere voorbereidende werken voor de rioleringswerken.  

 

De start van de eigenlijke rioleringswerken zijn voorzien voor begin oktober.

28 aug 2019

Overzicht werken in Hauthem 

 

In de week van 9 september begint de hoofdaannemer met het plaatselijk opbreken van de stoepen. De week nadien (die van 16 september) werkt de aannemer van De Watergroep in de zijstraat aan Hauthem 71. Daarna gaat hij voor de vernieuwing van het drinkwaternet van De Watergroep naar de zijstraat van Hauthem 79.

 

De hoofdaannemer werkt vanaf de week van 16 september gelijktijdig in de zijstraat van Hauthem 71 en Hauthem 67, maar ook hier in de stoepen. De rijweg wordt nog niet opgebroken.