Nieuws

22388 - Sanering Bontinckstraat
09 mei 2022

Momenteel is de aannemer nog volop in de weer om de laatste zaken af te werken. Binnen enkele weken behoren de werken definitief tot het verleden en kan je genieten van een mooie, nieuw aangelegde straat.

 

We bedanken je voor je begrip en geduld.

 

Geef jouw mening

 

Grote openbare werken zorgen altijd voor hinder. Wij zijn benieuwd naar jouw beoordeling van minderhinder-maatregelen van de aannemer. Geef je mening. Het duurt maar één minuut.

 

We nemen jouw beoordeling mee naar onze volgende projecten. Bedankt alvast.

12 apr 2022

Update werken

 

 • Lijnvormige elementen in beton worden in het deel van de Bontinkstraat (dichtst bij de Dendermondsesteenweg) voorzien in de week van 25/4.
 • De onderlaag in asfalt in dat stuk wordt voorzien in de eerste week van mei (week 2/5).
 • Voor de aanleg van de toplaag waar momenteel enkel de onderlaag werd aangelegd, worden momenteel 3 dagen voorzien begin juni
 • Er werd beslist om ook enkele betonvakken te breken en opnieuw aan te leggen in de onmiddellijke omgeving. Dit zal voor hinder zorgen in de Mussenstraat en Loereveldstraat. Deze werken worden momenteel voorzien om afgewerkt te zijn in de week van 6/6. Voorafgaandelijk worden de betonvakken opgebroken en dient alles voorbereid te worden voor de aanleg van de betonvakken.
02 mrt 2022

Update planning

 

De aannemer is momenteel bezig met volgende activiteiten: 

 • Maken van huis- en wachtaansluitingen ter hoogte van de brug + in het doodlopende straatje
 • Plaatsen en aansluiten van kolken
 • Afwerk riolering (DWA-riool is volledig aangelegd, RWA-riool wordt woensdag 2 maart afgewerkt.)

Activiteiten week 7 - 11 maart 2022:

 • Afwerken huis- en wachtaansluitingen
 • Plaatsen en aansluiten van kolken
 • Kasseiwerk opritten

Enkele data die al vast liggen: 

 • 10/3: camera-inspectie laatste fase
 • Vanaf 15/3 tem 17/3: aanbrengen steenslagfundering Bontinckstraat aan brug + doodlopend deel
 • 22/3 tem 24/3: glijbeton greppel doodlopend deel + fietspad 
 • 25/3: steenslagfundering doodlopend deel + brug
 • 25/3: toplaag asfalt Loereveldstraat Noord + Loereveldstraat Zuid
 • 28/3: toplaag asfalt Mussenstraat + onderlaag asfalt Bontinckstraat aan brug en doodlopend deel
 • Vanaf 28/3 starten we met de laatste fase aan de werfkeet.
  • Voor het paasverlof zal deze fase in minder-hindersteenslag liggen.
  • Ook de slikkers zijn dan geplaatst.
  • Vanaf 19/4 (na paasverlof): aanbrengen steenslagfundering 
  • 27/3 tem 29/4: glijbeton fietspad
  • 2/5: steenslagfundering 
  • 3/5: onderlaag asfalt
25 aug 2021

Verloop van de werken

 

Loereveldstraat

 

In het zuidelijk deel van de  Loereveldstraat plaatst de aannemer de borduren voor de opritten en werkt  hij aansluitend de klinkerwerken af. In het noordelijk deel van de Loereveldstraat (van nr 64 tot aan kruispunt met de Bontinckstraat) wordt gestart met de aanleg van de fundering zodat in de week van 30 augustus de eerste asfaltlaag kan geplaatst worden.

 

Bontinckstraat

 

In Bontinckstraat worden de rioleringswerken verder uitgevoerd vanaf huisnummer 27 tot aan het Mussenstraatje. Volgens de huidige prognose zijn deze rioleringswerken beëindigd tegen half september. Hierna wordt de riolering in de zijstraat aangelegd. Dit deel van de werken wordt verwacht afgerond te zijn in het begin van oktober. Aansluitend volgen de wegeniswerken. De aanleg van de riolering in het resterend deel van de Bontinckstraat (richting E17) is gepland voor de eerste helft van oktober.  

 

Op sommige plaatsen wordt de afwerking van de grachten uitgesteld omwille van resterende werken van de nutsmaatschappijen

24 jun 2021

Planning van de werken nav het bouwverlof

 

Loereveldstraat

 

Bermen en opritten worden de komende weken verder afgewerkt. Toplaag van asfalt wordt vermoedelijk na augustus/september aangelegd.

 

Zauwerstraat, Kleine Zauwerstraat tot Bontinckstraat nr 27.

 

De wegeniswerken zijn aangevat, momenteel wordt de onderfundering aangelegd. Op 1, 2 en 5 juli worden de betonnen greppels (Zauwerstraat) en fietspaden (Bontinckstraat) geplaatst. Na aanleg van de fundering van de weg, wordt de onderlaag asfalt voorzien op het einde van de week van 5/7 of in het begin van de week van 12/7.

 

Zauwerstraat vanaf kruispunt met Kleine Zauwerstraat

 

Afwerking van de bermen en opritten gebeurt de komende weken Toplaag van asfalt wordt vermoedelijk na augustus/september aangelegd.

 

Noordelijk deel Loereveldstraat (van nr 64 tot kruispunt Bontinckstraat)

 

Rioleringswerken zijn bezig. Tegen het bouwverlof (vanaf 9/7) wordt voorzien om de rioleringswerken af te ronden. Na het bouwverlof zal dan begin augustus gestart worden met de overkoppeling van de huisaansluitingen van de woningen. Tijdens het bouwverlof wordt er een steenslagkoffer voorzien in functie van de bereikbaarheid van de woningen.

28 apr 2021

Verloop van de werken

 

Het pompstation in de Dendermondsesteenweg ter hoogte van huisnummer 65 en de pompen voor de drukriolering in de Baron Tibbautstraat werden opgestart. Na een korte proefperiode worden de huisaansluitingen overgekoppeld op de riolering.

 

In de gracht achter het OCMW wordt de laatste hand gelegd aan de betuining. De taluds worden  verder afgewerkt met schanskorven.

 

In de Pennemansbaan zijn twee inbuizingen van de waterloop in zeer slechte staat. Deze zullen in de komende weken vernieuwd worden. Een concrete datum is nog niet ingepland.

 

De rioleringswerken in de Loereveldstraat komen in de eindfase. De laatste verbindingen met de grachten en het overkoppelen van de huisaansluitingen worden afgewerkt. De nutsmaatschappijen gaan nog enkele kleinere werken uitvoeren. Vanaf 10 mei start de aannemer met de wegeniswerken. Na de nivellering van de fundering, worden op 24 en 25 mei de betonnen weggoten aangelegd. Aangezien deze goten onmiddellijk na de plaatsing geen zware gewichten verdragen, zullen de opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn.  De asfaltering van de weg is voorzien voor eerste helft van juni.  

 

In de Kleine Zauwerstraat wordt vanaf 3 mei gestart met de bemaling. De rioleringswerken zelf vatten aan vanaf 17 mei. Er wordt gewerkt vanaf het kruispunt Bontinckstraat - Kleine Zauwerstraat. Het kruispunt zelf blijft voorlopig open.

 

Ook in de Zauwerstraat komen de rioleringswerken in de eindfase. Momenteel worden de aansluitingen van de straatkolken en de huizen gerealiseerd. Vanaf 3 mei start de aannemer met de wegeniswerken. Eerst wordt de fundering op hoogte gebracht en vanaf 19 mei worden de betonnen weggoten geplaatst. Aangezien deze goten onmiddellijk na plaatsing geen zware gewichten verdragen, zullen de opritten tijdelijk niet toegankelijk zijn. De asfalteringswerken zijn gepland voor einde mei.

 

Gelieve er rekening mee te houden dat onvoorziene omstandigheden zoals bv. slecht weer, een invloed kunnen hebben op deze planning.

 

01 feb 2021

Signalisatieplan Zauwerstraat

 

De werken in de Zauwerstraat gaan volgende week van start. Als bijlage vind je alvast het signalisatieplan dat vanaf 8 februari zal ingaan.

18 jan 2021

Werken in de Pennemansbaan, planning Zauwerstraat aangepast

 

In de Pennemansbaan start de aannemer met de wegeniswerken. We verwachten deze fase voorlopig af te werken in de tweede helft van februari, op dat moment zal de onderlaag asfalt worden aangelegd in afwachting van de definitieve asfaltering.

 

De werken in de Zauwerstraat worden iets anders uitgevoerd dan eerst gepland. De fase Zauwerstraat, Kleine Zauwerstraat tot Bontinckstraat 27 zal niet wijzigen: we starten in de Zauwerstraat van de gewestweg tot de AVEVE en werken dan, vanaf 8 februari, in de rest van de Zauwerstraat. De Kleine Zauwerstraat wordt uitgevoerd nadat de werken in de Zauwerstraat ver genoeg gevorderd zijn. Op die manier verbeteren we de bereikbaarheid van de Kleine Zauwerstraat tijdens de werken.

09 dec 2020

Planning tot het kerstverlof, werken in het voorjaar

 

In de Dendermondsesteenweg tussen Bosstraat en Pennemansbaan en in de Baron Tibbautstraat zijn de riolering en fietspaden aangelegd. De aannemer zorgt nog voor de afwerking van de opritten en bermen, zodat alles toegankelijk is tegen het kerstverlof. Openstelling van de gewestweg is momenteel voorzien op vrijdag 18/12.

 

In de Pennemansbaan zijn de rioleringswerken ondertussen ook opgestart vanaf de Dendermondsesteenweg in de richting van de Gaverstraat. Bij het beëindigen van de werken tegen het kerstverlof zal er specifieke aandacht gaan naar de toegankelijkheid van de opritten, zeker in het geval de rioleringswerken nog niet volledig afgerond zouden zijn.

 

In de Loereveldstraat is de aansluiting op het kruispunt Loereveldstraat-Baron Tibbautstraat uitgevoerd, maar worden de komende werken nog enkele voorbereidende werken uitgevoerd door de nutsmaatschappijen. Nadien kunnen we met de rioleringswerken starten, het plaatsen van de bemaling is voorzien in de week van 4 januari. In de week van 11 januari zal gestart worden met de rioleringswerken als de weersomstandigheden dit toelaten.

 

In de Bontinckstraat (ongeveer 90 meter werkzone vanaf de N445) wordt de aanleg van de riolering voorzien in de loop van januari. De volledige heraanleg van het eerste deel van de Bontinckstraat wordt ingepland in functie van de voortgang van de andere fases en in functie van de lokale verkeersafwikkeling.

 

In februari starten we dan met de werken in de Zauwerstraat en de Kleine Zauwerstraat tot de Bontinckstraat. We leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan. Er dient ook nog gewerkt te worden aan de waterloop tussen de Baron Tibbautstraat en de Loereveldstraat: deze werken worden ingepland bij gunstige weersomstandigheden, dus er is nog geen definitieve planning voor.

03 dec 2020

Afsluiting N445 wordt verlengd

 

De N445 zal langer afgesloten blijven dan eerst gepland. De aannemer is op moeilijkheden gestoten met de aanwezige nutsleidingen in de ondergrond, waardoor de werken vertraging oplopen. De bedoeling is om deze werken, samen met de werken in de Baron Tibbautstraat, af te ronden tegen 18 december. Wij trachten de N445 zo snel mogelijk open te stellen voor het verkeer.

 

In de Pennemansbaan plaatste de aannemer de bemaling: een systeem van pompen en ondergrondse filters dat het grondwater tijdelijk en lokaal zal verlagen. Op die manier kan de riolering in een droge sleuf worden aangelegd. Begin volgende week beginnen we de riolering aan te leggen.

04 nov 2020

Signalisatieplan vanaf 03/11

 

Het signalisatieplan voor deze fase werd eerder gecommuniceerd. Als bijlage vind je de meest recente versie, die geldt voor de afsluiting van de Dendermondsesteenweg.

03 nov 2020

Gewijzigde planning: afsluiting N445 wordt sneller opgeheven

 

Zoals eerder aangekondigd zal de N445 omwille van de rioleringswerken verschillende weken volledig onderbroken worden vanaf dinsdag 3/11. Dit ter hoogte van de KMO-zone aan de Baron Tibbautstraat in Overmere en in het stuk van de Dendermondsesteenweg tussen de Bontinckstraat en het Bosstraatje. In deze werfzones dienen verschillende doorsteken gemaakt te worden.

 

Wij zijn er ons van bewust dat deze afsluiting heel wat hinder met zich mee brengt voor het lokale en doorgaand verkeer. Deze doorsteken worden daarom gecombineerd uitgevoerd om de totale periode van hinder te beperken. De volledige afsluiting van de N445 is volgens de huidige planning voorzien tot begin december. Het verkeer wordt omgeleid via de Kerkstraat in Overmere en Beerveldestraat (Lokeren)-Rivierstraat (Lochristi), maar wordt maximaal aangeraden om deze zone te vermijden en de opritten op de E17 van Beervelde en Lokeren te gebruiken voor doorgaand verkeer.

 

In de week van 9/11 zal aansluitend ook aangevat worden met de aansluiting van de riolering op de Loereveldstraat op de N445. Ook ter hoogte van dit kruispunt is dan absoluut geen verkeer mogelijk in beide richtingen (Overmere-Berlare). De werken lopen ondanks het mindere weer de laatste weken en enkele onvoorziene aanpassingen aan enkele nutsleidingen volgens de planning.

 

Om al iets verder te kijken, zal in de eerste helft van december ook in de Pennemansbaan aangevat worden met de opbraak van de weg en de aanleg van de rioleringen. In de Loereveldstraat zal (behalve de aansluiting op de gewestweg vanaf 9/11) met de rioleringen gestart worden in de loop van januari 2021.

21 sep 2020

Omleidingsplannen

 

In de eerste fases wordt er gewerkt op de Dendermondsesteenweg en Baron Tibbautstraat. Er zal sterke verkeershinder zijn vanaf 05/10/2020, wanneer er een rijhelft wordt ingenomen om de werken uit te voeren. In Overmere, op de Baron Tibbautstraat ter hoogte van huisnummers 51 tot 63, wordt één rijvak plaatselijk afgesloten. Doorgaand verkeer blijft mogelijk via tijdelijke verkeerslichten. Fietsers en voetgangers zullen steeds kunnen passeren.  Tussen de Gaverstraat en het Bosstraatje wordt eenrichtingsverkeer ingesteld, rijrichting Gent. Verkeer richting Overmere wordt via het Bosstraatje en de Gaverstraat omgeleid.

 

Vanaf 03/11/2020 wordt de Dendermondsesteenweg/ Baron Tibbautstraat volledig afgesloten. Tijdens deze fase wordt het verkeer van en naar Gent omgeleid via Kerkstraat (N407) – Heiendestraat (Lokeren) – Beerveldestraat (Lokeren) - Toleindestraat (Beervelde – Lochristi) – Rivierstraat (Beervelde – Lochristi). Vanaf hier kan je ofwel terug richting N445 ofwel richting op- en afrittencomplex E17 Beervelde.

 

De signalisatieplannen en het omleidingsplan voor deze fases kan je hieronder terugvinden.