Nieuws

22424 - Collector Diets-Heur
07 sep 2018

Afwerken stoepen en opritten woningen

Het begin van de werken tot aan de school werd volledig afgewerkt voor de start van het nieuwe schooljaar. Tot half september worden de stoepen en opritten volledig afgewerkt. Daarna wordt in functie van een aantal factoren beslist of de volgende fase richting N20 kan worden gestart.

27 aug 2018

Kleine aanpassingen in de timing

Er zijn enkele kleine aanpassingen aan de timing van de werken. In fase 1 wordt de tweede helft van de betonverharding gelegd op woensdag 29 augustus, een dag later dan eerst voorzien. Dat is ook het geval voor de betonverharding van de verkeersdrempel aan de ingang van de school. In fase 2 start de aannemer met de bestrating van de stoepen al op zaterdag 25 augustus, dat is twee dagen vroeger dan gepland.

Op 31 augustus wordt ook in een deel van de ruilverkavelingsweg de toplaag asfalt aangebracht.

16 aug 2018

Aanleg asfalt in de Vrerenstraat

In fase 1 van de Vrerenstraat wordt op 28 augustus de tweede helft van de betonverharding gelegd, ter hoogte van de Spar. Zo kan op 31 augustus de toplaag asfalt wordt gegoten.

In fase 2 plaatst de aannemer op 24 augustus de onderlaag asfalt. Vanaf 27 augustus start hij met de bestrating van de stoepen. Zo kan op 31 augustus ook in dit deel van de Vrerenstraat de toplaag asfalt worden aangebracht.

In fase 3 staat op 28 augustus de betonverharding van de verkeersdrempel aan de school op de planning. Ook de bestrating van de ingang van de school wordt nog in orde gebracht en er wordt een tijdelijke asfaltlaag gelegd.

09 jul 2018

Planning tot aan het bouwverlof

 

Fase 1: op aangeven van de stad zullen hier voor het bouwverlof de wegeniswerken in de eerste helft worden uitgevoerd. Men start op 09/07 met het wegschaven van de asfalt, op 11/07 wordt een betonverharding aangelegd en op 13/07 zou de inrit van Spar opnieuw worden opengesteld met rijplaten.

 

Fase 2: hier worden nog controles uitgevoerd op de aangelegde riolering. Het is de bedoeling voor het bouwverlof de onderfundering van de weg aan te leggen.

 

Fase 3: tegen augustus zal hier riolering worden aangelegd tot net voorbij de verkeersdrempel.

 

Fase 4: de werken in fase 4 zullen pas van start gaan nadat fases 2 en 3 in een verder stadium zijn, concreet pas nadat de riolering is aangelegd en de nutsmaatschappijen hun aanpassingen in de Heurstraat en de Luikersteenweg hebben kunnen doen.

 

Planning na het bouwverlof

 

Fase 1: de tweede helft van de wegeniswerken wordt uitgevoerd voor september samen met de verkeersdrempel aan de school.

 

Fase 2: voor september zouden hier de wegeniswerken samen met de Looikensweg uitgevoerd moeten zijn.

 

Fase 3: na de aanleg van de riolering  zullen de nutsmaatschappijen nog een tweetal weken werk hebben. Tegen het nieuwe schooljaar wordt de verkeersdrempel aangelegd zodat deze in gebruik genomen kan worden. Ook de ingang van de school zal terug worden aangelegd. Op de N20 wordt een tijdelijke asfaltering aangelegd in functie van de rioleringswerken. 

02 jul 2018

Werken tot school klaar voor begin nieuwe schooljaar

Tot einde juni wordt de riolering aangelegd in de Vrerenstraat, vanaf de Sint-Medardusstraat tot aan de school. Volgens de huidige planning zou deze fase, met inbegrip van de wegenwerken, klaar moeten zijn voor het nieuwe schooljaar. Daarna gaan de werken verder voorbij de school in de richting van de Luikersteenweg.

29 jun 2018

Nutsleidingen kruispunt Vrerenstraat - N20 Luikersteenweg - Voortstraat

Intussen heeft aannemer APK op het kruispunt Vrerenstraat - N20 Luikersteenweg - Voortstraat het aanleggen en verplaatsen van de nutsleidingen (water, gas, elektriciteit,...) beëindigd. Zij zullen in een latere fase, afhankelijk van de voortgang van aannemer Casters starten met het aanleggen en verplaatsen van de nutsleidingen in Diets-Heur.

29 jun 2018

Rioleringswerken Vrerenstraat

Voor het bouwverlof zal aannemer Casters de rioleringswerken van fase2, tot aan de gemeentelijke basisschool, afgewerkt hebben. De werfzone krijgt een laag steenslagfundering. Na het bouwverlof zal de aannemer de wegeniswerken van fase 2 uitvoeren. De kantstroken worden eerst aangelegd. Wanneer dit beton voldoende is uitgehard (enkele dagen na het storten van de beton), wordt de rijweg afgewerkt in asfalt. Ten slotte worden de voetpaden aangelegd in betonstraatstenen.

25 jun 2018

Bouwverlof

Van 14 juli tot en met 5 augustus liggen de werken stil door het bouwverlof.

11 jun 2018

Vrerenstraat tussen Sint-Medardusstraat en school grotendeels klaar tegen bouwverlof

Tot einde juni wordt de riolering aangelegd in de Vrerenstraat, vanaf de Sint-Medardusstraat tot aan de school. De volledige afwerking dit deel van de Vrerenstraat, met inbegrip van de wegeniswerken, is momenteel voorzien tegen het bouwverlof. Het bouwverlof begint op 13 juli 2018. Wellicht zal een deel van de stoepen nog moeten aangelegd worden in augustus. Daarna starten de werken op de N20.

08 jun 2018

Wijziging tijdelijk parkeren Vrerenstraat

Vanaf maandag 11 juni bereiken de rioleringswerken in de Vrerenstraat de tijdelijke parking ter hoogte van Vrerenstraat nr. 36. Hierdoor is deze parking gedurende drie werkdagen niet toegankelijk voor wagens. Vanaf dan is deze tijdelijke parking terug toegankelijk, maar dan enkel aan de kant van Vreren.

In tussentijd kun je je auto kwijt op de tijdelijke parking aan het kruispunt St-Medardus-Vrerenstraat, in de berm tussen de school en de Luikersteenweg, of op de steenslag waar de rioleringswerken reeds gepasseerd zijn. Opgelet: parkeren op de steenslag is op eigen risico. We raden je aan om een oplossing te zoeken in de zijstraten, bij familie of vrienden in de onmiddellijke buurt.

28 mei 2018

Tot midden juni aanleg riolering Vrerenstraat (van Sint-Medardusstraat tot school)

Nadat eerder de riolering in de Vrerenstraat werd afgewerkt tot net voorbij de Sint-Medardusstraat worden momenteel de rijweg en trottoirs afgewerkt. Daarna wordt deze zone opengesteld.

Tot midden juni wordt, na een kort oponthoud door onduidelijkheden in de ondergrond, de riolering aangelegd in de Vrerenstraat vanaf de Sint-Medardusstraat tot aan de school. De volledige afwerking van dit deel, met inbegrip van de wegenwerken, is voorzien voor het bouwverlof (13 juli 2018). Een deel van de stoepen zal waarschijnlijk nog in augustus moeten afgewerkt worden. Daarna starten de werken op de N20.

24 mei 2018

Momenteel liggen de rioleringswerken stil

Op woensdag 18 april is aannemer Casters gestart met de rioleringswerken tussen het kruispunt met de Sint-Medardusstraat en de gemeentelijke basisschool Dolfijn 'Vreren'. Deze werken zouden ongeveer 4 weken duren. Helaas stuitte de aannemer in het tracé op niet draagkrachtige gronden. Op dit ogenblik wordt de omvang van deze zwakke grondlagen onderzocht om vervolgens te oordelen welke technische maatregelen moeten getroffen worden zodat hij de werken kan voortzetten. 

18 mei 2018

Eerste deel Vrerenstraat binnenkort open

Nadat eerder de riolering in de Vrerenstraat werd afgewerkt tot nét voorbij de Sint-Medardusstraat, worden momenteel de rijweg en trottoirs afgewerkt. Daarna wordt deze zone opengesteld. Tot einde mei wordt de riolering aangelegd in de Vrerenstraat, vanaf St-Medardusstraat tot aan de school. De volledige afwerking van dit deel wordt voorzien tegen einde juni, met inbegrip van de werken aan de wegenis.

03 mei 2018

Eerste deel Vrerenstraat wordt afgewerkt

Nadat eerder de riolering in de Vrerenstraat werd afgewerkt tot nét voorbij de Sint-Medardusstraat worden momenteel de rijweg en trottoirs afgewerkt waarna deze zone wordt open gesteld.

Tot midden mei wordt de riolering aangelegd in de Vrerenstraat vanaf St-Medardusstraat tot aan de school. De volledige afwerking van deze fase, met inbegrip van de wegeniswerken, is voorzien einde juni.

17 apr 2018

Start rioleringswerken Vrerenstraat

Op woensdag 18 april starten de rioleringswerken in de Vrerenstraat. Deze werken zullen vermoedelijk 4 weken duren. De aannemer start aan het kruispunt met de Sint-Medardusstraat en stopt ter hoogte van huisnummer 18 in de Vrerenstraat.

Woon je in de Vrerenstraat? Dan lees je hier de volledige infobrief.

17 apr 2018

Sint-Medardusstraat tot aan de school

Op woensdag 18 april start aannemer Casters met de rioleringswerken tussen het kruispunt met de Sint-Medardusstraat en de school. Deze werken zullen ongeveer 4 weken duren, onder voorbehoud van weerverlet. Aansluitend wordt de wegenis vernieuwd.

17 apr 2018

Vrerenstraat - Sint-Medardusstraat - Martensweg en Molenplein

Afgelopen maand werden de betonnen boordstenen, kantstroken en watergreppels door aannemer Casters geplaatst in de Vrerenstraat, Sint-Medardusstraat en Martensweg. Vervolgens werd de rijweg afgewerkt in asfalt. Momenteel legt de aannemer de voetpaden naast de zone aan. Afhankelijk van het weer zal de aanleg van deze voetpaden uitgevoerd zijn tegen vrijdag 20 april.

30 mrt 2018

Aanleg rijweg in eerste deel Vrerenstraat

Nadat eerder de riolering in de Vrerenstraat werd afgewerkt tot net voorbij de Sint-Medardusstraat, worden nu de rijweg en de trottoirs aangelegd. Einde maart kan worden begonnen met de aanleg van het asfalt en de plaatsing van de trottoirs. Dit deel van de Vrerenstraat kan zo in de tweede helft van april worden opengesteld. Midden april start de aannemer met de werken in de Vrerenstraat, vanaf de Sint-Medardusstraat tot aan de school.

29 mrt 2018

Twee dagen Paasverlof

Op maandag 2 en dinsdag 3 april wordt er niet gewerkt. Op woensdag 4 april gaat de aannemer terug aan de slag.

28 mrt 2018

Aanleg onderlaag asfalt in Vrerenstraat, Martensweg en St-Medardusweg

Op donderdag 29 maart 2018 wordt in de Vrerenstraat, Martensweg en St-Medardusstraat de onderlaag asfalt aangelegd. Het vers geplaatste asfalt kan zo'n 4 uur lang niet overreden worden. Verwijder daarom a.u.b. uw wagen voor 7.00 uur uit de werkzone. Bovendien is de tijdelijke parking ter hoogte van het kruispunt Vrerenstraat - St-Medardus niet met de wagen te bereiken.

Nadat het asfalt geplaatst is, start de aannemer met het afwerken van de bermen. Dit houdt volgende werken in: uitgraven van de bermen tot diepte van de nieuwe fundering, plaatsen van boordstenen, plaatsen van de nieuwe fundering, en tot slot het plaatsen van de nieuwe voetpaden en het aanwerken van de verhardingen op privé naar de openbare weg.

Hieronder vind je de brief die aan de bewoners van de Vrerenstraat, Martensweg en St-Medardusstraat werd bezorgd.

16 mrt 2018

Aanleg rijweg en voetpaden Vrerenstraat en Sint-Medardusstraat begonnen

Na de afwerking van het Molenplein werd ondertussen, na de riolering, begonnen met de aanleg van de rijweg en de voetpaden in de Vrerenstraat tot en met de Sint-Medardusstraat. Vermoedelijk zullen deze werken einde maart op hun laatste benen lopen. Daarna, vanaf begin april, wordt gestart met de werken in de Vrerenstraat vanaf de Sint-Medardusstraat tot aan de school. Ondertussen zijn ook de voorbereidende werken op de gewestweg N20 op kruissnelheid, zowel voor de riolering als voor de nutsleidingen.

19 feb 2018

Vrerenstraat/Martensweg/Sint-Medardusstraat

Op 20, 21 en eventueel 22 februari worden de lijnvormige elementen aangebracht in Vrerenstraat/Martensweg/Sint-Medardusstraat. Daarna start de aannemer zo snel als mogelijk met de aanleg van de stoepen in de Vrerenstraat. Op 20 februari wordt de onderlaag asfalt gegoten.