Wat doen we?

22424 - Collector Diets-Heur

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
22424

Wie doet wat?

Aquafin

Infrax

Stad Tongeren

Provincie Limburg

  • Het openleggen van de waterloop in de Heurstraat en het plaatsen van kopmuren in die waterloop.

Agentschap Wegen en Verkeer

  • De heraanleg van het wegdek en de aanleg van fietspaden langs het traject van de werken in de Luikersteenweg (N20).

Kostprijs

Aquafin :
€1.839.590,00
Infrax:
€497.441,00
Stad Tongeren:
€1.671.403,00
Provincie Limburg:
€491.760,00
Agentschap Wegen en Verkeer:
€71.792,00
Total:
€4.571.986,00