Projectoverzicht

22426 - Afkoppeling grachten Poperingestr.+RWA-leiding Warandestraat
Laatst bijgewerkt: 20 mei 2019

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 07 januari 2019

De werken zullen 16 maanden duren

Met dit project wordt binnen het projectgebied het afvalwater gescheiden van het hemelwater. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bovendien zal het afvalwater dat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Ieper wordt afgevoerd sterker geconcentreerd zijn, waardoor het efficiënter kan worden gezuiverd. Deze werken zullen er tevens voor zorgen dat het afvalwater van de straten binnen het projectgebied niet meer in de Paddenbeek terechtkomt.

Door de aanleg van een nieuw hemelwaterstelsel met een verbeterde buffering en afvoer wordt de wateroverlast in het projectgebied aangepakt.

Gecombineerd met deze rioleringswerken wordt een nieuw fietspad aangelegd in de Poperingestraat.

Nieuws en updates

 • 14 mei 2019

  Volop werken in Poperingestraat tot N8

  In de Poperingestraat, tussen Warandestraat en N8, is het asfalt verwijderd. Ook de bouw van het pompstation is klaar, net als de huisaansluitingen op de nieuwe riolering tot huisnummer 30 aan de pare kant en huisnummer 29 aan de onpare kant.

  Deze en volgende week gaat de aannemer door met het leggen van de vuilwater- en de regenwaterriool, en met het aansluiten van de woningen op de nieuwe riool. Volgens de huidige planning worden in de week van 23 mei de onderfundering van de rijweg en de persleiding aangelegd.

 • 07 mei 2019

  Riolering wordt volop aangelegd

  De aannemer heeft van aan de Warandestraat tot aan de N8 het asfalt verwijderd. Het pompstation werd op zijn plaats gebracht. Verder werden langs de pare zijde de huisaansluitingen uitgevoerd tot Poperingestraat 28. In de week van 6 mei wordt in het eerste deel van de Poperingestraat de riolering verder aangelegd en worden ook de huizen aan de onpare straatkant aangesloten op de riolering.

 • 11 apr 2019

  Bouwverlof van 15 tot 22 april

  Momenteel legt de aannemer de riolen verder aan in de Poperingestraat, tussen Warandestraat en N8. Tegelijk wordt het tweede deel van de persleiding geplaatst.

  Van 15 tot en met 22 april is het bouwverlof. Meteen daarna, in de week van 23 april, wordt de bemaling verplaatst en gaat de aannemer voort met de aanleg van de riolen. Die week start hij ook met het aansluiten van de huizen op de nieuwe riolen.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Mathieu Bostyn - werfleider aannemer Degro

Locatie werfkeet: parking FC Woesten, Warandestraat

Henri Gruwez - aanspreekpunt buurt

Poperingestraat 60

Leen Maenhout

Gemeente Vleteren