Projectoverzicht

22426 - Afkoppeling grachten Poperingestr.+RWA-leiding Warandestraat
Laatst bijgewerkt: 26 feb 2020

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 07 januari 2019

De werken zullen 16 maanden duren

Met dit project wordt binnen het projectgebied het afvalwater gescheiden van het hemelwater. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bovendien zal het afvalwater dat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Ieper wordt afgevoerd sterker geconcentreerd zijn, waardoor het efficiënter kan worden gezuiverd. Deze werken zullen er tevens voor zorgen dat het afvalwater van de straten binnen het projectgebied niet meer in de Paddenbeek terechtkomt.

Door de aanleg van een nieuw hemelwaterstelsel met een verbeterde buffering en afvoer wordt de wateroverlast in het projectgebied aangepakt.

Gecombineerd met deze rioleringswerken wordt een nieuw fietspad aangelegd in de Poperingestraat.

Nieuws en updates

 • 04 feb 2020

  Deel werken afgelopen

   

  Op enkele kleine zaken na zijn de werken in het deel tussen N8 en Warandestraat afgelopen. Het voetpad ligt ongeveer tot huisnummer 74, de boordsteen werd geplaatst tot net voor het kruispunt. Vorige week was de aannemer aan de slag in het deel voor het kruispunt Omloop Zuid. Hij herstelde er een lek aan de riolering en plaatste boordstenen en voetpadverharding.

 • 06 jun 2019

  Deel Poperingestraat krijgt eerste laag asfalt

   

  In de Poperingestraat (tussen Warandestraat en N8) wordt een aantal woningen aangesloten op de nieuwe riolen. Ook de aanleg van de riolen gaat verder. Daarna wordt de koffer van de rijweg aangebracht en de persleiding gelegd. In de week van 7 juni plaatst de aannemer de boorden en de goten.

   

  In de week van 17 juni beginnen de werken aan de N8 voor de aansluiting van de persleiding. Daarna wordt opnieuw asfalt gelegd.

   

  Volgens de planning zou in de week van 15 juni (voor het bouwverlof) de onderlaag asfalt worden gelegd. Dit is enkel mogelijk bij droog en niet te warm weer.

  teaser
 • 14 mei 2019

  Volop werken in Poperingestraat tot N8

  In de Poperingestraat, tussen Warandestraat en N8, is het asfalt verwijderd. Ook de bouw van het pompstation is klaar, net als de huisaansluitingen op de nieuwe riolering tot huisnummer 30 aan de pare kant en huisnummer 29 aan de onpare kant.

  Deze en volgende week gaat de aannemer door met het leggen van de vuilwater- en de regenwaterriool, en met het aansluiten van de woningen op de nieuwe riool. Volgens de huidige planning worden in de week van 23 mei de onderfundering van de rijweg en de persleiding aangelegd.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Mathieu Bostyn - werfleider aannemer Degro

Locatie werfkeet: parking FC Woesten, Warandestraat

Henri Gruwez - aanspreekpunt buurt

Poperingestraat 60

Leen Maenhout

Gemeente Vleteren