Nieuws

22493 - Aansluiting Molenstraat - Waversesteenweg
21 apr 2022

Aanleg fietspad tussen centrum en Uilelei 

 

Momenteel werkt de aannemer tussen het centrum en de Uilelei de laatste opritten aan.

 

Morgen, vrijdag 22 april, plaatsen we de toplaag asfalt van het fietspad tussen huisnummer 67 en het pompstation aan de Uilelei.

 

Deze werken duren één dag, maar het zal niet mogelijk zijn om met de wagen het fietspad over te steken. Vanuit Torekensvelden, Baronsdreef, IJzersteinlei en Scheerslei kan je niet naar de Molenstraat rijden of andersom. IJzersteinlei en Scheerslei kunnen ontsluiten langs de andere kant. De bewoners kregen een briefje van de aannemer in de bus.

 

Voor het zomerbouwverlof zal de aannemer het gedeelte van de rijbaan in betonverharding voor de bushaltes aanleggen. Dan kan dat tijdens het bouwverlof uitharden.

 

Ook de toplaag van het overige gedeelte van de rijbaan wordt nog voor het bouwverlof aangelegd.

 

Aanleg riolen tot voorbij grens Putte

 

In het deel vanaf het pompstation tot een eind voorbij de grens met Putte (fase 2) is de aannemer momenteel druk in de weer met de aanleg van de riolering onder de rijbaan. Deze werken lopen volgens schema.

09 mrt 2022

Donderdag 10 en vrijdag 11 maart: verbrijzelen betonnen rijbaan Uilelei tot Kapelstraat (Putte)

 

Nu de riolering en de onderlaag asfalt in fase 1 een feit zijn, kunnen we starten met fase 2. Deze loopt vanaf de Uilelei tot de Kapelstraat in Putte.

 

Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart zal de aannemer de betonnen rijbaan verbrijzelen. De kleine stukjes beton blijven liggen zodat het verkeer nog steeds kan passeren. De problemen met het verbrijzelen tijdens fase 1 indachtig, zal de aannemer nu met een veel fijnere machine werken. Er zullen geen grote stukken beton loskomen zodat het veilig blijft voor mens en voertuig.

 

Halverwege volgende week zal de aannemer ter hoogte van de Uilelei starten met de aanleg van de nieuwe riolering in fase 2. Stelselmatig werkt hij toe richting de Kapelstraat in Putte. Steeds zal hij over een korte afstand een stuk van de straat open leggen, de riolering aanbrengen en de put weer dicht maken. Op die manier blijft de hinder het kleinst.

09 mrt 2022

Vrijdag 11 maart: onderlaag asfalt voor fietspad

 

Op vrijdag 11 maart zal de aannemer de onderlaag asfalt voor het fietspad aanbrengen. Het gaat om het volledige fietspad tussen huisnummer 67 en de Uilelei, aan beide kanten van de straat. Deze werken duren slechts één dag, maar het spreekt voor zich dat het niet mogelijk zal zijn om het fietspad over te steken met de wagen. Dat betekent dat vrijdag 11 maart:

 

 • de opritten van de woningen tussen huisnummer 67 en de Uilelei niet toegankelijk zijn;
 • je vanuit Torekensvelden, Baronsdreef, IJzersteinlei en Scheerslei niet naar de Molenstraat kan rijden of andersom. IJzersteinlei en Scheerslei kunnen ontsluiten via de andere kant. Torekensvelden en Baronsdreef zijn die dag afgesloten van 6.30 tot 18 uur.

 

De bovenste asfaltlaag voor het fietspad komt samen met de toplaag van de rijbaan. Momenteel staan deze werken op de planning voor eind juni, begin juli.

16 feb 2022

Overzicht werken Molenstraat tot maart

 

De werken aan het kruispunt van de Molenstraat en het Dorp zijn maandag van start gegaan. Deze zullen drie weken duren. In de Molenstraat zelf werkt de aannemer op verschillende plaatsen stevig door. Een overzicht.

 

Huidige werkzaamheden

 

Aan het kruispunt van het Dorp en de Molenstraat plaatst de aannemer nieuwe riolering. In de Molenstraat zelf:

 • Maakt hij de huisaansluitingen tussen Molenlei en Dorp
 • Plaatst hij de aansluitingen voor de straatkolken
 • Trekt hij nieuwe grachten
 • Legt hij de fundering voor de fietspaden.

 

Werken volgende week

 

Voor volgende week heeft de aannemer onder meer volgende werkzaamheden gepland:

 • Verder aanleggen van de riolering onder het kruispunt Dorp - Molenstraat
 • Aanbrengen van de beschermlaag in de rioleringsput
 • Maken van de huisaansluitingen in de Molenstraat tussen Molenlei en het Dorp.

 

Tegen eind volgende week verwacht de aannemer dat hij aan de boordstenen kan beginnen. Deze worden ter plaatst gegoten in beton:

 • Tussen Dorp en Torekensvelden voor de boordstenen van de rijbaan
 • Tussen IJzersteinlei en nr. 106 voor de boordstenen van het vrijliggende fietspad.

 

Wanneer deze werken starten, is de toegang tot de opritten en de zijstraten tijdelijk onderbroken. Begin volgende week laat de aannemer via een bewonersbrief aan de bewoners weten wanneer deze werken plaatsvinden.

 

Opgelet: bij slecht weer kan de aannemer sommige werken niet uitvoeren. De planning wordt dan aangepast.

 

Werken in maart

 

Tijdens de krokusvakantie legt de aannemer de definitieve fundering aan tussen de nieuwe boordstenen. Deze fundering moet daarna uitharden. De werken aan het kruispunt van het Dorp en de Molenstraat worden afgemaakt.

 

Tegen half maart krijgt het hele stuk tussen het Dorp en Torekensvelden een eerste laag asfalt. De hele zone tussen Dorp en huisnummer 106 (fase 1) zal dan een onderlaag asfalt gekregen hebben. Aansluitend krijgt ook het kruispunt van het Dorp en de Molenstraat zijn toplaag, zodat dit kruispunt steeds maximaal toegankelijk blijft.

 

09 feb 2022

Kruispunt Molenstraat - Dorp drie weken afgesloten

 

Vanaf maandag 14 februari sluit de aannemer de nieuwe riolering in de Molenstraat aan op de bestaande riolering van het Dorp. Hiervoor moet hij een diepe put maken in het kruispunt van de Molenstraat en het Dorp. Het kruispunt blijft drie weken afgesloten voor autoverkeer.

 

Verkeer in twee richtingen achter de kerk

 

Verkeer tussen Dijk en Bosstraat rijdt tijdens deze werken via de passage achter de kerk. Deze wordt tijdelijk opengesteld voor verkeer in beide richtingen.

 

Om een vlotte doorstroming van het verkeer mogelijk te maken, geldt een parkeerverbod tussen de frituur en de Bosstraat. De parkeerplaatsen tussen Kapsalon Charlotte en Bakkerij op de Beeck worden herschikt. Op die manier behouden we zeven parkeerplaatsen én zorgen we voor een veilige verkeerssituatie.

 

Op het pleintje voor de kerk wordt een extra parkeerplaats voor mindervaliden voorbehouden. Het pleintje zal tijdelijk enkel toegankelijk zijn via de inrit aan kant van de apotheek en krantenwinkel.

 

De bushalte in het Dorp ter hoogte van de tuin achter het raadhuis wordt tijdelijk niet bediend. Neem je de bus? Dit kan aan de haltes aan het Sint-Ursula-Instituut (Bosstraat) en op de Dijk (net voorbij Wavervelden).

 

Doorgang voetgangers en fietsers

 

Rijd je met de wagen vanuit de Molenstraat naar het Dorp of andersom? Dan moet je omrijden via het centrum van Putte. Voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand) kunnen wel passeren. Doorgaand fietsverkeer richting Putte rijdt best om via Leemstraat - Lemenhoekstraat of via Erfstraat - Uilelei - Zoetewei.

28 jan 2022

Kruispunt Dorp afgesloten vanaf 14 februari

 

Vanaf 14 februari gaat het kruispunt met het Dorp twee tot drie weken dicht. De aannemer graaft er een diepe put om de nieuwe riolering van de Molenstraat aan te sluiten op die van het Dorp.

 

Zolang het kruispunt is afgesloten, rijd je in beide richtingen om langs de doorgang achter de kerk.

28 jan 2022

Werken tussen Molenlei en Dorp

 

Deze week heeft de aannemer in de Molenstraat de persleiding aangelegd tot de Molenlei. Hij koppelde ook de rioolbuizen aan op het kruispunt Molenstraat-Molenlei.

 

Vanaf volgende week (de week van 31 januari) leggen we de regenwaterriolering, de vuilwaterriolering en de persleiding aan tussen de Molenlei en het Dorp.

05 okt 2021

Update van de werken

 

De voorbije weken is er stevig doorgewerkt in de Molenstraat. Fase 1 nadert haar einde en binnenkort kan er gestart worden met fase 2. Een overzicht :

 

Fase 1: Uilelei tot Torekensvelden

 

Tussen Molenstraat 106, dat is net voor de Uilelei, en Torekensvelden zit de volledige riolering, dus zowel die voor de afvoer van het afvalwater als van het regenwater, in de grond. De komende dagen werkt de aannemer de persleiding af. Die zal zorgen voor het transport van het afvalwater tussen het nieuwe pompstation en de bestaande riolering in het Dorp.

 

De komende weken zal de aannemer de woningen in dit gedeelte aansluiten op de nieuwe leidingen. Ook de straatkolken worden al geplaatst.

 

Fase 1: Torekensvelden tot Dorp

 

Deze week start de aannemer met de aanleg van de riolering tussen Torekensvelden en Dorp. In eerste instantie zal hij de oude rijbaan opbreken. Bewoners en handelaars blijven steeds bereikbaar. Tot waar er gewerkt wordt via het Dorp, anders via de kant van Putte.

 

De plaatsing van de pompput is voorzien voor de week van 18 oktober.

 

Fase 2: Uilelei tot Kapelstraat (Putte)

 

Volgende week starten de voorbereidende werken in fase 2. De aannemer zal het fietspad opbreken zodat de nutsmaatschappijen aan de slag kunnen. De stevige laag steenslag zorgt ervoor dat de opritten van de woningen vlot toegankelijk blijven.

 

De nutsmaatschappijen starten hun werken in de week van 18 oktober. Er komen nieuwe leidingen van Fluvius, Proximus en Pidpa. Als alles vlot verloopt, zijn deze werken klaar in januari. De betonnen rijbaan blijft tijdens deze werken behouden. De aannemer zal proberen om steeds een rijstrook vrij te houden voor maximale toegankelijkheid van bewoners en handelaars.

 

De vooropgestelde planning kan wel beïnvloed worden door de weersomstandigheden.

10 sep 2021

Stand van zaken rioleringswerken

 

Sinds een tweetal weken is de aannemer volop bezig met de aanleg van de nieuwe riolering. Gestart ter hoogte van de weide naast huisnummer 106 schuift hij op richting Dorp. Momenteel bevindt de werftrein zich tussen de Baronsdreef en de IJzersteinlei. Het weer is ons gunstig gezind; de werken verlopen dus volgens plan.

 

Door technische moeilijkheden is de aannemer er nog niet in geslaagd om de pompput in de grond te steken. De komende weken zal ook dit in orde gebracht worden.

 

De bewoners en handelaars in de Molenstraat blijven steeds bereikbaar. Tot aan de plek waar op dat moment gewerkt wordt via het Dorp, erachter via Putte.

 

Afvalophaling

 

De voorbije weken stelden de gemeente vast dat de vuilkar niet altijd in de mogelijkheid was om de hele straat te bedienen. De gemeente heeft met Ivarem afgesproken dat zij in zulke gevallen één of twee dagen later opnieuw langskomen om de zakken op te halen.

 

Gewoon een kort telefoontje naar Ivarem (0800 90 441) en zij regelen dit verder. Per uitzondering mag je dan jouw vuilnis gewoon buiten laten staan.

03 jun 2021

Werken nutsleidingen  

 

De werken zijn intussen drie weken ver en vlotten goed. Momenteel is de aannemer volop bezig met de plaatsing van nieuwe nutsleidingen. De doorgang voor plaatselijk verkeer en naar de aanwezige handelaars blijft mogelijk. We vragen wel om de geldende maximumsnelheid (30/50 km/u, volg verkeersborden) te respecteren voor de veiligheid van de arbeiders en de bewoners.

 

Werken in Dorp vanaf 1 juni

 

Op dinsdag 1 juni starten er ook werken onder het voetpad voor zaal Graaf d'Elissem en het voetpad tussen het Raadhuis en de pastorij. De aannemer zal er nieuwe leidingen van Fluvius koppelen aan al bestaande. Doorgaand verkeer blijft er mogelijk, maar je kan er tijdelijk niet parkeren.

 

Doorgang Molenstraat volledig afgesloten op 14, 15 en 16 juni

 

Van maandag 14 juni tot en met woensdag 16 juni zal de aannemer een nieuwe waterleiding plaatsen aan het begin van de Molenstraat. Net voorbij het kruispunt met het Dorp zal de Molenstraat drie dagen lang volledig onderbroken zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers wordt een veilige doorgang voorzien. Deze timing is onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

 

Verdere planning

 

Midden juni start de aannemer met het aansluiten van woningen langs de Molenstraat op de nieuwe nutsleidingen. De bewoners zullen hiervoor tijdig een brief ontvangen van de nutsmaatschappijen.

11 mei 2021

Impact werken op het openbaar vervoer

 

Door de werken dienen de bussen van De Lijn een alternatieve route te volgen via Zoetewei, Berlaarbaan en Bosstraat. Het betreft de lijnen 510/511 en 529.

 

In bijlage vindt u een beschrijving van de aangepaste reiswegen ons overgemaakt door De Lijn.

30 apr 2021

Informatie voor de bewoners

 

Op maandag 10 mei starten de lang verwachte riolerings- en wegeniswerken in de Molenstraat en de Waversesteenweg tussen de dorpskernen van Onze-Lieve-Vrouw-Waver en Putte.

 

In normale tijden organiseren wij samen met de betrokken partners een infoavond over de werken. Door de coronamaatregelen is dit echter niet mogelijk. Om jullie toch te informeren zal de gemeente eerstdaags jullie een brief bezorgen met info en posten zowel de gemeenten als Aquafin een presentatie op de respectievelijke websites.

 

Bij vragen, neem zeker contact op met ons of de gemeentebesturen via de kanalen vermeld in de brief.