Projectoverzicht

22505 - Collector Kasteellaan
Laatst bijgewerkt: 20 mrt 2023

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 07 juni 2022

De werken zullen 13 maanden duren

Aquafin en de gemeente Kampenhout maken samen werk om in de wijk ‘Landgoed Terbronnen’ een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.

 

De gemeente voorziet een vuilwaterriolering in de Ahornbomenlaan, de Lentelaan en het stukje Kasteellaan opwaarts de Glimwormlaan. Deze rioleringen sluiten aan op de door Aquafin aan te leggen collector (of verzamelriool) in de Kasteellaan tussen de Keibeek en de Glimwormlaan. Ter hoogte van de Keibeek sluit deze verzamelriool via een pompstation aan op reeds bestaande rioleringsinfrastructuur zodat de vuilvracht van deze straten uiteindelijk toekomt op de rioolzuiveringsinstallatie van Kampenhout.

 

Het regenwater wordt via afzonderlijke leidingen afgevoerd naar de Keibeek. Om wateroverlast te vermijden, werden de nodige maatregelen genomen. Zo wordt er een knijpconstructie voorzien om het water vertraagd af te voeren en een gedeelte van het stelsel wordt uitgevoerd met een grote diameter om het water in het stelsel zelf te kunnen bufferen.

Nieuws en updates

 • 13 dec 2022

  Stand van zaken van de rioleringswerken in de wijk Ter bronnen

   

  1. Kasteellaan

   

  In de Kasteellaan zijn de rioleringswerken achter de rug. De rioolhuisaansluitingswachtputjes werden ook geplaatst. Intussen werd begin december de onderlaag asfalt aangelegd waardoor de woningen terug beter bereikbaar zijn. De dagen die ons nog resten tot het bouwverlof (23/12 tem  09/01/23) zal in deze zone vooral gewerkt worden aan de aanleg en voorbereiding van woningopritten in waterdoorlatende betonstraatstenen.

   

  Begin volgend jaar zal voor de woningen die gekozen hebben om met de afkoppelingsaannemer van Aquafin te werken contact opgenomen worden om praktisch af te spreken wanneer bij wie zal gewerkt worden op privaat domein. Mensen die gekozen hebben om de werken zelf uit te voeren of zelf te laten uitvoeren, starten deze best ook op in het voorjaar.

   

  De afwerking van de zijbermen zal in de eerste maanden van 2023 gebeuren.

   

  2. Lentelaan

   

  In de Lentelaan werd op maandag 12/12/22 gestart met de aanleg van de afvalwaterriolering. Bedoeling is om na het plaatsen van de riool en de huisaansluitputjes de wegopbouw te laten volgen.

   

  Voor de Lentelaan en een deel van de Ahornbomenlaan gelden beperkingen in de omgevingsvergunning waar de aannemer dient rekening mee te houden. Zo mag er slechts bemaald worden tot 1 maart 2023 en mag er ook maar gewerkt worden tot 1 april 2023. Er mag pas terug bemaald worden na de zomervakantie van 2023. Het komt er hier dus op aan om voor 1 april 2023 de weg aangelegd te hebben.

   

  3. Ahornbomenlaan (deel grenzend tegen ter bronnen vijver)

   

  Hier gelden dezelfde vergunningsvoorwaarden als voor de Lentelaan. Momenteel bekijkt de aannemer nog om ook deze rioleringswerken nog in te plannen voor 1 maart 2023 en de afwerking voor 1 april 2023. Maar een definitieve beslissing zal pas genomen kunnen worden nadat de Lentelaan is uitgevoerd. Pas dan kan er ingeschat worden welke tijd er nog rest om de zaken tijdig klaar te krijgen.

   

  4. Ahornbomenlaan tussen Van Bellinghenlaan en Meerlaan

   

  In deze zone zijn momenteel geen werken aan de gang. Afhankelijk van wat mogelijk is in punt 3 zal een startdatum bepaald worden. Dit is allicht niet voor 1 maart 2023.

   

  We wensen jullie alvast prettige feestdagen !

 • 30 aug 2022

  Werken in de Kasteellaan (speeltuin tot aan doodlopend stuk) en rond het landgoed Ter bronnen

   

  Ter voorbereiding van de werken in bovenvermelde zones is de aannemer gestart met het snoeien van de bomen en het plaatsen van de boom- en bermbescherming. Ook wordt de droogzuiging geplaatst en wordt het asfalt afgefreesd.

   

  Tijdens deze voorbereidende werken blijft de straat toegankelijk voor het plaatselijk verkeer en zijn jullie woningen met de wagen bereikbaar. Van zodra de rioleringswerken effectief starten, zal autoverkeer niet altijd mogelijk zijn. De aannemer zal u zal hiervan tijdig op de hoogte brengen.

   

  Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om uw wagen tijdens de werkuren (7 u – 16 u) buiten de werkzone te parkeren.

   

  In bijlage vindt u nog een plannetje met de werkzones.

   

  Alvast bedankt voor uw medewerking.

 • 07 jul 2022

  Bouwverlof

   

  Vanaf volgende week maandag tot en met 31 juli zal er geen activiteit op de werf zijn wegens collectief bouwverlof.

   

  Werken na bouwverlof

   

  Op maandag 1 augustus worden de werken hervat. In de Kasteellaan worden de vuilwaterriolering en de bufferkokers voor het regenwater geplaatst. De werken starten ter hoogte van de Keibeek en vorderen richting Ahornbomenlaan. Doorgaand verkeer zal niet mogelijk zijn maar u zal wel meestal tot aan uw woning kunnen rijden. De aannemer werkt immers in fasen waardoor enkel als de werken zich voor uw deur bevinden, u geen gebruik zal kunnen maken van uw oprit. Uw woning blijft uiteraard altijd bereikbaar te voet en per fiets.

   

  Om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om op de dagen dat u tijdens de werkuren (7 u - 16 u) uw wagen nodig heeft, deze tijdig buiten de werkzone te parkeren.

   

  Wij wensen u alvast een fijne vakantie.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Nuttige contacten

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Yves Bruggen - Werfleider

0475/69 29 07

• Locatie werfkeet: Plein op kruising Kasteellaan/Ahornbomenlaan

Dries Laureys - Gemeente kampenhout

dries.laureys@kampenhout.vera.be