Wat doen we?

22531 - Sanering Hulsbeek

Informatiefiche

Project nr
22531

Wie doet wat?

Aquafin

  • Aanleggen van een gescheiden riolering in de Hulsbeekstraat
  • Aanleggen van een buffergracht langs het fietspad

Fluvius in opdracht van de gemeente Geetbets

  • Aanleggen van een gescheiden riolering in de Kwadestraat
  • Aanbrengen van de verbinding met de buffergracht langs het fietspad tot aan de Kwadestraat

Fluvius

  • Aanleggen van een aardgasleiding

De Watergroep

  • Vernieuwen van het waterleidingnet

Kostprijs

Aquafin:
€4.412.000,00
Fluvius in opdracht van de gemeente Geetbets:
€1.598.000,00
Total:
€6.010.000,00