Timing en fasering

22538 - Aansluiting Misenberg
Laatst bijgewerkt: 22 jan 2020

Gefaseerde uitvoering

De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden en zullen in totaal ongeveer 1,5 jaar duren.

Dit project is opgedeeld in 3 fases

 • Fase 1: Mombeekdreef

  Start: 13 januari 2020 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 30 juni 2020

  Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en aanleg van de wegenis tot en met de onderlaag asfalt.

 • fase 2: Kruisstraat (kruispunt Mombeekdreef - Melbeekstraat tot Kruisstraat nr. 21)

  Start: 01 juli 2020 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 30 november 2020

  Aanleggen van een vuilwaterriolering in de Kruisstraat, aanleg van de wegenis tot en met onderlaag asfalt en aanleg van grachten voor het regenwater.

 • fase 3: Kruisstraat nr. 21 tot Ganzestraat

  Start: 01 december 2020 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 31 maart 2021

  Aanleggen van een vuilwaterriolering in de Ganzestraat, aanleg van de wegenis tot en met onderlaag asfalt en aanleg van grachten voor het regenwater.

Welke werken worden nog uitgevoerd?

Voor de werken starten, maakt Aquafin afspraken met de nutsbedrijven om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water, gas of elektriciteit te vernieuwen. Deze werken beperken zich meestal van het voetpad tot de berm. Door deze werken te combineren met rioleringswerken blijft je straat waarschijnlijk jarenlang van werken gespaard.

Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best contact met een van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

 • Fluvius
  Storingen: tel. 078 35 35 00
  Gasreuk: tel. 0800 65 065
 • De Watergroep
  Storingen: tel. 0800 40 244
 • Proximus
  Storingen: tel. 0800 22 800
 • Telenet
  Storingen: tel. 015 66 66 66