Wat doen we?

22593 - Aansluiting Koddaertstraat, Bollestraat, Parkstraat en andere

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
22593
Aannemer
Contactcenter Aquafin

Wie doet wat?

Aquafin

  • De aanleg van een gescheiden stelsel in een deel van de Bollestraat, Schavelarestraat, Parkstraat en de private percelen tussen de Bollestraat en Rijselstraat.
  • De bouw van een pompstation in de Schavelarestraat.
  • De bouw van een pompstation in de Parkstraat.
  • Aandeel in de bouw van het bufferbekken langsheen de waterloop ter hoogte van de veldweg in de Rijselstraat.

Infrax

  • De aanleg van een gescheiden stelsel in een deel van de Bollestraat, Schavelarestraat, Kwaplasstraat, Koolskampstraat, Koddaardstraat, Leenstraat en Bermstraat.
  • De bouw van verschillende pompstations en pompunits.
  • Aandeel in de bouw van het bufferbekken langsheen de waterloop ter hoogte van de veldweg in de Rijselstraat.

Stad Torhout

  • Vernieuwen en verfraaien van de wegenis.

Kostprijs

Aquafin:
€3.582.228,00
Infrax:
€2.681.962,00
Gemeente Torhout:
€1.379.220,00
Total:
€7.643.410,00