Nieuws

22593 - Aansluiting Koddaertstraat, Bollestraat, Parkstraat en andere
14 nov 2019

Planning Schavelarestraat

 

Tot begin volgende week worden de voetpaden aangelegd.
Er worden een bijkomende tonnagebeperking uitgevoerd in de Zwevezelestraat tegen 18 november.
De straat en het kruispunt wordt dan 's avonds opengesteld voor verkeer.

De inrichting van het pompstation gebeurt na het herfstverlof.

 

Start werken Pauwwegel

 

De rioleringswerken zijn gestart in de Pauwwegel.
Zolang deze aan de gang zijn kan er niemand in of uit de wegel.

 

Aanleg opritten Leenstraat

 

Na het herfstverlof worden de opritten aangelegd.

 

Planning Bollestraat

 

Momenteel is met bezig met de aanleg van de vuilwaterleiding.
Dit zou afgerond zijn tegen 20 november. Aansluitend worden de huisaansluitingen uitgevoerd.

teaser
19 sep 2019

Planning Schavelarestraat

 

Volgende week worden de huisaansluitingen op de hoofdriolering gemaakt.
Ook worden de voorbereidingen getroffen om in de week van 30 september de lijnvormige elementen aan te leggen. 

In de week van 30 september wordt ook de onderfundering van de voetpaden op het kruispunt aangelegd en gestart met de beklinkering aan het kruispunt.
De weken erna wordt de fundering van het kruispunt aangelegd alsook de betonverharding van het kruispunt.
Aansluitend wordt onderfundering van de voetpaden aangelegd, de fundering van de rijweg en de onderlaag asfalt.

 

Planning Bollestraat

 

Vanaf 30 september wordt de rijweg afgefreesd en filters geplaatst.
De weken erna wordt de riolering in fasen aangelegd tot aan de Leenstraat.

 

Planning Pauwwegel

 

Vanaf 30 september wordt de weg opgebroken en de riolering aangelegd.

Het einde van de werken is voorzien tegen eind november.

04 sep 2019

Start werken Bollestraat voorzien

 

Zodra de nutsbedrijven hun werken in de Bollestraat (zone Schavelarestraat - Koddaardstraat) hebben afgerond, kunnen de rioleringswerken aanvatten. We denken dat dit mogelijk moet zijn tegen 2 oktober.

04 sep 2019

Eind september start wegenis Schavelarestraat

 

De aannemer voert in de Schavelarestraat de huisaansluitingen op de nieuwe riolen uit. Hij zal hier vermoedelijk rond 29 september mee klaar zijn. Daarna kunnen de wegeniswerken beginnen. Het kruispunt van de Schavelarestraat gaat volgens de huidige planning eind oktober terug open.

 

 

 

teaser
23 jan 2019

Voorlopig geen rioleringswerken

De rioleringswerken liggen momenteel stil. We verwachten dat ze begin april opnieuw starten in de Bollestraat en Schavelarestraat (fase 3). In tussentijd worden 2 pompstations geplaatst op privédomein. Dit veroorzaakt heel weinig tot geen hinder. Van zodra de werken in de volgende fase hervatten, lees je dit hier.

03 sep 2018

Afwerking bufferbekken tegen eind september

Tegen eind september moet het terrein van het bufferbekken zijn afgewerkt. Tegen dan wordt het terrein ingezaaid, de omheining geplaatst en de markeerpalen voor de persleiding aangebracht. Ook zal de gracht aan het bufferbekken en aan de spoorweg worden gecontroleerd.

03 sep 2018

Verharden voetpaden in deel Bollestraat en Schavelarestraat

De voorbije en de komende week werkt de aannemer verder aan de verharding van de voetpaden, zijstroken en opritten in de Bollestraat (fase 1 en 2). Ook worden enkele kokers hersteld. Naar verwachting zal in dit deel van de Bollestraat de toplaag asfalt worden gelegd in de week van 17 september.

Voor de Schavelarestraat wordt dezelfde planning aangehouden (fase 9). Van zodra het kruispunt van de Schavelarestraat met de Leenstraat is afgewerkt, worden de opritten in de Leemstraat afgewerkt met betonstraatklinkers (fase 10).

teaser
26 jul 2018

Planning na het bouwverlof

 

Het bouwverlof loopt tot en met 03/08.

 

Fase 1: in de Bollestraat tussen Groenestraat en huisnummer 25 worden de voetpaden, zijstroken en opritten verder afgewerkt. Ook de toplaag asfalt zal na het bouwverlof worden aangebracht.

 

Fase 2a: in het andere deel van de Bollestraat dienen de funderingen van de voetpaden nog te worden aangelegd. Daarna worden ook hier de voetpaden, zijstroken en opritten verder afgewerkt en de toplaag asfalt aangebracht.

 

Fase 2b: op het kruispunt Bollestraat & Schaverelestraat werd de onderlaag asfalt reeds voor het bouwverlof aangebracht. Ook hier worden de voetpaden, zijstroken en opritten verder afgewerkt en de toplaag asfalt aangebracht.

 

Fase 9: ook in de Schaverelestraat zullen dezelfde werken nog worden uitgevoerd.

 

Fase 10: in de Leenstraat zullen de opritten worden afgewerkt nadat de werken in fase 2b zijn afgerond, dan kan het kruispunt worden opengesteld.

22 mei 2018

Werken Schavelarestraat gestart

Vandaag (22 mei) is de aannemer gestart met de werken in de Schavelarestraat, van de Bollestraat tot aan de spoorlijn. In deze fase wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Een eerste leiding verzamelt het afvalwater en voert het af. Een tweede leiding doet hetzelfde met het regenwater. Zodra de aannemer klaar is met de rioleringswerken, start hij met de vernieuwing van de wegenis.

22 mei 2018

Afwerken werkzones tussen Rijselstraat en Bollestraat

In de zone tussen de Rijselstraat en de Bollestraat (langsheen veldweg en onbebouwde percelen) is de aanleg van het bufferbekken en de buffergracht voltooid. De werkzones zullen naar verwachting tegen eind juni afgewerkt zijn.

22 mei 2018

Laatste huisaansluitingen Bollestraat (fase 2)

De aannemer voert in de week van 21 mei in de Bollestraat de laatste huisaansluitingen uit. Daarna voert hij de onderfundering aan. In de loop van de komende weken worden de boordstenen geplaatst en de voetpaden aangelegd.

01 mrt 2018

Vanaf 5 maart onderlaag asfalt in Bollestraat

In de week van 5 maart legt de aannemer de afwerkingslaag van de fundering en de onderlaag asfalt in de Bollestraat (tussen Groenestraat en huisnr. 25). Aansluitend werkt hij de opritten en de voetpaden verder af.

In fase 2 van de Bollestraat wordt vanaf 8 maart begonnen met het afschrapen van de asfaltverharding.

 

Korte updates

Fase 5 - In de Bremstraat (van Vredelaan tot Rijselstraat) wordt in de week van 5 maart de fundering afgewerkt. Vanaf 7 maart wordt asfalt gegoten.

Fase 9 - Midden maart starten de werken in de Schavelarestraat.

06 feb 2018

Fase 8 - Zone tussen Rijselstraat en Bollestraat (langsheen veldweg en onbebouwde percelen)

Langs de veldweg wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Een eerste leiding voert het afvalwater af via een klein pompstation. Een tweede leiding vangt het hemelwater op en voert het af.

In de onbebouwde zone tussen de Rijselstraat en Bollestraat worden een leiding, een gracht en een bufferbekken aangelegd. Deze zorgen voor de verzameling, de buffering en de afvoer van het hemelwater. In deze fase wordt voornamelijk buiten het openbaar domein gewerkt . 

De hinder voor omwonenden blijft tijdens deze fase beperkt. De werken in de Pauwwegel zijn voorzien van midden februari 2018 tot eind maart 2018.

06 feb 2018

Fase 1 - Bollestraat (zone Groenestraat - huisnummer 25)

De rioleringsbuizen zijn ondertussen aangelegd. Sinds 17 januari voert de aannemer de huis- en wachtaansluitingen uit. Daarna start hij met de heraanleg van de wegenis. Enkel op het nieuwe asfalt is het nog iets langer wachten, tot de weersomstandigheden het toelaten.

24 jan 2018

Fase 1: Bollestraat (zone Groenestraat – huisnummer 25)

De rioolbuizen werden geplaatst. Op 17 januari werd begonnen met de realisatie van de huis- en wachtaansluitingen. Daarna start de aannemer de wegenwerken, het asfalt uitgezonderd.

Fase 5: Bermstraat

Op dit ogenblik worden de zijstroken in betonstraatsteen aangelegd. Begin februari starten de asfalteringswerken.

06 dec 2017

Bollestraat: Zone Groenestraat – huisnummer 25 (fase 1)

De aanlegwerken van de rioleringsbuizen zijn momenteel in uitvoering. De realisatie van de huis-en wachtaansluitingen is voorzien vanaf de week van 27 november. Er wordt bovendien een steenslagfundering voorzien voor kerst.

 

Bermstraat (fase 5)

De aanleg van de wegenis wordt voorzien in de week van 27 november. Het kruispunt met de Rijselstraat werd inmiddels opgebroken.

 

Onderdoorpersing (fase 6)

Alle persingen werden inmiddels uitgevoerd.

07 nov 2017

Bermstraat (fase 5)

De aanlegwerken van de rioleringsbuizen, regenwaterleiding en vuilwaterleiding werden inmiddels afgerond.

 

Onderdoorpersing (fase 6)

De eigenlijke persing zal vermoedelijk worden uitgevoerd tussen 6 november en 10 november.

16 okt 2017

Bollestraat: Zone Groenestraat – huisnummer 25 (fase 1)

Er wordt een gescheiden stelsel aangelegd in de Bollestraat, waarbij afval-en regenwater apart worden afgevoerd. De wegenis is opgebroken en de bemaling is geplaatst. Er werd echter een verontreiniging van minerale oliën vastgesteld, waardoor de werken hebben stilgelegen. Bovendien werden er enkele maatregelen overeengekomen om toekomstige verontreiniging te voorkomen. De werken worden in de week van 30 oktober hervat.

 

Bermstraat (fase 5)

In de Bermstraat wordt er ook een gescheiden stelsel geplaatst, waarbij regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. De wegenis is opgebroken en de bemaling is geplaatst. De aanlegwerken van de rioleringsbuizen zijn volop in uitvoering en de regenwaterleiding werd al aangelegd. In de week van 20 oktober start men met de aanleg van de afvalwaterleiding.

 

Onderdoorpersing sporen (fase 6)

In fase 6 worden twee regenwaterleidingen onder de spoorweg door geperst, op deze manier moet men de spoorweg niet opbreken en kan het treinverkeer ononderbroken zijn gang gaan. Deze buizen zullen mede instaan voor de afvoer van het regenwater (afkomstig van de Bollestraat en opwaarts). De werken situeren zich volledig buiten het openbaar domein waardoor de hinder voor omwonenden zeer beperkt is.

 

Zone tussen Rijselstraat en Bollestraat: langsheen veldweg en onbebouwde percelen (fase 8)

In deze zone wordt er ook een gescheiden stelsel geplaatst waarbij regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. In de onbebouwde zone tussen de Rijselstraat en Bollestraat zal een leiding, gracht en bufferbekken worden gerealiseerd, deze staan in voor de verzameling, buffering en afvoer van het regenwater. De werken situeren zich voornamelijk buiten het openbaar domein waardoor de hinder voor omwonenden beperkt is.