Projectoverzicht

22618C - Hoevestraat tot aan de overzijde van Kanaal Kortrijk-Bossuyt
Laatst bijgewerkt: 14 jul 2022

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 21 maart 2022

De werken zullen 17 maanden duren

Momenteel wordt het afvalwater van 14.000 inwoners van Kortrijk samen met het regenwater van daken, opritten en wegen langs één grote riool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Harelbeke. We spreken hier van een gemengde riolering.

Bij regenweer komt sterk verdund afvalwater toe op de RWZI. De RWZI krijgt de grote toevloed van verdund afvalwater op dat ogenblik niet volledig verwerkt, waardoor het kan overlopen in de Leie.

Het is de bedoeling dat we naast de bestaande riool een tweede riool aanleggen. De bestaande riool zal dan nog enkel proper regenwater transporteren. Het regenwater wordt afgevoerd naar de Leie. De nieuwe riool brengt alleen het afvalwater naar de RWZI in Harelbeke. Daar wordt het afvalwater gezuiverd en vervolgens in de Leie geloosd.

Al het regenwater gaat dus rechtstreeks naar de Leie, al het afvalwater wordt eerst gezuiverd en stroomt daarna in de rivier. Hierdoor leveren we een belangrijke bijdrage aan de waterkwaliteit van de Leie.

De aanleg van de nieuwe riool wordt in verschillende delen opgesplitst.

 • De werken tussen de RWZI en de Leie, via het bedrijventerrein tot de Hoevestraat, zijn grotendeels uitgevoerd.
 • Dit project (22618C) gaat van de Hoevestraat, over het terrein van Meuleman tot het kruispunt Goedendaglaan - Olmenlaan.
 • In een latere fase voorzien we de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Goedendaglaan, de Dennenlaan, de Minister de Taeyelaan en de Scheutistenlaan.

Bouw pompstation

Om het afvalwater onder het kanaal Bossuit - Kortrijk door te pompen, is het nodig om een pompstation te bouwen. Er werden verschillende inplantingsplaatsen grondig onderzocht. Het pleintje op het einde van de Goedendaglaan bleek het meest geschikt.

Het afgewerkte pompstation zal een deel van de groene omgeving beslaan. Rond het pompstation worden een haag en nieuwe struiken aangeplant. Hiervoor werden afspraken gemaakt met de groendienst van de stad Kortrijk. Door de groene inkleding zal er zo weinig mogelijk zichtbaar zijn van de afsluiting en de hoogspanningscabine van de installatie. De rest van het groene openbare domein blijft behouden.

De groene omgeving voor en na.

Vanuit het pompstation wordt een buis van diameter 450 mm onder de Stasegemsteenweg en het kanaal geboord. De buis sluit aan op de Hoevestraat, aan de achterkant van Meuleman. Deze gestuurde boring wordt bovengronds voorbereid in de Olmenlaan. Na afloop wordt het kruispunt Olmenlaan - Goedendaglaan tijdelijk hersteld. De definitieve heraanleg maakt deel uit van het volgende project.

Voor de werken starten op 8 augustus informeren we je uitgebreid over de concrete planning, de hinder die je kan verwachten, de maatregelen die we nemen om de hinder te beperken, ...

Nieuws en updates

 • 05 jul 2022

  Midden augustus starten rioleringswerken

   

  De nutsbedrijven zijn klaar met hun voorbereidende werken aan het kruispunt Olmenlaan – Goedendaglaan. De rioleringswerken starten midden augustus.

   

  Aard van de werken

   

  Voor de aanleg van een vuilwaterriool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Harelbeke bouwen we een ondergronds pompstation (t.h.v. de Goedendaglaan). Van hieruit wordt het vuilwater door een nieuwe leiding onder het kanaal Bossuit-Kortrijk naar de overkant van het kanaal gepompt. Voor de aanleg wordt een gestuurde boring gebruikt.

   

  Te verwachten hinder

   

  • De aannemer (Cnockaert Construct uit Wevelgem) en zijn onderaannemers werken van 7 tot 19 uur.
  • De graafwerken en de gestuurde boring zullen lawaai met zich brengen.
  • De straten zullen plaatselijk worden opengebroken.

   

  Lees nu de bewonersbrief en ontdek alles over de planning en de impact van de werken op de verkeerssituatie.

   

  Let wel: door onvoorziene gebeurtenissen of aanhoudend slecht weer kan de timing wijzigen.

   

 • 07 mrt 2022

  Start voorbereidende werken

   

  Eind maart starten de eerste werken op het pleintje op het einde van de Goedendaglaan. Een groenaannemer rooit het deel van de aanplantingen dat volgens de omgevingsvergunning mag worden verwijderd.

   

  Overzicht van de werken

   

  • Eens het deel van het groen is gerooid, passen Proximus en Fluvius hun netten aan. Dit duurt tot het bouwverlof (juli 2022).
  • Op 8 augustus start de bouw van het ondergrondse pompstation en de aanleg van de persleiding onder het kanaal Bossuit-Kortrijk. Deze werken worden uitgevoerd door aannemer Cnockaert Construct uit Wevelgem.

   

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Wesley Versichel

Werfleiding aannemer Cnockaert Construct

Locatie werfkeet

hoek Goedendaglaan - Olmenlaan