Projectoverzicht

22618C - Hoevestraat tot aan de overzijde van Kanaal Kortrijk-Bossuyt
Laatst bijgewerkt: 24 dec 2021

Dit project volgen

  • Krijg belangrijke info
  • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 24 mei 2022

De werken zullen 13 maanden duren

Momenteel wordt het afvalwater van 14.000 inwoners van Kortrijk samen met het regenwater van daken, opritten en wegen langs één grote riool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Harelbeke. We spreken hier van een gemengde riolering.

Bij regenweer komt sterk verdund afvalwater toe op de RWZI. De RWZI krijgt de grote toevloed van verdund afvalwater op dat ogenblik niet volledig verwerkt, waardoor het kan overlopen in de Leie.

Het is de bedoeling dat we naast de bestaande riool een tweede riool aanleggen. De bestaande riool zal dan nog enkel proper regenwater transporteren. Het regenwater wordt afgevoerd naar de Leie. De nieuwe riool brengt alleen het afvalwater naar de RWZI in Harelbeke. Daar wordt het afvalwater gezuiverd en vervolgens in de Leie geloosd.

Al het regenwater gaat dus rechtstreeks naar de Leie, al het afvalwater wordt eerst gezuiverd en stroomt daarna in de rivier. Hierdoor leveren we een belangrijke bijdrage aan de waterkwaliteit van de Leie.

De aanleg van de nieuwe riool wordt in verschillende delen opgesplitst.

  • De werken tussen de RWZI en de Leie, via het bedrijventerrein tot de Hoevestraat, zijn grotendeels uitgevoerd.
  • Dit project (22618C) gaat van de Hoevestraat, over het terrein van Meuleman tot het kruispunt Goedendaglaan - Olmenlaan.
  • In een latere fase voorzien we de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Goedendaglaan, de Dennenlaan, de Minister de Taeyelaan en de Scheutistenlaan.

Bouw pompstation

Om het afvalwater onder het kanaal Bossuit - Kortrijk door te pompen, is het nodig om een pompstation te bouwen. Er werden verschillende inplantingsplaatsen grondig onderzocht. Het pleintje op het einde van de Goedendaglaan bleek het meest geschikt.

Het afgewerkte pompstation zal een deel van de groene omgeving beslaan. Rond het pompstation worden een haag en nieuwe struiken aangeplant. Hiervoor werden afspraken gemaakt met de groendienst van de stad Kortrijk. Door de groene inkleding zal er zo weinig mogelijk zichtbaar zijn van de afsluiting en de hoogspanningscabine van de installatie. De rest van het groene openbare domein blijft behouden.

De groene omgeving voor en na.

Vanuit het pompstation wordt een buis van diameter 450 mm onder de Stasegemsteenweg en het kanaal geboord. De buis sluit aan op de Hoevestraat, aan de achterkant van Meuleman. Deze gestuurde boring wordt bovengronds voorbereid in de Olmenlaan. Na afloop wordt het kruispunt Olmenlaan - Goedendaglaan tijdelijk hersteld. De definitieve heraanleg maakt deel uit van het volgende project.

Zodra we de aannemer kennen, organiseren we nog voor de start van de werken een infomoment. Je hoort dan alles over bv. de bereikbaarheid van de woningen. Als de aanbestedingsprocedure vlot verloopt, dan kan de infovergadering vermoedelijk doorgaan in april, mei 2022.

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier