Wat doen we?

22696 - Aansluiting Lakeman-Linde via Drietorenstraat-Ursene

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
22696

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

  • Rioleringswerken in Ursene, Drietorenstraat, Linde, Watermolenstraat en Lakeman
  • Aanpassing en aanleg grachten in de Drietorenstraat en Kasteelstraat
  • Boring onder de spoorweg: een leiding wordt onder de grond door geperst, zodat de sporen niet worden onderbroken
  • Aanleg van drukleidingen in de Watermolenstraat en Lakeman, waarmee het afvalwater naar een hoger gelegen punt wordt verpompt.
  • Wegherstel na de rioleringswerken

Werken ten laste van de gemeente Londerzeel

  • Optimalisatie van de weginrichting na de werken (fietspaden en -suggestiestroken, kruispunten, ...)
  • Verfraaiingswerken (groenaanplantingen e.d.)