Wat doen we?

22696 - Aansluiting Lakeman-Linde via Drietorenstraat-Ursene

Informatiefiche

Project nr
22696

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

  • Rioleringswerken in Ursene, Drietorenstraat, Linde, Watermolenstraat en Lakeman
  • Aanpassing en aanleg grachten in de Drietorenstraat en Kasteelstraat
  • Boring onder de spoorweg: een leiding wordt onder de grond door geperst, zodat de sporen niet worden onderbroken
  • Aanleg van drukleidingen in de Watermolenstraat en Lakeman, waarmee het afvalwater naar een hoger gelegen punt wordt verpompt.
  • Wegherstel na de rioleringswerken

Werken ten laste van de gemeente Londerzeel

  • Optimalisatie van de weginrichting na de werken (fietspaden en -suggestiestroken, kruispunten, ...)
  • Verfraaiingswerken (groenaanplantingen e.d.)