Nieuws

22729 - Omleggen VBR Riemesteenweg West
11 jun 2020

Afwerking Steenstraat in augustus

 

In de Steenstraat en het aansluitende deel van Trilkouter moet de aannemer nog starten met de afwerking van de bovenbouw. Daar wordt nu nog mee gewacht omdat er nog te veel werftransport door moet.

 

We verwachten dat de afwerking in augustus kan beginnen.

 

11 jun 2020

Laatste huisaansluitingen in Trilkouter

 

In Trilkouter legt de aannemer de laatste hand aan de huisaansluitingen. Daarna plaatst hij de boordstenen en kan de afwerking van de wegenis beginnen. De straat blijft onderbroken tot juli 2020.

 

Ook hier proberen we de onderlaag asfalt nog voor het bouwverlof te leggen. 

 

11 jun 2020

Onderlaag asfalt ligt in Hermijtstraat

 

De Hermijtstraat is afgewerkt tot de onderlaag asfalt. De aanleg van de toplaag asfalt zal in september gebeuren.

 

11 jun 2020

Aanleg wegenis Pastorijstraat 

 

De aannemer werkt momenteel de wegenis af in de Pastorijstraat. De straat blijft zeker onderbroken tot juli 2020. We proberen nog voor het bouwverlof de onderlaag asfalt te leggen.

 

25 mei 2020

Planning voor de komende weken

 

Hoe ziet de planning er voor de volgende weken uit?

 

  • In het eerste deel van de Pastorijstraat liggen de riolen. De aannemer plaatst momenteel de straatkolken. Het is de bedoeling dat de wegenwerken op 1 juni beginnen en nog voor het bouwverlof klaar zijn.
  • In het tweede deel van de Pastorijstraat moeten geen rioleringswerken gebeuren. De wegenwerken starten ook hier op 1 juni zodat de Pastorijstraat in een keer kan worden afgewerkt.
  • In de Hermijtstraat heeft de aannemer asfalt gelegd en werkt hij de voetpaden af. De straat zou tegen het bouwverlof klaar moeten zijn.
  • In Trilkouter liggen de rioolbuizen op hun plaats. De aannemer sluit de woningen momenteel aan op de nieuwe riolering. De afwerking van de wegenis start na het bouwverlof.
  • In de Steenstraat moet de wegenis nog worden afgewerkt. Dit is iets voor na het bouwverlof. Ook het bufferbekken moet hier nog worden aangelegd.

 

25 mrt 2020

Planning ligt in grote lijnen vast

 

In de Pastorijstraat (grijze zone) zullen de rioleringswerken zeker tot midden maart duren. Daarna worden alle woningen aangesloten op de nieuwe riolen. Tot slot wordt de weg volledig heraangelegd. We verwachten dat dit deel van de werken in juli klaar kan zijn.

 

In de Hermijtstraat (blauwe zone) liggen de riolen op hun plaats. Ook de boordstenen werden aangebracht. Afhankelijk van de levering kan het asfalt eind maart, begin april worden gelegd. Vervolgens werkt de aannemer de voetpaden af.

 

In Trilkouter (rode zone) zijn de rioleringswerken volop aan de gang. De aanleg van vuilwater- en regenwaterriool zal zeker nog tot en met de Paasvakantie duren. Na de Paasvakantie worden de huisaansluitingen uitgevoerd, de boordstenen geplaatst en de wegenis afgewerkt. Vermoedelijk duurt dit tot juli.

 

In de Steenstraat (gele zone) moet de wegenis nog worden afgewerkt. Omdat veel werfverkeer langs de Steenstraat passeert, zal de wegenis pas in augustus worden aangepakt.

 

Opgelet: deze planning kan door onvoorziene omstandigheden worden aangepast. We kunnen bijvoorbeeld niet voorspellen hoe de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus zullen evolueren.

 

teaser
24 jan 2020

Aanleg riolering in Hermijtstraat en Trilkouter

 

Vanaf de kerstvakantie is de aannemer bezig met de aanleg van riolering in de Hermijtstraat.
Sinds deze week zijn ze ook gestart met de rioleringswerken in Trilkouter (fase 2).

De wegenis wordt hier afgewerkt na het krokusverlof. 

 

Planning werken Pastorijstraat

 

In de week van 24 februari wordt het overstort gebouwd aan kruispunt Pastorijstraat-Hermijtstraat.
De rioleringswerken starten na de bouw van het overstort, dus na het krokusverlof.

 

Afwerking Steenstraat

 

De wegenis van de Steenstraat wordt pas op het einde van de werken afgewerkt.
Zo kunnen we de rest van de werfzone bereikbaar houden.