Projectoverzicht

22730 - Verbindingsriolering Doddelbergstraat
Last update: 22 feb 2019

Startdatum: 15 juni 2018

De werken zullen 17 maanden duren

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 180 inwoners uit Kersbeek-Miskom, dat momenteel nog rechtstreeks in de Kapellebeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Om dit te realiseren, zal Aquafin een nieuwe riolering aanleggen in de Doddelbergstraat, vanaf het kruispunt met de Windmolenstraat tot aan de Dorpsstraat. De bestaande leidingen worden hergebruikt voor de afvoer van regenwater. Op sommige plaatsen zijn hiertoe plaatselijke herstellingen noodzakelijk. Het afvalwater komt terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van de Dorpsstraat in Glabbeek-Kapellen. Het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande lozingspunten in de Kapellebeek.

Nieuws en updates

 • 21 jan 2019

  Voorlopig geen hinder voor doorgaand verkeer

  De aannemer start vanaf volgende week (vanaf 28 januari) met graafwerken ter hoogte van het pompstation. Eind maart zou de deze constructie en de bijhorende overstortleiding naar de beek af moeten zijn. Pas daarna starten de riolerings- en wegenwerken. Voorlopig is er geen hinder voor het doorgaande verkeer.

 • 19 dec 2018

  Plaatsen bemaling voor bouw pompstation

  Na de kerstvakantie start de aannemer met de werken ter hoogte van het pompstation in de Doddelbergstraat. Vanaf 14 januari wordt een bemaling geplaatst om de bouwput voor het pompstation te kunnen graven. De aannemer zal een hele tijd bezig zijn voordat de werken in de weg aanvangen. We houden je op de hoogte wanneer de weg wordt afgesloten.

 • 03 sep 2018

  Bijkomend archeologisch onderzoek

  Eén van de komende weken wordt er bijkomend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hiervoor worden proefsleuven gegraven. De werf start pas echt begin 2019. Op 19 november is er een info-avond gepland. Hiervoor krijg je later nog een uitnodiging.

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier